1245564545

در سال 89؛

اعتبار عمراني دانشگاه شهركرد بيش از 850 ميليارد ريال است

در حال حاضر دانشگاه شهركرد داراي بيش از 33 رشته كارشناسي، بيش از 32 رشته كارشناسي ارشد و 6 رشته دكتري تخصصي است.  

به گزارش فارس،رئيس دانشگاه شهركرد در نشست اطلاع‌رساني توانمندي‌هاي زيست فناوري اين دانشگاه با بیان این مطلب گفت: اعتبار عمراني اين دانشگاه در سال 89 افزون بر 850 ميليارد ريال است.

اسماعيل اسدي  افزود:اين دانشگاه از لحاظ امكانات رفاهي از وضعيت نسبتا مطلوبي برخوردار است.

وي افزود: با بيان این که دانشگاه شهركرد مجهز به 7 دانشكده است، اظهار داشت: برهمين اساس اين دانشگاه داراي بيش از 5 هزار و 676 دانشجو در حال تحصيل در 7 دانشكده و 903 دانشجوي تحصيلات تكميلي است.

اسدي با بيان این که تعداد مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه شهركرد 5 پژوهشكده عنوان كرد و گفت: پژوهشكده مركز تحقيقات منابع، فناوري جنين دام، زيست فناوري، فناوري نانو و بيماري‌هاي مشترك انسان و دام از جمله اين پژوهشكده‌هاي مستقر در دانشگاه شهركرد محسوب مي‌شود.

رئيس دانشگاه شهركرد با تأكيد بر این که شاخص مقطع استاديار و بالاتر از استاديار در دانشگاه‌ شهركرد 88 درصد است، گفت: در حال حاضر اين دانشگاه داراي بيش از 207 عضو هيأت علمي ثابت و بيش از 110 نفر عضو هيأت علمي به صورت مدعو است.

وي با بيان این که 18 كانون‌ فرهنگي و هنري در دانشگاه شهركرد با بيش از يكهزار و 560 دانشجو مستقر است، تصریح کرد: اين دانشگاه داراي بيش از 32 انجمن علمي، 4 تشكل مستقل دانشجويي، بيش از 185 طرح پژوهشي در دست اجراست.

اسدي ميزان اعتبارات عمراني سال 88 دانشگاه شهركرد را بيش از 5/7 ميليارد تومان برشمرد و خاطر نشان کرد: برهمين اساس ميزان اعتبارات عمراني اين دانشگاه در سال 89 بيش از 5/8 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

وي با بيان این که دانشگاه شهركرد در 2 سال گذشته در بين دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي كشور موفق به كسب رتبه هفتم مقاله در ICI شد، تصريح كرد: اين در حالي‌ است كه اين دانشگاه رتبه دهم را از لحاظ دستاوردهاي علمي و پژوهشي كسب كرده است.

 

شبيه‌سازي بين‌گونه‌اي به‌منظور درمان بيماري‌‌هاي خاص عملياتي شد

رئيس پژوهشكده فناوري جنين دانشگاه شهركرد نیز گفت: شبيه‌سازي بين‌گونه‌اي با كاربرد در درمان بيماري‌هاي خاص در انسان و حيوان در اين پژوهشكده عملياتي شده است.

 

پژمان ميرشكرايي این نشست اظهار داشت: پژوهشكده فناوري جنين دام دانشگاه شهركرد در سال 82 با اخذ موافقت‌نامه از سوي شوراي گسترش وزارت علوم و تحقيقات فعاليت خود را به‌منظور افزايش سطح دانش فناوري زيستي توليد مثل دام آغاز كرد.

وي افزود: بر همين اساس اين پژوهشكده امروزه پس از گذشت حدود6 سال از آغاز فعاليت‌هاي پژوهشي، توانسته است به بخش عمده‌اي از اهداف كوتاه و درازمدت پيش‌بيني خود جامه عمل پوشانده و از جايگاه ويژه‌اي در سطح كشور برخوردار شود.

ميرشكرايي فعاليت پژوهشكده فناوري جنين دام را در قالب 3 گروه پژوهش عنوان كرد و گفت: گروه سلول‌هاي جنسي، جنين و سلول‌هاي بنياد، ژنتيك سلولي و مولكولي، شبيه سازي و حيوانات ترا ريخته از جمله گروه‌هاي پژوهشي اين پژوهشكده است.

رئيس پژوهشكده فناوري جنين دانشگاه شهركرد به مهم‌ترين دستاوردهاي پژوهشكده فناوري جنين دام اشاره كرد و افزود: توليد آزمايشگاه‌هاي جنين در گوسفند نژاد لري - بختياري و انتقال آنها به گوسفندان اين نژاد كه منجر به تولد نخستين مورد بره سالم از طريق لقاح خارجي رحمي در داخل كشور شد.

وي ادامه داد: توليد آزمايشگاهي جنين در گوسفند نژاد لري بختياري براي نخستين بار در كشور، توليد آزمايشگاهي گامت‌هاي جنسي به منظور افزايش بازده توليد جنين، توليد جنين‌هاي شبيه سازي شده گوسفند با استفاده از سلول‌‌هاي سوماتيك، تثبيت روش انجماد اسپرم گوسفند براي نخستين بار در كشور از جمله اين دستاوردها محسوب مي‌شود.

ميرشكرايي اضافه كرد: مقايسه كاربرد سلول‌هاي كومولوس و سلول‌هاي فيبروبلاست جنيني و بالغ به عنوان سلول دهنده در روند شبيه سازي در گوسفند و بز، تعيين شناسنامه ژنتيكي و پلي مورفيسم ژنتيكي نژادهاي اسب ايراني از ديگر دستاوردهاي اين پژوهشكده است.

وي توليد آزمايشگاهي جنين پارتنوژنتيك گامت‌هاي جنسي حيوانات اهلي را از جمله مهم‌ترين ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي اين پژوهشكده عنوان كرد و افزود: شبيه‌سازي در دام‌هاي اهلي با استفاده از سلول‌هاي سوماتيك، انجماد گامت‌هاي جنسي حيوانات اهلي، تعيين جنسيت جنين‌هاي حيواني توليد شده در شرايط آزمايشگاهي، تعيين شناسنامه ژنتيكي و پلي‌مورفيسم ژنتيكي گونه‌هاي مختلف حيواني از ديگر ظرفيت‌هاي اين پژوهشكده به شمار مي‌رود.

رئيس پژوهشكده فناوري جنين دانشگاه شهركرد به پيامدهاي اقتصادي اين پژوهشكده اشاره كرد و گفت: آناليز ژنتيكي امكان شناسايي دقيق و تثبيت نژادي آنها را فراهم كرده كه در نهايت مسيرهاي مناسب‌تري را در راستاي اصلاح نژاد و تحقيقات رقم خواهد زد.

