شرح وظایف معاونین مدارس

 با توجه به نزدیک شدن سال تحصیلی، شرح وظایف معاونین در مدارس را مطلبی مفید دیدم که شاید بتواند چراغ راهی برای معاونین عزیز و زحمتکش باشد.

در اینجا، ابتدا وظایف معاون لیست گردیده که ناظری است بر فعالیتهای  معاونت های انضباطی، آموزشی و تربیتی اشراف دارد. شرح وظایف ناظمین،در حقیقت همان وظیفه های معاونت های مختلف میباشد که با مطالعه دقیق وظایف هر یک قابل تفکیک میباشد.

 شرح وظایف معاون مدرسه:                

 

 

الف)

1- هدایت و رهبری مدرسه در غیاب مدیریت

2- بررسی و کنترل حضور و غیاب کارکنان وگزارش هفتگی به مدیریت

3- همکاری و اشتراک مساعی در کلیه امور با مدیر مدرسه

4- همکاری و همیاری در جهت اجرای طرح های آموزشی و پرورشی

5- نظارت بر برنامه ها و نحوه عملکرد ناظم در مدرسه

6- نظارت بر نحوه تدریس و رفتار دبیران در کلاس

7- برنامه ریزی در اداره کلاس در غیاب معلم با استفاده از ناظم  و نیروهای آزاد در مدرسه

8- ارائه گزارش دقیق به مدیر نسبت به مواردی که در طول روز در مدرسه رخ می دهد  

9- ارزشیابی عملکرد ارتباطی مشاور ، ناظم ، دبیر و کادر دفتری با اولیاء و گزارش آن به مدیر مدرسه

10- نظارت و کنترل دقیق همکاران در بحث طرح درس و مشارکت در امور تدریس دانش آموزان

11- نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد همکاران در بحث کلاس های خصوصی و فوق برنامه ها

-12انتقال انتقادات و پیشنهادات مدیر مدرسه و والدین به سایرهمکاران

13- نظارت و کنترل دقیق در برگزاری امتحانات ، آزمون ها و . . .

14- مطالعه دقیق و اجرای به موقع دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ابلاغ به سایر همکاران

15- نظارت بر کار خدمتگزاران در حفظ نظافت و بهداشت مدرسه

ب)

16- ابتکار عمل در جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه

17- ارائه طرح های متنوع در جهت ارتقاء کیفیت امور پرورشی

18- ایجاد زمینه های شوق و انگیزش دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت و مراسم ها

19- نظارت و کنترل دقیق بر گفتار ، کردار و رفتار دانش آموزان

20- فعال نمودن کتابخانه و ایجاد زمینه های شوق در دانش آموزان جهت استفاده از کتابخانه

21- نظارت بر انتشار فصلنامه و بروشور های مختلف

22- فعال نمودن تشکل های دانش آموزی

23- برنامه ریزی دقیق در جهت متنوع نمودن مراسم ها ی مختلف

24- ارتباط مستمر با اداره

25- تنوع و تعویض مطالب نصب شده در تابلوهای پرورشی

26- تهیه ، تنظیم و نوشتن دفتر گزارش کار پرورشی در یکسال تحصیلی

27- آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در مسابقات منطقه

28- تهیه و تنظیم تقویم اجرایی

29- برگزاری همایش های قرآنی

30- اجرای طرح موج نو ) سیاستگذاری و برنامه ریزی مدون برای انجام کلیه فعالیتهای آموزشی و تربیتی مدرسه بر

مبنای یک الگو یا روش جدید، خلاق و پویا در طول سال تحصیلی )

31- انتشار بروشور گامی به سوی دانایی

32- ترویج فرهنگ قرآنی در مدرسه

33- برگزاری مراسم زیارت آل یاسین، برگزاری جلسات ترجمه آیات نورانی قرآن کریم، برگزاری مراسم زیارت عاشورا

34- برگزاری مراسم شب شعر

35- برگزاری اردوهای تشویقی در طول سال تحصیلی

36- برگزاری مسابقات فرهنگی داخلی

37- برگزاری سلسله جلسات امام شناسی

38- تشکیل بسیج دانش آموزی

 

شرح وظایف ناظمین مدرسه

 

 

همکاری با مدیریت مدرسه:

1 – همکاری و اشتراک مساعی با مدیر و معاون

2 – ایجاد زمینه ارتباط سالم میان مدیر ، معاون و همکاران

3 – همکاری در جهت اجرای طرح های آموزشی و تربیتی

4 – ارائه ی طرح های مناسب در جهت تسهیل امور مدرسه

 

                 رعایت مقررات و انضباط اداری:      

 

1 – حضور به موقع در مدرسه در کل روزها

2 – حضور در مدرسه حداقل 15 دقیقه قبل از اغاز به کاردانش آموزان

3 – بررسی و کنترل حضور و غیاب دانش آموزان و گزارشبه مدیریت

4 – امضاء به موقع دفتر حضور و غیاب

5 – مطالعه ی دقیق و اجرای به موقع دستورالعمل ها و بخشنامه ها

 

