متن ترانه های گوگوش(فائقه آتشین)

متن ترانه باور کن گوگوش

باور كن ، صدامو باور كن
صدایی كه تلخ و خسته ست
باور كن ، قلبمو باور كن
قلبي كه كوهه اما شكسته ست
شكسته ست

باور كن ، دستامو باور كن
كه ساقهء نوازشه
باور كن ، چشم منو باور كن
كه يك قصيده خواهشه

وسوسهء عاشق شدن
التهاب لحظه هامه
حسرت فرياد كردنه
اسم كسی با صدامه

اسم تو هر اسمی كه هست
مثل غزل چه عاشقانه ست
پر وسوسه مثل سفر
مثل غربت صادقانه ست

باور كن اسممو باور كن
من فصل بارون برگم
مطرود باغ و گل و شبنم
درختم درخت خشكی
تو دست تگرگم

باور كن هميشه باور كن
كه من به عشق صادقم
باور كن حرف منو باور كن

كه من هميشه عاشقم

--------------------------------------------------
متن ترانه مخلوق از گوگوش

    داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی
    شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی
    آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود
    اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود
    به عشق تو زنده بودم
    منو کشتی
    دوباره زنده کردی
    دوستت داشتم
    دوستم داشتی
    منو کشتی
    دوباره زنده کردی
    تا تویی تنها بهانه واسه زنده بودنم
    من به غیر از خوبی تو مگه حرفی میزنم؟
    عشقت به من داد عمر دوباره
    معجزه با تو فرقی نداره
    تو خالق من بعد از خدایی

    در خلوت من تنها صدایی
    به عشق تو زنده بودم
    منو کشتی
    دوباره زنده کردی
    دوستت داشتم
    دوستم داشتی
    منو کشتی
    دوباره زنده کردی
    رفته بود هر چی که داشتیم دیگه از خاطر من
    کهنه شد اسم قشنگت میون دفتر من
    من فراموش کرده بودم همه روزای خوبو
    اومدی آفتابی کردی تن سرد غروبو
    عشقت به من داد عمر دوباره
    معجزه با تو فرقی نداره
    تو خالق من بعد از خدایی

    در خلوت من تنها صدایی
    به عشق تو زنده بودم
    منو کشتی
    دوباره زنده کردی
    دوستت داشتم
    دوستم داشتی
    منو کشتی

    دوباره زنده کردی

    ------------------------------
    متن ترانه طلاق از گوگوش

        بشنو همسفر من
        از اين قصه تلخ راه دشوار
        ای تو تك چراغ اين شب تار

        اين كه گذشتن از كنار قصه ها نيست
        اين كه يه تصوير از سقوط آدما نيست

        ما بي تفاوت به تماشا ننشستيم
        ما خود درديم اين نگاهی گذرا نيست

        سفر چه تلخه در امتداد اندوه
        حس كردن مرگ لحظهء ويرانی كوه

        همپای هر بغض شكستن و چكيدن
        از درد غربت بي صدا فرياد كشيدن

        بشنو همسفر من
        با هم رهسپار راه درديم
        با هم لحظه ها را گريه كرديم

        ما در صداي بي صداي گريه سوختيم
        ما از عبور تلخ لحظه قصه ساختيم

        از مخمل درد به تن عشق جامه دوختيم
        تا عجز خود را با هم و بي هم شناختيم

        تنهايي رفتيم به عجز خود رسيديم
        با هم دوباره زهر تنهایی چشيديم

        شايد در اين راه اگر با هم بمانيم

        وقت رسيدن شعر خوشبختی بخوانيم

        ---------------------------------------------------------------
        متن ترانه خواب و بیدار از گوگوش

            خوابم يا بيدارم تو با مني با من
            همراه و همسايه نزديك تر از پيرهن
            باور كنم يا نه هرم نفسهاتو
            ايثار تن سوز نجيب دستاتو

            خوابم يا بيدارم
            لمس تنت خواب نيست
            اين روشني از توست
            بگو از آفتاب نيست
            بگو كه بيدارم
            بگو كه رويا نيست
            بگو كه بعد از اين
            جدايي با ما نيست

            اگه اين فقط يه خوابه تا ابد بذار بخوابم
            بذار آفتاب شم و تو خواب از تو چشم تو بتابم
            بذار اون پرنده باشم كه با تنزخمي اسيره
            عاشق مرگه كه شايد توي دست تو بميره

            خوابم يا بيدارم اي اومده از خواب
            آغوشتو وا كن قلب منو در ياب
            براي خواب من اي بهترين تعبير
            با من مدارا كن اي عشق دامنگير

