آزمون حق العمل کاری سال 91

 • اطلاعیه گمرک درباره آزمون حق العملکاری

  زمان برگزاری آزمون حق العملکاری گمرک در صورت موافقت ,حداکثرتا پایان شهریور ماه سال جاری اعلام خواهد شد .دفتر آموزش و تحقیقات گمرک ایران با صدور اطلااعیه ای ضمن اعلام خبر فوق یادآور شد : زمان و نحوه برگزاری آزمون حق العملکاری از طریق روزنامه های کثیر النتشار و سایت گمرک ایران به نشانی www.irica.gov.ir متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید. در این اطلاعیه همچنین آمده است : با توجه به اینکه هر ساله دفتر آموزش و تحقیقات گمرک ایران با مراجعه و سئوال های زیادی در این خصوص مواجه می شود , به منظور تنویر افکار مخاطبان و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه , شرایط کلی شرکت کنندگان در آزمون و منابع آزمون را به شرح زیر به اطلاع می رساند: الف : شرایط کلی شرکت کنندگان 1- دارا بودن حداقل دیپلم 2- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه 3- داشتن حداقل 25 سال تمام سن 4- عدم اشتغال در ادارات دولتی ب : منابع آزمون 1- قانون امورگمرکی 2- قانون مقررات صادرات و واردات 3- تعیین ارزش کالا 4- تعرقه • حق العمل کار گمرکي

  حق العملکار در قانون تجارت «حق العمل کار کسي است که به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي کرده و در مقابل حق العملي دريافت مي دارد.» چنانچه شخص اين کار را شغل معمولي خود قرار دهد طبق مواد 1 و 2 قانون تجارت تاجر محسوب مي گردد. وظايف و اختيارات حق العمل کار را مي توان به طور خلاصه اينگونه بيان کرد : -         حق العملکار بايد طبق دستورات آمر عمل کند، -         حق العملکار بايد منتهاي کوشش و مراقبت را براي حفظ مال التجاره و حفظ حقوق احتمالي آمر انجام دهد. -         بجز در مواردي که دادن پيش پرداخت در خريد و يا فروش نسيه در عرف تجاري محل رسم باشد، حق العملکار حق چنين کارهايي را بدون اذن آمر نخواهد داشت -         حق العملکار حق ندارد جز در مورد کالاهايي که قيمت مشخص در بورس دارند، خودش را طرف معامله آمر قرار دهد (خريدار يا فروشنده باشد) -         ... حق العملکاري گمرکي تعريف حق العملکار گمرکي شخصي حقيقي يا حقوقي است که تشريفات گمرکي کالاي متعلق به آمر مانند تنظيم و ارايه اظهارنامه را به وکالت از طرف او در گمرک انجام مي دهد و کالا را اصطلاحاً وارد و يا ترخيص مي کند. اختيارات حق العمل کار گمرکي حدود اختيارات حق العمل کار به عنوان وکيل بايد در وکالتنامه رسمي که طبق نمونه ارايه شده توسط گمرک ايران تنظيم و مشخص شود. پروانه حق العمل کاري گمرکي انجام تشريات گمرکي به وکالت از طرف صاحبان کالا نيازمند داشتن پروانه ترخيص کاري است. کساني که بدون داشتن کارت حق العمل کاري تشريفات گمرکي کالا را به وکالت انجام مي دهند نمي توانند بيش از 10 بار در سال به اين کار اقدام نمايند شرايط دريافت پروانه حق العمل کاري گمرکي (از فصل چهارم کتاب قانون امور گمرکي) : 1.   تابعيت ايران 2.   سن كمتر از بيست و پنج سال نباشد. 3.   نداشتن محكوميت به جنحه و جنايت و عدم سابقه قاچاق در گمرك به گواهي كتبي مقامات مربوط. 4.   حداقل داشتن ديپلم دبيرستان ، دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر در شرائط مساوي حق تقدم خواهند داشت . 5.   كارمند دولت نباشد. (طبق ماده 7 قانون خدمات کشوري، کارمند دستگاه اجرايي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.) شخص متقاضي دريافت پروانه، در زمان تشکيل پرونده که پس از قبولي فرد در آزمون صورت مي گيرد نبايد کارمند دولت باشد (و يا تا آن زمان بازنشسته شده باشد و يا قرارداد استخدامي خود را خاتمه  داده باشد) 6.   پذيرفته شدن در امتحان قانون امور گمركي و آئين نامه آن كه از طرف گمرك هر سال يكبار بعمل خواهد آمد.     آزمون حق العمل کاري گمرکي شرايط شرکت کنندگان ...

