فروش انواع محصولات شرکت مازی نور

برلیانت روکار و توکار

برلیانت روکار و توکار

چراغ های فلورسنتی مدل برلیانت مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت برای نورپردازی دفاتر اداری مدرن و … عرضه می گردد. قابلیت نصب به صورت روکار، آویز و توکار برای سقف های کاذب 60×60 دامپا و یکپارچه و پخش یکنواخت و بازدهی مناسب نور با استفاده از شبکه آلومینیوم آنودایز دابل پارابولیک، از برجسته ترین ویژگی های این مدل چراغ است. چراغ های برلیانت با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

الگانت روکار و توکار

الگانت روکار و توکار

چراغ های فلورسنتی شبکه ای توکار مدل الگانت مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای سقف های کاذب یکپارچه و مدولار 60×60 در محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور از ویژگی های برجسته چراغ های الگانت است و به دلیل قابلیت استفاده از لامپ های T5 و بالاست الکترونیکی، سرویس و نگهداری به حداقل می رسد.چراغ های الگانت با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

الگانت توکار

الگانت توکار

چراغ های فلورسنتی شبکه ای توکار مدل الگانت مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای سقف های کاذب یکپارچه و مدولار 60×60 در محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور از ویژگی های برجسته چراغ های الگانت است و به دلیل قابلیت استفاده از لامپ های T5 و بالاست الکترونیکی، سرویس و نگهداری به حداقل می رسد.چراغ های الگانت با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

ژوپیتر روکار

ژوپیتر روکار

چراغ های فلورسنتی روکار مدل ژوپیتر مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت ، در مدل هایی با شبکه یا صفحه اکریلیک برای محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. در مدل های شبکه ای ، بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور و در مدل های اکریلیکی، آرامش چشم و نیز فیلترکردن امواج فرابنفش (UV) ویژگی های برجسته چراغ های ژوپیتر است.چراغ های ژوپیتر با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

ژوپیتر آویز

ژوپیتر آویز

چراغ های فلورسنتی آویز مدل ژوپیتر مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت ، در مدل شبکه ای برای محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور ویژگی های برجسته چراغ های ژوپیتر آویز است.چراغ های ژوپیتر آویز با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

ژوپیتر کامپکت

ژوپیتر کامپکت

چراغ های فلورسنتی روکار مدل ژوپیتر کامپکت مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت ، در مدل هایی با شبکه یا صفحه اکریلیک برای محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. در مدل های شبکه ای ، بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور و در مدل های اکریلیکی، آرامش چشم و نیز فیلترکردن امواج فرابنفش (UV) ویژگی های برجسته چراغ های ژوپیتر است.چراغ های ژوپیتر کامپکت با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

ژوپیتر توکار ۶۰×۶۰

ژوپیتر توکار ۶۰×۶۰

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، در مدل هایی با شبکه یا صفحه اکریلیک برای سقف های کاذب مدولار ۶۰×۶۰ در محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. در مدل های شبکه ای ، بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور و در مدل های اکریلیکی، آرامش چشم و نیز فیلترکردن امواج فرابنفش (UV) ویژگی های برجسته چراغ های ژوپیتر است.چراغ های ژوپیتر با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

ژوپیتر توکار

ژوپیتر توکار

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، در مدل هایی با شبکه یا صفحه اکریلیک برای سقف های کاذب یکپارچه و دامپا در محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. در مدل های شبکه ای، بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور و در مدل های اکریلیکی، آرامش چشم و نیز فیلترکردن امواج فرابنفش چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، در مدل هایی با شبکه یا صفحه اکریلیک برای سقف های کاذب یکپارچه و دامپا در محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. در مدل های شبکه ای، بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور و در مدل های اکریلیکی، آرامش چشم و نیز فیلترکردن امواج فرابنفش (UV) ویژگی های برجسته چراغ های ژوپیتر است.چراغ های ژوپیتر با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

اورانوس روکار

اورانوس روکار

چراغ های فلورسنتی شبکه ای روکار مدل اورانوس با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای نصب در محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. پخش یکنواخت نور و بازدهی بالا ویژگی های برجسته چراغ های اورانوس است. این چراغ ها با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

