دانلود کتاب مدیریت مالی رضا تهرانی

 • دانلود جزوه درس مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی

  مدیریت مالی تألیف: دکتر رضا تهرانی انتشارات: نگاه دانش فصل 1 : کلیات 1)      تعریف مدیریت مالی: 2)      هدف مدیریت مالی: 3)      هدف سودآوری: 4)      تعیین هدف های مالی: 5)      هدف مدیریت مالی و منافع اجتماعی: 6)      وظایف مدیریت مالی: 7)      محیط عملیاتی مدیریت مالی: 8)      سازمان های تجاری: 9)      محیط اقتصادی: 10)   روابط نمایندگی: 11)   هزینه نمایندگی: 12)   دارایی مالی: 13)   بازار مالی: 14)   کارکردهای بازار مالی: 15)   طبقه بندی بازارهای مالی: 16)   مؤسسه های مالی: 17)   بازار کارا: 18)   انواع کارایی: 19)   اشکال مختلف بازار کارا: فصل 2 : تجزیه و تحلیل صورت های مالی 1)      صورت های مالی: 2)      ترازنامه: 3)      صورت حساب سود و زیان: 4)      صورت حساب سود و زیان جامع: 5)      گردش حساب سود (زیان) انباشته: 6)      صورت گردش جریان وجوه نقد: 7)      تجزیه و تحلیل نسبت های مالی: 8)      نسبت های نقدینگی: 9)      نسبت های فعالیت (کارایی): 10)   نسبت های اهرمی: 11)   نسبت های سودآوری: 12)   تغییر در نسبت های مالی: فصل 3 : برنامه ریزی سود، تجزیه تحلیل اهرم ها 1)      برنامه ریزی سود و تجزیه و تحلیل اهرم ها: 2)      تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر: 3)      تجزیه و تحلیل هزینه ها: 4)      تجزیه و تحلیل فروش: 5)      تجزیه و تحلیل تغییرات سود: 6)      تجزیه و تحلیل اهرم ها: 7)      درجه اهرم عملیاتی: 8)      ریسک تجاری: 9)      رابطه  EPS – EBIT: 10)   نقطه سر به سر مالی: 11)   درجه اهرم مالی: 12)   ریسک مالی: 13)   درجه اهرم مرکب: 14)   نقطه سر به سر مرکب: 15)   ریسک کل شرکت: 16)   تغییرات درجه اهرم عملیاتی / مالی / مرکب: 17)   محاسن و معایب اهرم ها: فصل 4 : برنامه ریزی (بودجه بندی) مالی 1)      برنامه ریزی (بودجه بندی) مالی: 2)      برنامه های مالی بلندمدت (استراتژیک): 3)      برنامه های مالی کوتاه مدت (عملیاتی): 4)      بودجه بندی جامع: 5)      بودجه نقدی: 6)      صورت های مالی تخمینی: 7)      رابطه بین رشد فروش و نیازهای مالی: فصل 5 : سیاست سرمایه در گردش 1)      چرخش وجه نقد: 2)      استراتژی های سرمایه در گردش: 3)      مدیریت بدهی های جاری: 4)      اعتبارات تجاری: 5)      وام بانکی: 6)      تأمین مالی از محل حساب های دریافتنی: 7)      تأمین مالی با وثیقه قرار دادن موجودی کالا: 8)      مدیریت دارایی های جاری: 9)      مدیریت اوراق بهادار قابل فروش: 10)   مدیریت حساب های دریافتنی: 11)   سیاست مدیریت اعتبارات: 12)   ریسک اعتباری: 13)   مدیریت موجودی کالا: 14)   مدل تصمیم گیری موجودی کالا: 15)   اجاره: 16)   انواع اجاره بلندمدت: ... • دانلود حل المسایل