ميرشكرايي ادامه داد: تعيين جنسيت در جنين‌هاي توليد شده در شرايط آزمايشگاهي با اهداف تحقيقاتي و تجاري از جمله ايجاد آبستني هدفمند و توليد نتاج ماده در صنعت دامپروري، صادرات جنين‌هاي تعيين جنسيت شده به صورت منجمد به ساير كشورها، جلوگيري از انتقال بيماري‌هاي ژنتيكي وابسته به جنس از جمله ديگر پيامدهاي اقتصادي اين پژوهشكده محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: شبيه سازي در گوسفند و بز با بهره‌برداري از تكنيك‌هاي نوين به منظور شبيه سازي نمونه‌هاي حيواني با ويژگي‌هاي ژنتيكي ممتاز و كاربرد آن در توليد حيوانات ترا ريخته، انجام مطالعات بنيادين در مراكز تحقيقاتي مرتبط با فناوري زيستي توليد مثل، مراكز اصلاح نژاد دام و سازمان حفاظت محيط زيست از ديگر مزيت‌هاي اقتصادي اين پژوهشكده است.

ميرشكرايي اضافه كرد: توليد حيوانات ترا ريخته و فرآورده‌هاي بيولوژيك حاصل از آنها با كاربرد در درمان بسياري از بيماري‌هاي انسان و دام و نيز امكان انتقال اعضا از جنين حيواني به انسان، شبيه‌سازي بين گونه‌اي با هدف توليد لاين‌هاي سلولي بنيادين جنيني در حيوان و انسان با قابليت تمايز هدفمند و كاربرد در درمان بيماري‌هاي خاص در انسان و حيوان از ديگر پيامدهاي اقتصادي حاصل نتايج اين پژوهشكده است.

وي، حفظ گونه‌هاي حيواني در معرض خطر انقراض و در صورت امكان احياي گونه‌هاي جانوري منقرض شده را از ديگر اهداف اقتصادي اين پژوهشكده دانست و گفت: كاربرد سلول‌هاي بنيادي در درمان بسياري از بيماري‌هاي صعب‌العلاج در علوم پزشكي نيز در همين راستا به عنوان پيامدهاي اقتصادي اين پژوهشكده محسوب مي‌شود.

برخورداري از مناطق بكر طبيعي؛

رشته تنوع زيستي در دانشگاه شهركرد راه‌اندازي مي‌شود

خبرگزاري فارس: رئيس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي ايران گفت: با وجود مناطق بسيار بكر طبيعي در چهارمحال و بختياري رشته تنوع زيستي در آينده‌اي نزديك در دانشگاه شهركرد راه‌اندازي مي‌شود.

 

به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، عباس صاحبقدم لطفي ظهر امروز در نشست اطلاع‌رساني توانمندي‌هاي زيست فناوري دانشگاه شهركرد اظهار داشت: رشد و پيشرفت روزافزون دانشگاه شهركرد مستلزم بهره‌مندي و استفاده بهينه از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بالقوه اين دانشگاه است.

وي افزود: برهمين اساس مراكز فناوري زيستي تهران در نظر دارد با ارائه تسهيلات و خدمات مطلوب به دانشگاه شهركرد نقش حمايتي و هدايتي موثري را در اين زمينه ايفا ‌كند.

صاحبقدم لطفي خاطرنشان كرد: باتوجه به ظرفيت‌هاي علمي بسيار مطلوب استان در زمينه‌هاي دام و كشاورزي و بهره‌مندي بهينه از اين ظرفيت‌ها، اين دانشگاه قادر است در راستاي رشد و پيشرفت همه جانبه كشور كشور نقش موثري را ايفا كند.

رئيس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك ايران بر ضرورت تبديل توانمندي‌هاي طبيعي و بالقوه استان به فناوري جديد و مدرن تأكيد كرد و گفت: برهمين اساس با بهره‌مندي از فناوري جديد و مدرن از جمله فناوري زيستي مي‌توان تحولات فزآينده‌اي را در زمينه‌هاي مختلف در استان و كشور شاهد باشيم.

وي كسب موفقيت در طرح‌ها و پژوهش‌‌هاي زيست فناوري كشور را مستلزم تقسيم كار ملي دانست و افزود: برهمين اساس ارتقاي كارايي در اين زمينه نيازمند عزم ملي و مشاركت عمومي ساير استان‌ها است.

رئيس ستاد زيست فناوري كشور بر ضرورت اشاعه و ترويج فرهنگ بيوتكنولوژي در جامعه تأكيد كرد و گفت: برهمين اساس نهادينه كردن اين فرهنگ باعث آشنايي هرچه بيشتر قشر تحصيلكرده با اين دانش بوده و در نهايت در توسعه و پيشرفت استان تأثيرات چشمگيري را ايجاد مي‌كند.

وي بر ضرورت شناسايي و معرفي ظرفيت‌هاي طبيعي استان از سوي متخصصان تأكيد كرد و گفت: اين در حالي‌ست كه تشويق و ترغيب قشر تحصيلكرده در بهره‌گيري از توانمندي‌هاي داخلي و منطقه‌اي استان در رشد اين منطقه تأثيرگذار خواهد بود.

صاحبقدم لطفي از تشكيل و ايجاد رشته تنوع زيستي در آينده‌اي نزديك در دانشگاه شهركرد خبر داد و گفت: برخورداري استان از مزاياي حيات وحش و مناطق بسيار بكر طبيعي زمينه تربيت و پرورش افراد را در اين رشته تحصيلي فراهم مي‌كند.

انتهاي پيام/م20/ك

اعزام 4 هزار نفر از چهارمحال و بختياري به مناطق عملياتي غرب كشور

خبرگزاري فارس: مسئول سازمان اردويي و گردشگري راهيان نور سپاه چهارمحال و بختياري گفت: 4 هزار زائر راهيان نور از اين استان به مناطق عملياتي غرب و شمال غرب كشور اعزام مي‌شوند.

 

به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، منصور پورموسوي ظهر امروز در جلسه هماهنگي اردوهاي راهيان نور اين استان اظهار داشت: در ادامه اعزام اقشار مختلف مردم به مناطق عملياتي جنوب كشور اعزام بسيجيان به مناطق غرب و شمال غرب آغاز شد.

وي افزود: با برنامه ريزي‌هاي به عمل آمده آحاد مردم به ويژه جوانان استان براي آشنايي بيشتر با رزم بي امان رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس عازم مناطق عملياتي غرب كشور مي‌شوند.

پور موسوي ادامه داد: بسيجيان اعزامي به مدت چهار روز با حضور در استان‌هاي كرمانشاه، سنندج و آذربايجان غربي از مناطق عملياتي اين استان‌ها بازديد مي‌كنند.

مسئول سازمان اردويي و گردشگري راهيان نور سپاه قمر بني هاشم(ع) گفت: طبق هماهنگي‌هاي به عمل آمده، در نظر است حدود 4 هزار نفر از برادران و خواهران در غالب كاروان‌هاي راهيان نور در فصل تابستان به اين مناطق اعزام شوند.

وي ادامه داد: اردوهاي راهيان نور كه همه ساله فقط در ايام عيد و تعطيلات نوروزي به صورت متمركز در خوزستان برگزار مي‌شد با تدابير انجام شده توسط فرماندهان بسيج و سپاه در طول سال اعزام كاروان‌هاي راهيان نور به مناطق عملياتي جنوب غرب كشور انجام مي‌شود و مسئولان سپاه و بسيج نيز در طول سال در مناطق عملياتي حضور فعال دارند.

