کارآموزی حسابداری

 • پروژه کارآموزی

  جهت دیدن پروژه های کارآموزی مربوط به رشته حسابداری به قسمت پروژه کارآموزی(رشته حسابداری) مراجعه فرمائید. • نحوه تهیه گزارش کارآموزی

  باسمه تعالی   مراحل انجام کارآموزی: 1- انتخاب یک مؤسسه دولتی یا خصوصی جهت انجام کارآموزی که به تأیید استاد راهنما برسد. 2- تهیه معرفی نامه از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه (آقای حسنوند). 3- شروع به کار در واحد حسابداری مؤسسه مورد نظر در طول ترم تحصیلی. 4- مشاوره و هماهنگی مداوم با استاد راهنما در طول دوره کارآموزی. 5- تهیه گزارش کارآموزی و تحویل آن به استاد راهنما تا قبل از امتحانات پایان ترم. 6- ارائه تأییدیه از محل کارآموزی مبنی بر تکمیل ساعات کارآموزی. (کاردانی 240 ساعت و کارشناسی 360 ساعت)   نحوه تهیه گزارش کارآموزی:   گزارش کارآموزی بایستی شامل 3 فصل به شرح زیر باشد: ü      فصل اول – آشنايي كلي با مكان كارآموزي شامل:   1-     تاريخچه سازمان / شركت / واحد صنعتي 2-     نمودار سازماني و تشكيلات 3-     نوع محصولات توليدی يا خدماتي 4-     شرح مختصري از فرآيند توليد يا خدمات   ü      فصل دوم – ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز (رشته حسابداری) شامل:   1-     موقعيت رشته حسابداری در واحد صنعتي با بررسي جزئيات سازماني رشته كار آموز در واحد صنعتي 2-     بررسي شرح وظايف رشته حسابداری در واحد صنعتي 3-     امور جاري در دست اقدام 4-     برنامه هاي آينده 5-     تكنيك هايي كه توسط رشته حسابدرای در واحد صنعتي به كار مي رود 6-     ساير مواردي كه توسط استاد كارآموزي مشخص مي گردد   ü      فصل سوم – آزمون آموخته ها و نتايج کارآموزی شامل:        آزمون آموخته ها و پياده كردن دانش تخصصي دانشجو در زمينه عنوان و موضوع كارآموزي در واحد صنعتي که با تصويب استاد كارآموزي و تکمیل فرمهای مربوط به خلاصه اطلاعات کارآموزی و گزارش کارآموزی و پایان دوره کارآموزی که پیوست می باشد.     نکات مهم قابل توجه دانشجویان:   1- نمره كارآموزي 16 از 20 مربوط به استاد كارآموزي و4 نمره مربوط به سرپرست كارآموزي مي باشد. 2- مجموع ساعت كارآموزي مطابق سرفصل براي دو واحد كارآموزي 240 ساعت و برای سه واحد کارآموزی 360 ساعت تعيين گرديده است. 3- گزارش کارآموزی بایستی دربرگیرنده فصول ذکر شده فوق بوده و تایپ شده و صحافی شده ارائه گردد. 4- روی جلد گزارش کارآموزی باید مطابق نمونه پیوست باشد و صفحه اول دارای بسم الله الرحمن الرحیم باشد. 5- فرمهای پیوست این برگه باید تایپ و تکمیل شده و در فصل سوم گنجانده شود. 6- فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی باید حداکثر دو هفته پس از شروع کارآموزی تکمیل و به استاد راهنما تحویل شود. 7- به تعداد لازم گزارش کارآموزی تهیه و گزارش کلیه عملیات انجام شده را در آنها تایپ نمایید. برگه های گزارش کارآموزی بایستی در فصل سوم گنجانده شوند. 8- ...

 • گزارش کارآموزی اداره پست

  فهرست فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی مقدمه تاریخچه پست تاریخچه پست خراسان شمال اهداف تشکیل شرکت نوع فعالیت نوع مالکیت چارت سازمانی تعداد پرسنل آدرس و کروکی مکان کارآموزی معرفی سیستم مالی مرور کلی بر سیستم حسابداری فصل دوم : ارزیابی آموخته های دوران کارآموزی و گزارشات مربوطه مقدمه بخش اول: ارزیابی آموخته ها نحوه ثبت درآمد عملیاتی روزانه گزارش درآمد عملیاتی روزانه اوراق بهادار واحد حسابداری واحد انبار بخش دوم : گزارشات گزارشات روزانه گزارشات هفتگی گزارشات ماهانه فصل سوم: نتیجه گیری ، پیشنهادات و پیوست ها نتیجه گیری انتقادات و پیشنهادات ضمائم و پیوست هاجهت خرید پروژه با شماره زیر تماس بگیرید.09157962439  

