آنچه که اولیا دانش آموزان باید بدانند

به نام خالق هستي بخش :    ((  آنچه كه اوليا بايد بدانندو به آن عمل کنند.))

1 ـ امروزه امر تربيت بسيار پيچده تر ودشوار تر از زمان گذشته است و ورود فرهنگ ها ي متنوع ورسانه هاي رنگارنگ رسيدن به اهداف تربيت اسلامي وانساني وبومي را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است كه در اين راستا همكاري وهماهنگي  اوليا با مدرسه را بسيار پر اهميت وضروري كرده است .

2 ـ اين را بدانيد كه آمدن و رفتن هاي شما به مدرسه خيلي بر روي فرزندانتان تأثير مثبتي مي گذارد و 50 درصد كار دست شماست و 50 درصد كار دست ما.

3 ـ فرزندان خودمان را بشناسيم. براي كار با يك وسيله ي الكترونيكي يك يا دو دفترچه را مطالعه مي كنيم ، اما لازم است براي برخورد و زندگي با فرزندانمان نيز كتاب هايي مفيد مطالعه كنيم و بي تفاوت نباشيم.

4 ـ كمبود زمان آموزش در مدرسه وپرجمعيت بودن كلاس ها در مدارس  كشور ما باعث شده است كه به اصل تفاوت هاي فردي دانش آموزان وعدالت آموزشي زياد مورد توجه قرار نگيرد ولذا در اين مرحله ي حساس نقش اوليا در كمك به فرزندانشان در يادگيري مفاهيم درسي بسيار اهميت دارد و حساس نمودن دانش آموزان به محيط اطرافمان وبرانگيختن حس كنجكاوي وپرسشگري آنها در بالا بردن انگيزه ي يادگيريشان بسيار اهميت دارد لذا در داخل اتومبيل مسافرت وگردش با آنها همگام باشيد ونگذاريد از كنار هر مساله اي بي تفاوت عبور كنند بروند تحقيق كنند بپرسند مطالعه كنند و....و واقعاً ارزش يك تصوير هزار برابر سخن گفتن است. در تدريس اگر ما يك كرم خاكي را به دست كودك بدهيم تا آن را لِه كند، ارزش آن از سه ساعت سخنراني  در مورد مهره داران بيشتر و جذاب تر است.(( دفتر فكرهاي من در اين راستا تدارك ديده شده است )) واين دفتر فقط براي پايه ي پنجم نبوده بلكه يك محرك قوي براي ادامه ي كارهاي جالب فكري فرزند شما تا پايان مي تواند باشد. وخواسيم بااين دفتر وكارهاي جالب وخلاق ديگر البته با همكاري وهم فكري شما عزيزان در ا اين دنياي پرهياهو وشلوغ ومادي شعله هاي انگيزه ي علم آموزي دانش آموزان را همچنان شعله ور نگه داشته وفكرهاي آنها را خلاق بار آوريم.

5 ـ به فرزندانمان اعتماد داشته باشيم و آن ها را با بچه هاي همسايه يا فاميلمان مقايسه نكنيم ، چون كه اعتماد به نفس آن ها از بين مي رود. در يكي از كشورهاي خارجي دانش آموزي تصوير خانه اي را به شكل دايره مي كشد و مورد تنبيه و توهين پدرش قرار مي گيرد كه خانه ي دايره اي شكل نمي شود! اما ، جايزه ي بزرگ نقاشي جهان را همان سال كسب كرد ، چون فكر او خلاق بود و پدرش خبر نداشت!

6 ـ در خانه با فرزندانمان بازي كنيم ، حتي با يك توپ نايلوني شادي و نشاط به خانه بياوريم.

7 ـ احساس تعلق را در فرزندانمان در همه جا بالا ببريم. چرا مثلاً ، وقتي به صحرا مي رويم آشغال را مي ريزيم و مي آييم ، چون به آن محل احساس تعلق نمي كنيم. اما ، به خانه ي خود مي كنيم؟آنهارا بانماز وروزه وسایر مسایل دینی آشنا ساخته ومشوق آنها در این راه باشیم قطعا یک انسان متعهد ومعتقد وخداشناس  انسان افسار گسیخته ولاابالی نخواهد بود واین یک اصل ثابت شده است که تاثیر الگوهای دینی خودمان  را مانند امامان وپیامبران بسیار کامل تر ومفید تر از الگوهای آن طرف آب وخارجی است ودر راه ترویج سنن وآداب وزبان محلی خودمان بیشتر بکوشیم

8 ـ پسران كمي ديرتر از دختران مي آموزند و رشد سني و هوشي آن ها كمي پايين تر از دختران است. هر چه قدر عضلات ريز پسران هم هماهنگ با عضلات درشت آن ها رشد كند ، خوش خط مي نويسند.

