فرهنگ یادگیری

نشریه علمی- پژوهشی "راهبرد فرهنگ" که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی چاپ می شودُ یکی از شماره های سال ۹۱ را به ارتباط بین فرهنگ و آموزش اختصاص داده است.

بحث فرهنگ یادگیری مقوله جدیدی است که اخیرا مورد توجه صاحب نظران آموزشی قرار گرفته است. در این شماره مقالاتی در ارتباط با مقوله فرهنگ و تاثیر آن بر آموزش و برنامه درسی تهیه شده و بنده هم مقاله ای با عنوان " محیط های یادگیری مجازی امکانی برای بهبود فرهنگ یادگیری" در این ویژه نامه ارائه کردم  که چکیده آن در ادامه آوررده می شود. به علاوه فهرست مقاله های ارائه شده از این طریق در دسترس است.

فرهنگ یادگیری مفهوم تازه ای است که در دهه های اخیر وارد ادبیات آموزشی شده است. با توجه به این مفهوم کلیه عناصر برنامه درسی، رفتارهای آموزشی معلم و یادگیرنده که در یک محیط یادگیری با یکدیگر تعامل پیدا می کنند، از بستر فرهنگی آن محیط تاثیر می پذیرند. با توسعه فاوا و ظهور جوامع اطلاعاتی مهارت هایی مانند یادگیری مستقل و مادام العمر، یادگیری خودانگیخته، خودرهیاب و کسب مهارت های حل مساله، برنامه ریزی و تصمیم گیری در موقعیت های پیچیده اولویت بیشتری یافته و از اهداف مهم آموزش و پرورش سطوح مختلف تلقی می شوند. از طرفی فرهنگ یادگیری در ایران از حیث انفعال یادگیرنده، ضعف تعامل بین یادگیرندگان، معلم محوری، عدم خود انگیختگی یادگیرندگان و پذیرش بدون تحلیل و نقد اطلاعات با اهداف آموزش و پرورش جامعه اطلاعاتی مغایرت دارد. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر« ارائه برنامه عملیاتی برای اصلاح تدریجی فرهنگ یادگیری به سمت مولفه های مورد نظر جامعه اطلاعاتی توسط معلم از طریق محیط یادگیری مجازی » است.

 این مقاله در چهار بخش تنظیم شده تا به سوال اصلی طرح شده پاسخ دهد. در بخش اول فرهنگ یادگیری و در بخش دوم ویژگی های محیط یادگیری مجازی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم اصلاح تدریجی فرهنگ یادگیری از طریق محیط مجازی مطرح می شود و در بخش چهارم با توجه به بخش های قبلی، گام های عملیاتی اصلاح تدریجی فرهنگ یادگیری توسط معلم در محیط یادگیری مجازی مورد بحث قرار می گیرد.

 


مطالب مشابه :


پذیرش دانشجوی دکتری مجازی دانشگاه ها | مقدمات پروسه ثبت نام آزمون و پذیرش دکتری مجازی در سال91

حسابداری و مدیریت - پذیرش دانشجوی دکتری مجازی دانشگاه ها | مقدمات پروسه ثبت نام آزمون و
نگاهی به سوالات آزمون دکترای ارتباطات 92

مطالعات فضای مجازی و ارتباطات - نگاهی به سوالات آزمون دکترای ارتباطات 92 -
مقایسه ظرفیت های آزمون دکترای 91 و 92 ارتباطات

مطالعات فضای مجازی و ارتباطات - مقایسه ظرفیت های آزمون دکترای 91 و 92 ارتباطات -
بزرگ ترین انجمن مجازی دامپزشکان ایران استارت خورد...

دانشجویان دکترای دامپزشکی دانشگاه تهران - بزرگ ترین انجمن مجازی دامپزشکان ایران استارت
انتخاب رشته های مجازی

دانشگاه مجازی - انتخاب رشته های مجازی دکترای برنامه ریزی درسی زمینه های مورد مطالعه:
شهریه !!

دانشجویان دکترای دامپزشکی دانشگاه تهران دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیردولتی
تعدادی کتاب ، جزوه و مقاله از سایت کتابخانه ی مجازی ایران

وبلاگ تخصصی دانشجویان ارشد و دکترای تعدادی کتاب ، جزوه و مقاله از سایت کتابخانه ی مجازی
فرهنگ یادگیری

دانشگاه مجازی - فرهنگ یادگیری دکترای برنامه ریزی درسی زمینه های مورد مطالعه: یادگیری
برچسب :