اورانوس توکار

اورانوس توکار

چراغ های فلورسنتی شبکه ای توکار مدل اورانوس با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای سقف های کاذب یکپارچه و دامپا در محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. از برجسته ترین ویژگی های چراغ اورانوس می توان به پخش یکنواخت نور و بازدهی بالا اشاره کرد. این چراغ ها با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

اورانوس توکار ۶۰×۶۰

اورانوس توکار ۶۰×۶۰

چراغ های فلورسنتی شبکه ای توکار مدل اورانوس با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای سقف های کاذب مدولار ۶۰×۶۰ در محیط اداری و تجاری عرضه می گردد. از برجسته ترین ویژگی های چراغ اورانوس می توان به پخش یکنواخت نور و بازدهی بالا اشاره کرد. این چراغ ها با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

لومکس

لومکس

چراغ‌های دانلایت مدل لومکس با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های طراحی و ساخت ‎برای محیط مدرن اداری و تجاری عرضه می‌گردد که به صورت توکار در ‎حفره‌هایی چهارگوش به قطرهای مختلف نصب می شود. بازدهی بالا به دلیل ‎استفاده از رفلکتورهای آلومینیومی آنودایز شده از برجسته‌ترین ویژگی‌های ‎این چراغ است. چراغ‌های لومکس با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی‌نور تحت استانداردهای برتر اروپایی تولید می‌شود.

امگا روکار

امگا روکار

چراغ های فلورسنتی روکار مدل امگا با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای نصب در محیط مدرن اداری و تجاری عرضه می گردد. صرفه جویی در مصرف انرژی به دلیل قابلیت استفاده از لامپ های کامپکت، نورپردازی از منبع نور مخفی، زیبایی و استحکام ویژگی های برجسته چراغ های امگا است. چراغ های امگا با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

امگا توکار

امگا توکار

چراغ های فلورسنتی توکار مدل امگا با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای سقف های کاذب یکپارچه و مدولار 60×60 در محیط مدرن اداری و تجاری عرضه می گردد. صرفه جویی در مصرف انرژی به سبب امکان استفاده از لامپ های کامپکت، تابش نور از منبع مخفی، زیبایی و استحکام از برجسته ترین ویژگی های این چراغ است. چراغ های امگا با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

اینفینیتی

اینفینیتی

چراغ های آویز فلورسنتی مدل اینفینیتی با طراحی بسیار مدرن و زیبا، انتخابی اصولی و هنرمندانه برای نورپردازی دفاتر مدرن اداری و تجاری است. پخش یکنواخت نور و آرامش چشم با قابلیت کنترل جهت تابش نور به سمت بالا یا پایین یا تلفیقی از هر دو، امکان تغییر رنگ دیفیوزر برای کاربردهای دکوراتیو، داشتن تجهیزات کامل و ساده برای نصب چراغ به صورت آویز یا مجموعه و امکان پذیرش لامپ های T5 و T8 در عین ظرفت و زیبایی از ویژگی های منحصر به فرد چراغ های اینفینیتی است. این چراغ ها با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

سایرس

سایرس

چراغ های فلورسنتی توکار مدل سایرس مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای سقف های کاذب یکپارچه و مدولار 60×60 در محیط مدرن اداری و تجاری عرضه می گردد. بازدهی بالا، صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده از لامپ فلورسنت TR5 گرد، تابش نور از منبع مخفی، زیبایی و استحکام از برجسته ترین ویژگی های این چراغ است. چراغ های سایرس با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

دیانا

دیانا

چراغ های دانلایت مدل دیانا با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت برای محیط مدرن اداری و تجاری عرضه می گردد که به صورت توکار در حفره هایی به قطر مختلف نصب می شود. بازدهی بالا به دلیل استفاده از رفلکتورهای آلومینیومی آنودایز شده از برجسته ترین ویژگی های این چراغ است. چراغ های دیانا با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی تولید می شود.

