دامن 4 ترك

دامن 4 ترك

براي رسم الگوي دامن چهار ترك يك مستطيل به عرض يك چهارم دور باسن و طول قد دامن مي كشيم.
از خط كمر به اندازه قد باسن پايين آمده و يك خط موازي با عرض مستطيل رسم ميكنيم.

يك چهارم دور باسن را از يك چهارم دور كمر كم مي كنيم و جواب بدست آمده را نصف مي كنيم و از دو طرف بالاي دامن يك پنس تا خط باسن بزرگ وصل مي كنيم.

جواب = 2 ÷ x = ¼ كمر - ¼ باسن

از 2 طرف پايين دامن 3-10 سانتيمتر بيرون رفته و به صورت اريب به پنس كمر وصل مي كنيم.نحوه دوخت:

الگوي بالا را 4 بار روي پارچه گذاشته و برش مي زنيم و درزها را به هم دوخته و پايين دامن را 1 سانتيمتر داخل گذاشته و يا چرخ ميكيم يا پسدوزي.

نكته:هم ميتوان بالاي دامن را زيپ و كمري دوخت و هم به صورت كمر كشي.

[تصویر: ww1ic2i1j3g27c3rr8.jpg]
مقدار پارچه مورد نياز

يك متر بيست سانت تا يك متر و نيم


مطالب مشابه :


جدول زمان بندی

اصول محاسبه مقدار پارچه لازم بر حسب مدل مانتو و گذاري و خط كشي دور الگو و برش مانتو
سری جدیدآموزش خياطی درس نوزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو پفی

ث‌) مدل جلو باز یا جلو بسته بودن به دلخواه خودمان است. مانتو شانتون مدل پوپک
نمونه سوالات الگو و برش

25-پارچه هاي كشي راتعريف كنيد. 26-پارچه هاي كشي باچه سوزن وقرقره دوخته مي مدل مانتو2 مدل مانتو
دامن 4 ترك

نكته:هم ميتوان بالاي دامن را زيپ و كمري دوخت و هم به صورت كمر كشي. مدل مانتو.
جداول زمان بندی دروس

سه مدل دامن كه يكي از دامنهاي دوخته شده آستر كشي شود ، در طول تدريس و مانتو و تبديل
دامن كلوش

هم ميتوانيم كمر را كشي بدوزيم و هم به قرار بگیرد و به روز ترین مدل های لباس مدل مانتو.
برچسب :