لیست پزشکان متخصص زنان در مشهد

 • آدرس وتلفن متخصصان زنان در مشهد مقدس

  مریم السادات صادقی زنان و زایمان احمد آباد- ابوذر غفاری 4- کلینیک سبحان(بیمارستان هاشمی نژاد) 8428026 عصمت قربانی زنان و زایمان خ احمدآباد -فلکه تقی آباد – ساختمان سهند زرین – طبقه 2 (ب سازمان اب – بهداری و بهداشت صنعت نفت مشهد) 8430031 عطیه منصوری ترشیزی زنان و زایمان مشهد احمدآباد بین عارف و پرستار – ساختمان 44 – طبقه 3 8427469 صدیقه آیتی افین زنان و زایمان احمد اباد – روبروی سی متری اول – ساختمان توحید – طبقه 2 – شماره 206(بیمارستان قائم) 8439137 فاطمه مسگر پور طوس زنان و زایمان احمد اباد – بین عارف و پرستار – ساختمان 44 – طبقه دوم واحد سوم 8402671 مرضیه لطفعلی زاده قوچانی زنان و زایمان احمد اباد – خ قائم – ساختمان شماره 2 – ط2(بیمارستان امام رضا) 8407422 مریم پزشکیان زنان و زایمان احمد اباد – بین عارف و محتشمی – ساختمان 70- سی متری طلاب – مفتح 5 – جنب داروخانه شبانه روزی 8429071 زهرا بیجاری زنان و زایمان ب احمد اباد – نبش خ بهشت – ساختمان حسینی – طبقه 2(بیمارستان امام حسین) 8452234 افسانه جلالی مقدم شهری زنان و زایمان احمد اباد – نبش قائم (عج)-بیمارستانهای مهر- جوادالائمه – بنت الهدی)(درمانگاههای امام حسین – رازی – امام حسن عسگری) 8787091- 8782569 عباس قهرمانی زنان و زایمان احمد اباد – نبش قائم 5 – پ 11 8402098 مهدی مهدوی شهری زنان و زایمان احمدآباد-مقابل بیمارستان قائم-ساختمان 85 8434705 نبی ا... ترجمان پرشکوه زنان و زایمان احمد اباد – ساختمان 44 – بین عارف و پرستار 8409693- پریدخت نینا علوی زنان و زایمان احمد اباد – ابتدای احمد اباد 13 – نبش ابو نصر 8410555 سید مصطفی سیف زنان و زایمان احمدآباد – بین عارف و پرستار - ساختمان پزشکان 44 – طبقه دوم – شماره 6 8425550 محمود جاودانی عرفانی زنان و زایمان احمد اباد – مقابل درب بیمارستان قائم – ساختمان 73 8416042 محمد رضا نایبی استانه زنان و زایمان ابتدای احمد اباد – ساختمان سهند زرین 8433326 زهراتوانائی زنان و زایمان احمد اباد – روبروی بیمارستان قائم (عج) – ساختمان مروارید - ط 1(ب ابوطالب – درمانگاه امام محمد باقر) 8441371 منصوره غفرانی زنان و زایمان احمد اباد – روبروی هتل هما – احمد آباد 10(بیمارستان امام حسین) 8418187 نسرین آذری متین زنان و زایمان احمد اباد – بین پاستور و قائم – ساختمان هدایت(بیمارستان 17 شهریور) 8439604 زهرا کبریائی زنان و زایمان احمد آباد نبش خ قائم(بیمارستان مهر) 8416478 فاطمه هاشمیان زنان و زایمان خ احمد آباد – سه راه راهنمایی – ساختمان میلاد – شماره 2(بیمارستان موسی بن جعفر ) 8446151 آزاده طبیعی زنان و زایمان ابتدای احمد اباد – ساختمان سهند زرین(بیمارستان 17 شهریور) مریم زید آبادی نژاد زنان و زایمان ... • لیست پزشکان متخصص مشهد

