تحقیق درباره ی اصول سرپرستی

 • اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان در بهبود مديريت عالي سازمان

  اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان در بهبود مديريت عالي سازمان  ايمان زارع–وحيد رضائيان       چکیده: واژه ی سرپرست در برابر واژه ی لاتین سوپروایزر «Supervisor  » به کار گرفته شده است . سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان را به وسیله ی زیردستان ( نیروی خط مقدم کار و تولید) به انجام می رساند و علم و هنر هدایت و رهبری، نظارت و کنترل بر زیردستان را سرپرستی گویند. سرپرستان سنگ نگهدارنده ی سقف سازمان( سنگ بنای سازمان) هستند، سرپرستان نقطه ی پرگار مدیریت و بی شک حلقه ی ارتباطی بسیار مهم در زنجیره ی مدیریت و سازمان به شمار می آیند که با موقعیت خاص خود موجبات استحکام سازمان شده و حیات، سلامت و بقای آن را تضمین می نمایند . سرپرستی را باید هنر مدیریت و نوعی رهبری دانست زیرا هنر جلب مشارکت زیردستان برای انجام فعالیت های سازمانی است. در واقع اولین رده ای که به طور مستقیم در پیوند و ارتباط با کارگران و کارکنان سازمان می باشند، سرپرستان می باشند، سرپرستی پل ارتباطی بین مدیران میانی و نیروهای عملیاتی خط مقدم کار است. سرپرستی به عنوان یک رده ی بسیار مهم بین مدیران میانی و نیروی خط مقدم کار به امر بهبود وضع زندگی و معیشت افراد در امر بهبود کیفیت راندمان کار پرداخته است. در اینجا لازم به ذکر است که، مدیران رده ی سرپرستی از مهارت فنی قابل توجهی در سازمان برخوردارند و در ارتباط با مديريت عالي به توسعه و ارتقاء شركت كمك شاياني ارائه مي نمايند كه در اين پژوهش به بررسي اين ارتباط مي پردازيم .     واژگان كليدي: سرپرست – سرپرستي – مديريت – مدير - سازمانمقدمه :اولین رده ای که به طور مستقیم در پیوند و ارتباط با کارگران و کارکنان سازمان می باشند، سرپرستان میباشند. نقش محوری سرپرستان به محور قائم چتر که مبین هدایت سازمان بر اساس به کارگیری عناصر فرآیند مدیریت به سمت هدف های سازمانی و مبتنی بر چتر فلسفی و نظام ارزشی حاکم بر جامعه و سازمان است، تشبیه شده است. سرپرستان با قبول مسئولیت ها، کمیت و کیفیت کار، انضباط کار و ساختن و پرداختن پیشنهادات برای مدیریت، خود را در حد یک عامل کلیدی در سازمان ها رشد داده اند. بنابراین سرپرستان باید با شیوه های صحیح برقراری ارتباط و هماهنگی آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند مجموعه ی تحت سرپرستی خویش را به بهترین نحو اداره نمایند .[1]واژگان کلیدی:* سرپرست: سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان را به وسیله ی زیردستان ( نیروی خط مقدم کار و تولید) به انجام می رساند. به عبارت دیگر، سرپرستان مدیرانی هستند که به طور مستقیم مسئولیت هدایت کار و فعالیت کارکنان و زیردستان ... • اصول سرپرستی

