منابع کنکورکارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت بازرگانی – دانشگاه آزاد

(اطلاعات مربوط به سال 1388 می باشد)

نام درس

ضریب

زبان تخصصی

3

ریاضی

1

آمار

1

تئوریهای مدیریت

3

اقتصاد خرد

1

اقتصاد کلان

1

مدیریت مالی

3

تحقیق در عملیات

2

بازاریابی

3


 

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید .

با اینحال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود، تعدادی از كتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید. بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است.

ردیف

نام کتاب

تألیف

توضیحات

زبان عمومی و تخصصی

1

زبان عمومی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

 

2

English for Management *

آرمان اشراقی

 

3

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) *

داور ونوس

 

4

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی *

مترجم : محمدرضا مجدی

ویراستار : علی بهرامی

5

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی * استونر- فریمن- برگزیده دکتر اسماعیل پور و آرمان اشراقی انتشارات نگاه دانش

6

(GMAT) زبان تخصصی مدیریت

داور ونوس - پگاه شاپوری

 

7

انگلیسی برای دانشجویان مدیریت

دکتر فرهاد مشفقی

انتشارات سمت

8

زبان عمومی

اباذر نورحسینی

انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

9

گرامر از دبیرستان تا دانشگاه

عباس فرزام

 

10

Essential words for the TOEFL

Barron's

 

11

فرهنگ فراگیری دانش مدیریت

پاتریک مانتانا

ترجمه : خلیلی شورینی

12

سوال هاي چند گزينه اي زبان تخصصي مديريت

اسدالله کردنائیج

کتاب مهربان نشر

13

جزوه 932 واژه ضروری برای زبان تخصصی مدیریت

علی یونسیان

دانلود از سایت مدیر

تئوریهای مدیریت

1

مدیریت عمومی *

مهدی الوانی

 

2

مبانی سازمان و مدیریت *

علی رضائیان

انتشارات سمت

3

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم *

علی رضائیان

انتشارات سمت

4

مبانی مدیریت رفتار سازمانی *

علی رضائیان

انتشارات سمت

5

مدیریت منابع انسانی *

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

6

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی *

علی اکبر افجه

 

7 تستهای تالیفی کتابهای مدیریت عمومی دکتر الوانی و مبانی سازمان و رفتار سازمانی دکتر رضاییان سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

8

مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت

داور ونوس و مهرداد پرچ

(انتشارات مهربان نشر)

9

تئوری و طراحی سازمان

استیفن رابینز

ترجمه:الوانی و دانائی فرد

10

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

استیفن رابینز

ترجمه :اعرابی وپارسائیان

11

تئوری های سازمان

ریچارد ال دفت

ترجمه :پارسائیان و اعرابی

12

مدیریت رفتار سازمانی

هرسی و بلانچارد

ترجمه : علی علاقه بند

13

مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان

سید رضا سید جوادین

 

14

مدیریت منابع انسانی

ناصر میر سپاسی

 

15

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

شمس السادات زاهدی

 

16 مدیریت منابع انسانی سید حسین ابطحی انتشارات دانشگاه پیام نور
17 مروری بر تئوریها و اصول مدیریت علیرضا امیركبیری انتشارات نگاه دانش

18

تئوریهای مدیریت

عبدالله جاسبی

فقط كنكور دانشگاه آزاد

19

سازمان و مدیریت

رضا نجف بیگی

فقط كنكور دانشگاه آزاد

اقتصاد کلان

1

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان *

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان

محسن نظری

 

3

تست های اقتصاد کلان

تیمور رحمانی

 
4 اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد کلان) مهدی تقوی

انتشارات دانشگاه پیام نور - فقط برای دانشگاه آزاد

اقتصاد خرد

1

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد *

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

محسن نظری

 

3

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومنیك سالواتوره

ترجمه حمیدرضا ارباب
4 مقدمه ای بر تحلیلهای اقتصاد خرد مهدی تقوی

چاپ دانشگاه آزاد – فقط برای دانشگاه آزاد

ریاضیات

1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت *

اکبر عالم تبریز

 

2

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد *

نیکوکار

 

3

ریاضیات

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

4

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2)

ابراهیمی و صدقیانی

 

5

ریاضیات عمومی

امید محمودیان

 