  یست پزشکان متخصص مشهد نام پزشک دکتر تخصص تلفن آدرس محمد مومنی اطفال ۸۴۳۵۳۶۳ احمدآباد - حسین‌ موحداول‌ اطفال ۸۵۴۵۷۷۰ ‌ضد – میدان محمدرضا نوری اطفال ۸۴۱۲۲۱۸ احمدآباد – ساختمان‌۷۷ ملیحه‌ نادری نسب‌ اطفال ۸۵۹۱۴۴۰ ابن‌سینا - احمد هاشم‌ زاده‌ اطفال ۸۵۹۲۰۳۹ چمران‌ – ساختمان‌گلستان‌ میرحمید هاشمی نمین‌ اطفال ۶۶۳۶۰۶۶ شاهد۴۵ - هادی ولی زاده‌ اطفال ۳۶۴۴۰۱۴ هفده شهریور – اول‌چهنو صادق‌ پوراحمدی اطفال ۷۲۵۵۵۳۵ خواجه‌ربیع‌۴۸ - صادق‌ پوراحمدی اطفال ۲۷۲۱۸۸۰ خواجه‌ربیع‌ – خ‌مستوفی افتخار محمودی قلب اطفال ۸۴۱۶۴۴۶ سناباد – ‌مولویشمالی محمد محمدزاده‌ اطفال ۲۲۵۷۶۸۹ مدرس – ‌ساختمان‌۱۲ اشرف‌ محمدزاده‌ فوق‌ تخصص‌ اطفال ۸۵۴۳۴۸۸ پاسداران‌ - ایرج‌ گنجی اطفال ۸۴۰۴۰۹۴ راهنمایی۵-۳ - هادی میرزائیان‌ اطفال ۸۴۳۳۵۵۰ کویدکترا - علیرضا مدرسی اطفال ۸۵۹۲۰۵۷ دانشگاه‌ – مقابل‌ سینما هویز کمال‌ مرندی اطفال ۸۵۴۰۹۹۳ باهنر - جمیل آزما اطفال ۲۲۲۷۸۷۴ مدرس - مسعود مشیری اطفال ۸۴۱۱۰۷۷ سناباد – ‌ایرج‌جنوبی حسین‌ نصیریان‌ اطفال ۸۴۲۸۰۸۰ احمدآباد – ‌پرستار فریبرز مصطفوی اطفال ۸۴۲۹۰۰۵ احمدآباد – ‌محتشمی۱ نصرت‌ لطفی اطفال ۸۴۱۷۱۳۳ دکترا - منصوره‌ امیدوارتهرانی اطفال ۸۴۲۶۷۵۸ ‌کوهسنگی – جنب‌ داروخانه کوهسنگی محمدهادی امیریان‌ اطفال ۷۶۸۸۸۹۰ ‌سجاد – ساختمان‌۴۴۴ راضیه اخوان طبسی اطفال   وکیل آباد – سه راه زندان علیرضا ارژنگی اطفال ۲۷۰۱۴۴۰ خواجه ربیع – سمزقند محمد اسماعیلی اطفال ۸۵۹۲۳۹۲ کوهسنگی – اسدی۴ساختمان‌پزشکان‌صدر   افتخارمحمودی اطفال ۸۴۱۶۴۴۶ سناباد – خ‌مولویشمالی محمدحسن افخمی جدی اطفال ۸۵۴۲۶۳۱ دانشگاه – چهارراه گلستان محمدرضا بلورساز مشهدی اطفال ۲۲۲۳۶۶۶ خواجه ربیع – اول کوچه پژمان ابوالقاسم بهارلو اطفال ۷۳۸۰۹۷ طلاب – سی متری – پلاک ۹۲ عبداله‌ بنی هاشم‌ اطفال ۸۵۱۸۲۸۳ ‌کوهسنگی۶ – ساختمان‌پزشکان‌ مهدی بهشید اطفال ۷۶۱۴۴۵۵ سجاد - عباس‌ تاج‌ دینی اطفال ۷۲۴۸۳۶۸ توحید – خ‌رضوی عباس‌ تاج‌ دینی اطفال ۲۲۲۱۲۹۴ امام‌خمینی - احمد بذرافشان‌ اطفال ۸۵۴۴۰۳۱ کوهسنگی۴ - سعیده‌ ترویج‌ اسلامی اطفال ۸۶۷۷۵۲۰ وکیل آباد – آب‌وبرق‌بل‌ شهرستانی عبدالحسین‌ تراب پرهیز اطفال ۸۵۴۹۹۵۵ امام‌رضا - ناهید تفضلی مقدم‌ اطفال ۸۶۱۸۶۱۲ ‌پیروزی ...

