دانلود سوالات و پاسخ عطر انتظار درس دوم


در صورت تمایل به دریافت کامل پاسخ سوالات و بیش از 280 سوال دیگر از طریق ایمیل یا شماره تماس اقدام نمایید.

فلسفه امامت در اعتقاد اسماعیلیه چیست؟ (امتیاز : 4)

هدایت مردم

تعلیم معرفت خداوند به بشر

واسطه فیض بودن

اجرای حدود الهی

آيا اعتقاد به ضرورت وجود امام بعد از پيامبر(ص) اختصاص به شيعه دارد يا يك باور عمومي و مربوط به همه مسلمين است؟ (امتیاز : 4)

لزوم وجود امام بعد از پيامبر(ص) يك اعتقاد صرفاً شيعي است.

اعتقاد به لزوم وجود امام بعد از پيامبر(ص) مخصوص اهل سنت است؟

اعتقاد به وجوب امام بعد از پيامبر(ص) مشترك ميان فريقين است تفاوت در نحوة وجوب امام يعني وجوب كلامي و وجوب فقهي آن است

اعتقاد به وجود امام معصوم بعد از پيامبر(ص) مشترك ميان همه فرق اسلامي است؟

شیعه و اهل سنت در کدام یک از موارد زیر با هم اختلاف ندارند؟ (امتیاز : 4)

خلافت

وجوب امامت

امامت وخلافت

امامت

بيشتر دانشمندان علم كلام ،امامت را از مصاديق كدام لطف بر شمرده اند؟ (امتیاز : 4)

مقرب

محصل

موكد

اصلح

كدام گزينه در مورد لطف صحيح است؟ (امتیاز : 4)

لطف از صفات ذات خداوند است

لطف از صفات اضافه خداوند است

لطف از صفات فعل خداوند است

لطف از صفات نسبي خداوند است


كدام يك از فرقه هاي اهل سنت قائل به وجوب كفايي امامت و خلافت است؟ (امتیاز : 4)

اشاعره

وهابيون

معتزله

ماتريديه
مطالب مشابه :


مهدویت 2 نمونه سوالات عطر انتظار و رایحه انتظار ضمن خدمت فرهنگیان

مهدویت 2 نمونه سوالات عطر انتظار و رایحه انتظار ضمن Ø کدام دعا یک دوره امام
نمونه سوالات عطر انتظار-محمودلو

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - نمونه سوالات عطر انتظار-محمودلو - قدرت اله محمودلو
آموزش مجازی معارف مهدويت

نمونه سوالات ضمن خدمت ، طرح درس و نمونه سوالات -دوره عطر انتظار (دوره تكميلي) - دوره
آزمون نهایی عطر انتظار نمونه 2

برچسب‌ها: نمونه سوالات عطر انتظار, آزمون مجازی مهدویت, دوره ی تکمیلی عطر انتظار
خبر جدید:عطر انتظار هم وضعیت صدور مدرک دارد(امروز اجرا شد)

مهدویت برای عطر انتظار هم و از منوی "دوره های من سوالات و پاسخ آزمون عطر
آزمون نهایی عطر انتظار نمونه5

آزمون نهایی عطر انتظار دوره ی تکمیلی عطر انتظار مطالعه نمونه سوالات و جزوه های
آزمون نهایی عطر انتظار نمونه 1

آزمون نهایی عطر انتظار نمونه 1 برچسب‌ها: دانلود سوالات نهایی عطر انتظار,
دانلود سوالات و پاسخ عطر انتظار درس دوم

دانلود سوالات و پاسخ عطر انتظار درس دانلود سوالات و پاسخ آزمون عطر انتظار
دانلود سوالات و پاسخ آزمون مجازی عطر انتظار درس پنجم

هدف این سایت کمک به شما در کسب بهترین نمره می باشد.با مطالعه نمونه سوالات و عطر انتظار
برچسب :