رويه انجام اعتباربخشي ملي بيمارستان ها

رويه انجام اعتباربخشي ملي بيمارستان ها

از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبرای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ، بیمارستان ها نسبت بهآمادگی و فراهم

نمودن امکانات و مستندات جهت روز اعتبار بخشی به شرح زیر  اقدام نمایند.... 1- با توجه به این­که مدت زمان معمول ارزیابی از ساعت 8 صبح تا حداکثر 16 عصر خواهد بود که با

توافق و هماهنگی معاونت درمان دانشگاه و اعضای تیم به ویژه ارزیاب ارشد، قابل تغییر می­ باشد. لازم

است بیمارستان از ساعت 7:45 صبح در آمادگی کامل باشد، به نحوی که افتتاحیه رأس ساعت

8 صبحآغاز گردد.


2- مشخص شدن نماینده بیمارستان و معرفی آن به این معاونت برای ایجاد هماهنگی بین تیم

اعتباربخشی و بیمارستان و انجام اقدامات لازم برای بازدید ارزیابان از قسمت­ های مختلف بیمارستان.3- فراهم شدن امکانات لازم برای انجام بازدید (ایاب و ذهاب، نماز و نهار، اتاق جلسه با میز برای

هماهنگی بین ارزیابان، کامپیوتر و پرینتر، پریز برق، امکان شارژ سخت ­افزارها در اتاق مربوط به ارزياب).4- جلسه افتتاحیه به ترتیب زیر صورت خواهد پذیرفت.

 لذا خواهشمند است نسبت به آماده بودن مستندات لازم اقدام گردد.


قرائت آیاتی ازکلام ­الله مجیدمعرفی تیم ارزیابان به سرپرستی ارزیاب ارشدمعرفی تیم بیمارستان که حداقل شامل رئیس، مدیر، مترون، نماینده پزشکان و نماینده بهبود کیفیت

بیمارستان و مسئول ایمنی بیمار باشد.
بیان اهداف بازدید، مدت زمان و مراحل آن توسط ارزیاب ارشدمعرفی کلی بیمارستان شامل

(تاریخ تأسیس، نقشه کلی بیمارستان، عنوان خدمات اصلی، تعداد نیروی انسانی به تفکیک گروه

های اصلی، 5 جراحی شایع، 5 بیماری شایع در مراجعه به بیمارستان، اجزای اصلی برنامه ­ی

استراتژی و برنامه جامع بهبود کیفیت و ایمنی بیمارستان و اهم اقدامات انجام شده)

توسط نماینده بیمارستان.


آماده بودن مستنداتی که جنبه عمومی­ تر دارند مانند:

برنامه استراتژیک، برنامه عملیاتی، برنامه مدیریت خطر، برنامه بهبود کیفیت، کتابچه خط مشی­ ها

و روش­ها، شاخص ­های بیمارستان جهت بررسی نمونه شاخص­ های یک­ب خش و نتایج تحلیل­ های

مربوط به آن­ها به انتخاب بیمارستان، کتابچه دوره ­ی توجیهی، کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و

بهداشت محیط یکی از بخش­ ها به انتخاب بیمارستان، نمونه فرم PDP  کارکنان، نمونه پرونده بیماری

که چند روز در بیمارستان بستری بوده، نمونه فرم رضایت آگاهانه و فرم آموزش بیمار، مستندات ممیزی

بیمارستان، نمونه صورت­جلسات و برگه ­های پیگیری مصوبات صورت­جلسه ­ها و موارد دیگر (به صلاحدید

تیم ارزیابی)


لازم است از قبل با نماینده بیمارستان هماهنگ شود که مستندات مذکور در اتاق مربوط به ارزیابان

آماده
باشد.

5-جلسه اختتامیه در ساعت پایانی آخرین روز بازدید و با حضور افرادی که در جلسه افتتاحیه اشاره شد

   برگزار می­ گردد.


مطالب مشابه :


عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی

روش اجرایی خط مشی : کتبی پزشک معالج و پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از بیمار یا
ليست كل سوالات مصاحبه ازكاركنان درحاكميت باليني

مصاحبه با 3 بیمار برای اطمینان از اجرای فرایند رضایت آگاهانه با اجرای آن بر طبق خط مشی:
استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها(Joint Commission International)

acc.3- خط مشی ای به عنوان راهنمای ترخیص یا ارجاع مناسب بیمار وجود کسب رضایت آگاهانه
یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

یک نمونه کامل خط مشی منطبق و فراگیر است که آگاهانه و بر اساس هدف صد رضایت
رضایت شغلی و افزایش بهره وری

كاركنان سازمان برای 5 عامل حقوق و دستمزد ، فرصت ارتقا ، ماهیت كار ، خطمشی رضایت شغلی
رضایت شغلی

ماهیت کار ، خط مشی ها و سیاستهای رضایت : راههای آگاهانه و از روی میل می
رويه انجام اعتباربخشي ملي بيمارستان ها

که چند روز در بیمارستان بستری بوده، نمونه فرم رضایت آگاهانه و فرم آموزش خط مشی ­ها و
توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی

تخصیص منابع محدود مستلزم تصمیم‌گیری منطقی‌تر و آگاهانه (خطمشی ، برنامه رضایت‌بخش
برچسب :