 • سرفصل های مورد آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

  سرفصل های مورد آزمون سرفصلهای درس حسابرسی : 1-آشنايی با حسابرسی و استانداردهای اوليه 2- نقش حسابرس در اقتصاد و حسابداری 3- آئين رفتار حرفه ای و مسئوليت قانونی حسابرس 4- حرفه حسابرسی مستقل 5- حسابرس مستقل و بازرس قانونی 6- برنامه ريزی حسابرسی 7- كنترل داخلی وسازو کاراثربخش 8- فرايند حسابرسي داخلی 9- شواهد حسابرسی و نمونه گيری 10-  کاربرگ و پرونده هاي حسابرس 11- کنترل کيفيت کار حسابرسی 12- حسابرسی مبتنی بر ريسک 13- طراحی برنامه های حسابرسی 14- حسابرسی اقلام دارايی 15- حسابرسی اقلام بدهی 16- حسابرسی اقلام سرمايه 17- حسابرسی اقلام درامد و هزينه 17- تکميل فرايند حسابرسی 18- گزارش حسابرسی 19-ساير خدمات اعتباردهی 20- حسابرسي عملياتي 21- حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري     سرفصلهای رياضی و آمار : 1-        توابع رياضی  2-        مجموعه ها 3-       معادلات خطی و هندسه بردار 4-       ماتريس و دترمينان 5-       حد وپيوستگی 6-        دستگاههای معادلات خطی 7-       مشتق توابع يک متغيره 8-       مشتق توابع چند متغيره 9-        کاربرد مشتق 10-      انتگرال نامعين 11-      انتگرال معين 12-      آمار توصيفی 13-     آناليز ترکيبی 14-      مفاهيم اوليه آمار 15-      متغيرهای احتمالی تصادفی 16-      تابع احتمال گسسته و پيوسته 17-      نمونه گيری و توزيع نمونه گيری 18-     تئوری براورد 19-      ازمون و فرض آماری 20-      تحليل واريانس 21-      همبستگی و رگرسيون 22-     مسايل رياضی و آمار در حسابداری و اقتصاد   سرفصلهای حسابداری صنعتی : 1-        مفاهيم و تعاريف اوليه حسابداری صنعتی 2-        رفتار هزينه ها وطبقه بندی آن 3-       صورت سودوزيان در موسسات توليدی 4-       گردش حسابهای صنعتی 5-       بودجه ايستا وقابل انعطاف 6-        حسابداری اقلام هزينه (ب ت ش ) 7-       بهای تمام شده در موسسات خدماتی و بازرگانی 8-       هزينه يابی در سيستم سفارش کار 9-        هزينه يابی در سيستم مرحله ای 10-      حسابداری ضايعات 11-      حسابداری حقوق و دستمزد 12-      حسابداری دواير خدماتی و پشتيبانی 13-     هزينه يابی محصولات مشترک و فرعی 14-      تجزيه و تحليل جامع سی وی پی 15-      هزينه يابی جذبی و مستقيم 16-      سيستم حسابداری استاندارد و تجزيه تحليل سود ناويژه و ثبت در حسابها 17-      انواع بودجه ( مالی-عملياتی-سرمايه ای و...) 18-     تحليل بهای تمام شده تفاضلی 19-      حسابداری سنجش مسئوليت 20-      گزارشگری دواير 21-      قيمت گذاری انتفلات داخلی 22-     مباحث نوين در حسابداری مديريت (ABC-TC-,…)   سرفصلهای حسابداری مالی : 1-        مفاهيم نظری حسابداری ...