6

ریاضیات عمومی و کاربرد آن - جلد 1و2

محمد حسن پورکاظمی

7 ریاضیات کاربردی وحید ناصحی فر

انتشارات پوران پژوهش

آمار

1

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) *

عادل آذر - مومنی

انشارات سمت

2

تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد *

نیکوکار

 

3 آمار و کاربرد آن در مدیریت اکبر عالم تبریز – مریم بهرامی انتشارات پلیکان (تست قرمز)

4

آمار و کاربرد آن در مدیریت

صدقیانی - ابراهیمی

5

آمار و احتمالات

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی
6 آمار کاربردی وحید ناصحی فر و دیگران نشر ترمه
7 مفاهیم اساسی آمار (3جلد) – بخش 1و2وتکمیلی علی مدنی فقط برای دانشگاه آزاد
8 مبانی استنتاج آماری علی مدنی

فقط برای دانشگاه آزاد

پژوهش عملیاتی

1

پژوهش عملیاتی *

عارفه فدوی

انتشارات نگاه دانش

2

تحقیق در عملیات (2 جلد )

اکبر عالم تبریز

انتشارات پوران پژوهش

3

پژوهش عملیاتی ( برنامه ریزی خطی (

محمدرضا مهرگان

نشر کتاب دانشگاهی

4

تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی عادل آذر

انتشارات سمت

مدیریت مالی

1

مدیریت مالی - جلد 1و2 *

ریموند پی.نوو

جهانخانی و پارسائیان

2

مدیریت مالی *

تهرانی

 

3

مدیریت مالی

قالیباف

4

مدیریت مالی

حسین عبده تبریزی

نشر آگه

5

مدیریت مالی

علی اسدالهی فام، سیدسعید میرواحدی

انتشارات فراآموزش (مدرسان شریف)

مدیریت بازاریابی

1

مدیریت بازاریابی *

روستا، ونوس، ابراهیمی

انتشارات سمت

2

اصول بازاریابی

فیلیپ کاتلر

ترجمه بهمن فروزنده

3

مجموعه تست مدیریت بازاریابی

ونوس

 

4

مجموعه تست مدیریت بازاریابی

افلاکی

 

5

2000 تست مدیریت بازاریابی

حقیقی، ابراهیمی نژاد، کیایی

 
کلیه دروس
1 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی) * گروه مولفان انتشارات نگاه دانش
2 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی)* گروه مولفان انتشارات نگاه دانش
3 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت – جلد اول – قسمت اول – سال 74 تا 79 (دروس عمومی) گروه مولفان انتشارات نگاه دانش- -برای آزاد ضروری است
4 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت – جلد اول – قسمت دوم – سال 80 تا 84 (دروس عمومی) گروه مولفان انتشارات نگاه دانش- -برای آزاد ضروری است
5 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی) گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش- -برای آزاد ضروری است

 

بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

توجه : بودجه بندی فوق نظر سازمان سنجش نمی باشد و بر اساس جمع بندی سایت مدیر تهیه گردیده است . لذا توصیه می شود از آن بطور کمکی استفاده نموده و از تکیه ی مطلق بر این بودجه بندی خودداری نمایید .

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

درصد

زبان عمومی و تخصصی

1

Grammar & Vocabulary

8

27%

2

Close Test

4

13%

3

Coprehension

18

60%

تئوریهای مدیریت

1

رهبری

6

15%

2

منابع انسانی

8

20%

3

سازماندهی

5

13%

4

تجزیه و تحلیل

5

13%

5

رفتار سازمانی (بجز مباحث سایر سرفصلها )

