جملات آموزنده 7


تنها با از خودگذشتگي براي ديگران مي توان جاودانه شد . حکيم ارد بزرگ


آنچه را مي‌شنوم، فراموش مي‌کنم. آنچه را مي‌بينم، به خاطر مي‌سپارم. آنچه را انجام مي‌دهم، درک مي‌کنم. کنفوسيوس


«موانع»، آن چيزهاي وحشتناکي هستند که وقتي چشمتان را از روي هدف بر مي‌داريد، به نظرتان مي‌رسند. هنري فورد


تمام حقايق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان يک چيز بديهي پذيرفته شده‌اند. آرتور شوينهاور


اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند . حکيم ارد بزرگ


ديو کين و ديو سخن چيني گزنده است . سخن چين هرگز جز به دروغ لب نمي گشايد . گفتارش هميشه بي فروغ است .دو روي و سخن چين از مهر يزدان بي بهره اند و از او در هراسند . حکيم بزرگمهر


تو چيزها را مي بيني و مي پرسي: چرا؟ من خواب چيزهائي را که وجود ندارند مي بينم و مي گويم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاو


هر چيزي زيبائي هاي مخصوص به خودش را دارد ولي هرکسي نميتواند آنها را ببيند. کنفوسيوس


روان مردگان و زندگان در يک ظرف در حال چرخش اند . حکيم ارد بزرگ


آنکه پريدن نميداند نبايد بر پرتگاه آشيانه بسازد. فريدريش نيچه


غرور خود را نگهدار ولي براي او زيست نکن. کارن استيونس


مهم نيست اگر زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن است . ونيسنت لمباردي


مرد دلير بهنگام ستيز و نبرد ، همراهانش را نمي شمارد . حکيم ارد بزرگ


عده اي بزرگ زاده ميشوند، عده اي بزرگي را بدست مي آورند و عده اي بزرگي را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپير


اگر با خونسردي گناهان کوچک را مرتکب شديم ، روزي مي رسد که بدترين گناهان را هم بدون خجالت و پشيماني مرتکب مي شوبم . شوپنهاور


هنرها تنها تقليد محض واقعيت خارجي نيستند و اگر برخي آثار هنري چنين بودند در حقيقت در برابر رسالت عالي خود کاذب مي نمودند. شوپنهاور


آنکه همسايه مرگ است از چيزي نمي هراسد . حکيم ارد بزرگ


انسان برتر از ابرانسان بسيار دور است . فريدريش نيچه


آيا زندگي آنقدر عزيز ، و صلح آنقدر شيرين است که به بهاي زنجير و اسارت خريداري شود ؟ . پاتريک هانري


نخستين قانون موفقيت تمرکز است . يعني همه نيروهاي خود را روي يک نقطه متمرکز کنيد ، مستقيما به سراغ همان برويد و به چپ و راست منحرف نشويد . ويليام ماتيوس


باور بدبختي از خود بدبختي دردناکتر است . حکيم ارد بزرگ


برترين دانش ها يزدان پرستي است . حکيم بزرگمهر


برگهاي کتاب به منزله ي بالهايي هستند که روح ما را به عالم روشنايي پرواز مي دهند . ولتر


وظيفه اصلي و اساسي کلمه قدرت اين است که در خوشبختي بشر بکوشد. هانري دورلئان


آنکه شادي را پاک مي کند ، روان آدميان را به بند کشيده است . حکيم ارد بزرگ


دوست بجاي چتريست که بايد روزهاي باراني همراه شما باشد . پل نرولا


يگانه راه براي افزودن خوشبختي بر روي زمين آن است که تقسيمش کنيم . پول شرر


بخش عمده ي تاريخ حدس است و بقيه تعصب. ويل دورانت


مطالب مشابه :


جملات کوتاه - 20

جمله های بزرگان, , جملات پر مفهوم , جملات زیبا در مورد خیانت,"جملات زیبا در مورد خیانت",
جملات آموزنده 2

جملات آموزنده 2 - سخن | جملات زيبا | جمله | سخن جملات زیبا در مورد خیانت,"جملات زیبا در
جملات آموزنده

جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان جملات زیبا در مورد خیانت,"جملات زیبا در مورد خیانت",
جمله در مورد امید انسان ها

جمله در مورد امید انسان جملات زیبا درباره خیانت. جمله کوتاه در مورد
جملات آموزنده 7

جملات آموزنده 7 - سخن | جملات زيبا | جمله | سخن جملات زیبا در مورد خیانت,"جملات زیبا در
جملات آموزنده 5

جملات آموزنده 5 - سخن | جملات زيبا | جمله | سخن جملات زیبا در مورد خیانت,"جملات زیبا در
جملات آموزنده 4

جملات آموزنده 4 - سخن | جملات زيبا | جمله | سخن جملات زیبا در مورد خیانت,"جملات زیبا در
جملات آموزنده 8

جملات آموزنده 8 - سخن | جملات زيبا | جمله | سخن جملات زیبا در مورد خیانت,"جملات زیبا در
جملات کوتاه

جمله های بزرگان, , جملات پر مفهوم , جملات زیبا در مورد خیانت,"جملات زیبا در مورد خیانت",
جملات آموزنده 1

جملات آموزنده 1 - سخن | جملات زيبا | جمله | سخن جملات زیبا در مورد خیانت,"جملات زیبا در
برچسب :