 • نمونه سوالات حقوق تجارت 1

  با آرزوی موفقیت همه دانشجویان عزیز در امتحانات... سوال نخست – الف که قصد فروش یک محموله تجاری را دارد ، از  ب می خواهد که خریداری را به او معرفی کند . ب نیز ضمن در اختیار گرفتن مدارک محموله ، ج را به عنوان خریدار معرفی می نماید . از آنجاییکه طرفین فرصت نشست مشترک ندارند ، جناب ب امضای قرارداد را به طور جداگانه از متعاملین اخذ و قرارداد را مبادله می کند . قرار است خریدار ثمن را ظرف یکماه پس از تحویل کالا پرداخت نماید . اما به دلیل ناتوانی اقتصادی ، از انجام این تعهد استنکاف و حتی منکر امضا خود در متن قرارداد می شود . ضمن اینکه معلوم می شود که قیمت معامله نیز بسیار نازلتر از قیمت واقعی آن در روز معامله بوده است . الف از ب می خواهد که اصل اسناد محموله را به وی مسترد کند تا اقدام مقتضی انجام دهد . ب اظهار می دارد که نمی داند اسناد مفقود شده یا تحویل ج شده است . اولا با توجه به صورت مسئله فوق ، ماهیت حقوقی عمل ب چیست ؟ عاملی ، دلالی یا حق العمل کاری ؟ ثانیا با توجه به ؛ 1- عدم توان خریدار در انجام تعهدات قراردادی 2- انکار امضا قرارداد توسط خریدار 3- تفاوت قیمت واقعی با قیمت معاملاتی 4- عدم امکان ارائه اصول اسناد ؛ مسئول خسارت ناشی از هر یک از چهار مورد فوق را بیان دارید .   سوال دوم – الف که کارمند دانشگاه فردوسی مشهد است ، در دعوایی علیه ب که شغلش ساخت و ساز آپارتمان است ، دعوایی به خواسته استرداد وجه قرضی که به وی داده ، مطرح و برای ادعای خود به دفتر تجاری نامبرده استناد می کند . در دو فرض ذیل تکلیف چیست ؟ آیا ادعای طرف مقابل پذیرفته است یا خیر ؟ اولا چنانچه طرف مقابل منکر تاجر بودن خود بوده و از ارائه دفتر استنادی استنکاف کند ؟ ثانیا چنانچه طرف مقابل دفتر مورد نظر را ارائه نماید که در صفحات بعدی دفتر مراتب استرداد وجه قرضی را ثبت و منعکس نموده است ؟   سوال سوم – یک موسسه باربری 200 عدد کارتن حاوی لوازم بهداشتی که دارای بسته بندی مناسبی نبوده را از صاحب محموله دریافت تا ظرف 10 روز به مقصد برساند . متصدی مزبور بدون هماهنگی با ارسال کننده ، مل کالا را به شخص دیگری (کامیوندار) محول می نماید . محموله پس از 20 روز به مقصد می رسد و فورا به مرسل الیه اطلاع داده می شود . در این زمان ارسال کننده دستور استرداد محموله را می دهد ، اما متصدی به این دستور عمل نمی کند . مرسل الیه یکماه بعد جهت تحویل محموله اقدام می کند و بدون صورتجلسه ، محموله را تحویل می گیرد . دو فته بعد متوجه می شود که اولا تعداد کارتنهای تحویلی به وی 195 عدد بوده ثانیا محموله به دلیل بسته بندی نامناسب آسیب دیده است . ثالثا تاریخ مصرف رو به انقضا است و بدین جهت از ارزش کالا ...

 • نظر بهمن کشاورز پیرامون قانون جدید تجارت(در رابطه با تغییرات قانون جدید)