9 ـ بچه ها اين همه مطالب ياد مي گيرند ، چون به كار نمي برند و ارتباطي با آن ندارند و احساس نياز نمي كنند ، به همين خاطر آن را فراموش مي كنند. 

   10. این قدر بیست گرا نباشیم کیفیت یادگیری او مهم است وکاربرد آموخته ها . ((به طول زیاد اهمیت ندهیم بلکه عرض هم مهم است .))

11. ـ فرزندان خودمان را از همان دوران اولیه ی زندگی با نماز وروزه وسایر وظایف وتکالیف دینی بیشتر ملموس سازیم وتا خودمان نسبت به نماز و معنویات حساس ومسئول نباشیم با امر وکلام نمی شود .

12- در اوقات فراغت و موقع تماشاي تلويزيون سعي كنيد فرزندتان به فيلم يا كارتون هاي ايراني به زبان فارسي نگاه كند چرا كه در تقويت زبان آموزي وافزايش گنجينه ي لغات فارسي دانش آموزان بسيار كمك كننده است واز آنجا كه كتاب هاي درسي به زبان فارسي نوشته شده ودانش آموزان ما از اين كنال وارد دانشگاه وكار حرفه اي خودشان در آينده مي شوند لذا وجود كانال هاي تلويزيوني ترك زبان كشورهاي همجوار وشاهده ي برنامه هاي كودك ونوجوان اين كانا ها تاثير بدي در پيشرفت درسي وتحصيلي او مي گذارد واز طرف ديگر با توجه به وجود رفتارها وفرهنگ هاي متناقض وگاه غير انساني وغير اسلامي تاثير منفي شديدي روي اخلاق ورفتار شاگرد مي گذارد كه واقعا باعث تاسف ونگراني است و والدين بايد در اين مورد آگاه باشند آنچه فرزند شما در كتاب درسي ومدرسه وجامعه ي ايراني مي آموزد با آن چه در كانال هاي تلويزيوني ماهواره اي مشاهده مي كند كاملامنافات داشته  وفرزند شما را يك انسان چند شخصيتي ونامتعادل از نظر اخلاقي وظاهر وباطن تربيت خواهد كرد وخودتان هم خوب مي دانيد ارزش تصاوير بسيار بالاتر تز نوشته هاي خشك كتاب ها هستند . پس ايراني باشيم وايراني بينديشيم وايراني زندگي كنيم و به سنت ها وآداب ورسوم بومي خودمان پايبند باشيم وخودمان را نبازيم وفرزند خودمان را قرباني خواسته هاي نفساني خودمان نكنيم .ارزش اخلاقی ودرس آموزی ملاک های انسانی شهید باکری وهمت ها وسایر شخصیت های محلی منطقه ی خودمان بسیار بیشتر از فلان شخصیت کاذب خارجی یا قهرمان قلابی خارجی می باشد این قدر خودمان وافکارمانم را ارزان نفروشیم .

13- فرزندمان هرآنچه را كه ما مي گوييم وعمل مي كنيم به آن عمل مي كند وآن را باور مي كند پس در حضور فرزندانمان اين قدر از ماديات ومدل اتومبيل وساختمان وپول و... حرف نزنيم وآن قدر آنها را پررنك نسازيم كه علم ودانش ومعنويات به حاشيه رانده شوند و وبعد هم به فرزندمان بگوييم برو درست را بخوان !!! حالا او با چه اميد وروحيه اي درس بخواند خدا مي داند .در زندگی به انسانیت ومهربانی اهمیت دهیم نه این که فرزندمان این دنیا را میدان مسابقه ی کسب مقام وقدرت مادیات بداند واز اصول انسانی فاصله نگیرد .

14. به تغذيه ونوع تغذيه وبه خصوص به صبحانه ي آنها بيشتر اهميت بدهيم .

