خوشنویسی با خودکار

 • زیباترین شعرهای عاشقانه

  زیباترین شعرهای عاشقانه • یغما گلرویی فریدون مشیری

  آهباز این دل سرگشته منیاد ‌آن قصه شیرین افتادبیستون بود و تمنای دو دوستآزمون بود و تماشای دو عشقدر زمانی که چو کبکخنده می زد شیرینتیشه می زد فرهادکار شیرین به جهان شور برانگیختن استعشق در جان کسی ریختن استکار فرهاد برآوردن میل دل دوسترمز شیرینی این قصه کجاستکه نه تنها شیرینبی نهایت زیباستآن که آموخت به ما درس محبت می خواستجان چراغان کنی از عشق کسیبه امیدش ببری رنج بسیتب و تابی بودت هر نفسیبه وصالی برسی یا نرسیسینه بی عشق مبادفریدون مشیری  

 • شعری زیبا از وحشی بافقی

  دوستان شرح پریشانی من گوش کنید   داستان غم تنهایی من گوش کنیدقصه بی سروسامانی من گوش کنید   گفت وگوی من وحیرانی من گوش کنیدشرح این اتش جان سوز نگفتن تا کی   سوختم سوختم این راز نهفتن تا کیروزگاری من و دل ساکن کویی بودیم   ساکن کوی بت عربده جویی بودیمعقل ودین باخته دیوانه رویی بودیم  بسته سلسله سلسله مویی بودیمکس در ان سلسله غیر از من ودل بند نبود   یک گرفتار از این جمله که هستند نبودنرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشت  سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشتاین همه مشتری وگرمی بازار نداشت   یوسفی بود ولی هیچ خریداری نداشت http://www.uploadax.com/images/45248452238562497074.jpeg

 • اهنگ زیبای راز دل هایده

  وقتی عاشق شوی راز دلت و گفته نتونیچقده سخته خدایا چقده سخته خدایاروز نوروز بچینی گل سرخ بر سر راه نگار فرش کنیدلبرت بیاد بپرسه کار کیست؟تو براش گفته نتونی ،چقده سخته خدایا چقده سخته خدایادلبرت خنده کنه با دگران، تو بسوزی و براش گریه کنیدلبرت بیاد بپرسه که چرا؟تو براش گفته نتونی،چقده سخته خدایا، چقده سخته خدایادلبرت سفر کنه تنها شوی، مثل ماهی ها از آب جدا شویبتپی، مجنون شوی ،تباه شویتو به کس گفته نتونی،چقده سخته خدایا ،چقده سخته خدایاوقتی عاشق شوی راز دلت و گفته نتونیچقده سخته خدایا چقده سخته خدایا

 • مناجات خواجه عبد الله انصاری

  مناجات خواجه عبد الله انصاری

  الهی در جلال رحمانی در کمال سبحانی نه محتاج زمانی نه ارزومند مکانی نه کسی بتو ماند و نه بکسی مانی پیداست که در میان جانی بلکه جان بچیزی زنده است که تو انیالهی از انچه نخواستی چه اید و ان را که نخواندی کی اید نا کشته را از اب چیست و نا خوانده را جواب چیست. تلخ را چه سود اگرش اب خوش در جوار است و خار را چه حاصل از انکه بوی گل در کنار استhttp://s5.picofile.com/file/8109633876/uuuuuuuuu.jpeg

 • آموزش خط تحریری با خودکار(خوشنویسی با خودکار)

  آموزش خط تحریری با خودکار(خوشنویسی با خودکار)

  آموزش خط تحریری با خودکار(خوشنویسی با خودکار)برای استفاده بهتر میتوانید عکس مربوط به آموزش را در کامپیوتر خود ذخیره کرده و سپس از آن پرینت بگیرید و به تمرین خط بپردازید. آموزش خط تحریری با خودکارسایر جلسات آموزش خوشنویسی خط نستعلیق با خودکار را از لینک های زیر ببیـــنید …جلسه اول آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه دوم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه سوم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه چهارم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه پنجم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه ششم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه هفتم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه هشتم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه نهم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه دهم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه یازدهم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه دوازدهم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه سیزدهم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه چهاردهم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه پایانی آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم

 • آموزش خط تحریری با خودکار (خوشنویسی با خودکار)

  آموزش خط تحریری با خودکار (خوشنویسی با خودکار)

  آموزش خط تحریری با خودکار(خوشنویسی با خودکار)برای استفاده بهتر میتوانید عکس مربوط به آموزش را در کامپیوتر خود ذخیره کرده و سپس از آن پرینت بگیرید و به تمرین خط بپردازید.آموزش خط تحریری با خودکارسایر جلسات آموزش خوشنویسی خط نستعلیق با خودکار را از لینک های زیر ببیـــنید …جلسه اول آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه دوم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه سوم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه چهارم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه پنجم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه ششم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه هفتم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه هشتم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه نهم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه دهم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه یازدهم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه دوازدهم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه سیزدهم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه چهاردهم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلمجلسه پایانی آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم

