درس هفتم - طراحی از گلها و گیاهانطراحي از گلها و گياهان ؛ طراحي از برگ ؛ طراحي از گل

تكنيك خيس ؛ تكنيك خشك ؛ تكنيك خشك و خيس ؛ طراحي از تنه و شاخه درخت

طراحي از گلها و گياهان

گياهان سوژه هايي بسيار متنوع و مناسب براي طراحي هستند. برگها، شاخه ها و گلها در اندازه ها، شكلها و رنگهاي گوناگون به وفور در اطراف شما هستند و فرصتي براي كسب تجربه در اين زمينه به شمار مي آيند.

طراحي از برگ

براي آغاز كار، از برگهاي نسبتاً ساده به عنوان به مدل استفاده كنيد. در حد امكان انواع برگهاي پهن، باريك و پنجه اي شكل را مورد مطالعه قرار دهيد. پس از اين مرحله به رگ برگها توجه كنيد. رگه هاي ضخيم و واضح، اهميت بيشتري دارند و مي توانيد آنها را در كار خود منعكس كنيد. اما از ترسيم رگه هاي ريز كه در سراسر برگ پخش مي شوند خودداري كرده و به جاي آنها دقت و حوصله خود را صرف بررسي سايه روشنها و بافت بنماييد از برگهاي ساده، 4 طرح به ترتيب شامل: اسكيس، طراحي خطي، سايه روشن، تهيه و براي طرح چهارم از پشت برگها كه رنگي متفاوت با رگ برگهاي واضحتر و ضخيمتر دارند استفاده كنيد. برگهاي خشك نيز به نوبه خود زيبايي ويژه اي دارند. حالتهاي جمع و مچاله شده آنها را بررسي كنيد. آنها را با مداد و سپس خودكار به صورت اسكيسهاي گوناگون مورد مطالعه قرار دهيد. به تناسبات نهفته در تمام قسمتها توجه نموده و از امكانات مداد به خوبي اسنفاده نماييد. براي طراحي از گياهاني كه برگهاي بلند و باريك دارند، مي توانيد از پهناي نوك مداد استفاده كنيد. با فشاري كه به نوك مداد وارد مي كنيد، درجات خاكستري متنوعي به وجود آورده و برگها را زنده تر مجسم نماييد. وقتي با مجموعه اي از برگها (برگهاي يك گلدان) يا قسمتي از يك باغچه يا برگهاي انبوه درختان رو به رو مي شويد از ترسيم دانه دانه برگها خودداري نماييد. ابتدا آنها را به صورت توده هاي خاكستري متنوع ديده و سطح مورد نظر را از خاكستري بپوشانيد.

طراحي از گل

براي طراحي از گلها، به چگونگي ساختمان اصلي آنها توجه كنيد. فرم و حجم هندسي آن را با دقت تشخيص داده و ترسيم كنيد. معمولاً براي گلها و برگها از نور طبيعي استفاده مي كنند. دليل آن اين است كه نور مصنوعي سايه روشنهاي شديدي به وجود مي آورد كه لطافت سوژه را از بين مي برد. (هيچ گاه از گل مصنوعي، تصوير گل يا حتي گل ذهني براي طراحي استفاده نكنيد.) گلهاي تيره و روشن را با ساخت و ساز دقيق سايه روشن ترسيم نماييد. توجه داشته باشيد كه مسير سايه روشن و حركت مداد در جهت فرم گل برگها باشد. از تيره كردن بيش از حد آنها خودداري نماييد.

تكنيك خيس

ابتدا سطح كار را به كمك تكه هاي اسفنج مرطوب نموده و پيش از خشك شدن آن، با قلم مو و مركب، طرح را خاكستري رنگ مي كنيد. رطوبت مقوا باعث پخش شدن مركب و ايجاد سايه اي لطيف مي شود. بعد از آن، با توجه به تيرگيهاي مدل، به تدريج درجات خاكستري تيره تري را در سطح كار به وجود مي آوريد. ممكن است در تمرينات اوليه، نتايج چندان مطلوب نباشند، اما لازمه موفقيت، تمرين و مداومت است. هميشه تيره ترين درجات را براي آخرين مراحل كار بگذاريد. از سايش قلم بر سطح مقوا خودداري نماييد. حركت دست و قلم مو مي بايست سريع و با تسلط باشد. گاهي لازم است كه بگذاريد مقوا خشك شود و سپس لكه هاي بعدي را ترسيم كنيد. اين كار باعث مي شود كه مقواي شما كمتر باد كرده و كج و معوج شود. شما تنها با تمرين مي توانيد مقدار آب قلم مو را به اندازه مورد نياز در نظر بگيريد. گاه لازم است كه قلم مو از آب اشباع شود تا به راحتي سطح مورد نظر را بپوشاند و گاه رطوبت مختصري لازم مي گردد. هر گاه رطوبت قلم مو زيادتر از حد نياز بود، آن را به وسيله اسفنج متعادل كنيد. اگر رطوبتي كه بر روي كاغذ آورده ايد، به نظر زياد بود، ابري را آهسته روي آن قرار داده و برداريد تا آب اضافي جذب شود، اما ابر را روي كار نكشيد.