  پیشینه اصول سرپرستی   سرپرستی به عنوان یک شغل در اروپا بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت در آن جنبه فنی و نظارت بر انجام کار افراد مورد توجه قرار گرفت با گسترش سازمان ها به اهمیت کار سرپرستان نیز افزوده شد به طوری که بدون سرپرستان انجام کار دشوار بود بعد از جنگ جهانی دم تفکر آموزش سرپرستان مطرح گردید و به لحاظ فزونی یافتن اهمیت نقش سرپرستان به عنوان مدیران نیروی کار در اجرا عملیات سازمان های آموزشی و تحقیقاتی برای آموزش سرپرستی ایجاد گردید اما بهترین سازمان که تا به حال به امر آموزش و تحقیق در مورد سرپرستان و پاسخگویی به نیازهای نظری آنها پرداخته است سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد است. البته سازمان بهداشت جهانی تیز در تهیه استانداردهای شغلی سرپرستان و بهداشت محیط کار آنها فعالیت های فراوانی داشته است آموزش سرپرستی در ایران ابتدا از طریق وزارت کار و امور اجتماعی آغاز گردید و تا به امروز بوسیله چند سازمان آموزشی دنبال می گردد در ده های اخیر نگرش و توجه به منابع انسانی موجب مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری شده  و یکی از عوامل اصل تایر گذار مدیریت تلقی می گردد و سرپرستی نیز به عنوان یکی از ردههای مدیریت که بر زندگی ماری افراد تاثیر امکان ناپذیری دارد مطرح گردیده است. سوال 1- پیشینه اصول سرپرستی را توضیح دهید؟ 2- کدام سازمان به امور سرپرستی اهمیت می دهد؟ 3- ضرورت مطالعه امور سرپرستی چیست؟   ضرورت آموزش سرپرستی   در تمامی فعالیت های صنعتی ، تولیدی و خدماتی جایگاه و نقش  سرپرستان از اهمیت خاص برخوردار است زیرا این گروه از مدیران علاوه بر اینکه حلقه ارتباطی موثر میان کارکنان و مدیران هستند می توانند فعالیت های کارکنان را در جهت هدفهای سازمان نیز رهبری کنند و استفاده صحیح و مفید از امکانات و منابع موجود موجب می شود هماهنگی میان واحدهای سازمان ایجاد شود و نهایتاً بوسیله دستور موثر تقسیم کار راهنمایی ، ارزش یابی و نظارت نیروی انسانی زیر نظر خود را به نحوه مطلوبی هدایت نمایند. سوال اهمیت ضرورت آموزش سرپرستی چیست؟     نقش و جایگاه سرپرستی   برای سرپرستی تنها دانش کار کافی نیست آشنایی نظری با کار داشتن مهارت فنی شرط لازم برای سرپرستی است سرپرست باید ضمن داشتن تسلط بر کار روشهای کار، طرز کار ماشینها و ابزار و وسایل را بشناسد انتظارت زیر دستان  مدیران را بداند و میزان انتظارات و اختیارات و مسئولیتهای خویش را تشخیص بدهد امام مهمترین انتظار از وی این است که موجب بر انگیختن افکار شود.   چگونه می توان افراد را برانگیخت؟ برای سرپرستی لازم اینکار وجوه انگیزه درونی است ...

 • بعضی از نکته های قابل توجه در اصول سرپرستی :

