برنامه انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86 دانشكده فني و مهندسي

انتخاب واحد با تاخیر هم تمام شد اما در سایت یه نکته خیلی ضعیف دیده شد که من خیلی متاسف شدم. در سایتی که فقط دانشجویان دسترسی به آِن داشتند در قسمت برد آزاد واقعا افتضاح به بار آوردند. در این قسمت هر دانشجو نمایی یک فهش به یک استاد یا هرکسی که باهاش دشمنی داشت ثبت کرده بود. آقای پارسی هم که مسئول سایت دانشگاه بود واقعا زحمت کشید و قسمت برد آزاد رو مسدود کرد. اما شخصیت بعضی از دانشجونما ها واقعا خیلی کم بود اونجارو با در گاراژ یا سر زمین اشتباه گرفته بودن بجای نظر سازنده شده بود محل فحش و بدگویی. واقعا برای اینسری دانشجوها متاسفم که نمییدونن سایت دانشگاه مخصوص دانشجوییه که باید با شخصیت باشه نه جای یه عده لات ولوت. به هر حال اونایی که تو قسمت برد آزاد رفته بودن میدونن من چی میگم. قضاوت با خودتون.   با تشکر دانشجو


مطالب مشابه :


این دانشگاه آزاد نیست/ قسمت دوم

دانشگاه آزاد شیراز ناشر کتاب های سروش و رئیس کنونی واحد بیروت دانشگاه آزاد.
این دانشگاه آزاد نیست/ قسمت اول

دانشگاه آزاد شیراز این روند را می توان در واحدهای دیگر همچون دانشگاه آزاد واحد بندر
امتحان

دانشگاه آزاد واحد شیراز دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد واحد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشگاه آزاد واحد شیراز دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد واحد
smsجديد

دانشگاه آزاد واحد شیراز دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد واحد
برنامه انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86 دانشكده فني و مهندسي

دانشگاه آزاد واحد شیراز دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد واحد
موافقت شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد ۳ رشته جديد كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي ساري

دانشگاه آزاد اسلامی واحد با ايجاد ۳ رشته جديد كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي
برچسب :