  نظر بهمن کشاورز پیرامون  قانون جدید تجارت(در رابطه با تغییرات قانون جدید) یک حقوقدان گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه خواهد شد، از جمله اینکه قوانین تجاری موجود اگر منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: قانون فعلی تجارت مصوب سال 1311 است که بسیاری از مواد آن کاربرد عملی خود را از دست داده و بسیاری دیگر از مواد از نظر انطباق با مقتضیات و وضعیت روز به نحوی ناکارآمد شده که اصلاح کلی قانون یا تدوین و تصویب قانون جدید را ایجاب کرده است.وی ادامه داد: در حال حاضر ما عملا جز شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص شرکت‌های مندرج در این قانون را در عرصه کسب و تجارت مشاهده نمی‌کنیم. همچنین مسائلی مانند حمل و نقل، دلالی، اسناد تجاری و بسیاری موارد دیگر در تحولات اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی آنچنان دگرگون شده‌اند که از قانون فعلی برای انطباق بر آن‌ها نمی‌توان استفاده کرد.این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متنی حدود 2 هزار ماده یا شاید هم بیش از آن از طرف گروهی از متخصصان و دانشگاهیان تهیه و به قوه قضاییه تقدیم شده است که گویا تنظیم‌کنندگان این متن بیشتر به نهادهای COMMON LAW یا حقوق آنگولا ساکسون متمایل بوده‌اند و تغییرات بسیار بنیادی در وضعیت موجود قانون تجارت ایجاد کرده‌اند که پس از بررسی‌های بسیار در قوه‌ قضاییه گفته شد که این موارد می‌تواند مشکلات بیشتری را ایجاد کند؛ در نتیجه این متن متروک باقی ماند.این حقوقدان افزود: بنابراین اقدام اولیه برای تنظیم قانون جدید تجارت که ظاهرا مدت‌های زیادی به طول انجامیده بود به این ترتیب عقیم ماند و پس از این رویداد مقرر شد در حول محور قانون فعلی و با اصل قرار دادن آن، متن جدیدی مدون و با استفاده از مجوز اصل 85 قانون اساسی به منظور اجرای موقتی و آزمایشی به پارلمان تقدیم شود.کشاورز گفت: این اقدام با صرف وقت اما نه در حد متن قبلی انجام شد و این بار قانونی مشتمل بر 1261 ماده در سال 1390 تدوین و تنظیم شد و در جلسه‌ای که در مشهد تشکیل شده بود به تصویب متخصصان قوه‌ قضاییه و گروهی از متخصصان خارج از آن رسید.این حقوقدان بیان کرد: در این متن دگرگونی‌های مهمی نسبت به قانون موجود اعمال شد، سپس این متن به شورای نگهبان ارسال و در آنجا متوقف شده است. دلیل این توقف مشخص نیست، اما گویا در متن مشکلاتی مربوط به تعارض با قانون اساسی مشاهده شده است.وی تصریح کرد: در متن قانون جدید تجارت اموری که پرداختن به آنها تجارت محسوب می‌شود ...

 • سر فصل کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  حسابرسی  25 درصد اول : نقش حسابرس ، انواع حسابرسی و اهداف آن ها ، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ، وظایف حسابرسی ، بر نامه ریزی حسابرسی ، مسئولیت حرفه ای حسابرسان ، پذیرش صاحبکار جدید ، موافقتنامه و تنظیم طرح و برنامه حسابرسی ، قرارداد حسابرسی آیین رفتار حرفه ای ، اصول آیین رفتار ، کمیته حسابرسی ،حرفه حسابرسی مستقل ، برنامه های حسابرسی ، ارتباط آزمون های کنترل با آزمون های محتوا مسئولیت قانونی حسابرسان ، مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف اشتباهات و تقلب ، مسئولیت حسابرسان در برابر اشخاص ثالث   25 درصد دوم : کنترل های داخلی – اهمیت در حسابرسی – دستور العمل اجرایی رویه ها و روش های حسابداری –تعریف کنترل های داخلی و انواع آن – ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی – فرایند حسابرسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی – روش ها ی کنترل – آزمون محتوا  و کنترل  - اجرای آزمون های اضافی کنترل ها – برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا – گزارش نامه مدیریت –تجزیه و تحلیل حسابرسی مبتنی بر ریسک – خطر حسابرسی و انواع آن – نمونه گیری در حسابرسی – طرح های نمونه گیری – نمونه گیری برای آزمون کنترل ها – احتمال خطر نمونه گیری برای آزمون محتوا – شواهد حسابرسی – انواع شواهد حسابرسی – انواع شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف – شواهد مربوط به احتمال خطر کنترل – تاییدیه های مدیریت – رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – معاملات با اشخاص وابسته   25 درصد سوم : کاربرگ های حسابرسی – نقش کاربرگ حسابرسی – مالکیت کاربرگ – انواع کاربرگ ادعا های مدیریت – کاربرگ های حسابرسی مربوط به رسیدگی – کنترل داخلی حساب ترازنامه ای و سود و زیانی – سیستم کنترل داخلی حساب ترازنامه ای و سود و زیانی – کاربرگ حسابرسی حساب ترازنامه ای و سود و زیانی – پرسشنامه کنترل داخلی حساب ترازنامه ای و سود وزیانی – روش های حسابرسی حساب ترازنامه ای و سود و زیانی   25 درصد چهارم : گزارش حسابرسان – گزارش استاندارد حسابرسان – موضوعات خاص در گزارشگری – تعیین سطح اهمیت – دستور العمل تهیه و تنظیم گزارش های حسابرس مستقل و حسابرس قانونی – انواع اظهار نظر – گزارش حسابرسان مستقل – گزارشگری بررسی اجمالی - روش های مورد توافق : با نشر محدود ، ویژه ( حسابرسی موارد خاص ) ، صورت های  مالی تلفیقی سایر خدمات اعتبار دهی – نقش اعتبار دهی - تنظیم اطلاعات  مالی – حسابرسی واحدهای کوچک – حسابرسی برآوردهای حسابداری – حسابرسی نخستین ( مانده های  اول دوره ) – گزارش صورت های مالی میان دوره ای – گزارش سیستم کنترل داخلی حسابداری – بررسی تداوم فعالیت   حسابداری مالی  25 ...