  بعضی از نکته های  قابل توجه در اصول سرپرستی : آموزش و ضرورت آن در سازمان : از نظر واژه شناسی،آموزش به معنای تعلیم وتعلم می باشد واز نظر مفهوم، یعنی پخش و انتقال اطلاعات(عام وخاص)توسعه وپیشرفت علمی وقتی به منظور تامین نیازهای سازمانی و مللی بایستی تمامی اعضای یک سازمان آموزشهای لازم را ببینند...... آموزش و ضرورت آن در سازمان : از نظر واژه شناسی،آموزش به معنای تعلیم وتعلم می باشد واز نظر مفهوم، یعنی پخش و انتقال اطلاعات(عام وخاص)توسعه وپیشرفت علمی وقتی به منظور تامین نیازهای سازمانی و مللی بایستی تمامی اعضای یک سازمان آموزشهای لازم را ببینندچرا که بدون آموزش انتقال تجربیات و پیشرفت دانش بشری،امکان پذیر نیست.قبل از بر نامه ریزی وتعیین نیاز آموزشی بعنوان مقدمه آموزش جامع و همه جانبه،بایستی به سوالات زیر پاسخ داده شود: 1.     آموزش چیست؟ 2.     اهمیت،خصوصیات وضرورت آموزش. 3.     مشکلات طراحی واجرای برنامه های آموزشی 4.     نحوه  تعین نیازهای آموزش 5.     روشهای عمده آموزشی 6.     نحوه ی برنامه ریزی واجرای آموزش افراد 7.     رابطه آموزش باپرورش 8.     نحوه ی ارزیابی آموزش.  اهمیت هدف در آموزش: آموزشها برای اینکه بصورت موثرمفید در تامین اهداف اجتماعی،سازمانی و کارگری واقع شوند، بایستی جامع ،همه جانبه و هدف دار باشد. 1- هدفهای اجتماعی آموزش: این هدفها بمنزله جهت دهنده اصلی برنامه های آموزشی سازمان می باشند با توجه به این اهداف و عناید به عقاید، فرهنگ، نظام اجتماعی و سنتهای بومی،نحوه رسیدن به اهداف آموزشی تعیین می شود. 2- هدفهای سازمانی: برای تامین هدفهای سازمانی،لازم است که توانائی ها و مهارتهایی که برای انجام وظایف ومسولیتها ضروری است تقویت گردد. مزایای آموزش در سازمان: 1- بهبود کمیت وکیفیتها 2- امکان جایگزینی نیرو در شرایط اضطراری 3- امکان استفاده از منابع داخل و موجودی 4- کاهش سوانح و ضایعات 5- ایجاد روابط سالم در سازمان 6- کاهش تفاوتهای غیر طبیعی وافزایش توانائی افراد.  هدفهای کارکنان: برای اینکه رضایت شغلی در افراد ایجاد شود، بایستی نوع آموزش متناسب با خصوصیات و ویژگیهای شغلی هر یک از افراد باشد،به عبارت دیگر نوع آموزش افراد در یک سازمان متفاوت است.آموزش باید توانائی های بالقوه ی افراد را تشخیص داده ونیازهای فردی را پاسخگو باشد. سیاست و خط مشی در آموزش : در تعیین سیاستهای سازمان به عنوان راهنمای تمامی برنامه ها و همچنین خط مشیهای آموزشی معمولا در اهداف  اصلی سازمان دخالت دارند.  بخش آموزش در سازمان: در سازمانهای بزرگ، بخش آموزش شامل مدیر آموزش، کارشناسان وکارمندان می باشدکه در برخی از این سازمانها، ...

 • اصول سرپرستی (supervision)

  اصول سرپرستی ... supervision مفاهیم سرپرستی مقدمه:در يك سازمان هر فرد براي پيشرفت و نيل به اهداف تعيين شده شغلي نياز به آگاهي از موقعيت خود دارد اين آگاهي موجب مي شود تا او از نقاط ضعف و قوت عملكرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهيدات لازم را براي اثر بخشي بيشتر كوششهايش بكار برد.از طرفي سازمانها نيز نياز به شناخت كارآئي كاركنان خود دارند تا براساس آن وضعيت نيروي انساني خود را بهبود بخشند و بدين طريق بر حجم توليد و ارائه خدمات خود بيفزايند.ارزشيابي ابزاري است كه سازمانها و كاركنان را در تامين اين نياز ها كمك ميكند حال چنانچه اين ابزار به خوبي طراحي و به نحو صحيح مورد استفاده قرار گيرد ، وسليه مناسب براي تشويق ، آموزش و بهسازي و بعضاً تنبيه كاركنان خواهد بود .ازجمله مهمترين مسائل دربرنامه‌هاي ارزشيابي ،تعيين معيارهاي شايستگي ومكانيزم سنجش آنهاست .براي اين منظور عمدتا معيارهاي مختلفي در ارتباط با صفات افراد و فرآيند و نتايج كار ، تعيين و براي سنجش آنها نيز از مقياسهاي متعدد و متنوع استفاده شده است .در طراحي نظام ارزشيابي حاضر ، با بررسي مفاهيم ارزشي ، انديشه منطقي و بهره گيري از تجارب چند ساله ، ديدگاهي نو بدست آمده و براي تحقق آن با تكيه بر تكنيك‌هاي « مديريت مبني بر هدف » و « مقياس رتبه‌اي ترسيمي » از روش « مديريت عملكرد » استفاده شده است .در اين ديدگاه نظر نخست آن است كه شايستگي كاركنان ، در حاصل و نتيجه كار آنان مشهود متجلي است و موفقيت آنان در پايان كار ، حاكي از شايستگي آنان خواهد بود . ولي صرف اين موفقيت ، تصوير كاملي از شايستگي را بدست نمي دهد و تمام شايستگي آنان را نمايان نمي‌سازد بلكه نحوه كسب موفقيت نيز درخور اهميت است . بنابراين علاوه بر مسئله نيل به هدف و كسب موفقيت ، چگونگي اين حركت و ميزان تلاش و كوشش كارمند در طول اجراي فعاليتها ، توانائيها و نيز تصميمات اخلاقي وي نيز مورد سنجش واقع مي شود .كارمند يك سازمان عضو جامعه بزرگتري ( جامعه ) است كه اعضاء آن تحت تاثير فرهنگ و اعتقادات مخصوص آن جامعه قرار مي‌گيرد . بنابراين چگونگي فرهنگ و معتقدات اجتماعي نيز بدون شك تاثير قابل ملاحظه اي در طرز رفتار افراد و نيل به اهداف سازماني را به همراه دارد.تئوريهاي ارزشيابيتعاريف ارزشيابي :تعريف هاي متعددي پيرامون ارزشيابي عملكرد كاركنان توسط نويسندگان مديريت ارائه گرديده است ، كه به چندين نمونه ازآنها« دركتابهاي مديريت مذكور است» اشاره مي گردد :1- ارزشيابي شايستگي عبارت است از سنجش منظم وسيستماتيك كار افراد دررابطه با نحوه انجام وظيفه آنها درمشاغل محوله وتعيين پتانسيل موجود در آنها جهت رشد وبهبود .2- فراگردارزشيابي ...

 • اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

  اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان حسین سلطانی       خلاصه كتاب: مجتبی نجمی-اهمیت مدیریت در عصر حاضر: با نگاهی به زمان های قبل در می یابیم که موضوع مدیریت و سرپرستی در آن روزگاران نیز به شیوه ای متفاوت از امروز وجود داشته است. در دورانی که بشر در غارها زندگی می کرد جهدت رفع گرسنگی به شکار حیوانات می پرداخت و برای پوشش خویش از پوست و پشم حیوانات بهره می گرفت. به مرور زمان دریافت که به تنهایی قادر به برطرف کردن تمامی نیازهای خویش نخواهد بود و به ناچار باید از دیگر افراد کمک بگیرد. برای رفع این نیازها موضوع پایاپای و مبادله کالا به کالا شکل گرفت و افراد مازاد محصول تولیدی خود را به افراد نیازمند جهت رفع احتیاجاتشان می دادند.تابستان 90 نام کتاب : اصول سرپرستی و سرپرستی سازمانتألیف : حسین سلطانی ، یوسف کشاورزی «عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی»ناشر : مؤسسه کتاب مهربان نشرچاپ : دوازدهم بهار 89پائیز 80 ، تابستان و پائیز 83 ، تابستان و پائیز 85 ، تابستان و پائیز 86 ، پائیز و زمستان 87شمارگان : 2500 نسخهشابک : 8-2-93501-964 اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان، که دارای چهار فصل می باشد :فصل اول: تئوری های مکاتب مدیریتفصل دوم: عناصر و وظایف مدیریتفصل سوم: حفاظت و ایمنی و قوانین کارگریفصل چهارم: آشنایی با روش های گزارش دهی و اصول انبارداریاهمیت مدیریت در عصر حاضر: با نگاهی به زمان های قبل در می یابیم که موضوع مدیریت و سرپرستی در آن روزگاران نیز به شیوه ای متفاوت از امروز وجود داشته است. در دورانی که بشر در غارها زندگی می کرد جهدت رفع گرسنگی به شکار حیوانات می پرداخت و برای پوشش خویش از پوست و پشم حیوانات بهره می گرفت. به مرور زمان دریافت که به تنهایی قادر به برطرف کردن تمامی نیازهای خویش نخواهد بود و به ناچار باید از دیگر افراد کمک بگیرد. برای رفع این نیازها موضوع پایاپای و مبادله کالا به کالا شکل گرفت و افراد مازاد محصول تولیدی خود را به افراد نیازمند جهت رفع احتیاجاتشان می دادند.پس از این دوران انسان ها زندگی گروهی را به زندگی انفرادی ترجیح دادند و دریافتند که تنها با گروهی زندگی کردن و تشکیل جمع دادن می تو.ان نسبت به رفع نیازها اقدام نمود.افرادی که با یکدیگر تشکیل یک جمع را می دهند در واقع اهدافی را دنبال می کنند. به عنوان مثال اعضای یک تیم ورزشی که با یکدیگر به تمرین و ورزش می پردازند افرادی که برای یک موضوع به بحث و تبادل نظر می پردازند همگی هدفی را دنبال می کنند . به طور کلی اهداف به سه دسته تقسیم می شوند اجتماعی، سازمانی، فردی می باشند.منظور از اهداف اجتماعی توقعات و انتظاراتی است که اجتماع از سازمان و افراد یک سازمان دارداهداف ...

