آبشار برغمد -آکا - عکس مینا برغمدی

برگزیده ها: آبشار برغمد سبزوار در استان خراسان شمالی واقع است. این آبشار فصلی در 30 کیلومتری سبزوار در جاده اسفراین واقع است. در این مسیر و قبل از روستای بید، یک دوراهی است که به سمت آبشار برغمد می رود. با توجه به طبیعت خشک منطقه، این آبشار در بین اهالی معروف بوده و محل مناسبی برای استراحت و فرار از گرمای شدید است. دره منتهی به آبشار برغمد با درختان زیبای گردو تزئین شده است. برای رفتن به آبشار می بایست با اتومبیل از کنار رودخانه کم آبی گذشت و نیم ساعتی هم کوهپیمایی داشت. تنوع گیاهی و جانوری در این دره جالب توجه است. در شهرستان سبزوار رودخانه ای دایمی وجود ندارد و دو رشته رودخانه فصلی که به کال شور شهرت دارند سیلاب های دشت جوین و دشت سبزوار را از طریق ابریشم رود به ریگزارها نمک زارهای دشت کویر هدایت می کنند ولی با این حال دشت های سبزوار و جوین بسیار حاصلخیز بوده و محصول عمده آنها گندم است.

عکس مینا برغمدی

عکس مینا برغمدی

برگزیده ها: آبشار برغمد

,آبشار برغمد,آبشار برغمد سبزوار,جاذبه های تاریخی ایران,[categoriy]

,آبشار برغمد,آبشار برغمد سبزوار,جاذبه های تاریخی ایران,[categoriy]

به گزارش برگزیده ها:


,