نقد کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر 2

جناب آقای ترکاشوند

1.      آیا جنابعالی به طبقه بندی احادیث از حیث اعتبار سند اعتقادی دارید؟ آیا به دیدگاه متاخرین درباره حدیث صحیح و ضعیف اعتقاد دارید؟ یا به دیدگاه متقدمین؟

2.      در مجامع حدیثی شیعه روایات بسیاری درباره مصافحه مرد و زن داریم که جنابعالی به آنها اشاره نکرده­اید. نسبت روایات شیعی به روایات اهل سنت در این بخش از کتاب بسیار اندک است. دلیل اصرار شما در استناد بیشتر به روایات اهل سنت برای بنده خیلی روشن نیست.

3.  قائلین به قول مشهور (عدم جواز دست دادن زن و مرد نامحرم) دیدگاه خود را  به روایاتی از جمله روایت ابی بصیر از امام صادق مستند می­کنند (قلت له هل يصافح الرجل المرأه ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلا من وراء الثوب) این روایت در وسائل الشیعه، باب مقدمات نکاح نقل شده است. قائلین به قول مشهور این روایت را صحیح می­دانند. دلالت آن هم بر جواز مصافحه از پشت پارچه همانطور که می بینید کامل است.

4.  در جلسه به اصطلاح مناظره اشاره کردید که در نقد قول مشهور، روایات مربوطه را بررسی سندی کرده­اید. لطفا بفرمایید در کدام صفحات کتاب این بررسی سندی انجام شده است؟

5.      علی الاصول جنابعالی برای نقد سندی این روایت و در نتیجه نقد قول مشهور باید نشان می­دادید که روایت مورد استناد برخلاف آنچه ادعا شده است، صحیح نیست؟ و اعتبار سندی و دلالی روایت­هایی که شما به آن استناد می­کنید می­تواند با این روایت معارضه کند.

6.      از روایاتی که شما به عنوان جواز مصافحه مطرح کرده­اید یکی روایت بیعت نیابتی عمر است که (فمد عمر یده من خارج الباب و مددن ایدهن من داخل) بی شک می پذیرید که دلالت این روایت بر مصافحه و دست دادن، بر فرض صحت سند، اصلا قابل مقایسه با دلالت روایت مورد استناد قول مشهور نیست. مضاف بر این که در روایتی دیگر این چنین بیعتی به رسول خدا نسبت داده شده است و مطابق مبنای شما که تعارض دو روایت را دلیل بر عدم اعتبار آن می­دانید چنین روایتی نمی­تواند قول شما را اثبات یا تقویت کند.

7.      در این بخش از کتاب تنها در دو روایت عبارت مصافحه آمده است:

قیل: یشترط علی النساء البیعه و عمر یصافحهن

ذکر النقاش و غیره ان النبی .... عمربن الخطاب یصافحهن...

راوی روایت اول که مشخص نیست، غیره روایت دوم هم که مشخص نیست، می­ماند موقعیت نقاش در علم رجال که باید اعتبار راویان این حدیث را با حدیث صحیحی که قائلین قول مشهور نقل کرده­اند مقایسه کنید.

8.      اما اشکالی که جنابعالی درباره روایات مربوط به مصافحه عمر به نمایندگی از پیامبر مطرح کرده­اید اشکال جدی­ای است، این احتمال که این احادیث ساختگی و به خاطر ایجاد موقعیت برای عمر باشد. در تاریخ جعل چنین احادیثی برای ابوبکر و عمر زیاد داریم. به هر حال نویسنده باید نشان دهد چرا این روایت­ها در زمره روایات ساختگی نیستند؟

9.      اشکال دیگری هم درباره دلالت این روایت وجود دارد و آن این که این مصافحه به چه شکلی انجام شده است؟ نویسنده چه دلیلی دارد که این دست دادن من وراء الثوب نبوده است؟ مطابق همان اشکالی که در کتاب خود در نقد برخی احادیث آورده­اید از کجا مطمئن هستید که کیفیت دست دادن (من وراء الثوب) در نقل روایت نیفتاده است.


مطالب مشابه :


نقد کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر

نقد کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر، اثر امیر حسین ترکاشوند نکات مقدماتی: 1. برای فهم آیات و
حجاب مو واجب شرعی نیست! برای مطالعه: «حجاب شرعی در عصر پیامبر»

این نوشته را خیلی وقت است که به خوانندگان این وبلاگ بدهکارم. کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر
رد حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) !

کتاب « حجاب شرعی در عصر پیامبر (ص) »، نوشتة «امیرحسین ترکاشوند» در اردیبهشت ماه 1390 در فضای
نقد کتاب "حجاب شرعی در عصر پیامبر" در مهرخانه

برای کسانی که کتاب "حجاب شرعی در عصر پیامبر" نوشته امیر ترکاشوند را خوانده اند، احتمالا
نقد کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر 2

+نوشته شده در دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 0:1 توسط سید محمد تقی موحد ابطحی |
حجاب شرعی در عصر پیامبر

نقدی بر کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» [1] نوشته: حسین سوزنچی مقدمه. کتاب «حجاب شرعی در عصر
نقد کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر

نقد کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر.
برچسب :