سیر تاریخی تکوین نظریه های مدیریت

سیر تاریخی تکوین نظریه های مدیریت
 

تاریخ
مبتکر یا عامل
ابتکار، اثر، فعالیت، یا رویداد
5000 سال قبل از میلاد
سومریها
تأکید بر ضرورت حفظ سوابق به مثابه یک فن کنترل
4000 سال قبل از میلاد
مصریها
اهتمام به امور طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، و کنترل در ساخت اهرام ثلاثه.
4000 سال قبل از میلاد
چینیها
اقدام به ساخت دیوار بزرگ 1500 مایلی در چین
2700 سال قبل از میلاد
مصریها
تشخیص ضرورت و اهمیت برخورد منصفانه و صادقانه در مدیریت و استفاده از مصاحبه برای روان درمانی.
2600 سال قبل از میلاد
مصریها
استفاده از عدم تمرکز در سازماندهی
2000 سال قبل از میلاد
مصریها
تشخیص ضرورت استفاده از تقاضای مکتوب برای درخواست کارکنان و به کارگیری نیروها و مشاوران ستادی
1800 سال قبل از میلاد
حمورایی
استفاده از مستند سازی و آوردن شاهد برای کنترل؛ تعیین حداقل دستمزد؛ و تشخیص قابل تفویض نبودن مسئولیت.
1491 سال قبل از میلاد
یهودیان
به کارگیری مفاهیم سازمان، خط فرماندهی، و اصل استثناء در مدیریت.
از 1100 تا 600 سال قبل از میلاد
چینیها
تشخیص ضرورت سازماندهی، برنامه ریزی، هدایت و کنترل در مدیریت.
500 سال قبل از میلاد
چینیها
تشخیص اصل تخصص گرایی
500 سال قبل از میلاد
سان تزو
تشخیص ضرورت برنامه ریزی، هدایت و سازماندهی
400 سال قبل از میلاد
کوروش
تشخیص ضرورت توجه به روابط انسانی و مطالعه حرکت سنجی، طراحی جا و مکان، و مدیریت مواد.
400 سال قبل از میلاد
سقراط
توجه به جهان شمول بودن مدیریت.
400 سال قبل از میلاد
گزنفون
تشخیص اینکه مدیریت یک هنر مستقل است.
350 سال قبل از میلاد
یونانیها
ابداع روش علمی برای انجام امور و استفاده از موسیقی برای تنظیم فواصل زمانی انجام کارهای سخت و تکراری.
350 سال قبل از میلاد
افلاطون
تشریح تخصص گرایی در جامعه.
از 336 تا 333 سال قبل از میلاد
اسکندر
استفاده از یک روش سازماندهی با استفاده از نیروهای ستادی، در طول لشکر کشیها.
325 سال قبل از میلاد
کوتی لیا (هند)
تشخیص نیاز به علم و
  هنر کشورداری.
175 سال قبل از میلاد
کاتو
استفاده از شرح شغل
50 سال قبل از میلاد
وارو
استفاده از مختصات و شرایط احراز شغل
سال 900 میلادی
فارابی
تدوین مجموعه ای از صفات مشخصه برای رهبر اثر بخش
دهه 1750 میلادی
انگلیسیها
انقلاب صنعتی
سال 1776 میلادی
آدام اسمیت
انتشار کتاب ثروت ملل و تأکید بر اهمیت تقسیم کار و تخصص گرایی.
سال 1822 میلادی
چارلز ببیج
اختراع نخستین ماشین حساب، به مثابه طلایه داری برای رایانه های امروزی
سال 1834 میلادی
رابرت اون
پیشگامی در مدیریت منابع انسانی و هدایت و رهبری جنبش اتحادیه تجارت بریتانیا.
سال 1898 میلادی
مری پارکر فالت
پیشگامی در تأکید بر مزایای مشارکت گروهی و ضرورت تفکر گرایی.
سال 1903 میلادی
فردریک تیلور
انتشار کتاب مدیریت کارگاه
سال 1911 میلادی
فردریک تیلور
انتشار کتاب اصول مدیریت علمی
سال 1913 میلادی
هوگو مانستربرگ (پدر روانشناسی صنعتی)
انتشار کتاب روانشناسی و کارآیی صنعتی
سال 1914 میلادی
فردریک دبلیو. لنچستر
تلاش برای کمی کردن برآوردها در مورد عملیات نظامی و پیش بینی نتایج نبرد بر مبنای توان نیروهای انسانی و تسلیحات جنگی.
سال 1916 میلادی
هنری فایول
انتشار آثار متعددی در مورد اصول مدیریت (به زبان فرانسه)
سال 1864 تا 1920 میلادی
ماکس وبر
ارائه نظریه نقش فرد در سازمان و مدیریت اداری و مدل ایدئال بوروکراسی.
سال 1917 میلادی
هنری ال. گانت
استفاده از نمودار میله ای به مثابه یک روش برنامه ریزی
سال 1923 میلادی
آلفرد پی. اسلون
به کارگیری فنون جدید در مدیریت کارخانه های اتومبیل سازی جنرال موتور و تبدیل آن به یک غول صنعتی
سال 1927 میلادی
التون مایو و همکارانش
پی ریزی جنبش روابط انسانی در مدیریت؛ از طریق مطالعه در مورد رفتار کارکنان کارخانه های وسترن الکتریک در شهر هاتورن
سال 1928 میلادی
لودویک ون برتالانفی
ارائه نظریه سیستمی
سال 1929 میلادی
هنری فایول
ترجمه آثار وی در مورد اصول مدیریت (به زبان انگلیسی)
سال 1936 میلادی
ایلات متحده
پایه گذاری آکادمی مدیریت برای توسعه مطالعات مدیریتی
سال 1938 میلادی
چستر بارنارد
انتشار کتاب کارکردهای مدیر اجرایی و تحلیل نحوه هدایت یک سازمان با تأکید بر عدم ضرورت فرمانروایی از بالا به پایین و مزایای دعوت کارکنان به همکاری
سالهای 1938 الی 1945میلادی
متفقین
استفاده
 
