برگزاري جلسه مجمع عمومی باشگاه البرز گنبد در سال 93

 

قيام به احترام سرورد ملي ايران 

جناب آقاي علي اسماعيلي مدير باشگاه البرز

جناب آقاي سيدحسن حسيني مدير داخلي باشگاه البرز 

جناب آقاي طغان دردي كريمي مسئول روابط عمومي باشگاه البرز

جناب آقاي علي شاه محمدي بهمراه پسر گلشون آقا ابوالفضل دوست داشتني

مسئول كميته كوهنوردي باشگاه البرز 

صرف شام و انتهاي برنامه 


مطالب مشابه :


صعود به قله توچال توسط اعضای باشگاه البرز گنبد

صعود به قله توچال توسط اعضای باشگاه البرز گنبد باشگاه کوهنوردی البرز به به سایت مجاز
اطلاعیه

باشگاه کوهنوردی البرز کوهنوردی البرز گنبد ، دوشنبه لینک دادن به سایت
برگزاري جلسه مجمع عمومی باشگاه البرز گنبد در سال 93

باشگاه کوهنوردی البرز گنبدکاووس » برگزاري جلسه مجمع عمومی باشگاه البرز گنبد در سال 93
سومین جلسه هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی البرز گنبد

باشگاه کوهنوردی البرز باشگاه کوهنوردی البرز گنبد ها با لینک دادن به سایت مجاز
صعود به قله گاوکشان

باشگاه کوهنوردی البرز گنبد باشگاه البرز گنبد به این سایت می باشد و
صعود به قله چلپق

باشگاه کوهنوردی البرز باشگاه کوهنوردی البرز گنبد کاووس دادن به سایت
برنامه کویرنوردی باشگاه کوهنوردی البرز گنبدکاووس

باشگاه کوهنوردی البرز از گنبد : استفاده از آن ها با لینک دادن به سایت مجاز می
برچسب :