جملات و اصطلاحات کاربردی ساده

جملات و اصطلاحات کاربردی ساده:

Hallo  سلام

Guten Tag     روز بخیر

Tschüs     بای بای

Aufwiedersehen   به امید دیدار

Was bedeutet ....    ؟.... چه معنی دارد

Bitte wiederholen Sie!    لطفا تکرار کنید.

Sprechen Sie nicht !           صحبت نکنید

Wie gehts Ihnen?   حال شما چطور است؟ 

Sehr gut       خیلی خوب

Gut     خوب

Mir ist kalt    من سردم است

Mir ist warm     من گرمم است

Ich besuche einen Deutschkurs     من یک دوره کلاس آلمانی میگذرانم

Was ist los?      چه خبر است؟

Wo sind Sie geboren?   کجا به دنیا آمده اید؟

Was ist Ihre Adresse?       آدرس شما چیست؟

Was ist Ihre Telefonnummer?    شماره تلفن شما چیست؟

Sind  Sie ledig ?      آیا شما مجردید؟

Sind Sie verheiratet ?  آیا شما ازدواج کرده اید؟

Haben Sie Kinder ?   آیا شما بچه دارید؟

Wie alt sind Sie ?   شما چند سالتونه؟

Was kostet eine Flasche Cola ?  قیمت یک شیشه کولا چند است؟

Darf  ich draußen gehen?   اجازه دارم برم بیرون؟

Dürfte ich draußen gehen?   اجازه دارم برم بیرون(مودبانه)ر

Darf ich herrein kommen ?  اجازه دارم بیام تو ؟

Könnte ich herrein kommen ?  میتونم بیام تو؟(مودبانه)ر

 

Wie spät ist es?   ساعت چند است؟

 

Wie heißen Sie?   نام شما چیست؟  

Ich heiße Thomas   اسم من توماس است

Wo wohnen Sie?   شما کجا اقامت داری؟      

Ich wohne in Shiraz   من در شیراز اقامت دارم

Woher kommen Sie?     شما از از کجا آمده اید؟         

Ich komme aus shiraz   من از شیراز آمده ام

Auf welche Sprache sprechen Sie?   به چه زبانی صحبت میکنید؟

Ich spreche Deutsch      من به آلمانی صحبت میکنم

 


مطالب مشابه :


جملات و اصطلاحات کاربردی ساده

Wie sprechen Wir Deutsch? - جملات و اصطلاحات کاربردی ساده - یادگیری زبان آلمانی
8--جملات فاعلی در زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی - 8--جملات فاعلی در زبان آلمانی - آموزش زبان آلمانی شامل گرامر - لغات - مکالمه
9--جملات مفعولی - بخش اول

آموزش زبان آلمانی - 9--جملات مفعولی - بخش اول - آموزش زبان آلمانی شامل گرامر - لغات - مکالمه
سخنان و جملات زیبای آلمانی

سخنان و جملات زیبای آلمانی * * * lebe jeden Tag als wärs dein letzter. هر روزت را طوری زندگی کن که انگار آخرین
درس دهم: جملات امری در زبان آلمانی

آلمان و آموزش زبان آلمانی رايگان و تحصیل - درس دهم: جملات امری در زبان آلمانی - Deutsch /آموزش
آموزش زبان آلمانی -- سمعی و بصری 1

آموزش زبان آلمانی شما بتوانید علاوه بر تلفظ جملات آلمانی ، معنای فارسی هر جمله را
درس نهم: پرسشی کردن جملات آلمانی

آلمان و آموزش زبان آلمانی رايگان و تحصیل - درس نهم: پرسشی کردن جملات آلمانی - Deutsch /آموزش زبان
سلام به زبان های دنیا

کلمات و جملات انگلیسی آلمانی goten tag. ایتالیایی
برچسب :