نحوه محاسبه جریمه لیست وتاخیرحق‎بیمه تامین اجتماعی

نحوه محاسبه جریمه لیست وتاخیرحق‎بیمه تامین اجتماعی

 

images2OOOJS5E

بیمه اجتماعی

با توجه به ماده ۱۱قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور،جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است:
۱- جریمه عدم ارسال لیست
۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون(هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد)و در مورد فعالیتهایی که مهلت ارسال لیست پرداخت حق بیمه آنان از یک ماه به ۲ماه افزایش یافته خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهند بود.
درصورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد. ضمنا جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات وتجدیدنظر،تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.
جریمه تاخیر لیست نیز به میزان ۱۰درصد و دریک نوبت بر جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که:
الف)کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری)برای یک بار به وی تعلق می گیرد.
ب)چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.
ج)درکارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰درصدجریمه تعلق می گیرد.
توجه:چنانچه کارفرما قبل از صدور برگ لازم اجراء(اجراییه)نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از۴۰درصد بخشودگی جرایم برخودار می گردند.

منبع: سایت سرمایگان


مطالب مشابه :


دانلود نمونه فرم بیمه

دانلود فرم لیست کالای نحوه پرداخت کمک هزینه ازدواج سازمان تأمین اجتماعی اصول بیمه
فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد / حقوق و مزایای بیمه تامین اجتماعی

فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد / حقوق و مزایای بیمه تامین اجتماعی فرمی است که می بایست
نحوه محاسبه جریمه لیست وتاخیرحق‎بیمه تامین اجتماعی

نحوه محاسبه جریمه لیست وتاخیرحق‎بیمه تامین اجتماعی لیست پرداخت حق بیمه فرم تماس با
سامانه ثبت نام بیمه خدمات درمانی رایگان (بیمه سلامت همگانی)

تلفن همراه مندرج در فرم ثبت نام اولیه اطلاع تامین اجتماعی ، کمیته لیست بیمه
فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد برای بیمه تامین اجتماعی

فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد برای بیمه تامین اجتماعی . تاريخ : فرم تماس با
قابل توجه داروخانه های طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی

اطلاعیه تامین اجتماعی : - فرم های صورتحساب نسخ بیمه داروخانه ها - دانلود کتب و جزوات
برچسب :