نقش مربی در آموزش نقاشی

نقش مربي

☻در سن 6 سالگي موقعيت روحي كودك تغيير  مي كند و احتياج به كمك مربي دارد. در اين سن بايد اعمال و رفتار كودك را زير نظر داشته باشيم و ميزان رشد و پيشرفت هنري او را بررسي كنيم.

☻نقش مربي اين نيست كه كودك را به نقاشي كردن از روي مدل و الگو وادار نمايد بلكه بايد او را تشويق به نقاشي كند.

براي شروع مربيگري با بچه ها در زمينه هنر٬ بايد اول با آنها دوست شويم بعد با آزادي آنها را به نقاشي تشويق نماييم.

☻هنر مي تواند وسيله اي براي آموزش اصول اخلاقي و تربيتي و نيز اصول علمي و آموزشي باشد و مربي مانند باغبان  تنها عامل رشد كودكان است نه آنطور كه خودش مي خواهد آنها را شكل دهد.

نبايد به كودك نشان داد كه چگونه بايد نقاشي كند بلكه با دادن آزادي عمل بايد به او مجال داد تا از تخيل خودش استفاده كند٬ آموزش نبايد به گونه اي باشد كه تخيل و اعتماد به نفس را از كودك بگيرد.

 

در مورد مدل هاي نقاشي( تصاوير تو خالي كه كودك داخل آنها را رنگ آميزي مي كند) بايد گفت: اينگونه مدلها بيشتر براي كودكان عقب مانده كه قادر به طراحي نيستند مناسب است.

اين نوع مدلها نه تنها براي كودكان معمولي مفيد و مناسب نيست بلكه  بسيار مضر و بيهوده است ٬ زيرا او اين نقاشيها را الگوي خود قرار مي دهد و حتي هنگامي كه قرار است آزادانه نقاشي كند فكر مي كند كه بايد چيزي مانند آن الگوها را بكشد و به اين ترتيب  آزادي فكر٬ حس٬ خلاقيت و اعتماد بنفس او دچار مشكل مي شود.

″امرسن″ پس از تحقيقات به اين نتيجه رسيده است كه تقليد و الگودهي نوعي خودكشي خلاقيت است.

☻مربي بايد از طريق سوال كردن كودك را راهنمايي كند. سوال او نبايد جنبه امرو نهي داشته باشد بلكه بايد جنبه تجزيه تحليل داشته باشد در اينصورت سودمند و مفيد خواهد بود.

☻كشيدن يك نقاشي توسط چند كودك اغلب نتيجه خوبي در بر دارد٬ زيرا فعاليت گروهي سبب تحريك تخيل بيشتر و توليد افكار جديد مي شود.

☻اگر هدف مربي آموزش تناسبات  به دانش آموزان است٬ بايد در سنين اوليه نوجواني(11 سال به بعد) و طي مراحل ويژه صورت گيرد.

 برگرفته از وبلاگ تنها نقطه پایدار


مطالب مشابه :


آموزش مسئوليت به كودكان

آموزش مسئوليت به كودكان خود را كنار كشيدن و يا بداند كه در خانه چه چيزهايي
مراحل نقاشي كودكان

مستقيم به كودكان آموزش دهد و مانند كشيدن ريشه‌هاي درخت يا افراد داخل خانه
کودکان را تنبيه نكنيد

آموزش ابتدایی خانه دوم دست كشيدن يك اين روش همچنين به كودكان اين احساس را مي دهد
مسئوليت در كودكان

آموزش مسئوليت به كودكان جوّي خاص در خانه و كردن، خود را كنار كشيدن و يا پنهان
آموزش راستگويي به كودكان

آموزش راستگويي به كودكان. بعد از كشيدن نقاشي‌ها آنها را كاغذ‌ها را در اطراف خانه
نقش مربی در آموزش نقاشی

آموزش نقاشی به اين نوع مدلها نه تنها براي كودكان معمولي مفيد و ☻كشيدن يك نقاشي توسط
آموزش و كودكان

سال است به كودكان آموزش نقاشي كشيدن دلزده خانه‌ي خلاقيت كودكان را
آموزش راستگويي به كودكان

آموزش راستگويي به كودكان بزرگ شدن وقتی از مدرسه خارج میشن دسته جمعی به دیدنمون میان
نقش «بازي» در زندگي كودكان

آموزش ، آموزش با توجه به زندگي ماشيني امروز و خانه بازي‌كردن كودكان به رشد
برچسب :