پورموسوي برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي و معنوي و اجراي مسابقات را از ديگر برنامه‌هاي اين اردوها در طول سفر عنوان كرد و گفت: براي راهيان نور هر چقدر تلاش شود ارزشمند است و بيش از اين نيز مي‌توان كار كرد.

وي با بيان این که اگر نسل امروز جامعه در موقعيت دفاع مقدس قرار گيرد حماسه‌آفريني مي‌كند، افزود: مردم ايران تجربه 31 سال بركات جمهوري اسلامي را تجربه كرده‌اند.

پورموسوي راهيان نور را صرف نظر از روح حاكم فرهنگ دفاع مقدس، بسيار آموزنده و خاطره‌انگيز ذكر كرد و افزود: قابليت‌هاي جامعه كه از 31 سال گذشته در كشور به وجود آمده، به راحتي مي‌تواند در راستاي اهداف متعالي انقلاب اسلامي به صورت آموزش نظري در اختيار جوانان قرار گيرد.

وي راهيان نور را داراي بالاترين، خالص‌ترين و موثرترين مباني شهدا بيان كرد و گفت: جوانان در راهيان نور تاريخ انقلاب را با چشم جان خود درك مي‌كنند و بهترين زمينه براي پر كردن اوقات فراغت است.

پورموسوي با تاكيد براین که جوانان بايد محيط مبارزه با دشمن را تشخيص دهند، گفت: كاري كه انجام مي‌شود، همسنگ با عمليات‌هاي دفاع مقدس است و مي‌تواند موقعيت ماندگاري نظام را مستحكم كند.

مسئول سازمان اردويي و گردشگري راهيان نور سپاه قمر بني هاشم(ع) تصريح كرد: برهمين اساس با توجه به تاثيرگذاري اين اردوها بايد با برنامه‌ريزي، سازماندهي و هم‌افزايي تمام نيروها و امكانات زمينه اجراي اين امر مقدس به طور گسترده فراهم شود.

وي افزود: با توجه به نگاه ويژه مقام معظم رهبري به جبهه‌هاي غرب و شمال‌غرب و تعبير جهاد خاموش از اين دفاع، لازم است مسئولان اين اردوها در راستاي شناساندن حماسه‌ها و زواياي نهفته آن به نسل جوان امروز انقلاب، اهتمام داشته باشند.

پورموسوي به مهم‌ترين اهداف و دستاوردهاي اردوهاي راهيان نور اشاره كرد و گفت: تحكيم پيوند مذهبي ـ فرهنگي نسل جوان دوران دفاع مقدس با نسل جوان امروز، فراهم شدن فضايي براي الهام‌گيري از رشادت‌ها، شجاعت‌ها و ايثارگري‌هاي شهيدان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در مناطق شمال‌غرب، ثبت، ضبط و انتقال ارزش‌هاي خلق شده در دوران دفاع مقدس براي تمام نسل‌ها از مهم‌ترين اهداف برگزاري اين اردوها محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: برهمين اساس فضاسازي فرهنگي به منظور ايجاد جو غالب مذهبي در جامعه و تقويت غيرت ايراني نسبت به ارزش‌ها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي از ديگر اهداف و چشم‌اندازهاي بلند اردوهاي راهيان نور است.

انتهاي پيام/م10/ك

خط جديد تاكسيراني در بروجن راه‌اندازي شد

خبرگزاري فارس: شهردار بروجن از راه‌اندازي سه خط جديد تاكسيراني در مسيرهاي شهري بروجن براي جابه‌جايي بهينه مسافران خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، محمدعلي شفيع‌زاده پيش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور رفاه حال شهروندان بروجني و در راستاي توسعه حمل و نقل همگاني سه خط جديد تاكسيراني در مسيرهاي شهري اين شهر راه‌‌اندازي شد.

وي هدف از اجراي اين طرح را ايجاد عدالت عمومي در بهره‌مندي جمعي از حمل و نقل عمومي دانست و افزود: در اين طرح سه خط جديد در خيابان‌هاي اميركبير، 17 شهريور و خيام ايجاد و راه‌‌اندازي شده است و تاكسي‌هاي شهري موظف به جابه‌جايي مسافر در اين مسير شدند.

شفيع‌‌زاده ادامه داد: در حال حاضر بيش از 257 دستگاه تاكسي و تاكسي ون و 10 دستگاه ميني‌بوس و 15 دفتر آژانس تلفني در شهر بروجن مشغول جابجايي مسافر است.

شهردار بروجن همچنين از برگزاري ويژه‌ برنامه‌هاي فرهنگي در ايام تابستان خبر داد و گفت: پارك‌هاي شهر بروجن در شب‌ها و روزهاي تابستان ميزبان فعاليت‌هاي فرهنگي از جمله جشن‌ها، ويژه‌ برنامه‌هاي مذهبي، نمايشگاه‌ها و برپايي نماز جماعت است.

وي برگزاري نمايشگاه محصولات فرهنگي و صنايع دستي را از ديگر اين برنامه‌ها عنوان كرد و افزود: برگزاري نماز جماعت، دعاي ندبه، برگزاري جشن مبعث در منطقه نمونه گردشگري سياسرد، برگزاري جشن ميلاد در ايام نيمه شعبان در پارك مصلي از ديگر برنامه‌هاي تدوين شده ويژه ايام تابستان است.

شفيع‌زاده با تأكيد بر ضرورت حمايت شهرداري از برپايي برنامه‌هاي فرهنگي، خاطرنشان كرد: به‌منظور افزايش زيرساخت‌هاي لازم در پارك‌ها و افزايش كمپينگ‌‌ها مساعدت مسئولان استاني لازم و ضروري است.

شهردار بروجن از منطقه گردشگري سياسرد بروجن به عنوان يكي از امن‌ترين و زيباترين مناطق گردشگري كشور دانست و گفت: بر همين اساس پيش‌بيني مي‌شود در تعطيلات امسال بيش از 400 هزار نفر گردشگر ميهمان اين منطقه زيباي گردشگري شوند.

وي خاطرنشان كرد: شهر بروجن علاوه بر بهره‌مندي از منطقه نمونه گردشگري سياسرد با آب و هواي معتدل درختان چند صد ساله و چشمه‌هاي جوشان داراي بيش از 35 پارك و بوستان است.

انتهاي پيام/ي20/ك

گرماي بي‌سابقه و لزوم صرفه‌‌جويي در مصرف برق؛

مصرف كولرهاي گازي 300 كيلو وات بيشتر از كولرهاي آبي است

خبرگزاري فارس: معاون بهره‌برداري شركت توزيع نيروي برق چهارمحال و بختياري بر لزوم صرفه‌‌جويي در مصرف برق تأكيد كرد و گفت: مصرف برق در كولرهاي گازي 300 كيلو وات بيشتر از كولرهاي آبي است.

 

محسن ميرزاييان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهركرد اظهار داشت: با توجه به اوج گرماي هوا در تابستان و افزايش مصارف سرمايشي و سيستم‌هاي خنك‌كننده شاهد ميزان اضافه مصرف نسبت به الگوي مصرف در استان هستيم.

