پا توی كفش جلال رفيع!

 

 شعر طنزي از استاد، جلال رفيع در ستون دريچه ي روزنامه ي اطلاعات به چاپ رسيده بود با نام " طنز و نقد" كه تمام و کمال تايپ كرده ام!!

  

اي دريغا بازهم( سطح تخصص) نازل است- كار دكتر فاضل است!

وين، معمّا( يا به قول خارجي ها) پازل است- كار دكتر فاضل است!

 

گرچه با يك راي، دكتر فاضل از كابينه رفت- گرچه او بي كينه رفت

مركب دارو و درمان بازهم پا در گل است- كار دكتر...

 

هر كجا ديدي مريضي را مچل يا در هچل- كور يا كر يا كچل

هر زمان بيمار را ديدي به مرگش مايل است- كار...

 

اي دريغا چيزي از(حصبه)،(تراخم) كم نشد- بعد فاضل هم نشد

گر علاج اينهمه ويروس و ميكرب مشكل است- كار...

 

گرچه با دفترچه، آن بيمار مسكين بيمه شد- هم حقوقش نيمه شد

دكتر و دفترچه ي بيمه چو جنّ و بسمل است- كار...

 

بهر آموكسي سيلين يا شربت آمپي سيلين- يا اريترومايسين

در دواخانه به صف صد مسيو و مادموازل است- كار....

 

گر به جاي آن كز استيضاح، به بهتر شود- پاك خر تو خر شود

كار استيضاح ما حقّ است امّا باطل است- كار...

 

گر پدر در آتش بيماري فرزند سوخت- كليه خود را فروخت

ور غني از فقر مستضعف هميشه غافل است- كار...

 

هرچه بيماري است در اينجا و انجا يا مرض- هرچه باشد الغرض

گر در اينجا ديفتري يا آنكه در آنجا سل است- كار...

 

بهر جرّاحي اگر شد آن مريض محتضر- نوبتش سال دگر

كار ما دائم دعا بهر شفاي عاجل است- كار...

 

گفت با من آنكه در دارو فروشي پادو است- توي ( ناصر خسرو) است!

غير از اينجا جاي ديگر جستجو بي حاصل است- كار...

 

هر كه مي خواهد ز كليه عكس برداري كند- پرتو انگاري(!) كند

گر ندارد اسكناس آن كليه عاطل باطل است- كار...

 

از پي پرتو نگاري گرميسّر آ... مپول- نيست بي تزريق پول

غم مخور آمپول كليه قيمتش ناقابل است- كار...

 

بهر عكس كليه گر پرتونگاري لازم است- پول داري لازم است

پرتو پول ار نباشد كار دنيا كنسل است- كار...

 

" پرتو نيكان نگيرد هركه بنيادش بد است"- مفلس است و تنگ دست

هر كه بي پول است، بي بنياد بي جان بي دل است- كار...

 

آي، دانشجوي مفلس، عازم خارج مشو- طالب كالج مشو

بگذر از خير فرنگستان كه (ماني) ( ليتل) است!- كار...

 

هم به (هاسپيتال) معروف ( كرامْوِل) دل مبند- اي مريض مستمند

از كرامول آنچه مي ماند براي ما (وِل) است- كار...

 

گفتي آن بيمار را منزل به منزل مي برند- تا كرامول مي برند

گرچه سنّش بيشتر، از شصت و پنجاه و چل است- كار...

 

آن مريض از نسل آدم نيست، مي باشد ملك- رفته تا اوج فلك

يا ز اهل البيت زر يا اهل علم الكامل است- كار...

 

گر نداري پول، زائو را بگو اي مستطاب!- در خيابان رو بخواب

زايمان رايگان كار زنان عاقل است- (ايضاً!) كار زنان عاقل است!

 

زن مريد مرد باشد اي عيال پاك بن- ناقص العقلي مكن!

يك مريد خر به از صد روستا در بابِل است- (ايضاً= ايزن) در بابِل است!

 

چون نباشد تخت، وضع حمل كن در تاكسي- يا دكان واكسي!

بين تخت و تاكسي، فقر تو تنها حائل است- كار...