 • گزارش پایان کارآموزی آژانس هواپیمای جهان نما بابل

  گزارش پایان دوره کارآموزی   رشته تحصیلی:   حسابداری   مقطع تحصیلی:   کاردانی   تاریخ شروع وخاتمه  دوره:   12/12/1391الی30/3/1392 استادمربوطه:   آقای محمد پور   تهیه کننده:   علیرضا حسین پور   محل انجام کار آموزی:   دفترآژانس هواپیمای جهان نما بابل         فهرست مطالب پیشگفتار...................................................................................................................................3 مقدمه.......................................................................................................................................3 نقش و اهمیت کارآموزی.......................................................................................................4 کارهای روزمره در محل کارآموزی.......................................................................................5 که دفاتر اختصاصی شامل..........................................................................................................6 دفتر روزنامه فروش...................................................................................................................6 دفتر روزنامه خرید....................................................................................................................7 دفتر روزنامه دریافت های نقدی................................................................................................7 دفتر روزنامه پرداخت های نقدی...............................................................................................8 ثبت زدن رویدادهای بر روی کامپیوتر.......................................................................................8 نتیجه گیری............................................................................................................................10 پیشگفتار   دانشجویان رشته ی حسابداری در پایان دوره کاردانی این رشته 2 واحد عملی به نام کارآموزی دارند برای گذراندن این واحد درسی دانشجو باید در یکی از ادارات وابسته به بخش دولتی یا خصوصی مراجعه کند.مدت کارآموزی این رشته به مدت یک ماه می باشد که دانشجو موظف است در پایان دوره گزارشی از محل انجام کارآموزی به استاد مربوطه ارائه دهد که در آن به تحلیل آن واحد بپردازد و نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات خود بیان کند. مقدمه آموزش عالی هر کشور،هر اندازه از نظر آموزش های تئوریک(هم کلاسیک و هم مدرن) قوی باشد.باز هم در تهیه زمینه رشد اقتصادی و صنعتی نمی تواند به تنهایی موفق باشد همین امر،گسترش دامنه آموزش و کسب تجربه از محیط واقعی کار را توجیه می نماید.و *** بیشتر دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی به انچه که در صنعت می گذرد آن ها را قادر خواهد نمود تا دامنه گسترش اطلاعات و مهارت ها و شناسایی *** را توسعه می دهد.علاوه بر این،تماس از نزدیک کارآموزان با صنعت فرصت های مناسب را برای بهره گیری از یافته ها و دانسته های آکادمیک در موقعیت های عملی فراهم می نماید.و فرصت های مناسبی را جهت استعداد سنجی به محک نهادن علاقه کاراموزان در پی خواهد داشت. -نقش و اهمیت کارآموزی 1-آشنایی ...

 • گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات آشنا

  فهرست فصل اول آشنایی بامکان کارآموزی   مقدمه ای از لبنیات 8 خواص فراورده‌های لبنی 8 انواع فراورده‌های لبنی 9 نگاهی به تاریخچه تولید لبنیات در جهان 9 تاریخچه صنعت لبنیات در ایران 12 تاریخچه کارخانه لبنیات آشنا بجنورد 14 اهداف 14 نوع فعالیت 15 نوع مالکیت 15 چارت سازمانی 16 تعداد پرسنل 17 آدرس و كروكي مكان كارآموزي 17 فرآیند حسابداری کارخانه لبنیات آشنا 18 مروری کلی بر سیستم حسابداری 20 فصل دوم ارزیابی آموخته های دوران کارآموزی وگزارشات مربوطه   مقدمه 22 بخش اول ارزیابی آموخته های دوران کارآموزی     سیستم حقوق و دستمزد 23 سیستم حسابداری انبار 30 حسابداری  پیمانکاری 41 بخش دوم گزارشات کارآموزی   گزارشات روزانه 45 گزارشات هفتگي 46 گزارشات ماهانه 48 فصلسوم نتیجه گیری،پیشنهادات وپیوستها   نتیجه گیری 50 انتقادات و پیشنهادات 51 ضمائم و پیوست 52  

 • گزارش کارآموزی کارخانه سیمان

  فهرست فصل اول:آشنایی با مکان کارآموزی مقدمه   تاریخچه           اهداف فعالیت  مالکیت چارت سازمانی تعداد پرسنل     آدرس وکروکی مکان کارآموزی        فرآیند حسابداری کارخانه سیمان بجنورد         فصل دوم :ارزیابی آموخته های دوران کارآموزی و گزارشات مربوطه مقدمه   سیستم حقوق و دستمزد            تعاریف دستمزد            حقوق و دستمزد پایه و فوق العادع نوبت کاری چگونگی محاسبه حقوق و دستمزد       حسابداری حقوق و دستمزد      مثال جامع حقوق و دستمزد      سیستم حسابداری انبار  سیستم کدینگ انبار      گزارشات         فصل سوم:نتیجه گیری ، پیشنهادات و پیوست ها نتیجه گیری       انتقادات و پیشنهادات    پیشنهادات        ضمائم و پیوست ها      جهت خرید پروژه با شماره زیر تماس بگیرید.09157962439