وي افزود: استفاده از كولرهاي آبي نزديك به 200 كيلو وات ساعت و كولرهاي گازي 500 كيلو وات ساعت اضافه مصرف انرژي برق نسبت به الگوي مصرف دارند.

ميرزاييان ميزان افزايش مصرف برق در فصول گرم سال نسبت به فصول سرد را 90 ميليون وات ساعت عنوان كرد و گفت: بر همين اساس با توجه به هواي خشك اين استان استفاده از كولرهاي آبي به جاي كولرهاي گازي در صرفه‌جويي هزينه برق و بهره‌مند شدن از هواي مطبوع موثر است.

معاون بهره‌برداري شركت توزيع برق چهارمحال و بختياري با مورد توجه قرار دادن عوامل افزايش دهنده رشد مصرف برق توصيه كرد براي استفاده از كولرهاي آبي آنها را در زير سايه‌بان قرار داده و در روزهاي گرم سال با استفاده از دور كم كولر دماي مطلوب گرفته شود.

وي يادآور شد: در ساعات پيك‌ بار يعني از ساعت 19 تا 23 وسايلي مانند يخچال و فريزرها را از مدار خارج كرده و از استفاده از وسايل الكتريكي در ساعات اوج مصرف خودداري و از لامپ‌هاي LED و ديگر لامپ‌هاي كم‌مصرف به جاي لامپ‌هاي رشته‌اي استفاده شود تا با مديريت مصرف برق و به كار بردن منطقي كولرها و لوازم سرمايشي به تأمين برق پايدار كمك كنيم.

‌وي تصريح كرد: تجارب ديگر كشورها مؤيد آن است كه پتانسيل كاهش مصرف انرژي در اين محصولات به ميزان قابل توجهي وجود دارد برهمين اساس با توجه به هزينه‌هاي توليد، انتقال و توزيع برق، اهميت بهينه‌سازي مصرف برق وسايل پر مصرف بيش از پيش روشن مي‌‌شود.

انتهاي پيام/آ30/ج

سردترين نقطه ايران ميربان مردم گرمترين مناطق کشور 

شهرکرد- غار يخي چما به عنوان سرتردين نقطه خاورميانه در روزهاي داغ داغ تابستان در دو روز اخير ميزبان و پذيراي مردم گرمترين نقاط ايران شده است.   

 

در حالي که بسياري از مناطق ايران دماي 40درجه را در تابستان امسال تجربه مي کنند در تنگه دشت غار يخي در چما به ويژه در دهانه غار دماي هوا به سه درجه زير صفر مي رسد.

نواي سمفوني قطره هاي چکيده شده از سقف غاز يخي بر صحفه موجي آبها تبديل به آواز رود مي شود و رود سرود پيروزمندانه آبها را در دشت چما با لحن تابستاني خويش بازخواني مي کند.

قطره هاي سرد چما، سرود نرم " ذوب شدن برف در برف" را زمزمه مي کنند و گوش کوه هاي به هم رسيده در طاق بست سنگي زردکوه تنها شنونده زمزمه جاري قطره هاي غار يخي چماست.

طمع گسل گرماي تابستان يا به قول همين بچه هاي جنوبي، گرماي "خرما پزان " فصل ها، گاهي همه را کلافه مي کند و مردم را دچار گرمازدگي مي کند درست مثل گرماي هيجان زدگي ما از ديدن غاز يخي چما در تابستان کمر شکن دماسنج ها.

هر روز پزشکان نسخه مي پيچند که راه حل مقابل با گرمازدگي چيست و چگونه مي تواند از آسيب هاي گرما زدگي در اين تابستان تبدار رهايي يافت، اما در چهارمحال وبختياري منطقه اي وجود دارد که در گرماي 40درجه جنوب ، مردم مشغول اسکي تابستانه هستند.

استان چهارمحال وبختياري سرزميني مرتفع در فلات مرکزي ايران است و قلمرو اين استان حدود 16هزار و 543کيلومتر مربع معادل يکصد از خاک ايران است و بيست و دومين استان کشور از نظر مساحت مي باشد.

اين استان از شمال و مشرق به اصفهان،از مغرب به خوزستان،از جنوب به کهگيلويه و بويراحمد و از سمت شمال غربي به لرستان محدود مي شود و بين31 درجه و 9ذقيقه تا 32درجه و 38دقيقه عرض شمالي و 49 درجه و 30دقيقه تا 51 درجه و 26دقيقه طول شرقي واقع است و داراي 16قله مرتفع با ارتفاع بيش از سه هزار و 500مترمربع مي باشد و قله چهار هزار و 548 متري زردکوه نيز در آن قرار دارد.

چهارمحال وبختياري از دو بخش چهارمحال شامل آن محال لار ، کيار،ميزدج و گندمان بوده و بخش بختياري آن تا استانهاي خوزستان،لرستان و کهگيلويه و بويراحمد امتداد دارد و ناحيه بختياري قلمرو تابستانه ايل بختياري بوده و از دوره هخامنشيان و مادها، بقايا و سفالينه هايي به دست آمده که مربوط به هزاره اول قبل از ميلاد است.

سياحان نامداري همچونابن بطوطهو ناصر خسرو قبادياني به اين خطه از ايران سفر کرده و ابن بطوطه ازاين خطه با عنوان " هند کوچک" و از محلي به نام و لقب " گرمواخ " که فرخشهر کنوني است، ياد کرده و ناصر خسرو نيز از منطقه اي به نام " لردغان" که لردگان کنوني مي باشد، نام برده است.

اين خطه سرزمين زردکوه بختياري و لاله هاي واژگون و ديار عروس هزار چشمه فلات مرکزي ايران است.

چهارمحال و بختياري قدمت ديرينه دارد، آنجا که نخستين کارگاه مرتفع با ارتفاع دوهزار متري تاريخ باستان خاورميانه در رشته کوه هاي زاگرس در اين استان وجود داشته و شاهراه دزپارت در تاريخ باستان، فلات مرکزي ايران را به جنوب منطقه پارس متصل مي کرده است.

چهارمحال و بختياري سرزمين بادام و گردوي ايران است، به گونه اي که مرکز تحقيقاتي ميوه هاي سردسيري فائو در کتاب اطلس خود به آن اشاره کرده است ، اما با اين اوصاف سرزمين چهارمحال و بختياري با اقليمي متنوع جاذبه هاي گردشگري کم نظيري را در خود جاي داده که "غاربرفي "زردکوه يکي از اين جاذبه هاي بديع محسوب مي شود.

اين ها را گفتم که بداني اين خطه از ايران کجاست، پس حال با من به خنک ترين روزهاي گرمترين فصل سال بيا ، به سرزمين آبهاي شيرين ايران، به کوهرنگ سرچشمه زاينده رود و کارون و دز و چشمه هاي بي همتا.

حالا 15 کيلومتر از چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ که مي گذري در مقابل ديدگانت، دشت " چما " در تنگه اي واقع شده که به " برف انباري" بزرگ و يک غاريخي تبديل شده است.

برف، برف ، برف ! تصورش را بکن برف ارتفاع دار آنها هم در اين تابس تان گرم، اين تصوير را انگار در سکانسي از فيلم هاي تخيلي ديده اي، چرا که حرف زدن از برف انباشته شده در اين فصل و در اين گرما، برايت کمي قابل تصور شايد نباشد.

