مفهوم قانون اساسی

 
قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد.
در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی 
مانند مصر قدیم وایران باستان و  یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه ،قوه مقننه و قوه قضاییه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند.
قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری  سان مارینو در جنوب  اروپا است.دلایل ظهور
قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند:


1.تحول تدریجی جوامع
به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان.
به بیان دیگر در این صورت فرمانروایان روشن بین به منظور حفظ و تداوم موقعیت و مقام خود با اعطای شماری از حقوق به شهروندان از راه صدور منشور و فرمان به نوعی قانون اساسی تن در داده اند. پادشاه بریتانیا) انگلستان) در سال 1215میلادی با صدور منشور کبیر اولین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه گذاری کرد.


2.ایجاد کشورهای جدید
پس از اینکه مستعمرات به استقلال و حاکمیت رسیدند خود موقعیت دیگری بود برای تصویب قوانین اساسی که هم ساختارهای سیاسی جامعه جدید را تدارک می دید و هم سند استقلال و حاکمیت این کشورها تلقی می گردید. مانند: کشورهای یوگسلاوی و چکسلواکی بعد ازجنگ اول جهانی (1914-1918)


3.حوادث دگرگون کننده
حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب ها و کودتاها و جنگ های داخلی که منجر به سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید می گردد. مانند قانون اساسی1285 و1286ا ایران  پس از انقلاب مشروطیت و  قانون اساسی 1358 جمهوری  اسلامی در سال  1358 از این گونه موارد به شمار می روند.

انواع قانون اساسی
قانون اساسی از دیدگاه های مختلف تقسیم می شود:

قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه
قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشوراست که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است. قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است مانند قانون اساسی بریتانیا. اما قانون اساسی موضوعه توسط ارکان های مؤسس ( مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد. مثل قانون اساسی سوئیس.


قانون اساسی سخت (انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم (انعطاف پذیر(
قانون اساسی سخت و نرم را از جهت نحوه تجدید نظر (بازنگری) به این نام می خوانند. زیرا قانون اساسی نرم را مانند قانون اساسی عادی از طریق مجالس مقننه با همان تشریفات قانونگذاری تجدید نظر قرار می دهند. اما قانون اساسی سخت را توسط مجلس ویژه ( مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان) یا به وسیله آراء مردم)همه پرسی ( یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام می پذیرد.

قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط
در قانون اساسی یکدست کلیه اصول آن دارای ارزش مساوی باشد اما در قانون اساسی مختلط از لحاظ قابلیت تجدید نظر اصول با هم تفاوت دارند.

قانون اساسی از لحاظ منشا شکل گیری
که این قسم خود به 3 نوع دیگر تقسیم می شود:
1.    قانون اساسی اقتداری: قانون اساسی است که از سوی زمامدار بلا منازعی به عنوان امتیاز به مردم داده شود،2.     مانند قانون اساسی لوئی هجدهم فرانسه
3.    قانون اساسی نیمه اقتداری: گاهی شکل گیری قانون اساسی به وسیله حاکم مطلق ولی با همکاری یک یا دو مجلس انجام می گیرد مانند: قانون اساسی زمان مشروطیت ایران که مظفر الدین شاه قاجار آن را با همکاری عده ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر کرد.
4.    قانون اساسی مردم سالار: این نوع قانون اساسی که در نتیجه نهضت ها و انقلاب ها به وجود می آید،5.     از طریق مردم یا نمایندگان آنها تصویب می شود.

 نگاهی به سیر تصویب قانون اساسی ایران

تصویب اولین قانون اساسی در ایران عمری برابر با تأسیس اولین مجلس شورا در کشور دارد قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفر الدین شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنامی‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.
این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمد علی شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد.
این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی از جمله وظایف دولت موقت بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیأت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358  توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رییس جمهور داده شد. واز سال ۱۳۶۸ تا به امروز این قانون پایدار است


مطالب مشابه :


نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

انجمن علمی رشته حقوق نمونه سؤال دروس حقوق و آزمون های حقوقی:: جزوات کتب حقوقی::
مفهوم قانون اساسی

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و
لغتنامه حقوقی آکسفورد

انجمن علمی رشته حقوق - لغتنامه حقوقی آکسفورد - - انجمن علمی رشته جزوات کتب حقوقی::
منابع کارشناسی ارشد و منابع شغلی رشته حقوق

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: مشاور حقوقی: حقوق
تحقیقی مختصر در مورد عقد

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: اختصاص به‏ قانون و کتب حقوقی دارد و مورد
احراز شخصیت اشخاص حقوقی

انجمن علمی رشته حقوق - احراز شخصیت اشخاص حقوقی - - انجمن علمی رشته جزوات کتب حقوقی::
تاملی در نظام حقوقی سفته

انجمن علمی رشته حقوق. جزوات کتب حقوقی:: كتب و جزوات دانشگاهی حقوق تجارت.
جرم سرقت و قانون مجازات اسلامی

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی
تعدای جزوه حقوق برای دوستان جزا و جرم شناسی

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: احسان زر رخ این جزوات را تهیه کردند و بر
حضانت

انجمن علمی رشته حقوق - حضانت - - انجمن علمی رشته حقوق. جزوات کتب حقوقی:: جواد ملک
برچسب :