 • لیست دندانپزشکان اراک

  لیست دندانپزشکان اراک

  دکتر عبدالحسینی؛متخصص ارتودنسی خیابان شهید بهشتی؛روبروی امامزاده؛ ساختمان فردوسی تلفن:2232719  دکتر داریوش غلامی ،متخصص ارتودنسی،خ شهید بهشتی،کوچه پاساژ جلالی،۲۲۲۲۰۱۸ دکتر عاطفه مشهدی،متخصص جراحی فک و صورت و زیبایی صورت،خ شهید بهشتی ،کوچه تیکران ،ساختمان میلاد تلفن:     ۲۲۱۴۲۸۱ دکتر مسعود هاشمی متخصص جراحی و درمان ریشه،خ شهید بهشتی ساختمان بزرگمهر طبقه سوم تلفن:۲۲۲۰۲۲۸ دکتر حبیب الهی،خیابان شهید بهشتی پاساژجلالی طبقه سوم تلفن۲۲۲۷۸۵۶ دکتر محمدهادی یارایی،جراح و دندانپزشک،آدرس:خیابان شکرایی،ساختمان پارسیان،واحد ۴،تلفن۲۲۴۴۵۵۶ دکتر مریم رجبی،جراح و دندانپزشک،آدرس:خیابان شکرایی،ساختمان پارسیان،واحد ۴،تلفن۲۲۴۴۵۵۶ دکتر مصطفی اختری،خیابان شکرایی،ساختمان پارسیان:۲۲۱۴۵۹۶ دکتر شبنم نظام آبادی،خیابان شکرایی،ساختمان پارسیان،واحد ۲ تلفن  :   ۲۲۱۵۰۷۰ دکتر علی احمدی،خ شهید بهشتی، ۲۲۲۸۴۲۹ دکتر بابک بابایی ،خ شهید بهشتی،۲۲۲۲۴۷۳ دکتر شاهرخ حیدری،خ امام: ۲۲۲۰۶۹۰ دکتر محمد ابراهیم رفیعی،خ شهید بهشتی، ۲۲۳۳۰۸۹ دکتر عبدالعزیز زندبار،خ ۱۲ متری ملک:۲۲۴۳۲۱۷ دکتر فاطمه سمیعی،خ شهید بهشتی، ۲۲۴۶۷۷۱ دکتر مسعود عرفانی راد، خ مخابرات: ۲۲۴۹۲۰۷ دکتر محسن زنگارکی فراهانی،خ مشهد: ۲۲۷۰۷۷۷ دکتر محمد فرهنگ دوست،خ ملک: ۲۲۲۶۵۴۳ دکتر هوشنگ قاسمی،خ شهید بهشتی،۲۲۲۳۱۹۱  دکتر مصطفی حقیقی زاده ،خ شهید  بهشتی ،نرسیده به امامزاده،ساختمان فردوسی تلفن۲۲۱۰۴۱۵-۲۲۴۰۲۴۷ دکتر الهام کریمی مهر :خ شهید بهشتی طبقه فوقانی بانک کار آفرین تلفن:۲۲۲۲۹۲۳ دکتر نرگس حسنی :خ شهید بهشتی کلینیک علوی تلفن:۲۲۱۷۲۵۵ دکتر مرضیه لطفعلیان:خ شهید بهشتی مجتمع رازی تلفن:۲۲۱۵۸۲۲ دکتر ناصر کاوه،خ شهید بهشتی، ۲۲۲۹۱۹۰ دکتر محمد رضا شکرریز،کو چه شکرایی:تلفن ۲۲۱۱۴۰۲ دکتر محمد ابراهیم عظیمی،ابتدای فاطمیه:۳۶۸۶۴۵۶-۳۶۸۶۶۶۴ دکتر کیانوش کفاشی.خ شهید بهشتی:      2240147  کلینیک پورسینا،خ شهید بهشتی،۲۲۱۳۵۱۹،۲۲۱۳۵۱۸ کلینیک بهاران،خ شهید شیرودی(خرم):۳۱۳۶۷۳۰- ۳۱۲۳۶۳۳ دندانپزشکی حضرت زهرا،۱۲متری ملک:۲۲۲۳۵۵۳ دندانپزشکی  ثارالله:۲-۲۲۶۵۰۳۱  دکتر سارا مهر منش:ابتدای شکرایی تلفن 2214258 دکتر محمد مهدی عموییان:روبروی مسجد حاج اقا صابر تلفن2243281 دکتر محمد ابراهیم رفیعی:خ نیسانیان ساختمان بهارستان تلفن 2233089 دکتر علی میرزائی پور جراح _دندانپزشکاراک شهرک بعثت فاز2 کوچه رشادت 1تلفن 2272113     دکتر حمید توکلی جراح-دندانپزشک خ شهید بهشتی ساختمان علوی تلفن:۲۲۱۷۲۵۴ دکتر مسعود زنگنه جراح - دندانپزشک خ شهید بهشتی ساختمان بزرگمهر تلفن:۲۲۱۱۲۲۵الی ...