 • نمونه سوالات تستی حسابداری تکمیلی

  بسمه تعالی سئوالات آزمون کتبی مهارت حسابداری تکمیلی                     مدت امتحان : 60 دقیقه ۩ ۩     لطفا روی برگه سوالات علامت نزنید.          خرداد 87    نهایی 1- در صورتی که در سیستم حسابداری، برای حذف مطالبات سوخت شده در طول سال مالی روش ایجاد ذخیره انتخاب گردد هنگام سوخت مطالبات چه حسابی بدهکار می گردد؟ الف) ذخیره مطالبات سوخت شده                                            ب) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ج) هزینه مطالبات سوخت شده                                                                  د) هزینه مطالبات مشکوک الوصول 2- مانده حساب فروش در پایان دوره مالی  320.000 ريال تخفیفات نقدی فروش  18.000 ريال و برگشت از فروش و تخفیفات 7.000 ريال است اگر 3% فروش خالص برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شود چند ريال بستانکار می شود؟ الف)   8.550                           ب)   9.150                   ج) 8.850                                             د) 8.400 3-  در برقراري مجدد طلب سوخت شده ای که سال قبل به روش حذف مستقيم از دفاتر موسسه حذف گردیده بود، چه حسابي بدهکار مي‌شود؟ الف) ساير درآمدها             ب) حسابهاي دريافتني          ج) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول          د) هزینه مطالبات سوخت شده 4- حساب هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول در صورت‌حساب سود و زیان جزء هزينه‌هاي . . . . . . . مي‌آيد. الف) عمومي و اداري                                                                     ب) عمومی و فروش ج)  توزیع وفروش                                                                              د) هزینه های غیر عملیاتی    5- مانده حسابهاي دريافتني در دفاتر مؤسسه آلفا 2.300.000 ريال مي‌باشد. چنانچه  روش برآورد ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول 10% مانده حسابهاي دريافتني باشد. در ثبت اصلاحی پایان دوره حساب ذخیره به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار می گردد؟ الف) 120.000 بدهکار                      ب) 140.000 بستانکار                  ج) 150.000 بدهکار                   د) 230.000 بستانکار                   6 - قيمت تمام‌شده يك دستگاه رایانه  7.000.000  ريال و ارزش اسقاط آن 2.000.000 ريال و عمر مفيد آن 10 سال است. هزینه استهلاک سالانه به روش خط مستقیم چند ريال است؟  الف) 200.000 ريال                          ب) 500.000                          ج) 700.000                                 د) 900.000 7- بابت پرداخت  5.000.000 ريال هزینه تعمیرات اساسی ساختمان چه حسابی در دفاتر بدهکار می گردد؟  الف) بانک                                        ب) ...