ریاضیات عمومی جلد یک دو نوشته ایساک مارون ترجمه خلیل پاریاب عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

ریاضیات عمومی جلد یک دو نوشته ایساک مارون ترجمه خلیل پاریاب عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

ریاضیات عمومی جلد یک

 

نوشته ایساک مارون

ترجمه خلیل پاریاب عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

 

چاپ اول 1365 چاپ دهم 1387 قیمت 1400 تومان 352 صفحه

 

فصلهای کتاب : 1-مقدمه ای بر آنالیز ریاضی ، 2-مشتقگیری از توابع ، 3-کاربرد مشتق در بررسی توابع و  ضمیمه : اعداد مختلط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضیات عمومی جلد یک دو نوشته ایساک مارون ترجمه خلیل پاریاب عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

ریاضیات عمومی جلد دوم 

 

نوشته ایساک مارون

ترجمه خلیل پاریاب عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

 

چاپ اول 1365 چاپ دهم 1387 قیمت 1400 تومان 352 صفحه

 

فصلهای کتاب :

 4-روشهای بنیادی انتگرالگیری 5-دسته های اساسی از توابع انتگرالپذیر 6- انتگرال معین

 7-کاربردهای انتگرال معین 8-انتگرالهای غیر عادی (یا توسعی ) 9- سریهای نا متناهی

 

 


مطالب مشابه :


دانلود جلد 2 ریاضی عمومی 1 ایساک مارون

2 ریاضی عمومی 1 ایساک مارون دانلود جلد 2 ریاضی عمومی 1 (1) از ج 2 کتاب ایساک مارون
ریاضیات عمومی جلد یک دو نوشته ایساک مارون ترجمه خلیل پاریاب عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

ریاضیات عمومی جلد یک دو نوشته ایساک مارون ترجمه و دانلود ها ریاضی ، 2
کتابهای کارشناسی و عمومی و مهندسی

دانلود کتب وجزوات ریاضی حل تمرین کتاب حساب یک متغیره-مارون کتاب ریاضی 1 پارسه; کتاب
دانلود مجموعه ای از کتابهای ریاضی عمومی ، مهندسی و...

خانه ریاضی بهبهان - دانلود مجموعه ای از کتابهای 1- کتاب ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی - مارون
دانلود رایگان کتاب ریاضی

پگاه ریاضی - دانلود رایگان کتاب ریاضی - لذت ریاضی را با مهران تجربه
منابع و گرایش های رشته ریاضی کاربردی در کارشناسی ارشد

نوشته ایساک مارون دانلود کتاب سیستم های دانلود حل تمربن ریاضی(1) دانلود جزوه مبانی
كارشناسي ارشد ریاضی

كارشناسي ارشد ریاضی ‏ ‏2- رياضيات عمومي- ايساك مارون- ترجمة: کتاب قویتری در این زمینه :
کتابهای کارشناسی و عمومی و مهندسی

دانلود کتاب و جزوه ریاضی حل تمرین کتاب حساب یک متغیره-مارون- Problems.In.Calculus.Of.One.Variable_Maron;
منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی دولتی و آزاد

دانلود کتب وجزوات ریاضی تمام ریاضی (1 و ارشد رشته ریاضی نشر کتاب دانشگاهی
برچسب :