 • درآمد پزشکان ایرانی 5 برابر پزشکان آلمانی

  درآمد پزشکان ایرانی 5 برابر پزشکان آلمانی

  درآمد پزشکان ایرانی 5 برابر پزشکان آلمانی سایت پرستاران مشهدبه روز ترین وبلاگ در زمینه مطالب تخصصی و عمومی پزشکی و پیراپزشکی صفحه اصلي| عناوين مطالب| تماس با من | قالب وبلاگ| پروفايل درباره وب پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:کسی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش ‏کند، خواه نیاز او برآورده شود یا نه،همانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان ‏پاک می ‏گردد. هر گونه کپی برداری از مطالب با ذکر منبع ولینک به این وبلاگ آزاد می باشدبا تشکر موضوعات وب سلامت و روزه داری اخبار حوزه سلامت حوادث دانستنی ها و اطلاعات عمومی سلامت اصول و مهارت های باليني پزشکی پرستاری عکس های پزشکی پرستاری کارشناسی ارشد پرستاری فیلم و انیمیشن های پزشکی پرستاری کتاب های پزشکی پرستاری مراقبت های ویژه CCU مراقبت های ویژه ICU نرم افزارهای پزشکی پرستاری پرستاری گوارش پرستاری مسمومیت ها پرستاری روان شناسی پرستاری قلب و عروق پرستاری کودکان پرستاری داخلی جراحی روش های تشخیصی بیماری ها پرستاری مغز و اعصاب بیماری های نادر آناتومی ارتوپدی پوست و مو و زیبایی اورژانس و فوریت ها تجهیزات پزشکی پرستاری غدد و دیابت ارولوژی دارو هاي جديد چشم گوش حلق ENT زنان و زایمان سرطان ها آزمایشات پمفلت های پزشکی پرستاری اتاق عمل اطلاعات جنسی, خانواده و ازدواج پرستاری ییماریهای عفونی رژیم های غذایی آشنایی با رشته های پزشکی و پیراپزشکی اعتیاد و مواد مخدر لينک دوستان قالب وبلاگ اورژانس 115 مشهد سایت پزشکان ایران سازمان بهداشت جهانی لیست سایت های علمی پزشکی بالینی قرآن حکیم دارو یاب وعده ی صادق سازمان حمایت از کودکان توپترین ها دانشکده ی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران شهر خبر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کلوب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کانون پرستاران آمریکا ECG آنلاین پایگاه اطلاع رسانی پرستاری سایت پرستاران ایران دلتنگی فدایی اسلام علـمی دانشجویـی دوستانه گالري عکسفا آگهي استخدام پایگاه الکترونیکی خدمات پزشکی ایران خیرآباد مه ولات سایت علمی روانشناسی جنسی از پرستاری تا عشق تبیان پرستار مشاور فیس بوک فارسی آکادمی کد موزیک وبلاگ آهنگ های جدید و عکس های زیبا دلشوره های یک پرستار امتحان ECG آنلاین انیمیشن الکتروکاردیوگرام سایت اطلاعات داروها گروه طب اورژانس مشهد خاطرات پرستاری سایت رسمی مهندسان پزشکی قلب یادگیری نوار قلب ایران درمان هلال احمر همدان آناتومی اطلس و انیمیشن آنلاین آناتومی اطلس 3بعدی بدن بوس چت ترفندهای کامپیوتری و وبلاگ نویسی پوزیشن های جراحی پرستاران ایران زمین ABG ...