زردکوه در چهارمحال وبختياري در اين تابستان گرم بهشت کوهنوردان و گردشگران است، البته اين را يک گردشگر ايتاليايي با نام " لوسيانو پانوچي " (Locheanu Paonch) در پايگاه اينترنتي شبکه خصوصي گردشگري ايتاليا با عنوان Italia Turismo rete privataنوشته است.

اين گردشگر خارجي که در تاريخ آمدنش را ننوشته گويا در تابستان گرم به ايران سفر کرده و در نوشته خود با عنوان " Turisti italiani in vetta Bakhtiari " از غاز يخي در ارتفاعات کوهستاني بختياري به عنوان " دروازه ورود زمستان به تابستان " نام برده است.

در کنار غاريخي چما در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختياري، ساختن پل با برف آن هم از سوي عشايري براي رهگذراندن رمه خويش ، يکي از زيباترين نقش هاي زيبايي گردشگري نهفته اين منطقه است.

مردان منطقه گوهرنگ اعتقاد دارند،گرماي تابستان و آب شدن برفها باعث فرسايش قسمت پايين برفها شده و به تدريج تشکيل غار يخي را رقم زده است تا اکنون در زمان حال غاري برفي و يخي در آغوش کوه براي پذيرايي از مهمانان خويش بي صبري مي کند.

سطح وسيع برف انبار غاريخي چما، محلي براي تفريح و سرگرمي جوانان و نوجوانان عشايري منطقه "چما" شده که علاوه بر اين در سالهاي اخير نيز مسابقات اسکي تابستانه کشور نيز در اين محل برگزار مي شده است.

با اين حال غاز يخي چما در شهرستان کوهرنگ که به بزرگترين منبع آب شيرين ايران نيز شهرت دارد، يکي از بي نظيرترين و کم نظيرترين نقاط گردشگري ايران است که از چشم بسياري از گردشگران ناشناخته مانده است.

قلل" عسل کشان " در ارتفاعات آسماني زردکوه بختياري با يخچال هاي دائمي بر خنکاي هواي دشت چما مي افزايد و باد خنک از جانب کوه وزان باشد و دست نوازش گر طبيعت هرچه بيشتر مهمان نوازي مي کند.

آنها که از خوزستان و اصفهان و بوشهر و بندرعباس و فارس آمده اند در آستانه در غار يخي چما مشغول عکس گرفتن و محو اين طبيعت خدادادي شده اند و صداي قطره هاي آب را درست شبيه سمفوني قطره هاي باران به گوش مي سپارند.

غاز يخي چما يا "چي ما " که نام آن برگرفته از گويش رايج بختياري عشاير منطقه است،دل به کوه و دره زده است تا شبيه خنک کننده اي طبيعي روح نواز مردم باشد و جان فرا.

بي شک و هر آينه بايد وصف غاز يخي را از آنها که ديده اند بايد شنيد چرا که گرماي نوشتن درباره خنک ترين غاز ايران تنها با ديدن لذت بخش نخواهد بود.

غار يخي زردکوه به لحاظ مسافت کوتاه با مرکز شهرستان و قرار گرفتن در مسير تونل زيباي کوهرنگ، آبشار زمردين شيخ عليخان، چشمه طلايي ديمه و ديگر برف انبارهاي زردکوه ، براي پذيرش گردشگران خويش فرشي از برف هاي" يخين" پهن کرده است.

مسير کوهرنگ به غار برفي از آبشارشيخ عليخان تا دشت چما به طول 25کيلومتر مي رسد و اين جاده شما را به يکي از عجيب ترين و زيبا ترين جاذبه هاي فصل تابستان در چهارمحال و بختياري مي کشاند.

غار يخي چما در ارتفاعات زردکوه درفاصله 113 کيلومتري مرکز چهارمحال وبختياري واقع شده و براي تابستان گذراني نقطه بسيار زيبا و بکر است.

به گزارش ايرنا،خيل گردشگران استانهاي مختلف کشور در دو روز اخير رهسپار منطقه چما در شهرستان کوهرنگ شده اند.گزارش از محمود رييسي

 

شهرهاي چهارمحال وبختياري تحت پوشش طرح جامع توسعه شهري قرار مي گيرند 

شهرکرد- معاون عمراني استاندار چهار محال و بختياري گفت:تمامي شهرهاي استان از خدمات طرح جامعه توسعه شهري برخوردار مي شوند.   

 

به گزارشايرنا " احمد ايرج پور " روز يکشنبه در جلسه طرح توسعه شهرهاي فرادنبه و گندمان هدف از اجراي اين طرح را انجام و گسترش خدمات زير بنايي، افزايش ضريب ايمني روستا هاي تابعه اين شهرها و گسترش و توسعه آن ها با رويکردي اقتصادي برشمرد و افزود: اين طرح از سوي شهرداري هادر 28 شهر استان در حال انجام و پيگيري است.

وي اظهار داشت: تاکنون دو شهر گندمان و فرادنبه براي تصويب برنامه هاي اين طرح اعلام آمادگي کرده اند و مابقي شهر ها در حال تهيه و بازنگري و تصويب اين برنامه ها هستند.

ايرج پور تصريح کرد: مسير عبور لوله گاز فشار قوي در محدوده مرکز شهر اجراي اين طرح را در فرادنبه با مشکلاتي مواجه کرده که جابه جايي آن ميلياردها تومان هزينه در پي خواهد داشت.

وي ايجاد فضاي سبزدر اين محدوده را بهترين راهکار به منظورحل اين مشکلات دانست.

يکي از مهندسان مشاور معماري و شهرسازي اين طرح نيز در اين جلسه در خصوص توسعه شهر گندمان افزود:بر اساس پارامتر هاي اقتصادي پيش بيني مي شودبا اجراي طرح توسعه ، گندمان به يکي از شهر هاي شاخص گردشگري در کشور تبديل شود.

" حسين مهردادي " تصريح کرد: روستاهاي حاشيه اين شهر به دليل بهره مندي از امکانات زير ساختي شامل آب آشاميدني ،آب ، برق ، گاز و مخابرات جزو نقاط ممتاز روستايي کشور محسوب مي شود و اين امربه توسعه هرچه بيشتراين شهر سرعت مي بخشد.

به گزارش ايرنا ،در اين جلسه رييس سازمان مسکن و شهرسازي، مديرکل اداره ميراث فرهنگي و گردشگري استان و شهردار گندمان به ارائه راهکار هايي به منظور حل مشکلات اجراي اين طرح پرداختند.

7362/671

عکاسان چهارمحال وبختياري مردم شناسي کوهرنگ و اردل را ثبت کردند 

شهرکرد-جمعي از عکاسان عضو خانه عکاسان حوزه هنري چهارمحال وبختياري گونه عکاسي مردمشناسي شهرستان هاي اردل و کوهرنگ را در يک اردوي تخصصي ثبت و به تصوير کشيدند.   

