بخشنامه در خصوص تبديل وضعيت استخدامي فرزندان شهدا و جانبازان

دانلود بخشنامه شماره 969/92/220 مورخ 24/01/1392 در رابطه با تبديل وضعيت فرزندان شهدا و جانبازان


مطالب مشابه :


معافیت مالیاتی و بیمه پرسنل جانباز و فرزندان شهداء

آموزش حسابداری حقوق و نکته مهم و قابل تأمل این است که فرزندان شهدا از پرداخت مالیات بر
جوابیه به فرزندان معظم شهدا

فرزندان شهدا، جانبازان 25 درصد به بالا و از ابتدای سال جاری این افزایش حقوق اعمال
امتیازات فرزندان شهدا

تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در امتیازات جدید فرزندان شهدا طبق قانون مدیریت خدمات
افزایش سهمیه خانواده شهدا و جانبازان برای ورود به دانشگاه‌ها

افزایش سهمیه خانواده شهدا و همسر و فرزندان شاهد که از حقوق ایثارگران
لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران

تعیین و هرساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلین اضافه وبه شکل و فرزندان شهدا)
افزایش 15درصدی حقوق کارمندان در سال 91 تأیید شد

به گزارش نفت نیوز به نقل از فارس ، رحیم ممبینی درباره میزان افزایش حقوق فرزندان شهدا
بخشنامه در خصوص تبديل وضعيت استخدامي فرزندان شهدا و جانبازان

دانلود بخشنامه شماره 969/92/220 مورخ 24/01/1392 در رابطه با تبديل وضعيت فرزندان شهدا و افزایش حقوق
فعالیت 85 هزار رزمنده در آموزش و پرورش/ بنیاد شهید متولی درمان جانبازان آموزش و پرورش‌ است

*30 درصد استخدام مربوط به فرزندان شهدا شدن قانون، افزایش 25 درصدی حقوق خواهند
شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت تعیین شد

شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا
صدور احكام استخدام قطعي فرزندان شهدا و جانبازان 50 درصد به بالا

به صدور احكام استخدام قطعي فرزندان شهدا و فرزندان جانباز 50 درصد افزایش حقوق
برچسب :