            من بي تو اندوه سرد زمستونم

            پرنده اي زخمي اسير بارونم
            اي مثل من عاشق همتاي من محجوب

            بمون ، بمون با من اي بهترين اي خوب

            ---------------------------------------------------------------
            متن ترانه پل از گوگوش

                برای خواب معصومانهء عشق
                كمك كن بستری از گل بسازيم
                براي كوچ شب هنگام وحشت
                كمك كن با تن هم پل بسازيم
                كمك كن سايه بونی از ترانه
                برای خواب ابريشم بسازيم
                كمك كن با كلام عاشقانه
                برای زخم شب مرهم بسازيم

                بذار قسمت كنيم تنهاييمونو
                ميون سفرهء شب تو با من
                بذار بين من و تو ، دستای ما
                پلي باشه واسه از خود گذشتن

                بذار قسمت كنيم تنهاييمونو
                ميون سفرهء شب تو با من
                بذار بين من و تو ، دستای ما
                پلي باشه واسه از خود گذشتن

                تورو ميشناسم اي شبگرد عاشق
                تو با اسم شب من آشنایی
                از اندوه و تو و چشم تو پيداست
                كه از ايل و تبار عاشقایی
                تورو ميشناسم اي سر در گريبون
                غريبگی نكن با هق هق من
                تن شكستتو بسپار به دست
                نوازشهای دست عاشق من

                بذار قسمت كنيم تنهاييمونو
                ميون سفرهء شب تو با من
                بذار بين من و تو دستاي ما
                پلی باشه واسه از خود گذشتن

                بذار قسمت كنيم تنهاييمونو
                ميون سفرهء شب تو با من
                بذار بين من و تو ، دستای ما
                پلي باشه واسه از خود گذشتن

                به دنبال كدوم حرف و كلامی
                سكوتت گفتنه تمام حرفاست
                تورو از طپش قلبت شناختم
                تو قلبت قلب عاشقهاي دنياست
                تو با تن پوشي از گلبرگ و ه
                منو به جشن نور و آينه بردی
                چرا از سايه های شب بترسم
                تو خورشيد و به دست من سپردی

                بذار قسمت كنيم تنهاييمونو
                ميون سفرهء شب تو با من
                بذار بين من و تو ، دستای ما
                پلي باشه واسه از خود گذشتن

                بذار قسمت كنيم تنهاييمونو
                ميون سفرهء شب تو با من
                بذار بين من و تو ، دستای ما
                پلي باشه واسه از خود گذشتن

                كمك كن جاده هاي مه گرفته
                من مسافرو از تو نگيرن
                كمك كن تا كبوترهای خسته
                روی يخ بستگي شاخه نميرن
                كمك كن از مسافرهای عاشق
                سراغ مهربوني رو بگيريم

                كمك كن تا برای هم بمونيم
                كمك كن تا برای هم بميريم

                بذار قسمت كنيم تنهاييمونو
                ميون سفرهء شب تو با من
                بذار بين من و تو ، دستای ما
                پلی باشه واسه از خود گذشتن

                بذار قسمت كنيم تنهاييمونو
                ميون سفرهء شب تو با من
                بذار بين من و تو ، دستای ما

                پلي باشه واسه از خود گذشتن

                -------------------------------------------------------------
                متن ترانه ماه پیشونی از گوگوش

                    توی گسترده ی رویا . ای سوار اسب ابلق
                    دنبال کدوم مسیری . توی تاریکی مطلق

                    ای به رویا سرسپرده . با توام ای همه خوبی
                    راهی کدوم دیاری آخه با این اسب چوبی؟

                    با توام ای که تو فکرت .
                    با هر عشق و با هر اسمی
                    رهسپار فتح قلب .
                    ماه پیشونی طلسمی

                    توی دستای نجیبت عکس ماه پیشونی داری
                    واسه پیدا کردن جاش . دنیا رو نشونی داری

                    ماه پیشونی تو قصه .
                    فکر بیداری تو خوابه
                    خورشید هفت آسمون نیست .
                    عکس خورشید توی آبه

                    از خواب قصه بلند شو .
                    اسب چو بیتو رها کن
                    ماه پیشونی مال قصه است .
                    مرد من منو صدا کن
                    اگه از افسانه دورم . اگه ماه پیشونی نیستم
                    اگه با زمین غریبه . اگه آسمونی نیستم

                    واسه خواب خستگیهات .
                    مثل یک قصه لطیفم
                    به صداقت تو مومن .