 • کتاب رایگان آموزش کامل خوشنویسی با خودکار

  کتاب کامل آموزش خوشنویسی خط نستعلیق با خودکار صفحه بندی و فرمت سازی : محمد شول حجم: 6.38 مگا بایت فرمت:PDF دانلود  

 • همایش خوشنویسی با خودکار در یک جلسه به دو شیوه نستعلیق و کاپرپلیت

  کارگاه آموزشی خوشنویسی با خودکار روز سوم - چهارشنبه 11/12/1389 از ساعت 15 لغایت 19 محورهای همایش: خوشنویسی با خودکار آموزش خوشنویسی با خودکارمدرس : آقای مهندس فتحی علت و هدف برگزاری: خوشنویسی هنری است برخواسته از دل که دست هنرمند همچون واسطه ای صادق آنرا بر صفحه ای سفید ترسیم می کند. بررسی وضعیت بنگاههای اقتصادی در زمان بحران اقتصادی و ارایه راهکار جهت گذر از این بحران در ایران خوشنویسی قدمتی طولانی دارد، و از قدر و منزلتی والا برخوردار است. با تعمق در سیر خوشنویسی و بررسی آثار برجای مانده از سالیان گذشته تا به امروز می توان نتیجه گرفت که هنر خوشنویسی نیز مانند هنرهای دیگر دستخوش تحولات زیادی شده است . امروزه خوشنویسی با مشکل بزرگ دیگری دست و پنجه نرم می کند و آن هم ورود تکنولوژی و رایانه ها به این عرصه است. چندین سال پیش بود که نرم افزارهای خوشنویسی مانند چلیپا، کلک، زرین قلم و ... پا به عرصه گذاشتند و بیش از پیش کارکردهای حوشنویسی را کم کردند هرچند بسیاری از هنرمندان خطاطی معاصر معتقدند که این روند جا برای تنفس بیشتر خوشنویسی هنری را باز کرده اند ولی این ر ا هم باید درنظر داشت که عرصه را برای درآمدهای خوشنویسان تنگ کردند. خوشنویسی در ایران نه به عنوان یک هنر بلکه بیشتر به عنوان یک مقوله کاربردی رایج است، عموما نگاه به خوشنویسی در ایران کاربردی بوده است درصورتی که با قاطعیت می توان گفت بالاترین جلوه هنر آبستره در تاریخ هنر بشری، خط نستعلیق است. بخش کاربردی خطاطی در سالیان اخیر کمتر شده و از دست خطاطان به صفحه کلید کامپیوتر منتقل شده است ولی باید درنظر داشت خطوط کامپیوتری هم توسط یک سری خوشنویس باذوق و درنهایت کیفیت و دقت تهیه شده است.    راهنمای ثبت نام حضوری در همایش متقاضیان شرکت در همایش باید برای تهیه بلیط به واحد های ثبت نام که در ذیل اعلام شده است مراجعه کنند : 1- تبریز – خیابان امام – چهار راه شهید بهشتی (منصور سابق) – ساختمان 110- طبقه اول غربی – پژوهشگران نوین تجارت تلفن : 1-5572951 2- تبریز – خیابان 22 بهمن ( راه اهن) – خیابان شهریار – سه راهی اسکالات – موسسه علمی پژوهشی طنین ارتا (ندای دانش) 5510700 3- تبریز – بلوار منجم – خیابان قالیچیلر – مرکز آموزش خانه کارگر تبریز 4- تبریز – خیابان امام – تپلی باغ – بالاتر از پاساژ رخش – جنب مانتو ملیسا – آموزشگاه خوشنویسی فتحی – 41-3379040 5- تبریز – چهارراه ابرسان – جنب داروخانه دکتر بقائی – ساختمان 2000 – طبقه اول – موسسه شتاب 3375732 6- تبریز - شریعتی جنوبی - مجتمع اداری کریستال - طبقه دوم - واحد 8 - مجتمع آموزشی گوهران دانش هزینه ثبت نام 50000 ریال می باشد.

 • آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار

  آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار

  آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار   با توجه به نیاز شما عزیزان به یادگیری و آموزش خط تحریری دوستان شما در مجله اینترنتی هنرآباد ( ضمن ارائه DVD آموزش خط تحریری که با زبانی گویا و روان بصورت گام به گام به آموزش خوشنویسی با خودکار می پردازد ) تصمیم گرفتیم سلسله آموزش های خط تحریری با خودکار را در پانزده جلسه در  اختیار شما عزیزان قرار دهیم. لطفا با ارسال نظراتتان ما را در ادامه این راه یاری کنید …   آموزش خط تحریری با خودکار برای استفاده بهتر میتوانید عکس مربوط به آموزش را در کامپیوتر خود ذخیره کرده و سپس از آن پرینت بگیرید و به تمرین خط بپردازید.   آموزش خط تحریری با خودکار سایر جلسات آموزش خوشنویسی خط نستعلیق با خودکار را از لینک های زیر ببیـــنید … جلسه اول آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه دوم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه سوم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه چهارم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه پنجم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه ششم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه هفتم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه هشتم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه نهم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه دهم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه یازدهم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه دوازدهم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه سیزدهم اموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه چهاردهم آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم جلسه پایانی آموزش خط تحریری با خودکار ، مداد و قلم