نمونه هاي طرح درس رياضي سال - دوم

به‌نام‌خدا

نام درس: رياضي مقطع تحصيلي: دوم راهنمايي زمان تدريس: هر قسمت 20 دقيقه

موضوع درس: مساحت (مربع، مستطيل، متوازي‌الاضلاع، مثلث) (لوزي، ذوزنقه) نام دبير: كعبي‌نژاديان

كلي:

1- فراگيران با روش محاسبه‌2- ي مساحت چهار ضلعي‌3- ها آشنا مي‌4- شوند.

5- فراگيران با واحد اندازه‌6- گيري مساحت آشنا مي‌7- شوند.

8- فراگيران با شيوه‌9- ي حل مسائل مربوط به مساحت چهارضلعي‌10- ها و مثلث آشنا مي‌11- شوند.

ديني:

يا دانا باش يا جوياي دانايي وگرنه هلاك شوي. مولا علي (ع)

1- فراگيران با اهميت دانش و دانايي در زندگي آشنا مي‌شوند.

رفتاري:

1- فراگيران بتوانند مساحت شكل‌2- ها را به كمك مساحت‌3- ياب اندازه‌4- گيري كنند.

5- فراگيران بتوانند مساحت به‌6- دست آمده را با واحد سطح بيان كنند.

7- فراگيران با همكاري اعضاي گروه بتوانند يك مستطيل را به يك متوازي‌8- الاضلاع تبديل كنند.

9- به‌10- طور كلي فراگيران با همكاري اعضاي گروه بتوانند يك شكل (چهارضلعي) را به شكل ديگر تبديل كنند و قانون ابقاي مساحت را توضيح دهند.

11- فراگيران براي يافتن دستور مساحت شكل‌12- ها با هم مشورت مي‌13- نمايند.

14- فراگيران با همكاري اعضاي گروه در رابطه با درس پرسش‌15- هايي را مطرح مي‌16- كنند.

17- فراگير با راهنمايي معلم و كمك اعضاي گروه پاسخ سؤالات مطرح شده را پيدا مي‌18- كند.

كتاب، تخته‌سياه، گچ سفيد و رنگي، مقواي سفيد و رنگي، قيچي، چسب، تخته ماهوتي

وسايل و رسانه‌ها

تلفيقي (يادگيري ـ مشاركتي، پرسش و پاسخ، توضيحي)

روش تدريس

يادآوري درس گذشته: (چهارضلعي‌ها)

ابتدا سؤالاتي درباره‌ي چهارضلعي‌ها مي‌پرسم و به كمك پرسش‌هاي مطرح شده خاصيت‌هاي چهارضلعي‌هاي مهم را يادآوري مي‌كنم.

ارزشيابي تشخيصي

  مي‌خواهيم كف نمازخانه‌ي مدرسه را موكت كنيم. براي آنكه بفهميم چقدر موكت نياز داريم چه كنيم؟ دانش‌آموزان پاسخ مي‌‌دهند: (مساحت نمازخانه را محاسبه كنيم.)

  يك نقاش ديوارهاي خانه را رنگ كرده و به ازاي هر مترمربع ديوار مبلغ معيني از ما پول خواسته. براي آنكه مطمئن شويم مبلغي كه در پايان كار از ما خواهد گرفت، درست است چه كنيم؟ دانش‌آموزان پاسخ مي‌دهند: (مساحت ديوارهاي خانه را محاسبه كنيم.)

آماده‌سازي

فعاليت‌دانش‌آموزان

فعاليت‌ معلم

 

  فراگيران انجام مي‌دهند.

  به چهارضلعي‌هايي كه در اختيار داريد توجه كنيد و محيط چهارضلعي‌ها را به من نشان دهيد.

  فراگيران پاسخ مي‌دهند: دور تا دور شكل.

  محيط يعني كجاي شكل؟

  فراگيران انجام مي‌دهند.

  حالا مساحت شكل را به من نشان دهيد.

  فراگيران پاسخ مي‌دهند: سطح شكل، رويه‌ي شكل

  مساحت يعني كجاي شكل؟

  دانش‌آموزان توجه مي‌كنند.

  پس از يادآوري واحد طول و اجزاي آن به‌كمك مساحت‌ياب واحد مساحت را معرفي مي‌كنم.

  فراگيران مساحت مربع و مستطيل را به‌دست مي‌آورند.

  مساحت مستطيل و مربعي كه در اختيار داريد به كمك مساحت‌ياب به‌دست آوريد.

  فراگيران پاسخ مي‌دهند.

  طول مستطيل چند سانتي‌متر است؟

  فراگيران پاسخ مي‌دهند.

  عرض مستطيل چند سانتي‌متر است؟

  فراگيران پاسخ مي‌دهند:

عرض * طول = مساحت مستطيل

  با توجه به مساحت مستطيل كه حساب كرده بوديد مي‌توانيد دستور به دست‌ آوردن مستطيل را بگوييد.

  فراگيران پاسخ مي‌دهند.