 

رييس حوزه هنري چهارمحال وبختياري گفت: 13نفر از عکاسان چهارمحال وبختياري در يک اردوي دو روزه موفق به ثبت بيش از پنج هزار فريم عکس از نحوي زندگي مردم دهستان موگويي به ويژه روستاي تاريخي و زيباي " سرآقا سيد" شدند.

"سيد مهران حسيني" روز يکشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود:در اين اردوي تخصصي عکاسان چهارمحال و بختياري علاوه بر دهستان موگويي مسير گردشگري اردل، چشمه " سرداب"‌ و

" آبسرده" و رودخانه بازفت و کارون را نيز به تصوير کشيدند.

وي تصريح کرد: عکاسان استان در اين اردوي عکاسي از نظر تصوير شناسي زندگي طبيعي مردم و عشاير و مناظر طبيعي اين استان با حمايت حوزه هنري تهيه و تدوين کرده اند.

به گفته وي، اين عکس ها در حالت طبيعي به تصوير کشيده شده تا بتوان به واسطه آن خرده فرهنگهاي اصيل ايراني اسلامي اين سرزمين را به مخاطبان شناساند.

وي گفت:عکاسان استان در اين اردوي دو روزه با مردم روستاي سرآقاسيد زندگي کردند تا در ثبت تصاوير خود زاويه ديدي جامعه شناسانه و روان شناسانه داشته باشد و از مولفه هاي بصري و ديداري براي ثبت تصاوير خود بهترين بهره را ببرند.

رييس حوزه هنري چهارمحال وبختياري گفت: هنرمندان عکاس استان توانستند،خرده فرهنگ هاي روستايي و عشايري را همراه با مناظر طبيعي که در کنار آنها زندگي روزمره دارند، را عکسبرداري کنند.

حسيني اظهار داشت:اين مجموعه عکس، تنوعي از زندگي روستاي سرآقاسيد شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختياري و طبيعت پيرامون آنهاست.

مسوول روابط عمومي حوزه هنري چهارمحال وبختياري نيز گفت: در اين اردوي تخصصي عکاسي حميد خندان ،بهزاد پيشکار، امين شيرازي ،بهروز قادري،حسن اعتدالپور، سينا اسفنديارپور، محمود رييسي ،فرخنده فروزنده، پرستو رحماني، سميه حيدري، مريم حيدري،مريم آل مومن و مهشيد مهديان شرکت کردند.

"امين بسيم " افزود: پيش از اين نيز عکاسان خانه عکاسان چهارمحال وبختياري موفق به ثبت و عکاسي از کوچ عشاير،حاشيه رودخانه زاينده رود،آيين هاي عزاداري تاسوعا و عاشوراي حسيني و موضوعات طبيعت شده بودند.

به گزارش ايرنا،روستاي سرآقاسيد در 160کيلومتري مرکز چهارمحال وبختياري واقع شده و بيش از هر روستايي در اين استان مورد نظر گردشگران داخلي و خارجي است.

7359/671

فرماندار شهرکرد:دستگاههاي اجراي براي تسهيلات تابستاني بسيج شوند 

شهرکرد- فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: مسوولان و مديران دستگاههاي اجراي براي تسهيلات تابستان در مرکز استان بسيج شوند و اطلاع رساني دقيقي داشته باشند.   

 

به گزارش ايرنا، "سيد سعيد زمانيان" روز يکشنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان افزود: با توجه به وضعيت آب وهواي استان امسال وضعيت گردشگر پذيري استان افزايش يافته که اين امر نياز به توجه و همکاري بين بخش دارد.

وي،‌ نظارت و رسيدگي به رستوران‌ها، اماکن اقامتي و رفاهي بين راهي و سرويس‌هاي بهداشتي،‌ تامين آب آشاميدني و امکانات رفاهي و خدماتي را از جمله برنامه هاي دستگاهها اجراي عنوان کرد که براي افزايش گردشگري موثر است.

وي، آماده‌سازي مساجد شهرستان، ايستگا‌ه‌هاي سي‌ان‌جي، معرفي آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي و نصب چادرهاي هلال احمر در ورودي‌هاي شهر تأکيد کرد.

وي افزود: به منظور برگزاري هرچه بهتر ستاد تسهيلات تابستاني اکيپي ويژه از فرمانداري، شهرداري، مرکز بهداشت و نيروي انتظامي براي بازرسي و ارزيابي عملکرد به سطح شهرستان اعزام مي‌شود.

زمانيان،‌به پروژه هاي در دست اجرا در سطح شهرستان اشاره کرد وگفت: در حال حاضر 365پروژه در دست اجراست که اولويت اجراي طرح هاي عمراني امسال با پروژه هاي نيمه تمام است.

وي افزود: براي اجراي طرح هاي عمراني در شهرستان چهار ميليارد و 500ريال اعتبار نياز است که اين ميزان بايد از محل بخش هاي مختلف تامين شود.

 

فرماندار شهرکرد:دستگاههاي اجراي براي تسهيلات تابستاني بسيج شوند 

شهرکرد- فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: مسوولان و مديران دستگاههاي اجراي براي تسهيلات تابستان در مرکز استان بسيج شوند و اطلاع رساني دقيقي داشته باشند.   

 

به گزارش ايرنا، "سيد سعيد زمانيان" روز يکشنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان افزود: با توجه به وضعيت آب وهواي استان امسال وضعيت گردشگر پذيري استان افزايش يافته که اين امر نياز به توجه و همکاري بين بخش دارد.

وي،‌ نظارت و رسيدگي به رستوران‌ها، اماکن اقامتي و رفاهي بين راهي و سرويس‌هاي بهداشتي،‌ تامين آب آشاميدني و امکانات رفاهي و خدماتي را از جمله برنامه هاي دستگاهها اجراي عنوان کرد که براي افزايش گردشگري موثر است.

وي، آماده‌سازي مساجد شهرستان، ايستگا‌ه‌هاي سي‌ان‌جي، معرفي آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي و نصب چادرهاي هلال احمر در ورودي‌هاي شهر تأکيد کرد.

وي افزود: به منظور برگزاري هرچه بهتر ستاد تسهيلات تابستاني اکيپي ويژه از فرمانداري، شهرداري، مرکز بهداشت و نيروي انتظامي براي بازرسي و ارزيابي عملکرد به سطح شهرستان اعزام مي‌شود.

زمانيان،‌به پروژه هاي در دست اجرا در سطح شهرستان اشاره کرد وگفت: در حال حاضر 365پروژه در دست اجراست که اولويت اجراي طرح هاي عمراني امسال با پروژه هاي نيمه تمام است.

وي افزود: براي اجراي طرح هاي عمراني در شهرستان چهار ميليارد و 500ريال اعتبار نياز است که اين ميزان بايد از محل بخش هاي مختلف تامين شود.

ستاد اسکان مسافران تابستاني در چهار محال و بختياري فعال شد 

شهرکرد- معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي چهار محال و بختياري گفت: به منظور رفاه حال مسافران و به دستور استاندار ،ستاد اسکان و ساماندهي مسافران تابستاني در مرکز اين استان فعال شد.   

