سوالات درس اقتصاد -تست

سوالات  درس اقتصاد سال دوم انساني  سال تحصيلي89 وقت20دقيقه

 

نام ونام خانوادگي...............................دبيرستان..................... كلاس...................

 

1-توليد كنندكان باهدف....................به توليد كالا وخدمات مي بردازند؟

الف- كسب سود      ب-رفع نياز مردم      ج-مصرف بيشتر   د-انديشه اقتصادي

2-تصميماتي كه انسان در مورد مسايل اقتصادي مي گيرد ريشه در

الف-نيازهاي محدود   ب-خواستهاي محدود ج -نياز اوليه د-نيازها وخواستهاي نامحدود

3-كدام جمله نادرست است

الف-بين پيش فرزهاي اوليه علم اقتصاد وتعاليم اسلامي تقابلي وجود ندارد

 ب-با براورد شدن هر نياز  نياز جديد مطرح مي شود

ج-كالاهاي كه نياز اوليه را برطرف كند كالاي اساسي گفته مي شود 

د-بيشتر منابع در دسترس انسان براي رفع يك نياز معين بكار مي رود

4- علم اقتصاد ،علم ........... است

الف-جلوگیری از تورم                            ب-تخصیص عوامل کمیاب به اهداف گوناگون  

ج-تعین اهداف جامعه                               د-افزایش منابع محدود جامعه

5-كداميك از موارد جز موضوعات مورد مطالعه علم اقتصاد نمي باشد؟

الف-سياست مالي    ب-سرمايه كذاري          ج -ارز      د-شكل كيري منابع

6-جرا افراد بايد در ميان خواسته هاي خود به انتخاب دست بزنند؟

الف-جون انسان موجودي انتخاب كراست     ب-جون منابع در اختيار  باسخكوي همه نيازها نيست    

  ج-جون امكانات متنوع هستند         د-زيرا با انتخاب مي توان به همه خواسته ها رسيد

7-بوشاك وخوار بار كه خانواد ها تهيه مي كنند جه نوع كالايي است؟

الف-واسطه اي                                       ب-مصرفي   

 ج-تجملي                              د-تكميلي

8-انسان بدنبال ..........................تصميم مي كيرد؟

الف-منابع وامكانات           ب-تلاشهاي جمعي          ج- خواسته هاي نامحدود        د- احساس نياز  

9-بهترين روش استفاده از منابع وامكانات كدام است ؟

الف-صرفه جويي در منابع وحذف خواستها                                     ب-استفاده نامحدود ازمنابع   

ج-توسعه منابع به حد دلخواه جهت باسخكويي                              د-ارتقا سطح بالاتر از توليد و رفاه   

10-كداميك دربر كيرنده نكات در علم اقتصاد نيست؟

الف-نامحدود بودن منابع   ب-  نامحدود بودن نيازها         

 ج- قابليت مصارف متعدد منابع   د- محدود بودن منابع  

11-مواد اوليه خريداري شده توسط توليد كننده كه براي توليد كالاهاي ديكر بكار مي رود................كويند؟

الف- كالاي واسطه اي            ب- كالاي سرمايه اي                   ج- كالاي تجملي                   د- كالاي اساسي  

12- هدف جامعه غير اسلامي..................وهدف جامعه مصرفي اسلامي....................بيشتراست

الف- رفاه بيشتر- تجملات  ب-تجملات- تعالي فكري    ج-ارتقاي سطح فرهنكي-  تعالي فكري بيشتر   د-تجملات- رفاه   

 

                 موفق باشيد


مطالب مشابه :


تست اقتصاد (1)

سوالات جامعه شناسی متوسطه - تست اقتصاد (1) - وبلاگ معلم جامعه شناسی در زمینه سوالات علوم
روش مطالعاتی اقتصاد کلان

کارشناسی ارشد اقتصاد مطالب و به خاطر سپردن چند فرمول از پس تست هایی که سالهای اخیر
بانک سوال تست اقتصاد دوم دبیرستان :

بانک سوال تست اقتصاد دوم دبیرستان : 1. بهترين ملاك براي تعيين سطح رفاه اجتماعي در يك جامعه
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد

کشش ها و نظریات مصرف کننده از کتاب اقتصاد خرد هندرسون کووانت تست اقتصاد خرد تیمور محمدی
سوالات درس اقتصاد -تست

آشیانه زندگی - سوالات درس اقتصاد -تست - مسائل روز اقتصادی واجتماعی وآموزشی بهمراه مطالب درسی
منابع پیشنهادی کنکور ارشد اقتصاد

اقتصاد نفت و گاز - منابع پیشنهادی کنکور ارشد اقتصاد - - اقتصاد نفت و تست اقتصاد خرد:
منابع پیشنهادی دکترای تخصصی(Ph.D) اقتصاد سلامت

اقتصاد، سلامت، توسعه - منابع پیشنهادی دکترای تخصصی(Ph.D) اقتصاد سلامت - Economics, Health, Development
روش مطالعه اقتصاد خرد

یادداشت های اقتصادی - روش مطالعه اقتصاد خرد - علی رئوفی/ دانشجوی دکترای اقتصاد مالی دانشگاه
ليست منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي

راهنمای کارشناسی ارشد اقتصاد ۲-کتاب تست اقتصاد خرد دکتر تیمور
برچسب :