حق العمل کار گمرکي

حق العملکار در قانون تجارت

«حق العمل کار کسي است که به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي کرده و در مقابل حق العملي دريافت مي دارد.»

چنانچه شخص اين کار را شغل معمولي خود قرار دهد طبق مواد 1 و 2 قانون تجارت تاجر محسوب مي گردد.

وظايف و اختيارات حق العمل کار را مي توان به طور خلاصه اينگونه بيان کرد :

-         حق العملکار بايد طبق دستورات آمر عمل کند،

-         حق العملکار بايد منتهاي کوشش و مراقبت را براي حفظ مال التجاره و حفظ حقوق احتمالي آمر انجام دهد.

-         بجز در مواردي که دادن پيش پرداخت در خريد و يا فروش نسيه در عرف تجاري محل رسم باشد، حق العملکار حق چنين کارهايي را بدون اذن آمر نخواهد داشت

-         حق العملکار حق ندارد جز در مورد کالاهايي که قيمت مشخص در بورس دارند، خودش را طرف معامله آمر قرار دهد (خريدار يا فروشنده باشد)

-         ...

حق العملکاري گمرکي

تعريف

حق العملکار گمرکي شخصي حقيقي يا حقوقي است که تشريفات گمرکي کالاي متعلق به آمر مانند تنظيم و ارايه اظهارنامه را به وکالت از طرف او در گمرک انجام مي دهد و کالا را اصطلاحاً وارد و يا ترخيص مي کند.

اختيارات حق العمل کار گمرکي

حدود اختيارات حق العمل کار به عنوان وکيل بايد در وکالتنامه رسمي که طبق نمونه ارايه شده توسط گمرک ايران تنظيم و مشخص شود.

پروانه حق العمل کاري گمرکي

انجام تشريات گمرکي به وکالت از طرف صاحبان کالا نيازمند داشتن پروانه ترخيص کاري است. کساني که بدون داشتن کارت حق العمل کاري تشريفات گمرکي کالا را به وکالت انجام مي دهند نمي توانند بيش از 10 بار در سال به اين کار اقدام نمايند

شرايط دريافت پروانه حق العمل کاري گمرکي (از فصل چهارم کتاب قانون امور گمرکي) :

1.   تابعيت ايران

2.   سن كمتر از بيست و پنج سال نباشد.

3.   نداشتن محكوميت به جنحه و جنايت و عدم سابقه قاچاق در گمرك به گواهي كتبي مقامات مربوط.

4.   حداقل داشتن ديپلم دبيرستان ، دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر در شرائط مساوي حق تقدم خواهند داشت .

5.   كارمند دولت نباشد. (طبق ماده 7 قانون خدمات کشوري، کارمند دستگاه اجرايي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.)

شخص متقاضي دريافت پروانه، در زمان تشکيل پرونده که پس از قبولي فرد در آزمون صورت مي گيرد نبايد کارمند دولت باشد (و يا تا آن زمان بازنشسته شده باشد و يا قرارداد استخدامي خود را خاتمه  داده باشد)

6.   پذيرفته شدن در امتحان قانون امور گمركي و آئين نامه آن كه از طرف گمرك هر سال يكبار بعمل خواهد آمد.

 

 

آزمون حق العمل کاري گمرکي

شرايط شرکت کنندگان :

·تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

·اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي ازاديان رسمي مطرح در قانون اساسي

·داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه (دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر در شرائط مساوي حق تقدم خواهند داشت)

·داشتن حداقل 25 سال تمام تا تاريخ آزمون

·کارمند دولت نباشد

·عدم اعتياد به مواد مخدر

·نداشتن پيشينه كيفري و سابقه قاچاق كالا

·نداشتن سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب وگروه هاي سياسي غيرقانوني

منابع آزمون حق العمل کاري گمرکي

1.     قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن

2.     مقررات صادرات و واردات، آيين نامه اجرايي و قواعد تفسيري سيستم هماهنگ شده

3.     قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي آن

تخلفات حق العملکار گمرکي :

تنظيم عمدي اظهارنامه خلاف واقع و يا انجام هرگونه اقدامي برخلاف قانون و آيين نامه گمرکي که متضمن زيان مالي دولت باشد.در اين موارد تخلف حق العملکار در کميسيون مرکب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرک ايران رسيدگي و در صورت اثبات آن، طبق رأي قطعي کميسيون مزبور، پروانه او به طور موقت يا دايم باطل خواهد شد.

البته چنانچه اقدام حق العملکار قاچاق نيز به حساب بيايد علاوه بر آن مجازاتها، مشمول مقررات قانون مرتکبين قاچاق کالا نيز خواهد شد.

مواردي که حق العمل کار گمرکي علاوه بر وظايف کلي حق العملکار، بايد رعايت کند :

1.     ارايه اصل وکالتنامه رسمي ثبتي از طرف صاحب کالا به گمرک و ضميمه فتوکپي آن به اظهارنامه

2.     تسليم تعهد کتبي ناشي از قبول مسئوليت نماينده معرفي شده خود به گمرک

3.     ثبت تمام عمليات انجام شده گمرکي (به عنوان وکيل) در دفتر مخصوص حق العملکاري خود

4.     داشتن کارت بازرگاني

چنانچه حق العملکار متخلف شخص حقوقي باشد، اشخاص حقيقي صاحب امضاء آن نيز مشمول مقررات فوق قرار خواهند گرفت.


مطالب مشابه :


اطلاعیه گمرک درباره آزمون حق العملکاری

اطلاعیه گمرک درباره آزمون حق موافقت ,حداکثرتا پایان شهریور ماه سال جاری اعلام
حق العمل کار گمرکي

آزمون حق العمل کاري · داشتن حداقل 25 سال تمام تا تاريخ آزمون
سرفصل های مورد آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

19- ازمون و فرض آماری شرکتهای خاص و حق العمل کاری . کارشناسي ارشد حسابداری سال 92.
نمونه سوالات حقوق تجارت 1

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت سال 91 . یا حق العمل کاری حق العمل کار است
نظر بهمن کشاورز پیرامون قانون جدید تجارت(در رابطه با تغییرات قانون جدید)

راهنمایی برای موفقیت در آزمون وکالت 94 دلالی، حقالعملکاری و حمل آزمون قضاوت سال
سر فصل کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1394; کارت شرکت در آزمون و حق العمل کاری
نمونه سوالات تستی حسابداری تکمیلی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد 91 + شده در طول سال مالی روش حق العمل کار
برچسب :