رئیس آموزش وپرورش شهرستان جوانرود بالاخره ازسمت خودخداحافظی کرد

آوای اورامانات:براساس گزارشهای رسیده به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات سیدلطیف حسینی رئیس آموزش وپرورش شهرستان جوانرودازسمت خودخداحافظی نمود.

براساس این اخباروباتوجه به اینکه درروزیکشنبه نوزدهم شهریورماه درهمین پایگاه ازبرکناری رئیس آموزش وپرورش شهرستان جوانرود خبرداده بودیم،بالا خره وی برکنار و حمزه نادری (واحدگزینش)به صورت موقت به عنوان سرپرست منصوب تادرآینده نزدیک گزینه پیشنهادی پس ازطی مراحل قانونی به عنوان رئیس آموزش وپرورش جوانرود منصوب شود.


مطالب مشابه :


برنامه عملیاتی سالانه گروههای آموزشی

برنامه عملیاتی سالانه گروههای آموزشی مدیریت آموزش و پرورش جوانرود در سال تحصیلی 93/92
تعالی مدیریت کیفیت مدار

آموزش راهنمایی جوانرود - تعالی مدیریت کیفیت مدار - آموزش راهنمایی مدیریت آموزش و پرورش
طرح ها و برنامه های تحولی دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان جوانرود در سال تحصیلی 92/91

آموزش راهنمایی مدیریت آموزش و پرورش راهنمایی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جوانرود.
انتظارات کلی از مدیران و معاون دبیران دوره راهنمایی تحصیلی

آموزش راهنمایی مدیریت آموزش و پرورش راهنمایی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جوانرود.
مسئولیت ها و رفتار معلم8 ویژگی های خاص هر موضوع درسی

آموزش راهنمایی جوانرود آموزش راهنمایی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
شرح وظایف معاون اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی

آموزش راهنمایی جوانرود آموزش راهنمایی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
رئیس آموزش وپرورش شهرستان جوانرود بالاخره ازسمت خودخداحافظی کرد

نزدیک گزینه پیشنهادی پس ازطی مراحل قانونی به عنوان رئیس آموزش وپرورش جوانرود و هفتم
تغییرات در مدیریت آموزش و پرورش جوانرود

هم اندیشی در باره انتخابات شهرستان های جوانرود،پاوه،ثلاث باباجانی و روانسر
نمونه سوال پایه ی ششم ابتدایی نوبت اول

نام و نام خانوادگی : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جوانرود . دبستان : صلاح الدین ایوبی
خانواده خوشبخت

آموزش راهنمایی جوانرود - خانواده خوشبخت - آموزش راهنمایی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جوانرود
برچسب :