                    مثل قلب تو شریفم

                    ---------------------------------------------------------------------
                    متن ترانه معشوق از گوگوش

                        تو نه باروني ، نه شن باد
                        تو نه مرهمي ، نه فرياد
                        تو نه خسته اي ، نه همپا
                        تو نه از غيري ، نه از ما
                        تو نه بيرون ، نه دروني
                        تو نه ارزون ، نه گروني
                        تو نه خاکي پوشش گنج
                        نه يه مُهره روي شطرنج
                        تو فقط هستي که باشي
                        تو نه مرگي نه تلاشي
                        نمي تونم ... نمي تونم
                        تو رو همصدا بدونم !
                        تو يه روز سبزي ، يه روز زرد
                        يه روز همدردي ، يه روز درد
                        اگه اشتباه مي خونم
                        بگو ، راست بگو ، بدونم
                        تو کدوم رنگي ؟! کدوم بو ؟!
                        اگه سکه اي کدوم رو ؟!
                        که نه ظلمت ، نه فروغي
                        نه رکودي ، نه بلوغي
                        نکنه حرفاي خامم خاطر عزيزو آزرد

                        نکنه اسم حقيرم توي کتاباي تو خط خورد

                        ----------------------------------------------------------
                        متن ترانه همسفر از گوگوش

                            تو از كدوم قصه اي كه خواستنت عادته
                            نبودنت فاجعه بودنت امنيته
                            تو از كدوم سرزمين تو از كدوم هوايي
                            كه از قبيله ي من يه آسمون جدايي

                            اهل هر جا كه باشي قاصد شكفتني
                            توي بهت و دغدغه ناجي قلب مني
                            پاكي آبي يا ابر نه خدايا شبنمي
                            قد آغوش مني نه زيادي نه كمي

                            منو با خودت ببر اي تو تكيه گاه من

                            خوبه مثل تن تو با تو همسفر شدن
                            منو با خودت ببر من به رفتن قانعم
                            خواستني هر چي كه هست
                            تو بخواي من قانعم

                            اي بوي تو گرفته تن پوش كهنه ي من
                            چه خوبه با تو رفتن رفتن هميشه رفتن
                            چه خوبه مثل سايه همسفر تو بودن
                            هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن

                            چي مي شد شعر سفر بيت آخرين نداشت
                            عمر پوچ من و تو دم واپسين نداشت
                            آخر شعر سفر آخر عمر منه
                            لحظه ي مردن من لحظه ي رسيدنه

                            منو با خودت ببر اي تو تكيه گاه من

                            خوبه مثل تن تو با تو همسفر شدن
                            منو با خودت ببر من حريص رفتنم
                            عاشق فتح افق دشمن برگشتنم

                            منو با خودت ببر منو با خودت ببر

                            --------------------------------------------------------------
                            متن ترانه من امده ام از گوگوش

                                من آمده ام وای وای ، من آمده ام
                                عشق فرياد كند
                                من آمده ام كه ناز بنياد كند
                                من آمده ام

                                اي دلبر من الهي صد ساله شوی
                                در پهلوی ما نشسته همسايه شوی
                                همسايه شوي كه دست به ما سايه كنی
                                شايد كه نصيب من بيچاره شوی

                                من آمده ام وای وای، من آمده ام
                                عشق فرياد كند
                                من آمده ام كه ناز بنياد كند
                                من آمده ام

                                عشق آمد و خيمه زد به صحرای دلم
                                زنجير وفا فكنده در پای دلم
                                عشق اگر به فرياد دل ما نرسد
                                ای وای دلم واي دلم وای دلم

                                من آمده ام وای وای من آمده ام
                                عشق فرياد كند
                                من آمده ام كه ناز بنياد كند
                                من آمده ام

                                بيا كه برويم از اين ولايت من و تو
                                تو دست منو بگير و من دامن تو
                                جايي برسيم كه هر دو بيمار شويم
                                تو از غم بي كسی و من از غم تو

                                من آمده ام وای وای من آمده ام
                                عشق فرياد كند
                                من آمده ام كه ناز بنياد كند
                                من آمده ام


مطالب مشابه :


ساخت نوشته آتشین :

پارس تم - گالری قالب بلاگفا و قالب وبلاگ - ساخت نوشته آتشین : - قالب بلاگفا,قالب براي بلاگفا
فائقه آتشین (گوگوش)

♦♦♦ وبلاگ هواداران شهرستان سراب ♦♦♦ - فائقه آتشین (گوگوش) - [ طراح قالب :
رمان خواهر های وحشی(wild sisters)-قسمت5

***رمان آتشین*** - رمان خواهر های وحشی(wild sisters)-قسمت5 [ طراح قالب :
متن ترانه های گوگوش(فائقه آتشین)

میزبان13 - متن ترانه های گوگوش(فائقه آتشین) كد نويسي و ترجمه قالب توسط : پيام بلاگ -
متن عاشقانه

قلب آتشین Ghalb Atashi - متن عاشقانه - عاشقانه . عکس و
برچسب :