منابع ارشد مدیریت

 

ردیف

نام کتاب

مولف - مترجم

ناشر

زبان عمومی و تخصصی

1

زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب)*

محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی

انتشارات نگاه دانش نوین

2

زبان عمومی *

محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی

انتشارات نگاه دانش

3

زبان تخصصی مدیریت *

آرمان اشراقی

انتشارات نگاه دانش

4

زبان عمومی کارشناسی ارشد*

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

5

زبان عمومی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

انتشارات پیک مروا

6

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) *

داور ونوس

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

7

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی *

ماری برامبرگ - ترجمه محمدرضا مجدی

انتشارات رهنما

8

زبان عمومی

اباذر نورحسینی

انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

9

زبان تخصصی مدیریت (GMAT)

داور ونوس - پگاه شاپوری

انتشارات نگاه دانش

10

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی

استونر- فریمن- برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی

انتشارات نگاه دانش

11

Barron's essential words for the TOEFL

استیون ماتیسن - ترجمه مهدی سیدآبادی

انتشارات ابتدا

12

لغات تخصصی و متون درک مطلب مدیریت

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

13

سوال های چند گزینه ای زبان تخصصی مدیریت

اسدالله کردنائیج

کتاب مهربان نشر

14

گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد

وحید عسگری

کانون فرهنگی آموزش

15

زبان تخصصی مدیریت

سید علی اکبر افجه ای و حسین متنی

انتشارات سنجش

16

Management - A global perspective

Weihrich, Koontz

انتشارات ترمه

17

30 آزمون زبان عمومی و تخصصی مدیریت

ناصر عسگری

انتشارات کتابخانه فرهنگ

18

جزوه 932 واژه ضروری برای زبان تخصصی مدیریت

علی یونسیان

دانلود از سایت مدیر

تئوریهای مدیریت

1

مدیریت عمومی *

مهدی الوانی

نشر نی

2

مبانی سازمان و مدیریت *

علی رضائیان

انتشارات سمت

3

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم *

علی رضائیان

انتشارات سمت

4

مبانی مدیریت رفتار سازمانی *

علی رضائیان

انتشارات سمت

5

مدیریت منابع انسانی *

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

6

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی *

استیفن رابینز - ترجمه الوانی و دانائی فرد

انتشارات صفار - اشراقی

7

تستهای تالیفی کتابهای مدیریت عمومی الوانی، مبانی سازمان، رفتار سازمانی و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های رضاییان، تئوری سازمان و مبانی رفتار سازمانی رابینز، منابع انسانی سعادت، تئوری و طراحی سازمان دفت، اصول و مبانی مدیریت جاسبی، سازمان و مدیریت نجف بیگی

سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

8

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

علی اکبر افجه

انتشارات سمت

9

مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت

داور ونوس و مهرداد پرچ

انتشارات مهربان نشر

10

مبانی رفتار سازمانی

استیفن رابینز - ترجمه اعرابی و پارساییان

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

11

مبانی تئوری و طراحی سازمان

ریچارد ال دفت - ترجمه پارسائیان و اعرابی

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

12

مدیریت رفتار سازمانی

هرسی و بلانچارد - ترجمه علی علاقه بند

انتشارات امیرکبیر

13

مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان - 2جلد

سید رضا سید جوادین

انتشارات نگاه دانش

14

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

ناصر میر سپاسی

نشر کتابسرا - میر

15

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

شمس السادات زاهدی

انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

16

مدیریت منابع انسانی

سید حسین ابطحی

انتشارات دانشگاه پیام نور

17

مروری بر تئوریها و اصول مدیریت

علیرضا امیرکبیری

انتشارات نگاه دانش

18

راهبرد منابع انسانی

آشوک چاندا، چیلپا کابرا - ترجمه حاجی کریمی و رنگریز

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

19

مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت

سیدرضاسیدجوادین، سیدمحمدرضا ناصرزاده

انتشارات نگاه دانش

20

تئوریهای مدیریت

سید اباذر نورحسینی - احمد صداقت

انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

اقتصاد کلان

1

اقتصاد کلان *

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

3

مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان

تیمور رحمانی

انتشارات ترمه

4

تئوری اقتصاد کلان

محمود روزبهان

نشر تابان

اقتصاد خرد

1

اقتصاد خرد *

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

3

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومنیک سالواتوره - ترجمه حمیدرضا ارباب