 

تا تو را در شهر مستشفي به مستشفي برم- زايمان كن در برم

تاكسي در حكم مستشفي ست، مثل منزل است- كار...

 

زوجه محتاج چك دكتر، چكاب قابله است؟- هشت ماهه حامله ست؟

چاره ساز او صدور چك به وجه حامل است- كار...

                                                                                                         ( شعر اورجينال از جلال رفیع)

 من هم جسارتاً چند بيتي به ادامه اش اضافه كردم و آن، همين است كه در ادامه مي خوانيد:

 

دكتران زايش و مامائي و وصله كني- غايب و بل تِلْفُني

صِرف مدرك ميزند جار، قابل است- كار دكتر فاضل است!

 

آن عزيزان شكمْ سير و چماقِ بر رئوس- صاحبان ماچ و بوس

جنسشان بر آنچه(HIV) بگویند ناقل است- کار... 

 

اينكه ما سر در نمي آريم از وضع زمان- هم ز ايران هم جهان

نقص علم از ما نباشد، نقص دنيا كامل است- كار...

 

(اطلاعاتي) عزيزان مراد كاخ ما- جايشان بر شاخ ما

نقششان در بيت ماضي هم تماماً فاعل است- كار...

 

او كه مي گويد چه ارزان گشته مسكن- چه نر باشد و يا زن

وانگه از دنياي امروز في المثل هم غافل است- كار...

 

ماي بيچاره كه پيكان هم نداريم زير پا- قد يك مخروبه جا

زير پاي زادگانِ (مستران) هم (شاتل) است- كار...

 

اينكه مي بينيد( جلال)، خارجي شد را به را- هركجا و جا به جا

خُرده بر او نيست جاري، مدرك او تافل است- كار...

 

ما كه در درياي قحطي مي شويم غرق- في ولايات الي الشّرق

مامن امن غنيان بعد از اين هم ساحل است- كار...

 

گرچه گريه بر خلائق شد حلال-  بر (رفيع) و بر (جلال)

گريه اش حاصل ز ديدار هزاران سائل است- كار...

 

شايد از بهر كلام ناب جاري بر زبان- كلّه سرخِ درْ دهان

پشت سر گويند: عقل شاعر ما زائل است- كار...

 

هركه از اشعار و ليچارم نگيرد درس و پند- دارد او اخلاق گند

بدتر از آن هم بگويم؛ عقل، ناقصْ كامل است- كار...

 

خواب و كابوسم مسمّا شد به نام چِرت و پِرت- فِرت و فِرت

خواب شيخ ما (ابو مير) صبحِ اكمل، باطل است- كار...

 

 


مطالب مشابه :


انــــــــدر مكالمات من و دختر خاله جان....:

روسري ساتن مشكي ات رو از پشت ببند كفش كالج .رژ گلبه اي و عينك و .موهاتم محكم ببند بالا!
گزارشی باورنکردنی از یك «ست» لباس زنانه در تهران: ۵۰ میلیون‌تومان ناقابل!!

البته گمان بر ‌گران بودن كفش و تی‌شرت یادشده جایی كه یك جفت كفش كالج را با حداقل
پا توی كفش جلال رفيع!

وبخند - پا توی كفش جلال رفيع! آي، دانشجوي مفلس، عازم خارج مشو- طالب كالج
ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان - بخش سوم

ـ كفش‌هاي پشت و پنجه بسته با طرح و رنگ مناسب كه با كالج رابرت تركيه؛ ضوابط مشخص براي
ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان...

از دانشجويان انتظار مي‌رود به ضوابط عمومي پوشش كه توسط كالج آلن - كفش و كتاني بايد 90%
مجموعه آخرين شاگرد

آيا به خطر دختراني كه كفش‌هاي آثار جوزق ديليني نويسنده‌ي انگليسي و استاد كالج بلك‌پول
نيم‌نگاهي به ضوابط پوشش در دانشگاه‌هاي جهان- 2

كالج رابرت تركيه؛ ضوابط مشخص براي موي - صندل‌ها، كفش‌هاي پاشنه بلند و كفش‌هاي
برچسب :