  ضلع مربع چند سانتي‌متر است؟

  مجذور يك ضلع = مساحت مربع

  با توجه به مساحت مربع كه محاسبه كرده بوديد مي‌توانيد دستور به‌دست آوردن مربع را بگوييد.

  فراگيران انجام مي‌دهند.

  روي هر مستطيل يك خط كشيده‌ايم. اين قسمت را قيچي كنيد و يك متوازي‌الاضلاع بسازيد.

  فراگيران پاسخ مي‌دهند: (قاعده)

  طول مستطيل كجاي اين متوازي‌الاضلاع است؟

  فراگيران پاسخ مي‌دهند: (ارتفاع)

  به‌كمك دستور محاسبه مستطيل مي‌توانيد مساحت متوازي‌الاضلاع را به‌دست آوريد. اين قسمت را پاي تخته مي‌نويسم.

S = S

قاعده متوازي‌الاضلاع = طول مستطيل

ارتفاع * قاعده = S

ارتفاع متوازي‌الاضلاع = عرض مستطيل

 دانش‌آموزان شكل‌ها را قيچي مي‌كنند و شكل جديد را مي‌سازند و به كمك مساحت متوازي‌الاضلاع روش محاسبه‌ي مساحت مثلث و لوزي و ذوزنقه را
به‌دست مي‌آورند.

  به كمك متوازي‌الاضلاع مساحت مثلث و به كمك متوازي‌الاضلاع مساحت لوزي و به كمك دو ذوزنقه اول يك متوازي‌الاضلاع مي‌سازيم و به كمك آن مساحت ذوزنقه را محاسبه مي‌كنيم.

خلاصه مطالب مطرح‌شده با مشاركت گروه‌ها بيان مي‌شود.

جمع‌بندي مطالب

براي اين بخش 1 يا 2 سؤال مطرح مي‌كنيم. (بستگي به زمان)

براي گروه‌هايي كه پاسخ درست را مي‌گويند به‌عنوان تشويق يك علامت مثبت و در صورتي كه فقط يك گروه يا فقط يك نفر به سؤال پاسخ دهد، علاوه بر علامت مثبت يك كارت امتياز داده مي‌شود.

1- مساحت ذوزنقه‌2- ي مقابل را به دست آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

ارزشيابي تكويني

 پس از تدريس مساحت (مربع، مستطيل و متوازي‌الاضلاع و مثلث) كار در كلاس صفحه‌ي 171 و 173 توسط دانش‌آموزان در كلاس حل مي‌شود.

 پس از تدريس مساحت (لوزي و ذوزنقه) كار در كلاس صفحه‌ي 177 توسط دانش‌آموزان در كلاس حل مي‌شود.

 مسئله‌هاي صفحه‌ي 180 به‌عنوان تكليف منزل تعيين مي‌شود.

توضيح: مساحت‌ياب را مي‌توانيم از جنس مقوا يا از جنس طلق شفاف بسازيم به اين ترتيب كه يك طلق شفاف را به مربع‌هاي يك سانتي‌متري تقسيم مي‌كنيم.

مي‌توان اين كار را قبل از تدريس مساحت به‌عنوان انجام كار عملي از دانش‌آموزان خواست. مانند نمونه‌ي زير:

 

 

 

 

 

 

تعيين تكليف

 


مطالب مشابه :


روش نوشتن تحقیق(نمونه ی عینی)

به نام خدا. دانش آموزان عزيزبرای نوشتن تحقيق يا پژوهش، مراحل زير . صفحه اول (روی جلد ):بايد
زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

تايپ20,دانلود مقاله,تحقيق,نمونه ثبت نام این اول درس یک تا پنج نمونه سوالات
راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد

(طبق نمونه)-2 صفحه نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده يا شرح پديد الگوی صفحه ی اول
نرم افزاری اندرويد مخفی کردن پیامک + دانلود

تايپ20,دانلود مقاله,تحقيق,نمونه در صفحه گوشی یا اول پایه هشتم تحقيق در
نمونه هاي طرح درس رياضي سال - دوم

نمونه هاي طرح مي کند مطالبي مثل تحقيق کنيد کار غير کلاسی کار صفحه اول لیست
پاسخنامه مباني روش تحقيق نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نمونه سوالات پاسخنامه مباني روش تحقيق نيمسال دوم ثبت نام ارشد فراگیر 21 الی 28 دیماه
راهنماي نگارش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

(طبق نمونه)-2 صفحه نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده يا شرح پديد الگوي صفحه ي اول
انتخاب رشته سال اول دبیرستان و ضوابط و شرايط ورود به رشته ها (همراه با تغییرات امسال)

تايپ20,دانلود مقاله,تحقيق,نمونه اول دبیرستان کارودانش ثبت نام کنند و در مهرماه
نمونه سوال های پودمان 6 " نقشه کشی" کار و فناوری پایه هفتم

نمونه سوال های مي کند مطالبي مثل تحقيق کنيد کار غير کلاسی صفحه اول لیست
برچسب :