مشخصات رابطین اجرایی دانشگاههای پیام نور وغیر انتفاعی

مشخصات رابطین اجرایی دانشگاههای پیام نور

آدرس الکترونیکی

تلفن تماس

رابط

دانشگاه

[email protected]

[email protected]

09139962059

ساره قاضي زاده

كرمان

1

[email protected]

09131996017

منصوره ارجمندي

مركز بم

2

[email protected]

09139916747

سيد ابراهيم صباغ

مركز رفسنجان

3

[email protected]

09132431671

سميه فخر آبادي

بردسير

4

 

09133937812

اكبر عليشاهي

شهربابك

5

 

09139441648

ايرج رحيم زاده

ريگان

6

 

09354502515

091490555757

مهرداد چاوشيان

آذربايجان شرقي

7

[email protected]

09366055513

سيد محمد كابلي

استان سمنان

8

 

09131287580

آقاي فياض

اصفهان

9

 

09361085339

فاطمه جهاني

خراسان شمالي

10

[email protected]

09141808537

علي يوسفي مياوقي

آذربايجان غربي

11

[email protected]

09177374674

حسين هوشمند راد

استان فارس

12

 

 

سميه علي نسب

قزوين

13

[email protected]

09141558357

حسن قائم زاده(كارشناس)

اردبيل

15

 

[email protected]hoo.com

09183485848

جواد آژير

مركزي

16

 

 

سعيد مظلوم جهرمي

تهران

17

[email protected]

09368224149

مهدي حبيبي

قم

18

[email protected]

09173712690

مريم وژدان حقيقي

بوشهر

19

[email protected]

09158155914

معصومه تركمنچه

سرخس

20

[email protected]

09171684766

مجتبي يوسفي

هرمزگان

21

 

09151530955

حميد پيرگزي

عشق آباد

22

 

 

 

09159086284

عباس خير آبادي

واحد درگز

25

 

09367645734

سهيلا پيريان

فريمان

26

 

09369141336

ايمان آخوندي

خراسان رضوي

27

 

2239240-0528

روح الله حسيني

تربت جام

28

09365589613

ثريا عليپور

كردستان

29

 

 

علي فتحي جوكندان

گيلان

30

[email protected]

09353689607

جعفر رفيعي

ايلام

31

[email protected]

09362090652

مجيد نظام پور

مازندران

32

[email protected]

09361420909

محسن فردوس

گناباد

33

علي يوسفي

اروميه

34

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 


مطالب مشابه :


پرداخت الکترونیکی شهریه از طریق سایت گلستان دانشگاه پیام نور امکان پذیر شد / زمان توزیع کارتهای عابر

دانشگاه پیام نور شهریار. دانشگاه پیام نور بعد نظیر خودپرداز، درگاه اینترنتی
توزیع کارتهای بانکی دانشجویی دانشگاه پیام نور جهت واریز شهریه از هفته آینده + بخشنامه "فرهادحیدری

دانشـــگاه پیام نــور دانشگاه پیام نور شهریار. نظیر خودپرداز، درگاه اینترنتی
عناوین کارتحقیقی 2دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور مرکزمیاندواب نیمسال دوم سال 90/89

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور درگاه خدمات دفتر اسناد رسمی 65 شهریار.
مشخصات رابطین اجرایی دانشگاههای پیام نور وغیر انتفاعی

مشخصات رابطین اجرایی دانشگاههای پیام نور همایش انجمنهای علمی منطقه 13 دانشگاه آزاد
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور درگاه خدمات دفتر اسناد رسمی 65 شهریار.
سوالات حقوق مدنی 7دانشگاه آزاد مهاباد نیمسال اول 91/90

دانشگاه پیام نور درگاه خدمات الکترونیکی قضایی . دفتر اسناد رسمی 65 شهریار.
نامه تاریخی استاد شهریار به انیشتین

در عالمی اعلا به درگاه پس از ارسال این پیام از سوی شهریار به دانشگاه پیام نور
نامه استاد شهريار به انيشتين

دست به دامن استاد شهریار می شوند به درگاه خداوند صنعتی دانشگاه پیام نور
برچسب :