 • آموزش اصول سرپرستی

  آموزش اصول سرپرستی رضاخوش دامن_مسعودابراهیمی جمارانی     مقدمه: دانش مدیریت که در دهه های اخیر براساس نظریه های جدید و برمبنای تحولات سریع علم و تکنولوژی پیشرفت زیادی کرده است.منابع انسانی را به عنوان مهمترین وسیله توسعه و رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هرجامعه ای معرفی می نماید.به یقین زمانی می توان ازدانش تجربه وتوانمندی های دانش قوی واستراتژیک انسانی بطور صحیح وکامل بهره برداری نمودکه مدیرانی با کفایت ،آگاه  و خلاق هدایت و رهبری امور را بعهده داشته باشند.گردآورنده پروژه:حسین ناصری تولایی  فهرست مطالبفصل اول:روابط کارفصل دوم : آموزش کارفصل سوم : ایمنی و بهداشت کارفصل چهارم :بهبود روش کار نام کتاب : آموزش اصول سرپرستیمولفان   : رضاخوش دامن_مسعودابراهیمی جمارانیناشر    : تورنگ  شمارگان: 300جلدحروف چینی وصفحه آرایی:نقره فاملیتوگرافی:خانه گراورشابک:2-10-6801-964                                 ISBN: بسم الله الرحمن الرحیممقدمهدانش مدیریت که در دهه های اخیر براساس نظریه های جدید و برمبنای تحولات سریع علم و تکنولوژی پیشرفت زیادی کرده است.منابع انسانی را به عنوان مهمترین وسیله توسعه و رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هرجامعه ای معرفی می نماید.به یقین زمانی می توان ازدانش تجربه وتوانمندی های دانش قوی واستراتژیک انسانی بطور صحیح وکامل بهره برداری نمودکه مدیرانی با کفایت ،آگاه  و خلاق هدایت و رهبری امور را بعهده داشته باشند.بعبارتی دیگردر هر سازمان صنعتی،خدماتی و آموزشی مسولیت ونگهداری ،بهسازی و بکارگیری مطلوب منابع انسانی بطور مطلوب با مدیران و در راستای اهداف وسیاستهای سازمان می باشد.افزون بر نقش مدیران عالی و اجرایی بر تحقیق این امر خطیر سرپرستان و مدیران سرپرست که بخش وسیعی از رده مدیریت را شامل می شوند،در چگونگی بکارگیری منابع انسانی وظیفه حساس و تعیین کننده ای را بر دوش دارد .این گروه با داشتن نقش کلیدی ،تمامی وظایف و مسؤلیتهای مدیران را در سطح اجرایی دارا می باشند،بطوریکه  کلیه تصمیمات متخذه را در چارچوب قوانین و  دستورالعملها ودر قالب برنامه های کاری به وسیله ی نیروهای انسانی اجرا می کنند.به تعبیر دیگر،سرپرستها حلقه ارتباطی مؤثری میان کارکنان و مدیران هستند،بطوریکه با استفاده صحیح و مفید از امکانات و منابع موجود،هماهنگی میان افراد و واحد های سازمانی را فراهم می سازند.اهمیت و جایگاه سرپرستها در هر سازمان ایجاب می نماید تا این گروه نیز همانند سایر مدیران در راستای بهسازی نیروی انسانی همواره از آموزش های نظری و عملی لازم برخوردارباشند. این امربا برگ.اری دوره های آموزش فنی، مدیریت ...