تله پاتولوژی اسلاید مجازی برای برنامه اطمینان کیفیت پاتولوژی جراحی یک بیمارستان آموزش دانشگاهی

http://it.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=101&siteid=101&pageid=21690

تله پاتولوژی اسلاید مجازی برای برنامه اطمینان کیفیت پاتولوژی جراحی یک بیمارستان آموزش دانشگاهی
spacer.gif

 منبع :
spacer.gif
 نگارنده : Anna R.Graham و همکاران    ایمیل :
spacer.gif
 نوشته شده در تاريخ : 1388/09/23  

Keywords: Telepathology, Virtual slide, Virtual microscopy, Quality Assoranace, Medical errors, cancer

تله پاتولوژی اسلاید مجازی یک ابزار بالقوه مهم برای مرور مجدد موارد پاتولوژی جراحی به عنوان بخشی از برنامه اطمینان کیفیت است. دانشکده پاتولوژی دانشگاه آریزونا اقدام به اجرای یک برنامه اطمینان کیفیت بین 2 بیمارستان دانشگاهی با 6 مایل فاصله از هم کرده است. بیمارستان مرکز پزشکی دانشگاه (UMC) در Tucson، AZ ، تقریبا 20000 نمونه پاتولوژی جراحی در سال را دارا است.

بیمارستان خدمات بهداشتی پزشکان دانشگاه (UPHH) در Kino Campos، دارای نمونه های پاتولوژی یک دهم UMC است. در UMC. 10 پاتولوژیست جراحی مشغول به کار هستند در حالیکه در UPHH فقط یک پاتولوژیست پاره وقت به صورت چرخشی کار می کند. برای انجام برنامه اطمینان کیفیت روزانه در مرور موارد، یک اسکنر اسلاید مجازی Dmetrix DX-40 Ultrapid در سال 2005 در UPHH نصب شد. از آن موقع، اسلایدهای شیشه ای موارد جدید سرطان و سایر موارد دشوار در همان روز بوسیله آزمایشگاه بافت شناسی UPHH اسکن می شوند. پاتولوژیست UPHH یک گزارش اولیه با استفاده از بررسی با میکروسکوپ نوری تهیه می کند. در ساعت 2:00 بعدازظهر هرروز، کلیه موارد از UPHH در UMC بوسیله پاتولوژیستها، رزیدنتهای پاتولوژی و دانشجویان پزشکی با استفاده از سیستم مشاهده اسلاید مجازی Dmetrix Iris مورد بررسی قرار می گیرند. اسلایدهای مجازی بر روی یک صفحه نمایش 50 اینچی بررسی می شوند. نتایج بررسی فاکس به آزمایشگاه UPHH فرستاده می شوند. ما نتایج 329 نفر اول برنامه اطمینان کیفیت را تحلیل کردیم.

در 302 مورد ( 91.8% ) تطابق کامل با گزارش اولیه تشخیص UPHH وجود داشت. در 5 مورد (1.5%) عدم تطابق جدی وجود داشت که موجب درمان یا مدیریت متفاوت شده بود و در 10 مورد (3.0%) عدم تطابق جزئی بود. در 6 مورد ( 1.8%) تشخیص بررسی اسلایدهای شیشه ای با مرور بوسیله پاتولوژیست در UMC متفاوت بود و در 6 مورد دیگر (1.8%) پس از بررسی های بیشتر مثل ایمونوهیستولوژی تفاوت پیدا کرد. بنابراین برنامه اطمینان کیفیت تعداد کمی عدم تطابق تشخیص مشخص پیدا کرد. علاوه بر این دریافتیم که این برنامه سبب بهبود رضایت شغلی پاتولوژیستها می شود. این یافته ها را می توان برای گروههای بیمارستانی بزرگ تر نیز به کار برد.

نویسنده مقاله : Anna R.Graham و همکاران. گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه آریزونا، USA
تاریخ مقاله : Available online: 21 June 2009


مطالب مشابه :


رويه انجام اعتباربخشي ملي بيمارستان ها

برای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ، بیمارستان ها برنامه بهبود کیفیت بیمارستان، نمونه
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

واحدهای درمانی بیمارستان ها و اصطلاحات. 1-7-1-کیفیت برنامه های بهبود کیفیت
استانداردهای بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها

و مرتب کردن نمونه ها و برنامه های سازمان فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان
EFQM و کاربرد آن در نظام سلامت

حوزه بیمارستان­ها: نمونه­های حتی باعث بهبود کیفیت برای هر بیمارستان برنامه
تله پاتولوژی اسلاید مجازی برای برنامه اطمینان کیفیت پاتولوژی جراحی یک بیمارستان آموزش دانشگاهی

اطمینان کیفیت بین 2 بیمارستان 20000 نمونه این برنامه سبب بهبود رضایت
مراقبت از خون (Hemovigilance)

سلامت و بهبود کیفیت برنامه ایران بیماران، بهبود خروجی بیمارستان ها و در
استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها

استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها کردن نمونه برنامه بهبود کیفیت و
مدیریت کیفیت در پرستاری

4- هد فگذاری برنامه بهبود کیفیت براساس چرخه ها ی کیفیت ، برنامه های 3- نمونه ها
اعتباربخشی بیمارستانی در ایران: از خیال تا واقعیت

و دفتر بهبود کیفیت می تعدد طرح ها و برنامه های بیمارستان ها بخصوص
برچسب :