 • گزارش کارآموزی شرکت برق و صنعت نیروسازان

    فهرست مطالب فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی تاریخچه  شرکت برق و صنعت نیروسازان اهداف نوع فعالیت نوع مالکیت چارت سازمانی تعداد پرسنل آدرس و كروكي مكان كارآموزي فرآیند حسابداری  شرکت برق و صنعت نیرو سازان فصل دوم: ارزیابی آموخته های دوران کارآموزی وگزارشات مربوطه مقدمه بخش اول: ارزیابی آموخته های دوران کارآموزی آشنایی با نرم افزار کلیک 5 حسابداری فروش کالا حسابداری خرید حسابداری انبار بخش دوم گزارشات کارآموزی گزارشات روزانه گزارشات هفتگی گزارشات ماهانه فصل سوم نتیجه گیری،انتقادات و پیشنهادات و پیوست ها نتیجه گیری انتقادات و پیشنهادات پیوست ها

 • گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب

  فهرست فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی مقدمه تاریخچه  آب و فاضلاب در جهان تاریخچه  آب و فاضلاب در ایران تاریخچه اداره آب و فاضلاب شهرستان شیروان اهداف نوع فعالیت نوع مالکیت چارت سازمانی تعداد پرسنل آدرس و كروكي مكان كارآموزي فرآیند حسابداری  اداره آب و فاضلاب شهرستان شیروان فصل دوم ارزیابی آموخته های دوران کاراموزی بخش اول حسابداری اداره آب آشنايي با حسابداري شركت  آب انواع حسابداري نرم افزارهاي كاربردي درشركت  آب عمليات ثبت هاي حسابداري درشركت  آب اشتباه پرداختي تعديل صورتحساب كاركرد پرسنل اداره  آب  كاركردكنتورخوانها ثبت مرخصي ساعتي وروزانه ثبت كاركرد اضافه كاري ماموريتها ماموريت عادي ماموريت آموزشي حسابداري فروش بج بندي  تغذيه ته سوش ها  ارسال ته سوش به واحد مركزاستان نحوه ارسال بايگاني اطلاعات و مدارك  آب بهاء دريافتي ازمشتريان بروز رساني فايل ته سوشها ايجاد سند جهت ارسال مبلغ  آب بها و واريزبه حساب  آب بهاشركت  آب  (ناحيه شيروان) فرم ارسال اطلاعات ته سوشهاي ارسالي ناحيه شيروان سرفصل هزينه ها اعلام هزينه اسناد صادر شده توسط واحد مالي كه در قالب كارت صادر مي گردد تنخواه گردان             بودجه و مجوز عقد قرارداد شامل دو نوع بودجه مي باشد بودجه سرمايه اي بودجه جاري بودجه سرمايه اي واحد امور مالي استعلام بهائ داخلي (برگه مقايسه استعلام بهاء): واحد امور اداري و مالي اموال اداره انبار اداره حواله انبار بارنامه بارنامه حمل داخلي در استان (NESCND): ارسال كالا از اداره  آب  به ادارات ديگر در سطح  استان واحد امورمشتركين تقاضاي اشتراك  آب  (كنتور) چگونگي قرائت كنتور ها صدور قبوض تعويض كنتور چاپ قبوض مواردي كه امداد جهت قطع  آب مشترك به درب منازل مراجعه مي كند بخش دوم گزارشات كارآموزي گزارشات روزانه وهفتگي گزارشات ماهانه فصل سوم نتیجه گیری ،  پیشنهادات و انتقادات نتیجه گیری ضعف ها مشكلات ونارسايي ها وپيشنهادات جهت بهبود آنها  محاسن شركت  آب ضمائم  

 • فرم های کارآموزی حسابداری

  دانشجویان گرامی ،فرم های کارآموزی را از لینکهای زیر دریافت نمایید. http://s5.picofile.com/file/8167897642/2.jpg   http://s5.picofile.com/file/8167897284/1.jpg   http://s5.picofile.com/file/8167897734/3.jpg   http://s5.picofile.com/file/8167897776/4.jpg   http://s5.picofile.com/file/8167897900/5.jpg     http://s5.picofile.com/file/8167897968/6.jpg   http://s5.picofile.com/file/8167898026/7.jpg   http://s5.picofile.com/file/8167898092/8.jpg   http://s5.picofile.com/file/8167898142/9.jpg   http://s5.picofile.com/file/8167898184/10.jpg   http://s5.picofile.com/file/8167898718/%D9%81%D8%B1%D9%85_1.jpg