 • تغییر جسمی و روحی در بهار

   تغییر جسمی و روحی در بهار

   تغییر جسمی و روحی در بهار در حالی که یک فرد از هوای بهار لذت می برد، دیگری در حال درگیری با عوارض آزاردهنده آن است. در این فصل فرد ممکن است احساس بی حالی، خواب آلودگی، عطسه و آبریزش بینی، تغییرات مزاج، تغییرات خلق و خو، مستعد شدن برای ابتلا به بیماری های خاص و ده ها حالت دیگر را تجربه کند. همه ما تغییرات را دوست داریم. مخصوصا تغییری مثل پایان یافتن فصل زمستان و شروع فصل زنده و شاداب بهار که چند هفته قبل از شروع آن احساس سرزندگی را تجربه می کنیم. اما مساله آن است که این تغییر فراگیر طبیعت علاوه بر تاثیر روحی، بر جسم و سلامتی ما نیز تاثیر مهمی می گذارد.   این تاثیرات برای برخی افراد مایه دردسر و آزاردهنده است و می تواند نوع و شدت آن از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.   حال و هوای بهار طوری است که در حالی که یک فرد از هوای آن لذت می برد، دیگری در حال درگیری با عوارض آزاردهنده آن است. در این فصل فرد بسته به تاثیری که از آن می پذیرد ممکن است احساس بی حالی، خواب آلودگی، عطسه و آبریزش بینی، تغییرات مزاج، تغییرات خلق و خو و ده ها حالت دیگر کند.   اما آیا این تغییرات روحی و جسمی زاده ی ذهن ما هستند و یا اساس علمی دارند؟ زمانی که افراد در معرض نور بیشتری باشند، احساس انرژی بیشتری کرده و کمتر می خوابند. این وضعیت ناشی از کاهش ترشح ملاتونین است سال هاست که محققان رابطه بین تغییرات روحی و جسمی و تغییرات فصل ها را بررسی می کنند. اما اطلاعاتی که از این ارتباط در دست دارند سطحی است. این موضوع نشانگر آن است که ارتباط فصل ها و خلق و خوی آدمی چقدر عمیق و مهم است.   در اینجا می خواهیم شایع ترین تاثیرات فصل بهار را بر افراد مختلف بررسی کنیم. 1- کمتر می خوابم. اولین تاثیر ورود از فصل سرما به فصلی آفتابی مثل بهار، تغییر کردن پوشش ماست. لباس های کمتری می پوشیم، چون دیگر با بیرون رفتن از خانه احساس سرما نمی کنیم. اما مغز ما چطور این تغییر را احساس می کند؟   مغز ما میزان نور محیط را دقیقا پردازش می کند. افزایش نور خورشید و طولانی شدن مدت روز در فصل بهار، به مغز ما دستوری مبنی بر تولید و ترشح کمتر هورمون ملاتونین را می دهد. هورمون ملاتونین هورمونی بسیار حائز اهمیت در فرایند خواب است.   زمانی که افراد در معرض نور بیشتری باشند، احساس انرژی بیشتری کرده و کمتر می خوابند. این وضعیت ناشی از کاهش ترشح ملاتونین است. زمانی که ملاتونین کمتری به داخل رگ های خونی پمپ می شود، شما نیز احساس بالاتری از انرژی را دارید، شاداب تر هستید و احساس عشق بیشتری به زندگی و نزدیکانتان خواهید داشت.   2- در بهار شادتر هستم. تغییر بیوشیمیایی دیگری که در طول این فصل ...

