فرمت قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره در خصوص مسائل مربوط به اراضی کارخانه و کلیه املاک آن

 

این قرارداد بین کارخانه .............. به مدیریت آقای مهندس ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به آدرس تهران .................. منبعد در این قرارداد کارفرما  نامیده می شود از یک طرف و آقای  .................. شخص حقیقی ف ...... ش ش  .........  به آدرس  ........... که منبعد در این قرارداد موجرنامیده می شود به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

انجام امورات زیر :

ارائه مشاوره و پیگیری در خصوص مسائل مربوط به اراضی کارخانه و کلیه املاک آن در سطح شهر تهران و حومه و یا هرگونه زمین و مستغلاتی که در رابطه با کارخانه پیگیری موارد آن ضروری باشد .

ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص کوی ..... و شهرک ......... به امور اداری کارخانه .

همکاری با واحد روابط  عمومی کارخانه

ارائه گزارش ماهیانه از فعالیت های صورت گرفته .

انجام کلیه ا مور محوله از سوی مدیریت

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد برای انجام خدمات موضوع ماده 1 از تاریخ 1/4/79 به مدت یک سال تعیین می گردد . 

ماده 3)  ناظرین قرارداد

ناظر قرارداد آقای ........... می باشد که کلیه امور هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید .

ماده 4)  حق الزحمه

حق الزحمه این قرارداد براساس هر ساعت همکاری 11500 ریال می باشد .

تبصره 1 : حداکثر ساعات همکاری در هفته 30 ساعت خواهد بود .

تبصره 2 : حداکثر ساعات همکاری در هر ماه حداکثر یکصد و بیست ساعت خواهد بود .

تبصره 3 : حداکثر مبلغ پرداختی بابت ارائه خدمات مشاوره ای در هر ماه 1380000 ریال خواهد بود .

تبصره 4 : کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق الزحمه فوق کسر خواهد شد .

تبصره 5 : بدیهی است هرگونه پرداخت پس از ارائه گزارش و  تأیید ناظرین قرارداد صورت خواهد گرفت .

ماده 6 )

چنانچه به ضرورت امر نیاز به خارج شدن از حوزه شهری باشد ضمن الزام به نجات امور محوله کارفرما به ازاء هر روز مأموریت مبلغ چهل هزار ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت وسایر هزینه ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه پرداخت خواهد بود .

ماده 7 )

کارفرما ماهیانه مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال به عنوان تأمین ایاب و ذهاب شهری به مشاور پرداخت می نماید .

ماده 8 )

چنانچه به دلایل قانونی و یا غیر قابل کنترل برای هریک از طرفین انجام امور و تعهدات متوقف گردد حق الزحمه متعلقه به نسبت ایام سپری شده پرداخت خواهد شد .

ماده 9 )

طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصل گردد .

ماده 10 )

 مشاور در ارتباط با پیشرفت کار ماهیانه گزارش کتبی به مدیریت کارخانه ارائه خواهد نمود .

مشاور متعهد است امورات محوله را با کمال دقت و دلسوزی انجام داده و در حفظ اموال و ابراز منافع و حیث کارخانه کوشا باشد .

مشاور متعهد ا ست کلیه توان خود را در پیشبرد امر محوله از طرف کارخانه بکار ببندد .

سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است .

ماده 11)

این قرارداد در 11 ماده و پنج تبصره و سه نسخه تنظیم و همه نسخ دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما                                                                                                   مشاور .................

مدیر کارخانه .........


مطالب مشابه :


فرمت قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره در خصوص مسائل مربوط به اراضی کارخانه و کلیه املاک آن این قرارداد بین کارخانه
فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
فرمت قرارداد EPC

طرح و ایده کارآفرینی - فرمت قرارداد epc - مشاوره و ارائه طرحهای صنعتی از ایده تا اجراء
فرمت قرارداد بازرسی فنی

طرح و ایده کارآفرینی - فرمت قرارداد بازرسی فنی - مشاوره و ارائه طرحهای صنعتی از ایده تا اجراء
نمونه اجاره نامه + قرارداد اجاره + فرم اجاره

شهر من خلخال - نمونه اجاره نامه + قرارداد اجاره + فرم اجاره - برای استفاده بهتر از وبلاگ ، از
فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت(كارگري) در اجراي تصويب نامه هاي هيئت وزيران

كارمندان و كارگران -employees & workers - فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت
نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

نمونه فرمت قرارداد كار1388. نمونه فرم قرارداد كار موقت و دائم اداره كار و امور اجتماعی و
فرمت قرارداد تغییرات و تعمیرات

طرح و ایده کارآفرینی - فرمت قرارداد تغییرات و تعمیرات - مشاوره و ارائه طرحهای صنعتی از ایده
نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت )

کانون وکلای آزاد :. - نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت ) -
برچسب :