 

"پيمان فاضلي" روز يکشنبه در گفت وگو با ايرنا، افزود: تعداد 15 واحد نانوايي سيار نيز در پارک ها و بوستان هاي پرتردد شهرستان هاي هفتگانه سطح استان کار خدمات رساني به مسافران را بر عهده گرفتند.

وي، از آمادگي سازمان بازرگاني، جمعيت هلال احمر، مرکز بهداشت و نيروي انتظامي استان جهت ارائه خدمات به مسافران تابستاني مستقر در تفرجگاه ها منطقه خبر داد و گفت: هم اکنون گوشت مرغ،گوشت قرمز و مايحتاج اوليه در دسترس مسافران به مقدار کافي وجود دارد.

به گفته وي ،در 15 روز نخست فصل تابستان امسال تاکنون حدود يک ميليون و 600 هزار نفر مسافر و گردشگر از 70 کانون گردشگري اين استان ديدن کردند.

فاضلي، جاري بودن يک هزار و 500 کيلومتر مسافت رودخانه ، وجود بيش از يک هزار و 260 دهنه چشمه دائمي و خنک و دلپذير بودن هواي استان موجب سرا زير شدن بيشتر مسافران تابستاني مناطق گرمسيري کشور به چهارمحال و بختياري است.

555

1776مددجوي فاقدمسکن بهزيستي چهارمحال وبختياري شناسايي شد 

شهرکرد-معاون مشارکت هاي مردمي اشتغال و موسسات خيريه سازمان بهزيستي چهارمحال وبختياري گفت: در طرح ثبت نام مسکن مدجويان اين سازمان بيش از يک هزار و 776مددجوي زيرپوشش فاقد مسکن شناسايي شدند.   

 

" ظهراب يزدانمهر" روز يکشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: ،از اين تعداد يک هزار و 87 نفر در شهرکرد، 237 نفر در بروجن، 34 نفر در اردل، 257 نفر در فارسان، 19 نفردر کوهرنگ ،43 نفر درکيار و 99نفر در لرئگان ثبت نام کردند.

وي، از تمديد مهلت ثبت نام مسکن مددجويان بهزيستي همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت:با توجه به تقاضاي بالاي معلولين و مددجويان و اينکه عده از اين افراد در مهلت قبلي نتوانستند در طرح مسکن مددجويان ثبت نام کنند اين طرح از امروز به مدت چهار روز تمديد شد.

وي گفت:پيش از اين، ثبت نام از تعداد زيادي از متقاضيان از روز 16 لغايت 31 خرداد ماه انجام شد.

وي افزود:براساس تفاهم نامه وزارت رفاه‌،بانک مرکزِي ‌و وزارت مسکن وشهر سازي

قرار است 60 هزار واحد مسکوني تا پايان دولت دهم براي معلولان و زنان سرپرست خانوار درکشور ساخته شود.

يزدانمهر اظهار داشت: از اين ميزان 30هزار واحد سهم معلولان است که 450واحد به استان اختصاص داده شده که با برنامه ريزي اين واحدها براي معلولان سرپرست خانوار و خانوادهاي داراي دومعلول بيشتر فاقد مسکن در حال اجراست.

يزدانمهر افزود: اين واحدها در قالب گروه هاي سه و پنج نفره به سازمان مسکن وشهرسازي جهت دريافت زمين رايگان معرفي مي شوند که براي ساخت اين واحدها مسکوني 200ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت 20ساله پرداختي مي شود.

وي، تامين مسکن براي زنان سرپرست خانوار را از ديگر برنامه هاي اين سازمان عنوان کرد و گفت: براي اين جامعه هدف دراستان 400واحد مسکوني در نظر گرفته شده است.

وي‌ گفت:در دور سوم سفراستاني ساخت 400واحد مسکوني براي جامعه هدف بهزيستي طي سال جاري و آينده تصويب شد که براي اجراي اين مصوبه براي هر واحد 100ميليون ريال به صورت بلاعوض و 200 ميليون ريال تسهيلات ارزان قيمت پرداخت خواهد شد.

7360/671

 

 

 

دستگاه هوشمند اتوماتيك خط كشي معابر در شهركرد فعال شد

 

شهردار شهرکرد گفت : واحد خدمات شهري شهرداری شهركرد صاحب يك دستگاه خودرو خط کش هوشمند تمام اتوماتيك مدل  H16-3 معابر شهری شد.

 

 

 

اردشیر نوریان در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه چهارمحال و بختیاری - افزود : با فعال شدن اين خودروي تمام اتوماتيك، خط كشي معابر درون شهري به صورت مكانيكي و الكترونيكي انجام مي شود.

 

 

 

وی هدف از خريد اين خودروي خط كش را ماندگاري خطوط و کيفيت در رنگ آميزی، صرفه جويی در هزينه ها و سرعت بالا در انجام کار عنوان كرد.

 

 

نوريان ادامه داد : با صرف هزينه 1 ميليارد و يكصد ميليون ريال از محل اعتبارات شهرداری اين دستگاه هوشمند اتوماتيك خط كش خريداری شده است.

 

 

 

 

طيب جمعه شهركرد:

مسئولان از ماليات مردم به بهترين شكل پاسداري كنند

خبرگزاري فارس: خطيب جمعه شهركرد گفت: مسئولان از ماليات مردم به بهترين شكل پاسداري كنند.

 

به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، حجت‌الاسلام ابوالحسن فاطمي امروز در خطبه‌هاي نماز جمعه شهركرد كه در مصلاي بزرگ امام خميني(ره) اين شهر برگزار شد، با اشاره به هفته ماليات و اهميت پرداخت صحيح و به موقع آن در كشور اظهار داشت: هدف از جمع‌آوري ماليات اداره امور كشور و خدمت به خود مردم است و لازم است كه مسئولان حداكثر دقت و مراقبت را در پاسداري از ماليات مردم داشته باشند.

به گفته وي ماليات پرداختي توسط مردم بايد صرفا در اموري مصرف شود كه رضايت امام زمان(عج) را دربر داشته باشد.

امام جمعه موقت شهركرد در ادامه با تبريك ايام با سعادت رجب و عيد مبعث رسول اكرم حضرت محمد‌بن عبدالله(ص) افزود: همچنانكه امام راحل فرمودند بعثت پيامبر اسلام مهم‌ترين واقعه در تاريخ بشر و جهان است.

وي تصريح كرد: پيامبر گرامي اسلام هدف از مبعوث شدن خويش را زنده كردن مكارم اخلاقي در جامعه بيان فرموده‌اند و بر عهده مسلمانان است كه در جهت احيا و تقويت اين مكارم اخلاقي حداكثر تلاش خود را به‌كار گيرند.

خطيب جمعه شهركرد پرهيز از اسراف و تبذير و داشتن روحيه قناعت را يكي از اين مكارم اخلاقي برشمرد و خاطرنشان كرد: كسي كه قانع باشد قطعا عزيز مي‌شود و كسي كه طمع بورزد حتما ذليل مي‌شود.

فاطمي يكي ديگر از مهم‌ترين مكارم اخلاقي را داشتن غيرت و حساسيت نسبت به حفظ ناموس بيان كرد و گفت: حفظ حجاب و عفاف زنان در جامعه را از مصاديق مهم اين فضيلت اخلاقي است.

