دانلود جزوه درس مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی


مدیریت مالی
تألیف: دکتر رضا تهرانی

انتشارات: نگاه دانشفصل 1 : کلیات
1)      تعریف مدیریت مالی:
2)      هدف مدیریت مالی:
3)      هدف سودآوری:
4)      تعیین هدف های مالی:
5)      هدف مدیریت مالی و منافع اجتماعی:
6)      وظایف مدیریت مالی:
7)      محیط عملیاتی مدیریت مالی:
8)      سازمان های تجاری:
9)      محیط اقتصادی:
10)   روابط نمایندگی:
11)   هزینه نمایندگی:
12)   دارایی مالی:
13)   بازار مالی:
14)   کارکردهای بازار مالی:
15)   طبقه بندی بازارهای مالی:
16)   مؤسسه های مالی:
17)   بازار کارا:
18)   انواع کارایی:
19)   اشکال مختلف بازار کارا:
فصل 2 : تجزیه و تحلیل صورت های مالی
1)      صورت های مالی:
2)      ترازنامه:
3)      صورت حساب سود و زیان:
4)      صورت حساب سود و زیان جامع:
5)      گردش حساب سود (زیان) انباشته:
6)      صورت گردش جریان وجوه نقد:
7)      تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:
8)      نسبت های نقدینگی:
9)      نسبت های فعالیت (کارایی):
10)   نسبت های اهرمی:
11)   نسبت های سودآوری:
12)   تغییر در نسبت های مالی:
فصل 3 : برنامه ریزی سود، تجزیه تحلیل اهرم ها
1)      برنامه ریزی سود و تجزیه و تحلیل اهرم ها:
2)      تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر:
3)      تجزیه و تحلیل هزینه ها:
4)      تجزیه و تحلیل فروش:
5)      تجزیه و تحلیل تغییرات سود:
6)      تجزیه و تحلیل اهرم ها:
7)      درجه اهرم عملیاتی:
8)      ریسک تجاری:
9)      رابطه  EPS – EBIT:
10)   نقطه سر به سر مالی:
11)   درجه اهرم مالی:
12)   ریسک مالی:
13)   درجه اهرم مرکب:
14)   نقطه سر به سر مرکب:
15)   ریسک کل شرکت:
16)   تغییرات درجه اهرم عملیاتی / مالی / مرکب:
17)   محاسن و معایب اهرم ها:
فصل 4 : برنامه ریزی (بودجه بندی) مالی
1)      برنامه ریزی (بودجه بندی) مالی:
2)      برنامه های مالی بلندمدت (استراتژیک):
3)      برنامه های مالی کوتاه مدت (عملیاتی):
4)      بودجه بندی جامع:
5)      بودجه نقدی:
6)      صورت های مالی تخمینی:
7)      رابطه بین رشد فروش و نیازهای مالی:
فصل 5 : سیاست سرمایه در گردش
1)      چرخش وجه نقد:
2)      استراتژی های سرمایه در گردش:
3)      مدیریت بدهی های جاری:
4)      اعتبارات تجاری:
5)      وام بانکی:
6)      تأمین مالی از محل حساب های دریافتنی:
7)      تأمین مالی با وثیقه قرار دادن موجودی کالا:
8)      مدیریت دارایی های جاری:
9)      مدیریت اوراق بهادار قابل فروش:
10)   مدیریت حساب های دریافتنی:
11)   سیاست مدیریت اعتبارات:
12)   ریسک اعتباری:
13)   مدیریت موجودی کالا:
14)   مدل تصمیم گیری موجودی کالا:
15)   اجاره:
16)   انواع اجاره بلندمدت:
17)   انواع قراردادهای اجاره بلندمدت:
18)   شیوه ثبت حسابداری اجاره:
19)   تأمین مالی از راه اجاره دارایی ها:
20)   تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره:
فصل 6 : بودجه بندی سرمایه
1)      ریاضیات مالی:
2)      تجزیه و تحلیل طرح ها:
3)      استفاده از بودجه بندی سرمایه ای:
4)      هدف بودجه بندی:
5)      مفروضات بودجه بندی سرمایه ای:
6)      مراحل ارزیابی طرح های سرمایه گذاری:
7)      تصمیم گیری در انتخاب طرح ها:
فصل 7 : بازده و ریسک
1)      بازده:
2)      ریسک:
3)      اندازه گیری ریسک:
4)      تئوری مطلوبیت و ریسک گریزی:
5)      مقایسه دو طرح از نظر ریسک و بازده:
6)      ریسک گریزی:
7)      منابع ریسک:
8)      انواع ریسک:
9)      رابطه ریسک و بازده:
10)   مجموعه سرمایه گذاری (Portfolio):
11)   بازده مجموعه سرمایه گذاری:
12)   ریسک مجموعه سرمایه گذاری:
13)   تعیین پرتفولیو کارا (مجموعه کارا):
فصل 8 : ارزش شرکت
1)      سهام عادی:
2)      ارزش حق تقدم:
3)      سایر ویژگی های سهام عادی:
4)      محاسن انتشار سهام عادی:
5)      معایب انتشار سهام عادی:
6)      اختیار خرید سهام عادی:
7)      اختیار فروش:
8)      انواع ارزش سهام عادی:
9)      تأثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام:
10)   روش ضریب قیمت به سود هر سهم ():
11)   سهام ممتاز:
12)   ویژگی های سهام ممتاز:
13)   انواع سهام ممتاز:
14)   سهام ممتاز و ریسک مالی:
15)   ارزش سهام ممتاز:
16)   مزایای سهام ممتاز:
17)   نقاط ضعف انتشار سهام ممتاز:
18)   اوراق قرضه:
19)   انواع اوراق قرضه:
20)   مزایای صدور اوراق قرضه برای شرکت:
21)   معایب اوراق قرضه:
22)   بازده اوراق قرضه:
23)   ریسک اوراق قرضه:
24)   ارزش اوراق قرضه:
فصل 9 : هزینه سرمایه و ساختار سرمایه
1)      هزینه سرمایه:
2)      محاسبه نرخ هزینه سرمایه شرکت (WACC):
3)      مقایسه نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سهام ممتاز، سود انباشته و بدهی:
4)      محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت (WACC):
5)      رابطه متقابل بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش شرکت:
6)      تغییرات ساختار سرمایه:
7)      هزینه نهایی سرمایه:
8)      ساختار سرمایه:
9)      بازده :
10)  تعیین روش تأمین مالی در سطوح مختلف ():
11)   تعیین ساختار سرمایه با توجه به ریسک مالی:
12)   تجزیه و تحلیل ریسک و بازده:
فصل 10 : تقسیم سود
1)      چند درصد سود را تقسیم کنیم بهتر است؟
2)      عوامل مؤثر بر تقسیم سود:
3)      تئوری های تقسیم سود:
4)      مدل گوردون و والتر:
5)      سیاست های متداول تقسیم سود:
6)      روش های پرداخت سود:


جهت تهیه جزوات با ما تماس بگیرید. 


    0909  552 0937

  [email protected]


مطالب مشابه :


دانلود جزوه درس مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی

مدیریت مالی تألیف: دکتر رضا تهرانی انتشارات: نگاه دانش . فصل 1 : کلیات 1) تعریف مدیریت
دانلود حل المسایل

کتاب مدیریت رضا تهرانی. دانلود حل المسایل مدیریت مالی رضا مناجاتی. دانلود
دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری از چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی ( ترجمه )

دانلود کتاب مدیریت سرمایه کتاب تئوری حسابداری مالی جونز از دکتر رضا تهرانی و
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی

گرایش مدیریت مالی کارشناسی ارشد مدیریت. سایت مدیر. دانلود مدیریت مالی * رضا تهرانی
دانلود کتاب «مدیریت سرمایه‌گذاری»؛ آقای چارلز پی جونز

«کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری» اثر آقای چارلز پی جونز و ترجمه و اقتباس آقایان دکتر رضا تهرانی
دانلود كتاب مدیریت مالی

مدیریت مالی. دکتر رضا تهرانی (برای دانلود فایلهای pdf بر روی خرید اینترنتی کتاب مژده
منابع ارشد مدیریت

خلاصه ای از کتاب (( مدیریت صادرات کالا بر اساس دانلود از سایت مدیریت مالی * رضا تهرانی.
منابع مدیریت مالی

منابع مدیریت مالی دانلود رایگان کتاب مهندسی نداشته باشی کتاب رضا تهرانی خوبه
منابع کنکور ارشد مدیریت

منابع کنکور ارشد مدیریت - دانلود سوالات اخبار و کتاب های مالی. رضا تهرانی. مدیریت
برچسب :