جلب شخص ثالث

چنانچه هر يك از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثي را در پرونده خود لازم دانسته به عبارتي ديگر جلب شخص ثالثي را لازم بدانند و قصد اثبات اين امر را به دادگاه داشته باشند كه فرد ديگري نيز در دعواي مطروحه مي بايستي در دادگاه حاضر شود مي توانند تا پايان اولين جلسه دادرسي جهات و دلايل مربوطه را اعلام  نموده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه جلب شخص ثالث را خواستار شوند چه اينكه پرونده در دادگاه نخستين مطرح باشد و يا در دادگاه استان . بنابراين دقت لازم را در اين خصوص نموده و مبحث ورود شخص ثالث را با جلب شخص ثالث اشتباه نگرفته و به تفاوتهاي موجود دقت نماييد. در جلب شخص ثالث فقط مي توانيد تا پايان اولين جلسه اين امر را به اطلاع دادگاه رسانده و ظرف سه  روز پس از جلسه نيز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نماييد لكن در دعواي ورود شخص ثالث تا زماني كه دادرسي به پايان نرسيده مي توانيد به عنوان شخص ثالث وارد پرونده شويد البته در صورت قائل بودن  حقوقي براي خود در دعواي طرفين پرونده. دادخواست جلب شخص ثالث و مدارك پيوست آن نيز به مانند دادخواست ورود شخص ثالث بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه يك نسخه اضافه باشد. به مانند دعوي ورود شخص ثالث چنانچه براي ابلاغ دادخواست و مدارك پيوست آن براي طرفين دعوا مهلت كافي وجود نداشته باشد، دادگاه وقت دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد.

شخص ثالثي كه جلب مي شود ( به دادگاه فراخوانده مي شود ) خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. چنانچه بر دادگاه اثبات شود كه طرح دعواي جلب شخص ثالث به منظور تأخير در رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را ازدادخواست اصلي جدا نموده و به هر يك جداگانه رسيدگي نمايد. بنابراين در در صورت اطمينان از ورود به پرونده و يا جلب شخص ثالث در پرونده به اين امر اقدام نماييد تا با مشكلاتي مانند اطاله دادرسي و تحمل هزينه هايي در اين زمينه مواجه نشويد. بارها و بارها مشاهده نمودم كه شخص ثالثي در پرونده اي داراي حقوقي بوده و از طرح دعواي طرفين پرونده نيز مطلع بوده لكن از اينكه مي توانسته به عنوان شخص ثالث وارد پرونده شود و حقوق خود را مطالبه نمايد بي خبر بوده و همين عدم آگاهي باعث گرديده كه نتواند به حقوق خود دست يابد و بعدها خود مستقلاً نسبت به طرح دعوي اقدام نموده و با گذشت زمان مواجه با مشكلاتي شده است همچنين از اينكه مي بايستي شخص ثالثي را وارد پرونده نمايند لكن به دليل عدم آگاهي از اين امر آن را به اطلاع دادگاه نرسانده و يا اينكه ظرف سه روز پس ازپايان اولين جلسه دادگاه، دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه ارائه نداده اند و بعدها قصد انجام اين كار را داشته اند كه به دليل عدم تجويز قانون در اين زمان اين حق از بين رفته وحقوقشان با مشكلاتي مواجه شده اند.

با مطالعه كامل مطالب فوق الذكر به تفاوت هاي اين دو مبحث ( ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث ) پي ببريد و در موقع لزوم از آنها استقاده كنيد.


مطالب مشابه :


هزینه دعوای جلب ثالث

آیا هزینه جلب ثالث با دعوای اصلی برابر است یا نسبت به تقویم خواسته دادخواست جلب ثالث هزینه
جلب شخص ثالث

دادخواست جلب شخص ثالث و مدارك پيوست آن نيز به مانند دادخواست ورود شخص ثالث بايد به تعداد
جلب شخص ثالث

جلب شخص ثالث. یکی از حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی اینست که اگر حضور شخص ثالثی را در دعوا
ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث

رد دادخواست جلب ثالث اگر دعوي جلب ثالث قانوناً عنوان جلب را نداشته باشد مثل اين كه در دعواي
هزینه جلب ثالث

هزینه جلب ثالث با دعوای اصلی برابر است یا نسبت به تقویم خواسته دادخواست جلب ثالث هزینه مشخص
اعمال ماده 2"گـزارش اصلاحي "جلب ثالث "ماده 135"ابلاغ حکم"ابلاغ قانوني "دستور موقت

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - اعمال ماده 2"گـزارش اصلاحي "جلب ثالث "ماده 135"ابلاغ حکم"ابلاغ
ورود ثالث

دعوي شخص ثالث بايد به موجب دادخواست اقامه شود و مرجع تسليم دادخواست دادگاهي است كه دعوي
جلب ثالث

سايت حقوقی عدالت - مجید حبیب زاده - جلب ثالث - اختصاصی حقوق خصوصی و ثبت اسناد و املاك - سايت
برچسب :