ایلیت

ایلیت

چراغ های آویز رفلکتوری مدل ایلیت که با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای نورپردازی فروشگاه ها، نمایشگاه ها، سالن های ورودی ترمینال و فرودگاه و هرگونه فضای بزرگ با سقف بلند تولید می شود، در مدل های مختلف با انواع رفلکتور اعم از رفلکتور آلومینیومی یکپارچه، اکریلیکی پرزماتیک یا ترکیبی از آلومینیوم با آبکاری آنودایز و پلی کربنات ارائه می گردد. پخش یکنواخت نور و تابش آن به سمت بالا و پایین تواما (در برخی مدل ها) ، و همچنین نورپردازی بهینه با قابلیت تنظیم ارتفاع آویز با استفاده از کلیه ی تجهیزات نصب ، از برجسته ترین ویژگی های این چراغ است. چراغ های ایلیت با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

پروتون

پروتون

چراغ های سقفی مدل پروتون با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت برای نصب در راهروها، بالکن ها و .. در محیط اداری، تجاری و مسکونی عرضه می گردد. تابش یکنواخت نور از تمام سطح حباب شیشه ای و تبادل حرارتی بسیار خوب چراغ با محیط از بدنه آلومینیومی آن از ویژگی های برجسته این چراغ است.

آلفا

آلفا

چراغ های هالوژن توکار مدل آلفا با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت به منظور تابش موضعی نور (spot light) در محیط اداری، تجاری و مسکونی عرضه می گردد. این چراغ ها در مدل های 90 درجه، 30 درجه و ثابت برای برق 230 یا 12 ولتی عرضه می گردد.

لنزی

لنزی

چراغ های تزئینی هالوژن مدل لنزی با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت در مدل های مختلف ثابت و ریلی با طول های مختلف و نیز سه شاخه و چهارشاخه برای محیط اداری، تجاری و مسکونی عرضه می گردد. تجهیزاتی شامل لنز و شیدر، تابش نور را یکنواخت یا موضعی می کند. چراغ های لنزی با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

آنجلا

آنجلا

چراغ های آویز مدل آنجلا با برترین تکنیک های طراحی در مدل های رفلکتوری، تک شاخه و سه شاخه برای محیط تجاری و مسکونی عرضه می گردد. امکان تنظیم ارتفاع آویز ، بازدهی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی با لامپ های فلورسنتی کامپکت بالاست سرخود از ویژگی های برجسته این چراغ است. چراغ های آنجلا با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

لکسور

لکسور

چراغ‌های آویز مدل لکسور با مدرن‌ترین تکنیک‌های طراحی و ساخت برای محیط فروشگاهی و مسکونی عرضه می‌گردد. قابلیت تنظیم ارتفاع نصب بازتاب بخش بیشتر نور به سمت پایین با طراحی شیارهای خاص در رفلکتور اکریلیکی، بازدهی بالا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی با لامپ‌های فلورسنتی کامپکت بالاست سرخود از ویژگی‌های برجستة این چراغ است چراغ‌های لکسور با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی‌نور تحت استانداردهای برتر اروپایی(IEC 60598) تولید می‌شود.

فورته

فورته

چراغ های فلورسنتی روکار مدل فورته مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، در مدل های ساده و رفلکتوری متقارن و نامتقارن برای محیط های اداری و تجاری عرضه می گردد. دوام و بازدهی بالا از ویژگی های برجسته چراغ های فورته است.چراغ های فورته با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

فورته با سرپیچ ضد نم و غبار

فورته با سرپیچ ضد نم و غبار

چراغ هاى فلورسنتى روکار مدل فورته مازى نور با پیشرفته ترین تکنیک هاى طراحى و ساخت، در مدل رفلکتورى براى محیط صنعتى عرضه مى گردد. دوام و بازدهى بالا از ویژگى هاى برجسته چراغ هاى فورته است. چراغ هاى فورته با قطعات الکتریکى مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازى نور تخت استانداردهاى برتر اروپایى 89506 IEC تولید مى شود.

