طرح درس سالانه درس تربیت بدنی

طرح درس سالانه درس تربیت بدنی

 

ماه

حیطه آمادگی جسمانی

حیطه روانی حرکتی

حیطه شناختی

حیطه عاطفی

تعداد هفته

مهر

بدنسازی چابکی قدرت دقت استقامت تعادل

والیبال آموزش پاس پنجه و ساعد

تاریحچه والیبال و ارزش والیبال

قبول مسئولیتهای فردی

4

آبان

بدنسازی  قدرت دقت

آموزش سرویس از روبرو و از پهلو

مقررات و قوانین و فنون مقابله

کنترل احساسات در شرایط خاص

4

آذر

استقامت تعادل

مرور آموزش های داده شده

آموزش چرخش تیمی

کار تیمی و گروهی فداکاری تیمی

4

دی

بدنسازی استقامت

آموزش بد مینتون سرویس بلند و کوتاه

تاریخچه بد مینتون و ارزش و فواید بد مینتون

قبول مسئولیتهای فردی اقدام به تصمیمات متخذه

وامتحانات

4

بهمن

استقامت تعادل- دقت و چابکی

ضربه اندرهند و فور هند

وسایل مورد نیاز در بد مینتون

تعیین سر گروه کمک به مبتدیان

4

اسفند

سرعت  استقامت

ضربه تاس و حمله و دفاع و اسمش

قوانین و نحوه امتیاز

نشان دادن روحیه خوب ورزشکاری

4

فروردین

قدرت و تعادل

آموزش فوتسال - پاس بغل پا و دریبل

تاریخچه و ارزشهای بازی فوتسال

قبول مدیریت  و کارهای گروهی و هماهنگی

4

اردیبهشت

استقامت و چابکی

آموزش انواع شوت و بازی

فنون مقابله ای دفاع و حمله و قوانین و مقررات

خلاقیت و تعیین کاپیتان برای گروه

 

4

خرداد

 

 

 

همکاری با گروه و امتحانات

1-2


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه ورزش

طرح درس سالانه ورزش . مجری : انجام بازی فوتبال. درس آزاد. علل
طرح درس روزانه راهنمائی آموزش فوتبال(کنترل (استپ ) وپاس بغل پا

طرح درس روزانه عنوان درس: آموزش فوتبال (روزانه ، هفتگی ،ماهانه،سالانه)
نمونه طرح درس تربيت بدني

عدم توفیق تیم های ملی ایران در المپیک پکن و عدم راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به طرح درس
طرح درس سالانه و طرح در روزانه

ورزش برای همه - طرح درس سالانه و طرح در روزانه جداول لیگهای معتبر فوتبال ایران و
طرح درس تربیت بدنی سالانه پایه چهارم

طرح درس سالانه درس تربيت بدني مجري: محمد براتی انجام بازي فوتبال
طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی سالتحصیلی 93-92

طرح درس سالانه درس تربيت بدني مجري: حسینعلی انجام بازی فوتبال به صورت
طرح درس سالانه درس تربیت بدنی

طرح درس سالانه درس تربیت بدنی ماه . حیطه آمادگی آموزش مربیگری فوتبال و فوتسال و
نمونه جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم

نمونه جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم محاسبه مساحت زمین فوتبال.
برچسب :