سرفصل های مورد آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

سرفصل های مورد آزمون

سرفصلهای درس حسابرسی :

1-آشنايی با حسابرسی و استانداردهای اوليه

2- نقش حسابرس در اقتصاد و حسابداری

3- آئين رفتار حرفه ای و مسئوليت قانونی حسابرس

4- حرفه حسابرسی مستقل

5- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

6- برنامه ريزی حسابرسی

7- كنترل داخلی وسازو کاراثربخش

8- فرايند حسابرسي داخلی

9- شواهد حسابرسی و نمونه گيری

10-  کاربرگ و پرونده هاي حسابرس

11- کنترل کيفيت کار حسابرسی

12- حسابرسی مبتنی بر ريسک

13- طراحی برنامه های حسابرسی

14- حسابرسی اقلام دارايی

15- حسابرسی اقلام بدهی

16- حسابرسی اقلام سرمايه

17- حسابرسی اقلام درامد و هزينه

17- تکميل فرايند حسابرسی

18- گزارش حسابرسی

19-ساير خدمات اعتباردهی

20- حسابرسي عملياتي

21- حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري

 

 

سرفصلهای رياضی و آمار :

1-        توابع رياضی 

2-        مجموعه ها

3-       معادلات خطی و هندسه بردار

4-       ماتريس و دترمينان

5-       حد وپيوستگی

6-        دستگاههای معادلات خطی

7-       مشتق توابع يک متغيره

8-       مشتق توابع چند متغيره

9-        کاربرد مشتق

10-      انتگرال نامعين

11-      انتگرال معين

12-      آمار توصيفی

13-     آناليز ترکيبی

14-      مفاهيم اوليه آمار

15-      متغيرهای احتمالی تصادفی

16-      تابع احتمال گسسته و پيوسته

17-      نمونه گيری و توزيع نمونه گيری

18-     تئوری براورد

19-      ازمون و فرض آماری

20-      تحليل واريانس

21-      همبستگی و رگرسيون

22-     مسايل رياضی و آمار در حسابداری و اقتصاد

 

سرفصلهای حسابداری صنعتی :

1-        مفاهيم و تعاريف اوليه حسابداری صنعتی

2-        رفتار هزينه ها وطبقه بندی آن

3-       صورت سودوزيان در موسسات توليدی

4-       گردش حسابهای صنعتی

5-       بودجه ايستا وقابل انعطاف

6-        حسابداری اقلام هزينه (ب ت ش )

7-       بهای تمام شده در موسسات خدماتی و بازرگانی

8-       هزينه يابی در سيستم سفارش کار

9-        هزينه يابی در سيستم مرحله ای

10-      حسابداری ضايعات

11-      حسابداری حقوق و دستمزد

12-      حسابداری دواير خدماتی و پشتيبانی

13-     هزينه يابی محصولات مشترک و فرعی

14-      تجزيه و تحليل جامع سی وی پی

15-      هزينه يابی جذبی و مستقيم

16-      سيستم حسابداری استاندارد و تجزيه تحليل سود ناويژه و ثبت در حسابها

17-      انواع بودجه ( مالی-عملياتی-سرمايه ای و...)

18-     تحليل بهای تمام شده تفاضلی

19-      حسابداری سنجش مسئوليت

20-      گزارشگری دواير

21-      قيمت گذاری انتفلات داخلی

22-     مباحث نوين در حسابداری مديريت (ABC-TC-,…)

 

سرفصلهای حسابداری مالی :

1-        مفاهيم نظری حسابداری مالی

2-        صورتهای مالی اساسی

3-       حسابداری درامد عملياتی  

4-       وجه نقد و مطالبات

5-       موجودی کالا و مواد

6-        دارائيهای ثابت مشهود

7-       داراييهای نامشهود و ساير داراييها

8-       بدهی جاری و احتمالی

9-        سرمايه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت

10-      حسابداری رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه

11-      حسابداری شرکتهای سهامی

12-      حسابداری اوراق قرضه و بدهی

13-     تجزيه و تحليل صورتهای مالی

14-      اصلاحات و اشتباهات

15-      تهيه صورتها از روی مدارک ناقص

16-      صورتهای مالی ميان دوره ای

17-      گزارشگری قسمتهای مختلف

18-     حسابداری شعب

19-      شرکتهای مشارکتی و تضامنی

20-      حسابداری شرکتهای خاص و حق العمل کاری

21-      حسابداری تسعير ارز

22-     فروشهای اقساطی

23-     حسابداری ترکيب شرکتها و صورتهای مالی تلفيقی

24-     حسابداری پيمانکاری

25-     حسابداری تغييرات قيمتها (حسابداری تورمی)

26-     حسابداری اجاره ها

27-     حسابداری دولتی

28-     حسابداري موسسات كشاورزي و دامداري

29-     حسابداري طرحهاي بازنشستگي

 

 

موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری بسته های آموزشی ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد شامل شرح درس + 8 مرحله آزمون آزمایشی را ارائه می نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.       مشاوره مستقیم:  22872307-021


مطالب مشابه :


اطلاعیه گمرک درباره آزمون حق العملکاری

اطلاعیه گمرک درباره آزمون حق موافقت ,حداکثرتا پایان شهریور ماه سال جاری اعلام
حق العمل کار گمرکي

آزمون حق العمل کاري · داشتن حداقل 25 سال تمام تا تاريخ آزمون
سرفصل های مورد آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

19- ازمون و فرض آماری شرکتهای خاص و حق العمل کاری . کارشناسي ارشد حسابداری سال 92.
نمونه سوالات حقوق تجارت 1

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت سال 91 . یا حق العمل کاری حق العمل کار است
نظر بهمن کشاورز پیرامون قانون جدید تجارت(در رابطه با تغییرات قانون جدید)

راهنمایی برای موفقیت در آزمون وکالت 94 دلالی، حقالعملکاری و حمل آزمون قضاوت سال
سر فصل کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1394; کارت شرکت در آزمون و حق العمل کاری
نمونه سوالات تستی حسابداری تکمیلی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد 91 + شده در طول سال مالی روش حق العمل کار
برچسب :