  دانلود حل المسایل حسابداری صنعتی 1 انتشارات سازمان حسابرسیدانلود حل المسایل حسابداری صنعتی 2 انتشارات سازمان حسابرسیدانلود حل المسایل حسابداری صنعتی 3 انتشارات سازمان حسابرسیدانلود حل المسایل حسابداری صنعتی جلد اول دکتر عثمانی و علی قاسم زادهدانلود حل المسایل کتار آمار و احتمالات دکتر عادل آذر جلد اول و دومدانلود حل المسایل مروری جامع بر حسابداری مالی جلد اول و دوم دکتر نوروشدانلود حل المسایل حسابداری مالی حسابداری میانه انتشارات سازمان حسابرسیدانلود حل المسایل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر رضا راعی و احمد پویان فردانلود حل المسایل کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک  دکتر رضا راعی و علی سعیدیدانلود حل المسایل کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز دکتر رضا تهرانی و نوربخشدانلود حل المسایل حسابدرای مالی و حسابداری میانه جمشید اسکندری دانلود حل المسایل حسابداری صنعتی جلد اول و دوم و سوم جمشید اسکندری دانلود حل المسایل حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی دانلود حل المسایل آمار و احتمال هادی رنجبراندانلود حل المسایل مدیریت مالی دکتر رضا تهرانیدانلود حل المسایل مدیریت مالی رضا مناجاتیدانلود کتابهای سازمان حسابرسیدانلود کتابهای راهنمای بکارگیری استاندارد های حسابداری

 • دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری از چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی ( ترجمه )

  دوستان و دانشجویان عزیز از لینک زیر میتوانید ترجمه کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز از دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش را دانلود کنیددانلود ترجمه کتاب مدیریت سرمایه گذاری - چارلز پی جونز - ترجمه دکتر تهرانی

 • معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی

  ردیف نام کتاب مولف - مترجم ناشر زبان عمومی و تخصصی 1 504 essential words *     2 barron's essential words for the toefl*     3 زبان تخصصی مدیریت * آرمان اشراقی  انتشارات نگاه دانش 4 زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب)* محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی  انتشارات نگاه دانش 5 زبان عمومی کارشناسی ارشد * آرمان اشراقی انتشارات پیک مروا 6 زبان عمومی محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی  انتشارات نگاه دانش 7 زبان عمومی کارشناسی ارشد داور ونوس، مهرداد پرچ انتشارات کتابخانه فرهنگ 8 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) داور ونوس انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 9 زبان تخصصی مدیریت (gmat) داور ونوس - پگاه شاپوری  انتشارات نگاه دانش 10 متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی استونر- فریمن- برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی انتشارات نگاه دانش 11 لغات تخصصی و متون درک مطلب مدیریت داور ونوس، مهرداد پرچ انتشارات کتابخانه فرهنگ 12 گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد وحید عسگری کانون فرهنگی آموزش 13 management - a global perspective weihrich, koontz انتشارات ترمه 14 جزوات مربوط به واژگان زبان  انگلیسی عمومی و تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سایت مدیر دانلود از سایت مدیر اقتصاد کلان 1 اقتصاد کلان * محسن نظری  انتشارات نگاه دانش 2 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان محسن نظری  انتشارات نگاه دانش 3 مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان تیمور رحمانی انتشارات ترمه اقتصاد خرد 1 اقتصاد خرد * محسن نظری  انتشارات نگاه دانش 2 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد محسن نظری  انتشارات نگاه دانش 3 تئوری و مسائل اقتصاد خرد دومنیک سالواتوره - ترجمه حمیدرضا ارباب نشر نی ریاضیات 1 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری* هادی رنجبران انتشارات اثبات 2 ریاضیات عمومی امید محمودیان  انتشارات نگاه دانش 3 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت اکبر عالم تبریز - محمد فاریابی باسمنج انتشارات صفار - اشراقی 4 تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد مسعود نیکوکار گسترش علوم پایه 5 ریاضیات کاربردی وحید ناصحی فر انتشارات پوران ...

 • دانلود کتاب «مدیریت سرمایه‌گذاری»؛ آقای چارلز پی جونز

  «کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری»اثر آقای چارلز پی جونز و ترجمه و اقتباس آقایان دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش، جهت استفاده تقدیم می‌گردد.