از فنون تحثیث در عملیات در جنگ
سال 1943 میلادی
آبراهام مزلو
ارائه نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی
سال 1943 میلادی
برل و مینز
انتشار کتاب شرکت سهامی جدید و دارایی خصوصی با تأکید بر اینکه نفوذ صاحبان سهام بر مدیران کاهش یافته است.
سال 1947 میلادی
کرت لوین
ارائه مدل تغییر رفتار فرد
سال 1947 میلادی
هربرت سایمون
انتشار کتاب رفتار اداری با نگاهی علمی به "تصمیم گیری" و "معقولیت نسبی تصمیم".
سال 1948 میلادی
لستر کوچ و جان فرنچ
مطالعه در مورد مسأله مقاومت در برابر تغییر
دهه 1950 میلادی
طرفداران مکتب روابط انسانی
ظهور مکتب روابط انسانی
سال 1951 میلادی
کرت لوین
تأکید بر عوامل محیطی به منزله یکی از عوامل تأیین کننده رفتار.
سال 1952 میلادی
آی بی ام
تولید و توزیع نخستین سیستم پردازش الکترونیکی داده ها
سال 1953 میلادی
کیت دیویس
تشریح اهمیت سازماندهی اطلاعات و ابداع واژه "ارتباطات خوشه ای"
سال 1954 میلادی
پیتر دراکر
انتشار کتاب عمل مدیریت و ترویج نظریه "مدیریت بر مینای هدف"
سالهای 1956 الی 1958 میلادی
شرکت مشاوره مدیریت بوز، آلن و هامیلتون (پرت) جی.ئی.کلی و ام.آر. واکر (سی.پی.ام)
ارائه فنون پرت و سی.پی.ام برای برنامه ریزی
سال 1957 میلادی
کریس آرجریس
انتشار کتاب شخصیت و سازمان و بحث در مورد تضاد میان سیستم و فرد
سال 1959 میلادی
فردریک هرزبرگ
ارائه نظریه دو ساحتی انگیزش
سال 1960 میلادی
داگلاس مک گریگور
ارائه نظریه
X و نظریه Y
در مورد مفروضات مدیران
دهه 1960 میلادی
ادوارد لورنز
(ریاضی دان)
مطالعاتی که زمینه ارائه نظریه آشوب را فراهم ساخت
سال 1961 میلادی
رنسیس لیکرت
ارائه مدل سیستمهای رهبری با رهیافتی اقتضایی
سال 1962 میلادی
آلفرد چندلر
انتشار کتاب استراتژی و ساختار و مطالبی در مورد نحوه تبعیت طراحی سازمان از استراتژی آن
سال 1963 میلادی
سی. ارت و مارچ
انتشار کتاب نظریه رفتاری شرکت بزرگ و مطالبی در مورد ممانعت "رفتارهای سیاسی درون سازمان" از "دستیابی سازمان به حداکثر سود".
سال 1964 میلادی
رابرت بلیک و جین موتون
ارائه مدل سبک سنج مدیریت
سال 1965 میلادی
جون وودوارد
انتشار یافته هایی در باره تأثیر فن آوری بر ساختار و روشهای سازماندهی.
سال 1969 میلادی
لارنس و لورش
انتشار کتاب سازمان و محیط و توسعه "نظریه اقتضا"
سال 1970 میلادی
جیمز یورک
(ریاضی دان)
مطالعاتی که مبنای نظریه آشوب قرار گرفت
سال 1970 میلادی
نظریه پردازان اقتضایی
ارائه نظریه اقتضایی و تأکید بر "مدیریت و رهبری بر مبنای مقتضیات".
سال 1971 میلادی
شرکت اینتل