وي افزود: شباهت به ائمه معصومين يكي از نشانه‌هاي محبت به آنان است و اگر زنان و دختران ما كوچك‌ترين احترام و قداستي براي حضرت فاطمه زهرا(س) قائل باشند بايد تلاش كنند تا در رفتار و پوشش مانند آن حضرت عمل كنند.

امام جمعه موقت شهركرد در بخش ديگري از خطبه‌هاي اين هفته نماز جمعه با بيان روايتي از حضرت علي(ع) مهم‌ترين زاد و توشه براي سفر آخرت را تقواي الهي در همه زمينه‌ها عنوان كرد و افزود: دشمنان ايران اسلامي مي‌خواهند براي رضايت شياطين در مقابل حق بايستند كه قطعا محكوم به شكست و نابودي خواهند بود و ملت ايران با تلاش و كوشش، اطاعت از فرامين رهبري و حفظ وحدت و همدلي و در زير سايه عنايات امام زمان پيروز و سرافراز هستند.

انتهاي پيام/آ20/ج

پياده‌روي عمومي 20 هزار نفري در فارسان برگزار مي‌شود

خبرگزاري فارس: فرماندار فارسان گفت: به‌ مناسبت گراميداشت سالروز بعثت پيامبر (ص) مراسم پياده‌روي عمومي 20 هزار نفري در اين شهرستان برگزار مي‌شود.

 

حسنعلي جعفري امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهركرد با تبريك فرا رسيدن 27 رجب و مبعث حضرت محمد(ص)، از برگزاري مراسم پياده‌روي عمومي 20 هزار نفري در اين شهرستان خبر داد و گفت: بر همين اساس به مناسبت گراميداشت 27 رجب و بعثت پيامبر اكرم(ص)، مراسم پياده‌روي عمومي 20 هزار نفري از مسير پارك لاله تا ميدان چمن صورت مي‌گيرد.

وي از پيامبر(ص) به عنوان پيشتاز تقوا و كمال نام برد و گفت: حضرت محمد(ص) يكتا گوهر وجود انسان‌ها و مقصود جهان خلقت و گزيده پيامبران الهي است كه يادآوري نام و سيره او دريچه‌اي از روشنايي و نور به سوي مسلمانان است.

جعفري، از بعثت حضرت محمد(ص) به عنوان يك سكوي پرتاب در راستاي تحقق ارزش‌هاي والاي انساني نام برد و افزود: حضرت محمد(ص) يكتا گوهر وجود انسان‌ها و مقصود جهان خلقت و گزيده پيامبران الهي است كه يادآوري نام و سيره او دريچه‌اي از روشنايي و نور به سوي مسلمانان است.

وي توجه به توحيد و معاد را يكي از مهم‌ترين هدف‌هاي رسالت نبي اكرم (ص) عنوان كرد و گفت: پيامبر اسلام توجه دادن انسان‌ها به مبدأ آفرينش و دعوت به انكار خدايان دروغين و اثبات خداي يگانه مطلق را از برنامه‌هاي راهبردي خود معرفي كرده بود و خلقت را بدون آخرت و غايت امري عبث و بيهوده ناميد.

فرماندار شهرستان فارسان رمز جهاني شدن و پرآوازگي خاتم النبين(ص) در جهان را تسخير دل‌هاي بشريت در سايه قرآن و اخلاق دانست و گفت: قرآن معجزه جاويد ايشان مايه آرامش انسان و دليل حركت به تعالي است.

وي با اشاره به این که قرآن معجزه حضرت محمد(ص) و نشان‌دهنده حقانيت بعثت ايشان بود، افزود: حكمت الهي اقتضا مي‌كرد كه قرآن كريم محور تمامي معجزات و اساس و پايه رسالت پيامبر اسلام(ص) باشد زيرا قرآن كريم به خاطر اعجاز در بلاغت، بهترين دليل براي اعراب بود چرا كه از آوردن مثل آن و يا حتي سوره‌اي از آن ناتوان بودند.

جعفري با بيان این که قرآن كريم از حكمت معجزه بر‌خوردار است، يادآور شد: بدين ترتيب دعوت آن حضرت از ميان عرب آغاز شد و سير طبيعي خود را پيمود و به ديگر ملت‌ها رسيد.

وي با بيان اين كه نبي مكرم اسلام(ص) الگوي تمام بشريت در زمينه‌هاي مختلف عملي است، خاطرنشان كرد: بعثت حضرت رسول(ص) سرآغاز معرفت‌شناسي و ايجاد جنبش علم آموزي و كسب دانش است.

جعفري از دين اسلام به عنوان ديني پرتحرك، پويا با ويژگي‌هاي ظلم‌ستيزي و ايستادگي در برابر زورگويان و چپاولگران جهاني نام برد و افزود: بر همين اساس دين اسلام با داشتن بيش از يك ميليارد مسلمان در سراسر جهان به عنوان يكي از دغدغه‌هاي جدي قدرت‌هاي استكباري و مخالف اسلام محسوب مي‌شود.

وي تفرقه‌انگيزي ميان مسلمانان را از جله حربه‌هاي دشمنان اسلام برشمرد و گفت: استثمارگران ضد ديني كه خود را در برابر نيروي عظيم دين اسلام مشاهده كردند در راستاي ايجاد اختلاف و شكاف در درون نيروي قدرتمند اسلامي برآمده و سعي در تضعيف اسلام كرده تا به اهداف اسلام ستيزانه و پليد خود دست يابند.

فرماندار فارسان، تشكيل گروهك‌هاي تروريستي القاعده را شيوه ديگر دشمنان را در راستاي كريه جلوه داده چهره اسلام به جهانيان عنوان كرد و افزود: بر همين اساس دشمنان اسلام همواره درصدد ضربه زدن به پيكره مقدس اسلام هستند تا اذهان عمومي را نسبت به آن بدبين كرده و از گرايش به آن ممانعت كنند.

وي تأكيد كرد: تحريف اسلام توسط دشمنان موجب تغيير حقيقت اسلام واقعي نمي‌شود.

انتهاي پيام/ي10/ج

ب


مطالب مشابه :


خانم فاطمه زهرا(س)

دل سروده های ودودآذرین يوزناب - خانم فاطمه زهرا(س) - یازمیشلا سریرینده بیله ؛ یوسف مصرين
مثنوي گوهر علي(ع)

دل سروده های ودودآذرین يوزناب - مثنوي گوهر علي(ع) - یازمیشلا سریرینده بیله ؛ یوسف مصرين
موضوع پایان نامه دکتری برق

طراحي بهينه و ساخت حسگر الكترومغناطيسي موقعيت زاويه اي با استفاده از جعفري رضا. ۳۶ رجب
پایان نامه :

فيزيك نظري و اختر فيزيك محمدزاده زاويه اين نمكها 1379 دكتر جعفري مولكولي رجب
1245564545

زاويه ديدي جامعه جعفري امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهركرد با تبريك فرا رسيدن 27
مهندس ساسان قرباني، جزو يكي از موفق‌ترين افراد ايران

دكتر جعفري‌بنه خلخال، نماينده مردم تصاوير چنارلق از زاويه‌‌ي آقاي حسن رجب علي
برچسب :