 • دانلود كتاب مدیریت مالی

  مدیریت مالیپدیدآورنده: دکتر رضا تهرانی(برای دانلود فایلهای PDF بر روی گزینۀ دانلود راست کلیک کرده و سپس گزینه Save Target As را انتخاب کنید)فصل 1) کلیات  دانلودفصل 7) بازده و ریسک، مجموعه سرمایه گذاری دانلودنمونه سئوالات فصل بازده و ریسک، مجموعه سرمایه گذاری  دانلود جواب نمونه سئوالات فصل بازده و ریسک، مجموعه سرمایه گذاری  دانلود

 • منابع ارشد مدیریت

    ردیف نام کتاب مولف - مترجم ناشر زبان عمومی و تخصصی 1 زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب)* محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی انتشارات نگاه دانش نوین 2 زبان عمومی * محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی انتشارات نگاه دانش 3 زبان تخصصی مدیریت * آرمان اشراقی انتشارات نگاه دانش 4 زبان عمومی کارشناسی ارشد* داور ونوس، مهرداد پرچ انتشارات کتابخانه فرهنگ 5 زبان عمومی کارشناسی ارشد * آرمان اشراقی انتشارات پیک مروا 6 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) * داور ونوس انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 7 504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی * ماری برامبرگ - ترجمه محمدرضا مجدی انتشارات رهنما 8 زبان عمومی اباذر نورحسینی انتشارات آزاده (راهیان ارشد) 9 زبان تخصصی مدیریت (GMAT) داور ونوس - پگاه شاپوری انتشارات نگاه دانش 10 متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی استونر- فریمن- برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی انتشارات نگاه دانش 11 Barron's essential words for the TOEFL استیون ماتیسن - ترجمه مهدی سیدآبادی انتشارات ابتدا 12 لغات تخصصی و متون درک مطلب مدیریت داور ونوس، مهرداد پرچ انتشارات کتابخانه فرهنگ 13 سوال های چند گزینه ای زبان تخصصی مدیریت اسدالله کردنائیج کتاب مهربان نشر 14 گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد وحید عسگری کانون فرهنگی آموزش 15 زبان تخصصی مدیریت سید علی اکبر افجه ای و حسین متنی انتشارات سنجش 16 Management - A global perspective Weihrich, Koontz انتشارات ترمه 17 30 آزمون زبان عمومی و تخصصی مدیریت ناصر عسگری انتشارات کتابخانه فرهنگ 18 جزوه 932 واژه ضروری برای زبان تخصصی مدیریت علی یونسیان دانلود از سایت مدیر تئوریهای مدیریت 1 مدیریت عمومی * مهدی الوانی نشر نی 2 مبانی سازمان و مدیریت * علی رضائیان انتشارات سمت 3 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم * علی رضائیان انتشارات سمت 4 مبانی مدیریت رفتار سازمانی * علی رضائیان انتشارات سمت 5 مدیریت منابع انسانی * اسفندیار سعادت انتشارات سمت 6 تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی * استیفن رابینز - ترجمه الوانی و دانائی فرد انتشارات صفار - اشراقی 7 تستهای تالیفی کتابهای مدیریت عمومی الوانی، مبانی سازمان، رفتار سازمانی و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های رضاییان، تئوری سازمان و مبانی رفتار سازمانی رابینز، منابع انسانی سعادت، تئوری و طراحی سازمان دفت، اصول و مبانی مدیریت جاسبی، سازمان و مدیریت نجف بیگی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر 8 مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی علی اکبر افجه انتشارات سمت 9 مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ...