نشر نی

ریاضیات

1

ریاضیات عمومی *

امید محمودیان

انتشارات نگاه دانش

2

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن - جلد 1و2

محمدحسین پورکاظمی

نشر نی

3

ریاضیات

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

4

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد

مسعود نیکوکار

گسترش علوم پایه

5

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

اکبر عالم تبریز - محمد فاریابی باسمنج

انتشارات صفار - اشراقی

6

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2)

ایرج ابراهیمی- جمشید صدقیانی

هستان - هوای تازه

7

ریاضیات کاربردی

وحید ناصحی فر

انتشارات پوران پژوهش

آمار

1

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) *

عادل آذر - مومنی

انتشارات سمت

2

آمار و احتمال *

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

3

آمار و احتمال

محسن طورانی

زیتون سبز

4

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حسابداری

مسعود نیکوکار

گسترش علوم پایه

5

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2

صدقیانی - ابراهیمی

هستان - آرامش - هوای تازه

6

آمار و کاربرد آن در مدیریت

اکبر عالم تبریز – مریم بهرامی

انتشارات پلیکان (تست قرمز)

7

آمار کاربردی

وحید ناصحی فر و دیگران

نشر ترمه

پژوهش عملیاتی

1

تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته) *

اکبر عالم تبریز - علی یونسیان

انتشارات پوران پژوهش

2

پژوهش عملیاتی *

عارفه فدوی

انتشارات نگاه دانش

3

پژوهش عملیاتی (برنامه ریزی خطی)

محمدرضا مهرگان

نشر کتاب دانشگاهی

4

تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی

عادل آذر

انتشارات سمت

مدیریت مالی

1

مدیریت مالی - جلد 1و2 *

ریموند پی.نوو - ترجمه جهانخانی و پارسائیان

انتشارات سمت

2

مدیریت مالی *

رضا تهرانی

انتشارات نگاه دانش

3

مدیریت مالی (اصول، مفاهیم، کاربردها)

حسن قالیباف اصل

انتشارات پوران پژوهش

4

مدیریت مالی

علی اسدالهی فام، سیدسعید میرواحدی

انتشارات فراآموزش (مدرسان شریف)

مدیریت بازاریابی

1

مدیریت بازاریابی *

روستا، ونوس، ابراهیمی

انتشارات سمت

2

بازاریابی: خلاصه درس و تست های طبقه بندی شده بر اساس کتاب اصول بازاریابی کاتلر

داور ونوس، مهرداد پرچ، بهمن فروزنده

نشر آموخته

3

اصول بازاریابی

فیلیپ کاتلر - ترجمه بهمن فروزنده

نشر آموخته

4

بازاریابی (مدیریت بازار) - نکته و تست

شاهرخ افلاکی

انتشارات کیومرث

5

اینکوترمز 2000

مسعود طارم سری

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

6

مجموعه سوالات طبقه بندی شده مدیریت بازاریابی

مهرداد پرچ، احمدرضا مدرسی، روشنک روزبهانی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

7

تستهای تألیفی مدیریت بازاریابی

سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دروس

1

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی) *

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

2

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی)*

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

 


مطالب مشابه :


دانلود جزوه درس مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی

مدیریت مالی تألیف: دکتر رضا تهرانی انتشارات: نگاه دانش . فصل 1 : کلیات 1) تعریف مدیریت
دانلود حل المسایل

کتاب مدیریت رضا تهرانی. دانلود حل المسایل مدیریت مالی رضا مناجاتی. دانلود
دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری از چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی ( ترجمه )

دانلود کتاب مدیریت سرمایه کتاب تئوری حسابداری مالی جونز از دکتر رضا تهرانی و
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی

گرایش مدیریت مالی کارشناسی ارشد مدیریت. سایت مدیر. دانلود مدیریت مالی * رضا تهرانی
دانلود کتاب «مدیریت سرمایه‌گذاری»؛ آقای چارلز پی جونز

«کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری» اثر آقای چارلز پی جونز و ترجمه و اقتباس آقایان دکتر رضا تهرانی
دانلود كتاب مدیریت مالی

مدیریت مالی. دکتر رضا تهرانی (برای دانلود فایلهای pdf بر روی خرید اینترنتی کتاب مژده
منابع ارشد مدیریت

خلاصه ای از کتاب (( مدیریت صادرات کالا بر اساس دانلود از سایت مدیریت مالی * رضا تهرانی.
منابع مدیریت مالی

منابع مدیریت مالی دانلود رایگان کتاب مهندسی نداشته باشی کتاب رضا تهرانی خوبه
منابع کنکور ارشد مدیریت

منابع کنکور ارشد مدیریت - دانلود سوالات اخبار و کتاب های مالی. رضا تهرانی. مدیریت
برچسب :