زن ارزش زن از نظر دکتر علی شریعتی

زن عشق می کارد و کینه درو می کند..


دیه اش نصف توست و مجازات زنایش با تو برابر....


.می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسر هستی....


برای ازدواجش در هر سنی اجازه ولی لازم است و تو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار میتوانی ازدواج کنی...


در محبسی به نام بکارت زندانی است و تو...


او کتک میخورد و تو محاکمه نمی شوی....! ! !


او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی...


او درد می کشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد..! ! !


او بی خوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی را میبینی...! ! !


او مادر می شود و همه جا می پرسند نام پدر..


و هر روز او متولد میشود،:عاشق می شود ، مادر می شود، پیر میشود و میمیرد...


مطالب مشابه :


شعری زیبا در مورد دانشگاه

سفر به رویای جوانی شعری زیبا در مورد کد حرکت متن دنبال
متن های عاشقانه در مورد دوری و جدایی

متن های عاشقانه در مورد دوری کشیده می شوم به یاد تو عزیز سفر کرده از چشمم چون زیبا گفتم
نکاتی در مورد سفر به ترکیه , مالزی , دبی و...

نکاتی در مورد سفر به متنوع یکی از زیبا ترین شهرهای ساحلی یک متن انگلیسی
زن ارزش زن از نظر دکتر علی شریعتی

متن زیبا از دکتر جملات زیبا دکتر شریعتی در مورد سفر به آسمان ها از روی زمین آغاز
جملاتی در مورد عشق از دکتر علی شریعتی

متن زیبا از سخنان دکتر شریعتی در مورد زن جملات کوتاه سفر به آسمان ها از روی
برچسب :