 • منابع مدیریت مالی

  ریاضیات :هادی رنجبران (برای کسانی که ریاضیشون خوبه )امید محمودیان (برای کسانی که راضیشون ضعیفه ). توضیح :برای کسانی که ریاضیشون ضعیفه من کتاب محمودیان رو پیشنهاد میکنم ولی برای کسانی که ریاضیشون خوبه ریاضی هادی رنجبران در ضمن تست های تالیفی رنجبران خوبه ولی ضروری نمیباشد چون سطحشش خیلی بالاست . برای افرادی که در ریاضی مشکل پایه ای دارن من پیشنهاد میکنم کتاب  حسابان دبیرستان رو مطالعه کنند .   مدیریت مالی :ریموند پی نوو  ۱و۲  رضا تهرانی (یک جلد )قالیباف توضیح :کتاب های ریموند پی نوو و رضا تهرانی میشه گفت که تقریبا یکی هستند ولی رضا تهرانی تا حدودی خلاصه است ولی  مکمل یکدیگر نیز هستن کتاب ریموند تکمیل و ساده هم هست ولی در کتاب رضا تهرانی نکنه ها گفته شده و بعضی از مطالب کلیدی نیز وجود داره که خیلی مفیده ولی اگه امکان تهیه هر دو کتاب رو نداشته باشی کتاب رضا تهرانی خوبه  همچنین کتاب قالیباف نیز در کنار این منابع مفیده . مدیریت سرمایه گذاری و ریسک :کتاب جونز (ترجمه تهرانی ) و مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک (راعی و سعیدی ) توضیح :کتاب جونز خیلی ساده است و و تقریبا ۵۰ درصد مطالبش مربوط میشه به مدیریت مالی و در کنار اون کتاب تست تهرانی رو پیشنهاد میدم ولی کتاب مهندسی مالی کمی سخته ولی   ولی در کنکور قبلی از این کتاب هم سوالاومده بود .  حسابداری صنعتی:صنعتی ۱ (جمشید اسکندری )صنعتی ۱(عثمانی )   توضیح :   من در میان  کتابهایی که خوندم و همچنین با مطالعه سرفصل های ارائه شده در کنکور های ازمایشی کتاب صنعتی ۱ جمشید اسکندری کافی میباشدولی کسی که از صنعتی ۱ چیزی نمیدونه پیشنهاد میکنم که کتاب عثمانی رو اول بخونه حسابداری مالی:اصول حسابداری ۱و ۲ (سازمان حسابرسی )اصول حسابداری۲( ایرج نوروش) توضیح:از بین سرفصل هایی من مشاهده کردم در دروس مالی اصول ۱ و۲ کافیه ولی اگه امکانشو داشته باشین مورور جامعی بر حسابدای مالی رو حتمی تهیه کنید چون هم به صورت جامع دروس روو توضیح داده و هم تست داره ولی همه مطالب مرور جامع را لازم نیست بخونید                                          *امید موفقیت در تک تک مراحل زندگی و مهمترینش کنکور ارشد *  

 • منابع کنکور ارشد مدیریت

    منابع مهم آزمون ارشد مدیریت نام درس ردیف منبع مولف زبان عمومی وتخصصی 1 زبان عمومی محمدرضا ناصر زاده-یاشاردهدشتی 2 زبان تخصصی مدیریت آرمان اشراقی 3 زبان عمومی کار شناسی ارشد بابک رستمی تئوریهای مدیریت 1 مدیریت عمومی مهدی الوانی 2 مبانی سازمان ومدیریت علی رضائیان 3 تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم علی رضائیان 4 مبانی مدیریت رفتار سازمانی علی رضائیان 5 مدیریت منابع انسانی اسفند یار سعادت 7 مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت   اقتصاد کلان 1 اقتصاد کلان محسن نظری 2 2000سوال چهار گزینه­ای اقتصاد کلان محسن نظری اقتصاد خرد 1 اقتصاد خرد محسن نظری 2 2000سوال چهار گزینه­ای اقتصاد خرد محسن نظری ریاضیات 1 ریاضیاتِ اقتصاد مدیریت وحسابداری کاوه حسین پناهی آمار و احتمال 1 آمار وکار بردآن در مدیریت(1و2) عادل آذر- منصورمومنی 2 تشریح مسائل آمار وکاربرد آن در مدیریت(جلد1و2) کاوه حسین پناهی 3 آمار و احتمال اقتصاد، مدیریت و حسابداری کاوه حسین پناهی پژوهش عملیاتی 1 پژوهش عملیاتی عارفه فدوی 2 پژوهش عملیاتی + مفاهیم و نکات محمد رضا مهرگان مدیریت مالی 1 مدیریت مالی-جلد 1و2 ریموند پی.نوو- ترجمه جهانخانی و پارسائیان 2 مدیریت مالی رضا تهرانی مدیریت بازار یابی 1 مدیریت بازار یابی روستا،ونوس، ابراهیمی(سه استاد) 2 خلاصه درس و تست های طبقه بندی شده بر اساس کتاب اصول بازاریابی کاتلر داور ونوس، مهرداد پرچ، بهمن فروزنده توجه: بدیهی است علاوه بر منابع فوق، منابع مفید دیگری برای مطالعه وجود دارد اما به منظور استفاده بهینه از زمان محدود، صرفاً به منابعی اشاره شده که بیشترین تاثیر را در موفقیت دانشجوی شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد دارد. وانتظار می­رود مطالعۀ منابع فوق، برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد کفایت کند.