تحقیق محاربه از منظر حقوق جزاء

مقدمه:
تحقیق حاضر، پژوهشی است تحت عنوان موضع محاربه از منظر حقوق جزاء و در واقع پرداختن به مبحث محاربه یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه جقوق جزاء است از انجایی که موضوع امنیت، یکی از موارد بسیار مهم جوامع اسلامی به شمار می رود و هم چنین بخاطر ایجاد و حفظ انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امکان نظر بیشتر محقق قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردیده و این خود می تواند موضوع نوین در این خصوص قلم داد گردد.
در واقع محاربه به معنای کلی آن یعنی بر هم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با نظام اسلامی از طروق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد جهت ارعاب مردم و تشویق اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروهای سازمان یافته می باشد و در نهایت در ماده 188 ق.م.ا مصوب 8/5/1370 آمده است و کیفر ان مد نظر قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
مقدمه 
فصل اول: محاربه
گفتار اول: محاربه در قرآن 
گفتار دوم: شان نزول آیات 33 و 34 سوره مائده 
گفتار سوم: محاربه در لغت 
گفتار چهارم: محاربه در اصطلاح 
گفتار پنجم: محاربه در قانون مجازات اسلامی 
فصل دوم: محاربه از نظر فقها
گفتار اول: محاره از نظر سید جلال مدنی
گفتار دوم: محارب از نظر فاضل هندی، بهالدین محمد اصفهانی 
گفتار سوم: محاربه از نظر امام خمینی (ره)
گفتار چهارم: محاربه از نظر محمد حسن نجفی 
فصل سوم: نظر برخی فقها درباره آیه 11 سوره بقره
گفتار اول: قول مشهور فقها در خصوص جرم محاربه 
گفتار دوم: مستند اصلی فقها برای جرم محاربه 
گفتار سوم: نظر غیر مشهور فقها در ارتباط با حکم محاربه 
گفتار چهارم: کارکردهای فقهی محارب 
فصل چهارم: محاربه از نظر اهل سنت و شیعه امامیه 
فصل پنجم: مجازات محاربه 
گفتار اول: عنصر مادی و معنوی جرم محاربه
گفتار دوم: راههای ثیوت محاربه و افسادی فی الارض 
گفتار سوم: مطلق بودن یا مقصد بودن جرم محاربه 
گفتار چهارم: تغییر مجازات محاربه 
گفتار پنجم: توبه قبل از دستگیری 
فصل ششم: تعریف افساد فی الارض
گفتار اول: تفاوت محارب و افساد فی الارض 
گفتار دوم: تشابه محارب و افساد فی الارض 
گفتار سوم: مستند فقهی و جرم انگاری محاربه و افساد فی الارض
گفتار چهارم: سابقه تاریخی جرم انگاری قانونی محاربه و افساد فی الارض 
گفتار پنجم: مجازات افساد فی الارض
فصل هفتم: تعریف بغی در قانون مجازات اسلامی 
گفتار اول: بغی در لغت 
گفتار دوم: تعریف فقهی بغی 
گفتار سوم: مجازات بغی 
گفتار چهارم: تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی 
فصل هشتم: قیام مسلحانه برابر حکومت اسلامی 
گفتار اول: ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی 
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و ماخذ 
 

دانلود


مطالب مشابه :


دانلود جزوه باغبانی عمومی

دانلود جزوه باغبانی عمومی - دانلود مقالات جزوه باغبانی عمومی مهندسی آبیاری
جزوه زراعت عمومی (دانشگاه پیام نور)

جزوه زراعت عمومی دانلود جزوه، اصول اصول و روش های آبیاری;
پایان نامه بررسی نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی

دانلود جزوه، پروژه ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در آبیاری تحت فشار
دانلود جزوه اصول باغبانی (باغبانی عمومی)

دانلود جزوه اصول باغبانی (باغبانی عمومی) - دانلود مقالات-کتاب-پاورپوئینت-نرم آبیاری
پایان نامه بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان

دانلود جزوه، پروژه پایان نامه بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی پاورپوینت آبیاری
دانلود جزوه آب های زیر زمینی

دانلود جزوه آب های » مراحل انجام یک پروژه آبیاری تحت فشار از ابتدا تا آبیاری عمومی;
تحقیق محاربه از منظر حقوق جزاء

دانلود جزوه، پروژه پاورپوینت آبیاری ایجاد و حفظ انضباط عمومی، این موضوع می بایست
معرفی منابع ارشدکشاورزی

جزوه آبیاری عمومی دکتر احمدی دانشگاه مازندران-جزوه خاک شناسی عمومی دانشگاه صنعتی
برچسب :