سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان

برای ورود به سامانه ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش اینجا را کلیک کنید.      LTMS

توجه : همکاران محترم حتما رمز خود را تغییر دهند.


مطالب مشابه :


دانلود منابع آزمونهای مجازی ضمن خدمت فرهنگیان خراسان رضوی

دانلود منابع آزمونهای مجازی ضمن خدمت فرهنگیان خراسان ای خراسان رضوی های آموزش وپرورش
انجام تست سلامت عمومی GHQ

و پرورش خراسان رضوی خراسان رضوی درکلاسهای ضمن خدمت بهداشت سازمان آموزش وپرورش.
برگزاری دوره ضمن خدمت معرق ومشبک

برگزاری دوره ضمن خدمت سوی مدیریت آموزش وپرورش استثنایی خراسان رضوی یک دوره کلاس
ضمن خدمت بسته 3

سامانه آموزش ضمن خدمت مدیریت آموزش وپرورش گروه کامپیوتر نظری خراسان رضوی آموزش
ثبت نام دوره ضمن خدمت

گروه شيمي اداره آموزش وپرورش دوره آموزش ضمن خدمت بررسی سازمان آموزش و پرورش خراسان
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی: پرداخت مطالبات تا دو هفته دیگر

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی: ضمن خدمت پورتال آموزش وپرورش آذربايجان
تاریخ برگزاری دوره ضمن خدمت vb.net

طبق اعلام مدرس دوره ضمن خدمت و خراسان رضوی سامانه آموزش آموزش وپرورش
سوالات دروس نهایی کاردانش خراسان رضوی دی ماه 90

سوالات دروس نهایی کاردانش خراسان رضوی دی سامانه آموزش ضمن خدمت آموزش وپرورش
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان

شبکه تبادل فایل خراسان رضوی wan با برای ورود به سامانه ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش اینجا
برچسب :