سیلا

سیلا

چراغ های فلورسنتی ضد نم و غبار مدل سیلا مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای محیط صنعتی با شرایط سخت عرضه می گردد. بازدهی بالا، کارکرد خوب برای محیط های پر گرد و غبار و سهولت نصب و سرویس از ویژگی های برجسته چراغ های سیلا است.این چراغ ها با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

سیلوکس جدید

سیلوکس جدید

چراغ‌های فلورسنتی ضد نم و غبار مدل سیلوکس جدید مازی‌نور با ‍پیشرفته‌ترین تکنیک‌های طراحی و ساخت، برای محیط صنعتی در شرایط سخت عرضه می‌گردد. بازدهی بالا و پخش نور یکنواخت، با دوام برای محیط صنعتی پر گرد و غبار، مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا، درجة آببندی بالا و سهولت نصب و سرویس از ویژگی‌های برجستة این چراغ است. چراغ های سیلوکس جدید با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

سیلمت

سیلمت

چراغ های فلورسنتی ضد نم و غبار مدل سیلمت مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، به صورت روکار یا آویز برای استفاده در شرایط بسیار محیطی ( تونل ها، محیط های شیمیایی و محیط هایی که در آن ها از قطعات پلاستیکی به دلیل دودزا بودن و احتمال حریق نمی توان استفاده کرد) عرضه می گردد. بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور، کارکرد خوب برای محیط های پر گرد و غبار، مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا، دوام شرایط آببندی و سهولت نصب و سرویس از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.چراغ های سیلمت با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

استارک Well Glass

استارک Well Glass

چراغ های well glass مدل استارک مازی نور نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت انتخابی بسیار مطمئن برای روشنایی در محیط صنعتی به خصوص صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه ها است. از ویژگی های برجسته این چراغ، مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار خوب، درجه حفاظت IP66 و امکان نصب به سقف، دیوار و لوله است. چراغ های استارک سری M115CS… را به وسیله براکت سقفی یا قلاب آویز و چراغ های سری M115PW… را با براکت های لوله و دیواری می توان استفاده نمود. چراغ های استارک با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

آپولو

آپولو

چراغ های رفلکتور صنعتی مدل آپولو مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، با انواع رفلکتورهای آلومینیومی و اکریلیکی برای محیط های صنعتی و تجاری عرضه می شود. قابلیت نصب به سقف یا به صورت آویز با امکان تنظیم زاویه، ساختار مقاوم ، پخش یکنواخت نور با بازدهی 90 درصدی و تابش حدود 85 درصدی به سمت پایین در رفلکتورهای اکریلیکی ، از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.چراغ های آپولو با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

آپولو کامپکت

آپولو کامپکت

چراغ های رفلکتور صنعتی مدل آپولو مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، با انواع رفلکتورهای آلومینیومی و اکریلیکی برای محیط های صنعتی و تجاری عرضه می شود. قابلیت آویز، ساختار مقاوم ، پخش یکنواخت نور با بازدهی 90 درصدی و تابش حدود 85 درصدی به سمت پایین در رفلکتورهای اکریلیکی ، از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.چراغ های آپولو با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

آپولو ضد نم و غبار

آپولو ضد نم و غبار

چراغ های رفلکتور صنعتی مدل آپولو مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، با انواع رفلکتورهای آلومینیومی و اکریلیکی برای محیط های صنعتی و تجاری عرضه می شود. قابلیت آویز، ساختار محکم، پخش یکنواخت نور با بازدهی 90 درصدی و تابش حدود 85 درصدی به سمت پایین در رفلکتورهای الکریلیکی، از ویژگی های برجستة این چراغ ها است. چراغ های آپولو با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

فانال

فانال

چراغ های فلورسـنتی اضطراری ضـد نم و غبار مـدل فانال مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت، برای تأمین روشنایی اضطراری محیط های صنعتی در زمان قطع برق یا برای نشان دادن مسیر خروج عرضه می گردد. ساختار مقاوم، بازدهی بالا و درجه حفاظت IP65 از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.چراغ های فانال با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

ضد انفجار Zone 2 

ضد انفجار Zone 2 

چراغ های فلورسنت ضد انفجار Zone 2 با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی، تحت لیسانس شرکت آلمانی ادولف شوخ برای محیط انفجاری Zone 2, 22 عرضه می گردد. شرایط مستعدی که به انفجار می انجامد به ندرت در حین عملکرد عادی محیط به وجود آمده و آن هم فقط برای مدت کوتاهی باقی می ماند. ساختار مقاوم و با دوام ، بازدهی بالا و انطباق پذیری با ضوابط استانداردهای ضد انفجار از ویژگی های برجسته این چراغ ها است. چراغ های ضدانفجار با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیـق مازی نور تحـت اسـتانداردهای برتر اروپایـی (IEC 60598) تولید می شود.