4

10%

6

برنامه ریزی

3

7%

7

گروه و تیم

2

5%

8

خلاقیت و نوآوری

1

3%

9

فرهنگ

1

3%

10

مدیریت استراتژیک

1

2%

11

تئوری سازمان

1

2%

12

سایر مباحث

3

7%

اقتصاد کلان

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

1-0

3-0%

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

5

16%

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2

7%

4

بازار پول و سیاستهای پولی

3

10%

5

تعادل در بازارهای پول

2

7%

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

2

7%

7

نظریه های تورم و بیکاری

1

3%

اقتصاد خرد

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

1

3%

2

کشش

3

10%

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

3

10%

4

نظریه های رفتار تولید کننده

2

7%

5

هزینه

2

6%

6

بازار رقابت کامل

3

10%

7

بازار انحصار فروش

1

3%

ریاضیات

1

مجموعه ها

1-0

2-0%

2

تابع

4

10%

3

ماتریس

1

2%

4

وابستگی خطی

1

2%

5

بسط دو جمله ای

1-0

2-0%

6

حد و پیوستگی

3

7%

7

مشتق و دیفرانسیل

5

13%

8

انتگرال

4-3

10-7%

9

توابع دو یا سه متغیره

5

13%

10

غیره

1

2%

آمار

1

آمار توصیفی

1

2%

2

شاخصهای مرکزی پراکندگی،چولگی و کشیدگی

6

15%

3

نظریه احتمال

4

10%

4

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

2

5%

5

توزیعهای گسسته و پیوسته

1

2%

6

برآورد نقطه ای و فاصله ای

1

2%

7

فرضیه های آماری

1-0

2-0%

8

رگرسیون

1

2%

پژوهش عملیاتی

1

مفاهیم کلی

1

3%

2

مدلسازی

1

3%

3

حل ترسیمی

2

7%

4

حل از روش سیمپلکس

4

13%

5

مساله ثانویه

3

10%

6

تحلیل حساسیت

5

17%

7

برنامه ریزی پارامتری

2

7%

8

حمل و نقل

3

10%

9

شبکه

2

7%

10

عدد صحیح

3

10%

11

برنامه ریزی پویا

1

3%

12

برنامه ریزی غیرخطی

2-1

7-3%

13

سایر مباحث

2-1

7-3%

مدیریت مالی

1

کلیات

1

_

2

کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

3

_

3

برنامه ریزی سود تجزیه و تحلیل اهرمها

4

_

4

برنامه ریزی یا بودجه بندی مالی

1

_

5

سیاست سرمایه در گردش

1

_

6

بودجه بندی سرمایه

1

_

7

بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری

5

_

8

ارزش شرکت

5

_

9

هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

3

_

10

تقسیم سود

1

_

مدیریت بازاریابی

1

پیش بینی فروش

1

3%

2

استراتژیهای بازاریابی

5

17%

3

تحقیقات بازار

1

3%

4

رفتار مصرف کننده

5

17%

5

قیمتگذاری

3

10%

6

ترفیع

2

7%

7

کانال توزیع

2

7%

8

مدیریت محصولات

5

16%

9

مدیریت بازاریابی بین الملل و صادرات

2

7%

10

خدمات

1

3%

11

تقسیم بندی بازار

3

10%

 

 


مطالب مشابه :


رييس دانشگاه آزاد خدابنده خبر داد: ايجاد رشته امور بانكي در اين دانشگاه

رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خدابنده از ايجاد رشته امور بانكي در اين دانشگاه خبر داد.
بازار بورس چیست؟

حسابداری خدابنده × قیدار نبی ع × - بازار بورس چیست؟ ورودعموم مردم درآن آزاد است.
منابع کنکورکارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

شرکت اینترنت/کافی نت شفق خدابنده چاپ دانشگاه آزاد – فقط برای دانشگاه آزاد . ریاضیات . 1 .
نحوه شرکت در امتحانات داوطلبان آزاد دوره ابتدایی وراهنمایی

سنجش خدابنده - نحوه شرکت در امتحانات داوطلبان آزاد دوره ابتدایی وراهنمایی - بخشنامه ها و
نرم افزار تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد حسابداری

حسابداری خدابنده × قیدار نبی ع × - نرم افزار تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد آزاد : -----دروس
پروژه مدیرت فنی و حرفه ای

حسابداری خدابنده × قیدار نبی ع × - پروژه مدیرت فنی و حرفه ای - اولین , بزرگترین و جامع ترین وب
معماری آذری و تاثیر آن بر معماری جهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - معماری آذری و تاثیر آن بر معماری جهان, براي آشنايي بيشتر با
12 روش برای ایجاد خلاقیت و ایده های بزرگ در ذهن

حسابداری خدابنده × قیدار نبی ع × هرزگاهی خود را از قید و بند قوانین آزاد کنید.
نرم افزار مالی و صنعتی مالیران

حسابداری خدابنده × قیدار نبی ع × - نرم افزار مالی و صنعتی مالیران - اولین , بزرگترین و جامع
برچسب :