سازماندهی

1-    مدارک و مستندات هر فرد به صورت جداگانه در یک پوشه مجزا قرار گیرد.

2-    دبیرانی که سال 93-92 فرم سازماندهی تکمیل ننموده اند کلیه مدارک و سایر همکاران فقط مدارک سال 93-92 را ارائه نمایند .

3-    پوشه سبز برای خواهران و پوشه قرمز برای برادران در نظر گرفته شود.

4-    ارائه اصل و کپی مدارک ضمن خدمت ، تشویقی ها ، حضور در جلسه گروه های آموزشی و ابلاغ 93-92 الزامی است لازم به ذکر است پس از برابر اصل نمودن کپی ، اصل مدارک جهت تحویل به همکار،  به مدیر آموزشگاه عودت داده می شود ، همچنین ارائه کپی ابلاغ 93-92 الزامی می باشد .

5-    خواهران گرامی درصورت نیاز به استفاده از مرخصی زایمان تا پایان خرداد درخواست مرخصی خود را به آموزش راهنمایی تحویل دهند.

6-    تمامی دبیران راهنمایی که در سایر مقاطع (ابتدایی ، متوسطه) تحت هر عنوان مشغول خدمت می باشند ملزم به تکمیل فرم سازماندهی می باشند.

تذکر : همکارانی که به هر عنوان از تکمیل فرم سازماندهی خودداری نمایند بعد از سازماندهی محل خدمت آنان از بین مدارسی که انتخاب نشده اند ، توسط کارشناسی آموزش متوسطه (دوره اول) تعیین خواهد شد.

تذکر : نیروهایی که تبدیل وضعیت (تغییر مقطع به سایر دوره ها یا رسته های شغلی) شده اند نیازی به تکمیل فرم ندارند.

7-    همکارانی که سابقه آموزشی آنان تا تاریخ 31/06/93بیش از 20 سال می شود با مراجعه به امور اداری فرم 502 خود را تایید و جهت برخورداری از امتیاز 20ساعت تدریس موظف تحویل کارشناسی آموزش نمایند در غیر این صورت آموزش هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت حق التدریس این همکاران ندارد.

8-    ساعات اضافه کار نیز در روز سازماندهی با توجه به امتیاز توزیع می گردد.

9-    مدارک فقط از مدیر محترم آموزشگاه تحویل گرفته می شود ، لطفاً از آوردن مدارک به صورت فردی خودداری کنید مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده مدیر آموزشگاه می باشد.

10- کلیه دبیرانی که در پست معاونت اجرایی ، فن آوری مشغول به خدمت هستند موظفند فرم سازماندهی را تکمیل نمایند.

11- مدیران محترم در صورت تمایل به درخواست یا تغییر معاونین خود تا پایان اردیبهشت ماه به صورت محرمانه به آموزش کتباً اطلاع دهند .

12- حضور شخص همکار در روز سازماندهی جهت تعیین محل خدمت الزامی است در غیر این صورت شخصی که به جای وی در سازماندهی شرکت می نماید الزاماً باید فرم وکالت تایید شده توسط آموزش داشته باشد و در صورت عدم معرفی نماینده کارشناسی آموزش محل خدمت را انتخاب خواهد نمود .

تذکر: ضمن احترام به کلیه همکاران محترم مقتضی است از آوردن فرد همراه (با هر نسبت) در جلسه سازماندهی خودداری نمایید .

13- مدیران محترم با توجه به اینکه عدم اطلاع همکاران از بخشنامه فوق ممکن است مشکلاتی را در آینده به دنبال داشته باشد حتماً پس از اطلاع رسانی به همکاران، از آنان امضاء اخذ نمایند.(خصوصاً به همکارانی که در مرخصی هستند حتماً اطلاع داده شود) 

14- دبیرانی که در پست معاون دبیر مشغول خدمت می باشند باید 12 ساعت در همان آموزشگاه در گروه درسی خود به صورت موظف تدریس نمایند، در غیر این صورت ملزم به تکمیل فرم سازماندهی می باشند. (عدم تکمیل فرم به منزله باقی ماندن در همان پست و 12 ساعت تدریس موظف می باشد .)

15- نیروهای متقاضی مرخصی نیمه وقت بانوان و بدون حقوق باید قبل از سازماندهی تقاضای خود را به اداره تحویل دهند .

16- خواهران متقاضی خدمت در مقطع ابتدایی یا متوسطه دوم و پرورشی تا قبل از سازماندهی باید درخواست خود را به صورت کتبی تحویل آموزش نمایند مقتضی است موافقت با این امر ، به شرط داشتن نیروهای مازاد و تایید شورای معاونین منطقه صورت خواهد گرفت .

17- افرادی که دارای پرونده پزشکی تایید شده در شورای پزشکی استان هستند قبل از سازماندهی به آموزش اطلاع دهند .

18- کلیه نیروهای مجتمع های آموزشی (متوسطه اول) ملزم به تکمیل فرم سازماندهی می باشند .


مطالب مشابه :


تاریخچه آموزش وپرورش در شوشتر

وبلاگ امین قنبری - تاریخچه آموزش وپرورش در شوشتر - رواق منظر چشم من آشیانه توست .کرم نما و
سازماندهی

سامانه آموزش متوسطه (دوره اول) شوشتر - سازماندهی - خوش آمدید مدیریت آموزش و پرورش شوشتر.
ضرورت توجه به آموزش وپرورش

شوشتر نگار - ضرورت توجه به آموزش وپرورش - هر چه هست در این سرا از لطف و جود شوشتر است
طرح وبرنامه های دوره اول متوسطه

سامانه آموزش متوسطه (دوره اول) شوشتر مدیریت آموزش و پرورش شوشتر.
پاورپوینت های لغات درس های 1-8 پایه ی هفتم

گروه آموزشی زبان راهنمایی شهرستان شوشتر آموزش و پرورش شوشتر » وبلاگ آموزش راهنمایی شوشتر
موارد ضروری اجرای طرح ها

سامانه آموزش متوسطه (دوره اول) شوشتر - موارد ضروری اجرای طرح ها مدیریت آموزش و پرورش شوشتر.
ضرورت تقويت سازمان دانش آموزي در كنار آموزش و پرورش

شوشتر نگار - ضرورت تقويت سازمان دانش آموزي در كنار آموزش و پرورش - هر چه هست در این سرا از
آزمون تیزهوشان وسرگردانی تحقیر آمیزاولیاء درمقابل دبیرستان فرزانگان

«جای خالی تکریم ارباب رجوع در آموزش و پرورش شوشتر» آزمون تیزهوشان وسرگردانی تحقیر
برچسب :