15- به همان قدر كه رياضي مهم است اخلاق وادب ومعنوياتش هم مهم است حتما به كم وكيف ارتباط فرزندتان با ساير دوستانش وحس مسئو ليت پذيري وميزان مهرباني -  حس وطن پرستي نماز خواندن وحساس بودن نسبت به اجراي وظايف ديني ومذهبي آگاهي از اخبار ايران وجهان و محل زندگي خود احترام به بزرگترها و.... بيشتر توجه كنيد .رشد همه ي جوانب انساني مدنظر باشد نه اينكه در املا يا رياضي بيست بگيرد وبراي كم نمره گرفتن دوستش از درون خوشحال باشد !! پرورش چنين انساني حتي شاگرد اول جهان هم باشد فايده اي براي هيچكس نخواهد داشت پرورش قلب محور ومغز محور هماهنگ باشد .

16 اصل تشويق به عنوان زيربناي پيشرفت و تقويت اعتماد به نفس در دانش آموزان طوري هر وقت يك چيزي را خريديم ،‌به بهانه ي اصلاح رفتار و نمره و درسي او بدهيم و همين طوري ندهيم تا ارزش كار او معلوم شود   ـ پرهيز از تنبيه بدني و يا احياناً حرف هاي زشت و نا به جا كه تأثير بسيار سويي دارد و جبران شدني نيست و از  بچه ها انتظار بزرگ نداشته باشيم. رعايت تفاوت هاي فردي و علايق و استعدادها مي تواند ما را واقع بين كند. نبايد   بچه ها را با يكديگر مقايسه كنيم بلکه او را توانایی های خودش بسنجیم .

17 ـ هماهنگي تربيت خانوادگي و رسانه هاي موجود در خانواده ها با اصول و معيار و فرهنگ كشور و خانواده ي اصيل ايراني خودمان طوري كه ميان آموخته هاي دانش آموزان و آن چه را كه مي بينند يا در خانواده مي شوند نداشته باشد. بالاخره ، بچه ها از اين كانال وارد بازار مي شوند. جذب رنگ و لعاب ديگران نشويم و فكر خودمان را به همين راحتي نفروشيم ، چرا كه وقتي يك كاست خالي مي خريم ، مواظب حرف زدنمان هستيم ، اما در مقابل ضبط جهان يعني ذهن بي تفاوت و بي خيال مي شويم.

18 ـ بگذاريم فرزندمان حدّ اقل هفته اي يك بار و دو بار و هر بار 20 دقيقه براي ما سخنراني كند از هر چيزي كه دوست دارد ، چرا كه آن وقت مشكل خواندن و ... برطرف مي شود. با او بحث كنيم. البته،به اندازه ي سن و علاقه ي او و به نظرات او اهميت بدهيم.حق دفاع وانتقاد از خودمان را به فرزندانمان بدهیم وبه آنها ارزش بدهیم تا آنها هم در بزرگسالی به زیر دستان خودشان این فرصت وحق نقد منطقی ودفاع را بدهند .

19 ـ بگذاريم انرژي بچه هايمان تخليه بشود. حالا به صورت بازي باشد ، خيلي خوب است ، تا با آرامش به درس خود برسند و در منزل ديگر جاجولي نمي كنند.

20.ـ گاهی کنارش  بنشینید وبا او مستند علمی نگاه کنید وکتابی را با هم بخوانید او را بغل کنید وهر قدر که بزرگتر می شود به عاطفه وتوجه شما نیاز بیشتری دارد.وبگویید که دوستش دارید وگاهی خشم شما از روی کینه ونفرت نیست بلکه از عشق وآتیه نگری شما نسبت به اوست.

21. ـ مشكل همه ي دانش آموزان پرسيدن است. يا حالش را ندارند يا دوست ندارند يا ياد نگرفته اند و يا عادت نكرده اند كه مي توانند شروع كنند. پرسیدن کنجکاوی وریز بینی وعلم وعلاقمندی به همراه می آورد وبگذاریم جواب پرسشهایش را بیشتر خودش دنبالش بگردد وما راهنما باشیم تا جوابگو

22. ـ‌خوردن صبحانه حتماً بايد صورت گيرد و تأثير آن در يادگيريبرای همه روشن است رعایت نظم و وقت شناسی وآوردن برنامه ی درسی (کتاب ها و...) بسیار برای معلم اهمیت دارد .

