راه کارهای پیشگیری از ترس و پرخاش گری در کودکان

      راه کارهای پیشگیری از ترس و پرخاش گری در کودکان

1)-از گذاشتن كودك در اتاق تاريك بپرهيزيد. 2 ) كودك را از افراد و حيوانات نترسانيد 3 )كودك را تهديد نكنيد. 4) كودك را مورد تحقير و توهين قرار ندهيد.5) از تخريب شخصيت كودك بپرهيزيد .6 )كودك را همان طور كه هست بپذيريد .7 ) جسارت ،شهامت ،رشادت،ايثار و صفات نيكو را در كودك پرورش دهيد . 8 ) به او نشان دهيد كه حيوانات بي دليل تعرض نمي كنند و او را از آزا ر حيوانات بر حذر كنيد . 9 ) به كودك مسئوليت دهيد.10 ) ارتباط كودك را با همسالانش بيشتر كنيد.11 ) روش استعمال و استفاده از وسايل را به او آموخته و بهداشت رواني و جسمي او را تأمين كنيد.12 ) محيط كودك را نشاط آفرين كنيد.13 ) كودك را به بازي هايي كه موجب از بين رفتن ترسش مي شود تشويق كنيد .14 ) ترس از عدم موفقيت را با توضيحات ارزشمند در كودك از بين ببريد و اجازه دهيد كه كودك ياد بگيرد كه شكست پله اي براي كسب تجربه و پيروزي هاي آتي است . 15 ) كودك را به انجام فعاليت هاي ورزشي و كسترش قلمرو و مهارت هاي حسي حركتي تشويق نماييد . 16 ) كودك را به بروز خشم و ترس دروني اش تشويق كنيد تا از عادت كردن به ترس دور شود .

  بايد دانست كه هر گاه از عوامل تشكيل شدن يك رفتار آگاه باشيم و از انجام آن جلو گيري كنيم يقيناً گامي بلند در جهت پيشگري برداشته ايم بنابراين پيشگري و درمان را مي توان در زمينه هاي علل و عوامل تشكيل آن جستجو كرد ؛ براين اساس براي پيشگري از پرخاشگري در كودك موارد زير را بايد رعايت نمود.

1 ) به بهداشت فردي از جمله سلامت جسمي و روحي ونيز به تغذيه كودك توجه كنيد . 2) ازواگذاري مسئوليت هاي سنگين به اوبپرهيزيد. 3 ) بين كودكان تفاوت قايل نشويد. 4 ) كودك را همواره در محيطي سالم كه در آن به  بهداشت جسم و روان او توجه شده است پرورش دهيد . 5 ) نيازهاي جسمي كودك به دقت توجه كرده و از سلامت درون كودك نيز مطمئن شويد . 6 ) بين كودكان تبعيض قايل نشويد و با عدالت با آنها رفتار كنيد . 7 ) زمينه هاي غلبه بر ناكامي هايش را مهيا كنيد و به خواسته هاي بر حق كودك احترام گذارده و تا حد ممكن براي دستيابي به اين خواسته ها به او كمك كنيد . 8 ) با احترام و رعايت ادب با او صحبت كنيد و او را محترم بشماريد و از هر گونه تنبيه بدني ،تحقير،شماتت وتمسخر كودك بپرهيزيد.9 ) او را از محيط هاي متشنج كه در آن افراد به پرخاشگري نسبت به يكديگر را مسدود كنيد. 10 ) از فحاشي كردن و نزاع در حضور كودك بپرهيزيد و حتي اجازه ندهيد چنين رفنارهايي را در محيط ببينيد و او را از محيط هاي مخرب كه در آن محرك هاي منفي وجود دارد دور نماييد. 11 ) در بالا بردن سطح آگاهي و چگونگي غلبه بر مشكلات با استفاده از تفكر و تعقل او را رهنمود شويد .12 ) از بازي هايي كه خشونت آميز است او را بر حذر كنيد .

               منبع : باطني ، نيوشا ،نوذري ، اسماعيل ، راهنماي تربيت صحيح كودكان                                           

گردآورنده : رباب اميري از آموزشگاه تلخاب


مطالب مشابه :


روان شناسي مثبت نگر

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت به‌طور خلاصه جنبش روانشناسي مثبت‌نگر بر سه اصل تأكيد
طرح درس تلفیقی برای درس علوم و هنر

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
درمان درد كليه

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
کمرویی در دآنش آموزان

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
خیالبافی کودکان

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
اصلاح الگوی مصرف

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
فعالیت های فوق برنامه ومکمل

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
همه چیز در باره gprs

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
راه کارهای پیشگیری از ترس و پرخاش گری در کودکان

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
تفكر خلاق

دانلودپاورپوينت روانشناسي مثبت دانلودپاور پوینت اختلال شخصیت. دانلودپاورپوينت بهداشت
برچسب :