کتاب متن‌های کوتاه ویژه روابط عمومی‌ها به بازار می‌آید

نخستین جلد از مجموعه هشت‌جلدی کتاب متن‌های کوتاه با عنوان متن‌های کوتاه سپاس، انتصاب، دعوت و خوشامد به قلم سید جمال هادیان طبائی زواره و با اهتمام انتشارات فرهنگسرای میردشتی در حال چاپ است.
  به گفتة نویسنده، این کتاب نسخة تکمیل شدة کتاب آفرینش متن‌های کوتاه است که برای نخستین بار در سال 1385 چاپ شد و در اندک زمانی به چاپ سوم رسید و چند سالی نایاب بود. با توجه به استقبال کم‌نظیر از کتاب آفرینش متن‌های کوتاه، تصمیم گرفتیم به جای تجدید چاپ مکرر کتاب مذکور آن را بسط دهیم تا سلایق مختلف را تأمین کند.
به گفتة هادیان: کتاب متن‌های کوتاه اکنون در هشت جلد آمادة چاپ است که جلد نخست آن با عنوان متن‌های کوتاه سپاس، انتصاب، دعوت و خوشامد تا آخر تیرماه منتشر خواهد شد. این مجلد مباحث مفید و کاربردی‌ای دربارة ساختار محتوایی، ساختار شکلی، بخش‌های فرامتنی و نکات ویرایشی مرتبط با متن‌های کوتاه را دربر می‌گیرد و در قالب پنج فصل صدها نمونه متن قدردانی و سپاس، انتصاب و تفویض اختیار، دعوت و میزبانی و خوشامد و خیر مقدم را دربر می‌گیرد. هریک از این فصل‌ها در دل خویش تقسیم‌بندی‌های فرعی ویژه‌ای برای موضوع‌ها، مشاغل و سلایق مختلف را شامل می‌شوند.
وی گفت: کتاب متن‌های کوتاه مرجعی کاربردی است که همواره مورد نیاز همة ارتباطگران اعم از مدیران، مسئولان دفاتر، دبیرخانه‌ها، نویسندگان و ویراستاران و به‌ویژه مدیران و کارکنان روابط عمومی‌هاست تا با توجه به ویژگی‌های سازمان‌شان و سلیقه حاکم بر آن زیباترین و اثرگذارترین متن‌های تقدیر، احکام انتصاب، دعوت‌نامه‌های رسمی و شعارنوشته‌های با موضوع خیرمقدم و خوشامد را پدید آورند.
به گفتة هادیان: مجلد نخست این مجموعه تا آخر تیرماه به بازار نشر عرضه خواهد شد. مجلد دوم با عنوان متن‌های کوتاه تبریک و تسلیت و مجلد سوم با عنوان متن‌های کوتاه دعوت (برای ازدواج و تولد) و تبریک (برای قدم نو رسیده، سالگرد ازدواج و تولد) تا آخر تابستان امسال منتشر خواهند شد و 5 مجلد دیگر به ترتیب تا پایان سال 92 انتشار خواهد یافت.

هادیان همچنین دربارة نایاب شدن یکی از آثارش پر فروشش با عنوان کتاب اُتولنامه یا همان فرهنگ ماشین نوشته‌ها گفت: چاپ چهارم این کتاب تا آخر تیرماه با اهتمام فرهنگسرای میردشتی انتشار خواهد یافت.

منبع:http://www.shara.ir/view-3895.html


مطالب مشابه :


متن تبریک انتصاب&نمونه متن تبريك انتصاب

(مجری واجرا)Mazinani-Mojri.blogfa.com - متن تبریک انتصاب&نمونه متن تبريك انتصاب - مطالب درخصوص مجری گری
کتاب متن‌های کوتاه ویژه روابط عمومی‌ها به بازار می‌آید

عصر ارتباط / علی اکبر خانجانی - کتاب متن‌های کوتاه ویژه روابط عمومی‌ها به بازار می‌آید
پیام تبریک انتصاب

متن کامل قانون جرائم رایانه‌ نمونه سئوالات 1386-1391 انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه
متن کامل احکام سه انتصاب اخیر در وزارت نفت (پالایش و پخش، نفت مرکزی و موسسه بین المللی مطالعات انرژی

روابط عمومی شركت پتروشيمی پارس - متن کامل احکام سه انتصاب اخیر در وزارت نفت (پالایش و پخش
برچسب :