دانلود رمان در امتداد باران(جاوا ،آندروید،تبلت و pdf)


2013_04_18_11_15_35_1.png
نویسنده :سارا

ساخت:فرزانه

بخشی از رمان در امتداد باران:

صدرا به سرعت پشت سر او از اتاق خارج شد و قبل از اينكه وارد اتاقي بشود كه باران در آن

 مشغول نوشتن مطلبي بود دستش را گرفت :

- تو چرا جنبه شوخي نداري ! صبر كن !

هنگامه ابروهايش را بالا برد و گفت :

- بنده با مالك دفترم چه شوخي مي تونم داشته باشم جناب ثابت و قتي تو يه مرفه بي دردي

كه با خوردن حق ما صاحب دفتر شدي و تازه اونم به ما اجازه دادي با ماهي ....

صدرا او را به طرف در اتاقش كشيد و اجازه نداد تا حرفش را تمام كند و همان لحظه چشمش به

 باران افتاد كه دست از نوشتن برداشته بود و با تعجب به آن دو نگاه مي كرد و نگاهش ادامه پيدا

كرد تا به دست صدرا كه به مچ هنگامه گره خورد ه بود رسيد ... صدرا چون كودكي خطاكار به

 سرعت دست هنگامه را رها كرد . هنگامه با شيطنت لبخندي زد و شانه بالا انداخت و زير گوش

صدرا گفت :

- تلفن ميكني به دوستت ميگي ما عصر ميريم كافه اش هرچي ام خواستيم ميخوريم به حساب تو !

وگرنه ..

- باشه اما به وقتش تلافي ميكنم . ..

صدرا بعد از گفتن اين حرف سرش را بلند كرد و به باران نگريست كه باز مشغول نوشتن شده بود .

هنگامه به طرف اتاق رفت و در همان حال طوري كه فقط صدرا بشنود گفت :

- نگران نباش باران هيچ فكر اشتباهي درباره ما نميكنه ...

صدرا با خود فكر كرد اما من در نگاهش چيز ديگه اي خوندم

ساعت نزديك چهار بود كه هنگامه رو به باران كرد و گفت :

- امروز دلم ميخواد برم بيرون خسته شدم از اين همه كار كردن مداوم !هوا هم كه حسابي دو نفره

است بيا بريم يه دوري بزنيم .

80.gifدانلود برای جاوا

80.gifدانلود برای آندروید

80.gifدانلود برای pdf

80.gifدانلود برای آیفون و تبلت epub


مطالب مشابه :


دانلود رمان بامداد خمار برای کامپیوتر و موبایل و آندروید و apk

رمانسرای بهارانه - دانلود رمان بامداد خمار برای کامپیوتر و موبایل و آندروید و apk - هرکی رمان
بامــداد خمـــــــار | با فرمتهای | آندروید apk| آیفون - تبلت epub | جاوا JAR | پی دی افPDF |

کتاب بامداد خمار, رمان برای ویروس های آندروید موبایل دانلود کتابهای رمان از وب
دانلود رمان در امتداد باران(جاوا ،آندروید،تبلت و pdf)

دانلود برای آندروید . دانلود برای pdf. »» دانلود رمان بامداد خمار(جاوا ،آندروید،تبلت و pdf)
دانلود رمان غزال(جاوا ،آندروید،تبلت و pdf)

دانلود برای آندروید. دانلود برای pdf. دانلود برای »» دانلود رمان بامداد خمار
برچسب :