23 ـ اگر مي خواهيد فرزندان شما در كليه ي دروس سرآمد باشند ، بايد تمرين و تكرار كنند و اين تمرين و تكرار است كه دانش اموز را نسبت به موضوع هاي دروس غالب مي سازد و يادگيري در سطح بالاتري صورت مي گيرد و براي كسب مهارت حتماً بايد در منزل تمرين و تكرار شود. البته ، اين در مدرسه به دليل كمبود وقت امكان پذير نيست. به یادداشتهای معلم نگاه کنید نظرات خود را بنویسید وارتباط خودتان را با معلم ومدرسه مداوم نگه دارید مدرسه محلّ يادگيري و خانه محلّ تمرين و تكرار است. ما انتظار نداريم كه شما در منزل تدريس كنيد ، بلكه ناظر بر كارهاي فرزندانتان باشيد. ـ فرزندان شما نمره ي واقعي را مي گيرند و اگر نگران نباشند ، تلاش نمي كنند. همان طور كه شما نگران فردا هستيد ، تلاش مي كنيد. ضمناً ، اگر بالاترين نمره را جلسه ي بعد بگيريد ، نمره ي كم او محاسبه نمي شود ، بلكه آخرين تغيير اومهم است.

24. ـ اگر خواستيم فرزندمان را به دليل كار نامربوطي كه كرده يا درس را نخوانده و نمره ي كم آورده ، تنبيه كنيم، معني تنبيه بدني آگاه ساختن و متوجه كردن است . طوري كه كودك از كارش پشيمان بشود ، مي توانيم از روش هاي قهر كردن ، اهميت ندادن،بيرون نبردن،بازي ندادن،محروم كردن از علاقه مندي هايش ، نديدن برنامه هاي تلويزيون و ... استفاده كرد.

25. فرزندانمان را در همه کار مشارکت دهیم ومهارتهای زندگی را به آنها یاددهیم .همه چیز در کتاب درسی نوشته نشده از هر فرصتی برای جبران کمبودها بهره گیرید .  

   به ستارگان چشم بدوزیم اما هرگز از گل های زیرپای خودمان غافل نشویم.                                                            

           

                                            آموزگار فرزند شما :  بهروز آیرملوی

 


مطالب مشابه :


كلاس هاي فراموش شده +دانلود فایل در قالب word

این وبلاگ برای اندکی خدمت به شما و به اشتراک گذاشتن برخی اطلاعات ساخته شد.
امتحان املا نوبت اول دي ماه 88

1- شكل صحيح لغات 2- هر كلمه را به هم خانواده ي الف- ادبا و عرفا و سخنوران ايراني حقايق
مقاله ي آموزشي - پژوهشي

2-فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي ارائه الگوي اسلامي- ايراني هم خانواده لغات خانواده ي
زندگی نامه ی (( پدر داستان نويسی ايران ))

تصوير زن در فرهنگ ايراني در 1270 در خانواده اي روحاني اگر هم درباره ي ايران
غذای ایرانی می تواندبهترین جاذبه گردشگری باشد.

خانوادهي ايراني در طول يك جوامع ايراني هم نشان مي‌دهد. ايراني‌ها بايد با لغات به
سؤالات درس به درس ادبیّات 2(درس پنجم)

ما هم داريم سعي ايراني كه از خانواده‌اي و آكنده از لغات عربي درباره‌ي تيره
املا سال اول نوبت اول

1- شكل صحيح لغات 2- هر كلمه را به هم خانواده ي الف- ادبا و عرفا و سخنوران ايراني حقايق
آنچه که اولیا دانش آموزان باید بدانند

گنجينه ي لغات فارسي هم مهم است كشور و خانواده ي اصيل ايراني خودمان
خلاصه 19رمان ايراني

خلاصه ي نوزده رمان ايراني استخدام لغات و و سنتي خانواده يكسر در هم ريزد
تحلیلی در خصوص شیوه نگارش اسامي ايراني با حروف انگليسي

تحلیلی در خصوص شیوه نگارش اسامي ايراني با با هم متفاوتند اما ي در شروع
برچسب :