تكنيك خشك

مرحله اول كار تقريباً مثل تكنيك خيس است. با اين تفاوت كه سطح كار به جاي آب تمييز، با مقداري آب مركب بسيار رقيق (خاكستري روشن) مرطوب مي شود. براي شروع مرحله بعد و ايجاد لكه هاي تيره تر بايد بگذاريد مقوا قدري خشك شود و بعد قسمت هايي را كه نسبت به خاكستري اوليه، در درجه بعدي تيرگي قرار دارند، به صورت لكه لكه قرار دهيد و به محو شدن آنها در زمينه يا در يكديگر فكر نكنيد. در هر مرحله مي گذاريد كه مرحله قبل خشك شود و تيرگيها را پله به پله ايجاد مي كنيد.

تكنيك خشك و خيس

ابتدا سطح طرح را با آب تمييز مرطوب كرده و بعد لكه هاي خاكستري را به آن اضافه كنيد تا به صورتي محو، سطح كار را پر كند و بعد لكه هايي تيره تر از خاكستري قبلي به آن افزوده، سپس صبر كنيد تا كار خشك شود، بعد لكه هايي را به تناسب درجات (از روشن به تيره) ايجاد كنيد. در هر مرحله، پس از پايان كار مي توانيد با روان نويس يا ماژيك، خطوط يا بافت خاصي در كار ايجاد كنيد.

طراحي از تنه و شاخه درخت

مرحله اول براي طراحي از درخت، مشاهده فرم كلي درختان است. درختان داراي دو قسمت عمده تنه، شاخ و برگها هستند. اگر فاصله شما از درخت مورد نظرتان كم باشد نمي توانيد سوژه را به تمامي در صفحه كاغذ جاي دهيد، بنابراين، آن قسمت از درخت را كه ديدگان شما بر آن تسلط دارد انتخاب كنيد.

اما اگر مايل هستيد كه درخت را به طور كامل طراحي كنيد، بايد در فاصله اي قرار بگيريد كه چشمان شما در يك نظر، تمامي درخت را ببيند و در آن واحد، آن را به سطح كاغذ منتقل كند. براي اين مسأله لازم است كه حداقل فاصله شما از درخت، 3 برابر طول آن درخت باشد. اگر مايليد قسمتي از تنه يا شاخه هاي درخت را طراحي كنيد، ابتدا فرم ساده و هندسي سوژه را در نظر بگيريد درختان و شاخه ها به طور عمده حالتي استوانه اي شكل دارند. آن قسمت از تنه كه از خاك بيرون آمده ضخيم ترين حجم را دارد و هر چه رو به بالا مي رود باريكتر مي شود. شاخه ها نيز تابع همين مسأله هستند. عمده ترين مسأله در تنه درختان، بافت آنهاست. شما براي ايجاد بافت مورد نظر بايد، از نوك و پهناي مداد به طور هم زمان استفاده كنيد. ضربه هاي مختلف مداد و ارزش خطي هاي متنوع را امتحان كنيد تا به تجربه دلخواه برسيد. با كم رنگ كردن و پر رنگ كردن بافتهايي كه ايجاد كرده ايد، مي توانيد علاوه بر نور و سايه حجم مدور آن را نيز نشان بدهيد. ترسيم بافتهاي ديگري از خاك، گياهان و علفها يا سنگهاي اطراف مي تواند تضاد بسيار مناسبي در كار شما ايجاد كند.

نكته مهم: گاهي به پس زمينه تصوير، يعني فضاي اطراف سوژه هم بايد توجه داشت. تنه هاي سفيد درختان با پس زمينه تيره و شلوغ، جلوه زيباتري پيدا مي كنند. بافت ضخيم و خشك پوسته بعضي درختان، با حركات نرم و درجات خاكستري مناسب، هماهنگي بهتري پيدا مي كند. به جاي ترسيم تك تك برگها به صورت كامل، از بافت نرم كه با پهناي نوك مداد به وجود مي آيد استفاده نماييد.


مطالب مشابه :


سایت نقاشی و طراحی چهره

آموزش نقاشی و طراحی سیاه قلم چهره،هنرکده ماه تی تی نگار حقانی با تکنیک هنری،طراحی
ثبت نــام : کلاس آموزش تکنیکهای هنری نقـاشی و طـراحی - خطـاطی و خوشنـویسی

کلاس آموزش تکنیکهای هنری نقـاشی و طـراحی پس از آشنائی اولیه با رنگ چند مدل ساده و
درس هفتم - طراحی از گلها و گیاهان

اگر مايليد قسمتي از تنه يا شاخه هاي درخت را طراحي كنيد، ابتدا فرم ساده و طراحی و نقاشی
پرسپکتیو

رسم صفحه شطرنج در پرسپکتیو دو نقطه ای ساده تر از بخش قبلی ست. آموزش طراحی و نقاشی,
برچسب :