تولید و توزیع ریزپردازنده (تراشه کامپیوتر) و توسعه کامپیوترهای شخصی و تسری فن آوری اطلاعات برای استفاده مدیران سطوح مختلف.
سال 1974 میلادی
رابرت جی.هونس و ترنس آرمیشل
ارائه نظریه رهبری مسیر- هدف
سال 1977 میلادی
رزابت ماس کانتر
انتشار کتاب مردان و زنان سازمان و مطالبی در مورد ممانعت سلسله مراتب اداری از پیشرفت خانمها در سازمان
سال 1980 میلادی
صاحب نظران مدیریت
توسعه رشته مدیریت در دو بخش عمده علوم رفتاری و مدیریت راهبردی و استراتژیک
سالهای 1979 و 1980 میلادی
هنری مینتزبرگ
ارائه نظریه نقشها و الگوهای ساختار سازمانی
سال 1981 میلادی
ویلیام توشی و ژوزف ام. جوران
ارائه نظریه
z در مورد چگونگی استفاده از سبک مدیریت ژاپنی به وسیله مدیران آمریکایی
سال 1982 میلادی
توماس پیترز
رابرت واترمن
ارائه نظریه کمال مدیریت
سال 1985 میلادی
مایکل پورتر
انتشار کتاب مزیت رقابتی و تشریح اصول اساسی رقابت و تعیین استراتژی
سال 1986 میلادی
ادوارد دمینگ
انتشار کتاب خروج از بحران
سال 1987 میلادی
جانسون و کاپلان
انتشار کتاب روائی از دست رفته و مطالبی در مورد اینکه سودمندی حسابداری برای مدیران کاهش یافته است.
سال 1990 میلادی
پیتر سنج
انتشار کتاب معروف اصل پنجم که موجب شهرت "نظریه یادگیری سازمانی" شد.
سال 1994 میلادی
کلین و پوراس
انتشار کتاب بنا برای بقا و تشریح ارتباط طول عمر یک شرکت با هدفها و میزان بصیرت آن
سال 1998 میلادی
مجموعه ای از مدیران قرن حاضر
اقدام به انتخاب اهبردها و استراتژیهایی برای برخورد با چالشهای قرن آینده.
 
منبع : مبانی سازمان و مدیریت- دکتر علی رضائیان- انتشارات سمت
 


مطالب مشابه :


- دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه -

مدیریت اجرایی بیمارستان می تواند مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها عملیات اجرایی مدیریت
روند تکامل مدیریت

مدیریت بیمارستان - ج. مدیریت اجرایی (اداری): رویکرد مدیریت اجرایی بر غلبه نگاه
برنامه ریزی

مدیریت بیمارستان - مثل یک مدیر اجرایی فکر و به عنوان مدیر بیمارستان 457 تختخوابی
سازمان ملل چیست؟

مدیریت بیمارستان - المللی و امور اجرایی مربوط به ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی
مدیریت پسماندهای بیمارستانی

اگرچه در بسیاری از بیمارستان‌ها تحولات می‌شمارد، مدیریت اجرایی زباله پزشکی را
سیر تاریخی تکوین نظریه های مدیریت

مدیریت بیمارستان - مدیر اجرایی و تحلیل نحوه به عنوان مدیر بیمارستان 457 تختخوابی
قالب تهیه خط مشی و روش اجرایی

اعتبار بخشی بیمارستانی - قالب تهیه خط مشی و روش اجرایی - hospital accreditation
برچسب :