ضد انفجار Zone 1 

ضد انفجار Zone 1 

چراغ های فلورسنتی ضد انفجار Zone 1 با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی، تحت لیسانس شرکت آلمانی ادولف شوخ برای محیط انفجاری Zone 1, 21 عرضه می شود شرایط انفجاری ممکن است هر لحظه در حین عملکرد عادیِ محیط به وجود آید. ساختار مقاوم، بازدهی بالا، کارکرد خوب برای محیطِ پر گرد و غبار و مستعدِ انفجار با درجه حفاظت IP66 از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.چراغ های ضدانفجار با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

کرونا

کرونا

چراغ های ضد نم و غبار سقفی و دیواری مدل کرونا مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت برای نصب در فضای آزاد عرضه می گردد. ساختار محکم، بازدهی بالا و دوام درجه حفاظت بالا (IP65) از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.

فلورا

فلورا

چراغ های پارکی مدل فلورا مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت برای روشنایی فضای آزاد و فضای سبز عرضه می گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش یکنواخت نور از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.چراغ های فلورا با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

لونا

لونا

چراغ های پارکی مدل لونا مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت برای روشنایی فضای آزاد و فضای سبز عرضه می گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرایط محیطی سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش یکنواخت نور از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.چراغ های لونا با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

ونوس

ونوس

چراغ های چمنی مدل ونوس مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت برای فضای آزاد ، فضای سبز و باغچه ها عرضه می گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرایط محیطی سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.

اپتیما

اپتیما

چراغ های خیابانی مدل اپتیما مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت برای روشنایی خیابان ها و بزرگراه ها عرضه می گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.

زئوس

زئوس

چراغ های خیابانی مدل زئوس مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت برای روشنایی بزرگراه ها و اتوبان ها عرضه می گردد. ساختار مستحکم، دوام پوشش چراغ در شرایط محیطی سخت ، درجه حفاظت بالا IP66 و قابلیت تنظیم موقعیت لامپ برای دستیابی به انواع پخش نور، از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.

وگا

وگا

چراغ های پروژکتوری- خیابانی مدل وگا مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت و داشتن رفلکتورهای مختلف برای کاربردهای متفاوت عرضه می گردد. ساختار محکم و بدنه آیرودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.چراغ های وگا با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

وگا (با محفظه جداگانه)

وگا (با محفظه جداگانه)

چراغ های پروژکتوری- خیابانی مدل وگا مازی نور با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی و ساخت و داشتن رفلکتورهای مختلف برای کاربردهای متفاوت عرضه می گردد. ساختار محکم و بدنه آیرودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی های برجسته این چراغ ها است.چراغ های وگا با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیق مازی نور تحت استانداردهای برتر اروپایی (IEC 60598) تولید می شود.

 


مطالب مشابه :


سری 3 نورمخفی ساده با گلویی

نور مخفی پذیرایی واتاق (گچکاری رابیتس کاری) سنگ
نورمخفی کناف

اجرای سقف های کاذب کناف سقف های 60.60 آکوستیک اجرای انواع دکوراتیو انواع نور مخفی دکوراسیون
نور مخفی

طراحی و اجرای انواع طرحها داخلی(نور مخفی.دیوار کاذب وکابنیت اشپزخانه)در جدیدترین مد روز
انجام انواع طرح های جدید رابیتس کاری

رابیتس کرج - انجام انواع طرح های جدید رابیتس کاری - انجام انواع طرح های مارپیچ شکسته نور مخفی
اجرای کناف و نور مخفی وسنگ های آنتیک برای نمای داخلی

شرکت ساختمانی آرین ایلام - اجرای کناف و نور مخفی وسنگ های آنتیک برای نمای داخلی - ( درب های
لیست کلمات کلیدی

انواع مدل نورمخفی عکس گچبری نور مخفی دور لامپ و مدل های جدید رنگ ابزار
فروش انواع محصولات شرکت مازی نور

شرکت پرشین نیرو گستر وارنا - فروش انواع محصولات شرکت مازی نور - مجری کلیه پروژه های ساختمان
کناف تبریز

اجرای انواع طرح های سقف کاذب (کناف) به صورت نوین و کاملا ( نور مخفی ساده و موج و حالت اس s )
برچسب :