نظارت و کنترل بر فعالیتهای مدرسه:

 

1 – نظارت ، کنترل و ایجاد نظم در برگزاری مراسم ها

2 – نظارت بر بهداشت و پوشش ( لباس فرم ) دانش آموزان

3 – نظارت بر رفتار دانش آموزان در ساعات تفریح

4-نظارت بر کار خدمتگزاران  در حفظ نظافت

 

              

 

                     مسئولیت پذیری:

 

1 – به عهده گرفتن مسئولیت مدرسه در غیاب مدیر و معاون

2 – همکاری با مدیر و معاون در غیاب سایر همکاران

3 – مدیریت بر اداره کلاس در غیاب معلم مربوطه

4 – مراقبت و رسیدگی به ورود و خروج دانش آموزان در ساعت آموزشی

5 – رسیدگی به تاخیر و غیبت دانش آموزان و گزارش به اولیاء و مسئول مدرسه

 

همکاری در امور مختلف طبق شرح وظایف:


1 – همکاری و همیاری در سایر فعالیت های گروهی مدرسه

2 – ایجاد نظم و نظارت در برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق امتحانی

3 – انتقال انتقادات و پیشنهادات همکاران ، اولیاء و دانش آموزان به مدیر

 

 

ابتکاروخلاقیت:

 

1 – ارائه طرح های جدید و به روز جهت ارتقاء امور انضباطی وآموزشی

2 – ابتکار در جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه

3 – ارائه شیوه های مطلوب جهت ارتباط مناسب با اولیاء و دانش آموزان

4 – خلاقیت در ارائه روشهای تشویق و تنبیه در چهارچوب مقررات مدرسه


بهبود بخشیدن به امور پرورشی
-

1 – ارائه برنامه ها و طرح های نو و اجرای آن در مراسم صبحگاهی  و زنگ تفریح

2 – ایجـاد زمینه هـای  شـوق و انـگیـزش دانـش آمــوزان بـرای

 شـرکـت در نماز جماعت و مراسم ها

3 – آگاه نمودن مسئولین مدرسه از مشکلات اخلاقی و

انضباطی دانش آموزان جهت بررسی و پیگیری

4 – شرکت فعال در گروه ها

 

 

مقبولیت در محل کار:

 

1- به کارگیری ادبیات ارتباطی مناسب میان همکاران ، اولیاء و دانش آموزان مدرسه

2 –  ارائه راهکارهای مناسب جهت ایجاد روحیه ی امیدواری ،نشاط و شادابی در مدرسه

3 –   تهیه برنامه ی سالانه  و تنظیم تقویم اجرایی

 

 

 


مطالب مشابه :


شرح وظایف معاون آموزشی مدرسه:

شرح وظایف معاون آموزشی مدرسه: 5- نظارت بر برنامه ها و نحوه عملکرد ناظم در مدرسه.
شرح وظایف مدير مدرسه

شرح وظایف مدير مدرسه ـ حضور در مدرسه حداقل نيمساعت قبل از شروع كار مدرسه و عدم خروج از آن
وظایف دانش آموزان

سال ششم ابتدایی مدرسه ی شهید مدیر، ناظم، معلم، کارمند بانک وظایف دانش آموز در مدرسه.
شرح وظایف معاون آموزشی براساس دستورالعمل صادره از وزارت آموزش و پرورش

نظم در دبستان - شرح وظایف معاون آموزشی براساس دستورالعمل صادره از وزارت آموزش و پرورش - - نظم
شرح وظایف معاونین مدارس

شرح وظایف معاون مدرسه: 7- برنامه ریزی در اداره کلاس در غیاب معلم با استفاده از ناظم و
معاون آموزشي ( وظايف ، مشكلات ، راهكارها ،...)

زنگ تفريح در مدرسه،وظيفه ناظم در زنگ تفريح،حياط مدرسه،سرويس هاي بهداشتي وظایف, مشکلات,
شرح وظايف معاون مدرسه

همیار مدیر دوره ی ابتدایی - شرح وظايف معاون مدرسه - اداری- آموزشی- تربیتی راجع به مدیریت
شرح وظايف معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه در رويكرد جديد معاونت پرورشي و تربيت بدني

همیار مدیر دوره ی ابتدایی - شرح وظايف معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه در رويكرد جديد معاونت
موضوعاتي براي تحقيق در آموزش و پرورش

راههای موفقیت ناظم مدرسه وظایف روانشناس مدرسه. دلایل عدم همکاری معلمان با مدیر
نظم و انضباط در مدرسه

معاون آموزشی - نظم و انضباط در مدرسه - مطالب ارزنده ای برای معاونین آموزشی و تبادل افکار
برچسب :