 • زنان کی باید سونوگرافی کنند؟

  سونوگرافی ابزاری مفید در تصویربرداری از رحم، تخمدان ها و فضای لگن در زنان به حساب می آید. لوله های رحمی که وظیفه انتقال تخمک ها را از تخمدان ها به رحم برعهده دارند، به جهت آنکه بسیار باریک هستند، در حالت عادی و... طبیعی در سونوگرافی دیده نمی شوند.سونوگرافی برای تشخیص بیماری های زنان و در بارداری استفاده های متعددی دارد. از جمله بیماری های قابل بررسی توسط سونوگرافی در زنان می توان به فیبروم و سایر توده های رحم، کیست های طبیعی و غیرطبیعی تخمدان، تومورهای تخمدان، عفونت های لگن و بیماری های سیستم ادراری اشاره نمود.اکثرا سونوگرافی از روی شکم انجام می شود، ولی در برخی موارد که تشخیص آن بر عهده متخصص زنان یا پزشک معالج شما می باشد، سونوگرافی از داخل واژن صوت می گیرد.اگرچه سونوگرافی ارزش زیادی در تشخیص انواع سرطان های رحم و تخمدان دارد، اما تشخیص زودرس سرطان های دستگاه تناسلی زنان خصوصا سرطان دهانه رحم تنها با معاینه بالینی و انجام آزمایش سرطان دهانه رحم که پاپ اسمیر نام دارد، امکان پذیر می باشد.برای شناخت زودرس سرطان دهانه رحم که ممکن است در هر خانمی اتفاق بیفتد، به طور مرتب جهت انجام آزمون پاپ اسمیر به پزشک متخصص زنان مراجعه نمایید.سونوگرافی در ماماییکاربردهای متعدد سونوگرافی در مامایی سبب تحول زیادی در مراقبت های بهداشتی از مادر و جنین و نیز مراقبت های دوران بارداری شده است. در ذیل به چند نمونه مهم از این موارد اشاره می شود:در مواردی که IUD جابجا شده و محل دقیق آن مشخص نیست، سونوگرافی اولین قدم در شناسایی محل IUD به حساب می آید1- تعیین محل IUDاز جمله مهم ترین این موارد می توان به پیگیری محل IUD (ابزاری که برای جلوگیری از حاملگی در رحم زنان قرار داده می شود) اشاره نمود. فردی که IUD برای وی گذاشته شده است، همواره باید به دو نکته توجه داشته باشد :یکی اینکه IUD در اکثر افراد سبب افزایش خونریزی مخصوصاً در زمان عادت ماهیانه می شود و در نتیجه فرد را مستعد ابتلا به کم خونی فقر آهن می نماید. لذا افرادی که از IUD استفاده می کنند، باید به صورت دوره ای توسط کارشناس مامایی یا پزشک متخصص زنان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم قرص آهن استفاده نمایند .دوم اینکه، IUD گاهی به جهت حرکات و انقباضات رحم از جای اصلی خود خارج شده و حتی گاهی اوقات از رحم بیرون رفته و وارد حفره شکم می شود. بنابراین فردی که از IUD استفاده می کند باید همواره با بررسی نخ IUD و مشاوره منظم با کارشناس مامایی از وضعیت IUD خود مطلع شود. در مواردی که IUD جابجا شده و محل دقیق آن مشخص نیست، سونوگرافی اولین قدم در شناسایی محل IUD به حساب می آید.2- سونوگرافی در تعیین سن حاملگیسونوگرافی ...

 • بزرگ ترین سفره هفت سین در مشهد الرضا(ع)

  بزرگ ترین سفره هفت سین با عنوان عیدانه مهد خورشید با بیش از هزار و 700 متر مربع وسعت در مشهد گسترده شد.این سفره در میدان شهدای مشهد و مقابل حرم مطهر رضوی گسترده شد و شامل سه سفره هفت سین است كه در اطراف آن هفت تندیس زن و مرد با لباس های سنتی در حالت نشسته قرار دارد كه نماد انتظار تحویل سال نو هستند. یکی از این سفره ها، سفره هفت سین سنتی ایرانی است و در 2 سفره دیگر هفت نام مبارک الهی شامل سبحان، سرمد، سخی، سمیع، سلام، سرور و ستار و هفت آیه از آیات آخر سوره صافات که با سین آغاز می شود به طور کتیبه به تماشا درآمده است. 42 غرفه هم در اطراف این سفره هفت سین ایجاد شده و در آنها سوغات و صنایع دستی کهن مناطق مختلف خراسان رضوی مانند شهرستان های قوچان، چناران، درگز، گناباد، تربت حیدریه، بجستان، خواف، تایباد و تربت جام به نمایش گذاشته شده است. فرش، گلیم، جاجیم، حکاکی روی سنگ، سرامیک، سفال، گیوه، زرشک، زعفران، پسته، نبات و کشمش از مهم ترین صنایع دستی و سوغاتی است که در این غرفه ها ارائه شده است. در حاشیه این سفره هفت سین همچنین کاروانسرایی برپا شده و در آن تندیس زنان و مردانی با لباس های سنتی مناطق مختلف خراسان و جلوه هایی از آداب و رسوم آنان به نمایش درآمده است. تندیس یک مرد خراسانی با لباس محلی که رو به حرم مطهر رضوی درحال سلام دادن به حضرت رضا (ع) ایستاده از دیگر بخش های این سفره دیدنی است. برای این سفره هفت سین که تا 13 فروردین در مشهد برپاست ، بیش از 70 میلیون تومان هزینه شد. نقل از:شبکه خبر