9--جملات مفعولی - بخش اول

جملات مفعولی برای اسم های مذکر و اکثر اسم ها دارای تغییرات اساسی هستند . تشخیص تفاوت بین جملات فاعلی و مفعولی با اسم های مذکر ؛ مونث و خنثی و جمع با کلمات معلومی مانند der,die,das و کلمات مجهول مانند ein , eine , kein است

جملات فاعلی :

مذکر --- der hund-ein hund – kein hund  ( سگ )

مونث --- die katze , eine katze , keine katze ( گربه )

خنثی --- das buch – ein buch – kein buch ( کتاب )

جمع --- die bilder , bilder , keine bilder (عکس)

جملات مفعولی :

مذکر --- den hund , einen hund , keinen hund

مونث --- die katze , eine katze , kein katze

خنثی --- das buch , ein buch , keine bilder

جمع --- die bilder , bilder , keine bilder

جملات مفعولی در آلمانی سه کار اساسی را انجام می دهند

1-   مفعول مستقیم را معرفی می کند

2-   مفعول با واسطه را معرفی می کند

3-   زمان دقیق جمله را مشخص می کند

مفعول مستقیم :

مفعول مستقیم مانند همان چیزی است که در انگلیسی داریم یعنی whom , who . جواب نیز به مفعول مستقیم برمی گردد .

Mein vater besucht einen freund --- پدر من یک دوست را دید – مفعول مستقیم einen freund   است .

Er lernt deutsch --- او آلمانی یاد می گیرد --- مفعول مستقیم deutsch است .

درجملات زیر تفاوت بین جملات ساده دارای ضمایر مفعولی را مشاهده می کنید

Kennst du mich nicht? ------ آیا مرا نمیشناسی ؟

Neimand kann dich verstehen ---- هیچ کس تو را نمی فهمد

Der Lehrer tadelt ihn ----- معلم او را نقد کرد

Herr bauer hat sie gegrüsst ---- آقای بایر به او سلام داد

Meine schwester hangt es an die wand – خواهرم آن را به دیوار کوبید

Unsere eltern lieben uns sehr --- خانواده ما ؛ ما را دوست دارد

Eure mutter hat euch gut erzogen --- مادر شما ، شما را خوب تربیت کرده است.

Professor Schmidt wird sie jetzt prüfen – پرفسور اشمیت از شما تست خواهد گرفت

Wer hat sie gekauft? --- چه کسی آن ها را خرید ؟


مطالب مشابه :


جملات و اصطلاحات کاربردی ساده

Wie sprechen Wir Deutsch? - جملات و اصطلاحات کاربردی ساده - یادگیری زبان آلمانی
8--جملات فاعلی در زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی - 8--جملات فاعلی در زبان آلمانی - آموزش زبان آلمانی شامل گرامر - لغات - مکالمه
9--جملات مفعولی - بخش اول

آموزش زبان آلمانی - 9--جملات مفعولی - بخش اول - آموزش زبان آلمانی شامل گرامر - لغات - مکالمه
سخنان و جملات زیبای آلمانی

سخنان و جملات زیبای آلمانی * * * lebe jeden Tag als wärs dein letzter. هر روزت را طوری زندگی کن که انگار آخرین
درس دهم: جملات امری در زبان آلمانی

آلمان و آموزش زبان آلمانی رايگان و تحصیل - درس دهم: جملات امری در زبان آلمانی - Deutsch /آموزش
آموزش زبان آلمانی -- سمعی و بصری 1

آموزش زبان آلمانی شما بتوانید علاوه بر تلفظ جملات آلمانی ، معنای فارسی هر جمله را
درس نهم: پرسشی کردن جملات آلمانی

آلمان و آموزش زبان آلمانی رايگان و تحصیل - درس نهم: پرسشی کردن جملات آلمانی - Deutsch /آموزش زبان
سلام به زبان های دنیا

کلمات و جملات انگلیسی آلمانی goten tag. ایتالیایی
برچسب :